Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sosiaalinen media
Kuukausi
Jonne Melantien viimeinen Instagram-päivitys oli oman tyttären syntymä – silloin hän päätti, ettei halua olla somettava vanhempi

Jonne Me­lan­tien vii­mei­nen Ins­ta­gram-päi­vi­tys oli oman tyt­tä­ren syntymä – silloin hän päätti, ettei halua olla so­met­ta­va van­hem­pi

01.12.2023 17:30 4
Tilaajille
Joulukuussa jauhopeukalot pyörivät vinhaa vauhtia – Kinuskikissa Sini Visa inspiroi leivontaharrastajia uusilla resepteillä

Jou­lu­kuus­sa jau­ho­peu­ka­lot pyö­ri­vät vinhaa vauhtia – Ki­nus­ki­kis­sa Sini Visa ins­pi­roi lei­von­ta­har­ras­ta­jia uusilla re­sep­teil­lä

30.11.2023 06:30
Tilaajille
Eetu Sylgren, 29, kertoo elämästään transmiehenä, työttömyydestä ja mielenterveysongelmista – "Vuosi sitten tällainen keskustelu ei olisi tullut kysymykseen"

Eetu Sylg­ren, 29, kertoo elä­mäs­tään trans­mie­he­nä, työt­tö­myy­des­tä ja mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta – "Vuosi sitten täl­lai­nen kes­kus­te­lu ei olisi tullut ky­sy­myk­seen"

27.11.2023 17:30
Tilaajille
Taru Öster tietää kaiken lasten turvaistuimista – hän jakaa tietoa 44 000 jäsenen Facebook-ryhmässä

Taru Öster tietää kaiken lasten tur­va­is­tui­mis­ta – hän jakaa tietoa 44 000 jäsenen Fa­ce­book-ryh­mäs­sä

25.11.2023 06:30
Tilaajille
Sumaya Ahmed, 21, taistelee rasismia vastaan, vaikka välillä pelottaakin – yhteiskunnallinen vaikuttaja hänestä tuli lähes vahingossa

Sumaya Ahmed, 21, tais­te­lee ra­sis­mia vas­taan, vaikka välillä pe­lot­taa­kin – yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja hänestä tuli lähes va­hin­gos­sa

17.11.2023 20:30 3
Tilaajille
Nuorten ja aikuisten ahdistuksella on vissi ero – Terapeutti-Ville eli kansanedustaja Merinen kertoo, mikä se on ja kolme syytä ahdistukseen

Nuorten ja ai­kuis­ten ah­dis­tuk­sel­la on vissi ero – Te­ra­peut­ti-Vil­le eli kan­san­edus­ta­ja Merinen kertoo, mikä se on ja kolme syytä ah­dis­tuk­seen

13.11.2023 06:30
Tilaajille
Somejätit rajoittavat palestiinalaisia tukevaa sisältöä herkemmällä sormella – "On nähtävissä selkeä epätasapaino"

So­me­jä­tit ra­joit­ta­vat pa­les­tii­na­lai­sia tukevaa si­säl­töä her­kem­mäl­lä sor­mel­la – "On näh­tä­vis­sä selkeä epä­ta­sa­pai­no"

11.11.2023 15:35
Kohuväitös tempaisi Lapin yliopiston mediamyllerrykseen – mainehaitta ehti jo syntyä
Kolumni

Ko­hu­väi­tös tem­pai­si Lapin yli­opis­ton me­dia­myl­ler­ryk­seen – mai­ne­hait­ta ehti jo syntyä

08.11.2023 16:06 1
Tilaajille
Vanhemmat
"Käskettiin varoa, missä liikun" – Näin voi käsitellä vihapostin herättämiä tunteita, someammattilaiset Maria ja Tommi Kangaskortet neuvovat

"Käs­ket­tiin varoa, missä liikun" – Näin voi kä­si­tel­lä vi­ha­pos­tin he­rät­tä­miä tun­tei­ta, so­me­am­mat­ti­lai­set Maria ja Tommi Kan­gas­kor­tet neu­vo­vat

30.10.2023 06:30
Tilaajille
Radvile Jakštonytė matkusti bussilla Kilpisjärvelle, koska hän halusi kuvan itsestään tunturien keskellä – some ohjaa meitä katsomaan sitä mitä muutkin katsovat, sanoo tutkija

Radvile Jakš­to­nytė mat­kus­ti bus­sil­la Kil­pis­jär­vel­le, koska hän halusi kuvan it­ses­tään tun­tu­rien kes­kel­lä – some ohjaa meitä kat­so­maan sitä mitä muutkin kat­so­vat, sanoo tutkija

30.10.2023 10:05 2
Tilaajille
Värikkään viestinnän aikakaudella viranomaiset kokeilevat ilmaisunsa rajoja – Moni innostuu, jos Verohallinto somettaa muutakin kuin lakitekstiä

Vä­rik­kään vies­tin­nän ai­ka­kau­del­la vi­ran­omai­set ko­kei­le­vat il­mai­sun­sa rajoja – Moni in­nos­tuu, jos Ve­ro­hal­lin­to so­met­taa muu­ta­kin kuin la­ki­teks­tiä

19.10.2023 18:30
Tilaajille
Tiktok muuttaa tapamme ajatella keittiössä – näin maailman suurimpiin kuuluvan ruokamedian näkökulma eroaa edeltäjiensä tavasta katsoa ruokaa

Tiktok muuttaa tapamme aja­tel­la keit­tiös­sä – näin maail­man suu­rim­piin kuu­lu­van ruo­ka­me­dian nä­kö­kul­ma eroaa edel­tä­jien­sä tavasta katsoa ruokaa

19.10.2023 06:30
Tilaajille
Urbaanisuomalaisten lihansyöjien itsepetos etsii vertaistaan kaupan lihatiskillä
Kolumni

Ur­baa­ni­suo­ma­lais­ten li­han­syö­jien it­se­pe­tos etsii ver­tais­taan kaupan li­ha­tis­kil­lä

28.09.2023 06:00 30
Hassut eläinvideot ovat suosittuja, vaikka monessa niistä nauretaan eläimen ahdingolle

Hassut eläin­vi­deot ovat suo­sit­tu­ja, vaikka monessa niistä nau­re­taan eläimen ah­din­gol­le

17.09.2023 13:00
Närkästyvä nykyihminen kerää jatkuvasti kierroksia ja syyttää siitä muita
Kolumni

När­käs­ty­vä ny­ky­ih­mi­nen kerää jat­ku­vas­ti kier­rok­sia ja syyttää siitä muita

08.09.2023 07:00 1
Oululaisvaltuutettu kirjoitti Facebook-julkaisussaan "alikehittyneiden maiden kansalaisista" – kiistää kirjoituksen olevan rasistinen

Ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu kir­joit­ti Fa­ce­book-jul­kai­sus­saan "a­li­ke­hit­ty­nei­den maiden kan­sa­lai­sis­ta" – kiistää kir­joi­tuk­sen olevan ra­sis­ti­nen

21.08.2023 18:42 20
Tilaajille
Sometusta erämaasta – Lapissa matkailusisältöä tekevä Milla Sairanen kertoo parhaat lomatärpit pohjoisessa reissaavalle

So­me­tus­ta erä­maas­ta – Lapissa mat­kai­lu­si­säl­töä tekevä Milla Sai­ra­nen kertoo parhaat lo­ma­tär­pit poh­joi­ses­sa reis­saa­val­le

04.08.2023 06:00
Tilaajille
Puskista ampuminen rapauttaa keskustelukulttuuria
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pus­kis­ta am­pu­mi­nen ra­paut­taa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria

30.07.2023 06:00
Yölinjasta suomalaisille tutuksi tullut Pekka Sauri uskoo sovun yrittämiseen riitelyn keskellä – "Ahdistus puolittuu jakamalla"

Yö­lin­jas­ta suo­ma­lai­sil­le tutuksi tullut Pekka Sauri uskoo sovun yrit­tä­mi­seen rii­te­lyn kes­kel­lä – "Ah­dis­tus puo­lit­tuu ja­ka­mal­la"

29.07.2023 06:30
Tilaajille
Elokuvissa käymisen kulttuuri on pilalla: somettajat tekivät leffakokemuksesta kammottavan
Kolumni

Elo­ku­vis­sa käy­mi­sen kult­tuu­ri on pi­lal­la: so­met­ta­jat tekivät lef­fa­ko­ke­muk­ses­ta kam­mot­ta­van

29.07.2023 05:00 16