Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Sosiaalinen media
Kuukausi
Jenni Juutinen julkaisi kokeilumielessä myynti-ilmoituksen virkkaamistaan unikavereista – parissa tunnissa perheenäidin some täyttyi yhteydenotoista

Jenni Juu­ti­nen jul­kai­si ko­kei­lu­mie­les­sä myyn­ti-il­moi­tuk­sen virk­kaa­mis­taan uni­ka­ve­reis­ta – parissa tun­nis­sa per­heen­äi­din some täyttyi yh­tey­den­otois­ta

13.03.2023 17:02
Tilaajille
Muut puolueet tyytyvät seuraamaan sivusta, kun perussuomalaiset hallitsee mediatilaa nuorten suosimassa somessa – miksi ihmeessä?
Kolumni

Muut puo­lueet tyy­ty­vät seu­raa­maan si­vus­ta, kun pe­rus­suo­ma­lai­set hal­lit­see me­dia­ti­laa nuorten suo­si­mas­sa somessa – miksi ih­mees­sä?

13.03.2023 09:56 26
Joko fleksauskulttuurista päästään eroon? Z-sukupolvi näyttäisi kyllästyneen keulimiseen
Kolumni

Joko flek­saus­kult­tuu­ris­ta pääs­tään eroon? Z-su­ku­pol­vi näyt­täi­si kyl­läs­ty­neen keu­li­mi­seen

10.03.2023 09:39
Tilaajille
Paavo Väyrynen ennätti Tiktokiin ennen meikä-milleniaalia
Kolumni

Paavo Väy­ry­nen ennätti Tik­to­kiin ennen mei­kä-mil­le­niaa­lia

09.03.2023 15:56 3
Rehellistä puhetta Lappiin muuttaneen somevaikuttajan arjesta – Inari Fernándezin uusi äänikirja paljastaa asioita, joista hän ei ole puhunut koskaan somessa

Re­hel­lis­tä puhetta Lappiin muut­ta­neen so­me­vai­kut­ta­jan arjesta – Inari Fernán­de­zin uusi ää­ni­kir­ja pal­jas­taa asioi­ta, joista hän ei ole puhunut koskaan somessa

04.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Paavo Väyrynen liittyi Tiktokiin kolmeminuuttisella nuoruusmuistelulla – vain muutamat lappilaisehdokkaat kampanjoivat nuorten suosikkisovelluksessa

Paavo Väy­ry­nen liittyi Tik­to­kiin kol­me­mi­nuut­ti­sel­la nuo­ruus­muis­te­lul­la – vain muu­ta­mat lap­pi­lais­eh­dok­kaat kam­pan­joi­vat nuorten suo­sik­ki­so­vel­luk­ses­sa

03.03.2023 18:00 11
Tilaajille
Tiktokissa törmää väkisinkin politiikkaan, sanovat rovaniemeläisnuoret – somessa yksi puolue on ylivoimainen ykkönen

Tik­to­kis­sa törmää vä­ki­sin­kin po­li­tiik­kaan, sanovat ro­va­nie­me­läis­nuo­ret – somessa yksi puolue on yli­voi­mai­nen ykkönen

03.03.2023 22:30 2
Tilaajille
Pehmeitä puheita ja perunankuoria – näin internet-lähdekritiikin puute yllätti minut keittiössä
Kolumni

Peh­mei­tä puheita ja pe­ru­nan­kuo­ria – näin in­ter­net-läh­de­kri­tii­kin puute yllätti minut keit­tiös­sä

22.02.2023 15:44 1
Vanhemmat
Mikä meihin fiksuihin aikuisiin menee netissä?
Kolumni

Mikä meihin fik­sui­hin ai­kui­siin menee ne­tis­sä?

22.02.2023 06:00 11
Riku ja Matias köröttelivät Suzuki-vanhuksella 12 000 kilometrin matkan Afrikkaan ja takaisin – oppia tuli pariisilaispoliiseilta: "Pikkuhousuisillaan kadulla oleminen ei ole soveliasta"

Riku ja Matias kö­röt­te­li­vät Su­zu­ki-van­huk­sel­la 12 000 ki­lo­met­rin matkan Af­rik­kaan ja ta­kai­sin – oppia tuli pa­rii­si­lais­po­lii­seil­ta: "Pik­ku­hou­sui­sil­laan kadulla ole­mi­nen ei ole so­ve­lias­ta"

19.02.2023 19:30
Tilaajille
Rovaniemelle muuttaneet Helena ja Samuel hakivat ystäviä Tinderissä ja saivat lähes kaksi sataa hakemusta – nyt he tekisivät vain yhden asian toisin

Ro­va­nie­mel­le muut­ta­neet Helena ja Samuel hakivat ystäviä Tin­de­ris­sä ja saivat lähes kaksi sataa ha­ke­mus­ta – nyt he te­ki­si­vät vain yhden asian toisin

14.02.2023 05:00
Tilaajille
Kauppakeskuksen parkkipaikan kaivosta tuli yli 31 miljoonaa näyttökertaa rohmunnut somehitti – videon arkkitehti: "Olen vain putkimies"

Kaup­pa­kes­kuk­sen park­ki­pai­kan kai­vos­ta tuli yli 31 mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa roh­mun­nut so­me­hit­ti – videon ark­ki­teh­ti: "Olen vain put­ki­mies"

04.02.2023 14:23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Reak­tio­si­säl­lön­tuot­ta­jat vievät leivän pöy­däs­tä

31.01.2023 08:24
Tilaajille
Näin syntyy Henriikka Pasasen opettavainen Kielioppi kondikseen -video

Näin syntyy Hen­riik­ka Pasasen opet­ta­vai­nen Kie­li­op­pi kon­dik­seen -video

30.01.2023 17:00
Tilaajille
Opettaja Henriikka Pasanen on suosittu somepersoona, joka avaa Tiktok-videoissaan koulumaailmaa – "Haluaisin, että Tiktokissa olisi myös opettavaisia ja luotettavia videoita"

Opet­ta­ja Hen­riik­ka Pasanen on suo­sit­tu so­me­per­soo­na, joka avaa Tik­tok-vi­deois­saan kou­lu­maail­maa – "Ha­luai­sin, että Tik­to­kis­sa olisi myös opet­ta­vai­sia ja luo­tet­ta­via vi­deoi­ta"

30.01.2023 17:00 3
Tilaajille
Tiktokin suosio uutislähteenä kasvaa nopeasti, mutta nuoret myös suhtautuvat kriittisesti sen luotettavuuteen

Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta nuoret myös suh­tau­tu­vat kriit­ti­ses­ti sen luo­tet­ta­vuu­teen

30.01.2023 05:00
Tilaajille
Ihminen pilasi internetin – sosiaalisen median kommentit olivat liikaa THL:lle ja minulle
Kolumni

Ihminen pilasi in­ter­ne­tin – so­siaa­li­sen median kom­men­tit olivat liikaa THL:lle ja minulle

17.01.2023 06:00 5
Tilaajille
Suomalaiset innostuivat ostamaan tappavia terveisiä Ukrainaan hyökkääville venäläisille – tavoitimme SignMyRocketin puuhamiehen, näin Anton kertoo kerättyjen rahojen käytöstä

Suo­ma­lai­set in­nos­tui­vat os­ta­maan tap­pa­via ter­vei­siä Uk­rai­naan hyök­kää­vil­le ve­nä­läi­sil­le – ­ta­voi­tim­me Sign­My­Roc­ke­tin puu­ha­mie­hen, näin Anton kertoo ke­rät­ty­jen rahojen käy­tös­tä

13.01.2023 20:30 12
Tilaajille
Tiktokista tuttu butter board eli levitelauta levisi nopeasti villitykseksi – Poimi kolmesta helposta reseptistä suosikkisi

Tik­to­kis­ta tuttu butter board eli le­vi­te­lau­ta levisi no­peas­ti vil­li­tyk­sek­si – Poimi kol­mes­ta hel­pos­ta re­sep­tis­tä suo­sik­ki­si

29.12.2022 06:30
Tilaajille
Toimittajalta: Loikoilu, pötköttely, köllöttely, lorviminen, lepäily ja laiskottelu – siinä muutama motivaatiosana ensi vuodelle
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Loi­koi­lu, pöt­köt­te­ly, köl­löt­te­ly, lor­vi­mi­nen, lepäily ja lais­kot­te­lu – siinä muutama mo­ti­vaa­tio­sa­na ensi vuo­del­le

28.12.2022 15:05
Tilaajille