Sosiaalinen media
Suomessa vieraillut Huawei-johtaja ei kavahda Trumpin hampaisiin joutumista – vakoiluväitteet jatkuvat kolmatta vuotta, ja taustalla on armotonta kauppapolitiikkaa

Suo­mes­sa vie­rail­lut Hua­wei-joh­ta­ja ei kavahda Trumpin ham­pai­siin jou­tu­mis­ta – va­koi­lu­väit­teet jat­ku­vat kol­mat­ta vuotta, ja taus­tal­la on ar­mo­ton­ta kaup­pa­po­li­tiik­kaa

08.08.2020 11:18 1
Tilaajille
Trump kieltää liiketoimet kiinalaissovellusten TikTokin ja WeChatin kanssa – pitää niitä merkittävänä uhkana

Trump kieltää lii­ke­toi­met kii­na­lais­so­vel­lus­ten Tik­To­kin ja WeC­ha­tin kanssa – pitää niitä mer­kit­tä­vä­nä uhkana

07.08.2020 23:00 0
Anna Liina Laitinen kiertää työkseen maailmaa ja kiipeilee hienoissa maisemissa: "Minulla on suorastaan primitiivinen vimma päästä ylös"

Anna Liina Lai­ti­nen kiertää työk­seen maail­maa ja kii­pei­lee hie­nois­sa mai­se­mis­sa: "Mi­nul­la on suo­ras­taan pri­mi­tii­vi­nen vimma päästä ylös"

01.08.2020 18:53 0
Rouzimaryn sketseillä omasta elämästä on lähes 75 000 seuraajaa Tiktokissa, ja kiusaamiskulttuuri on tullut tutuksi – mutta miten sininen sydän liittyy siihen?

Rou­zi­ma­ryn sket­seil­lä omasta elä­mäs­tä on lähes 75 000 seu­raa­jaa Tik­to­kis­sa, ja kiu­saa­mis­kult­tuu­ri on tullut tutuksi – mutta miten sininen sydän liittyy siihen?

12.07.2020 08:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Heikkilä

Lu­ki­jal­ta: Someko somempi tuo­ma­rik­si?

26.06.2020 10:08 0
Tilaajille
Some suututtaa, joten se pitää välillä unohtaa
Kolumni Riina Rastas

Some suu­tut­taa, joten se pitää välillä unohtaa

22.06.2020 06:00 0
Tummaihoisen kuolemaa pilkanneen twiitin jälkeen erotettu perussuomalaisten Ano Turtiainen on kohahduttanut aiemmin kommenteilla "Suomen muinaishistoriasta", ebolasta ja SPR:stä

Tum­ma­ihoi­sen kuo­le­maa pil­kan­neen twiitin jälkeen ero­tet­tu pe­rus­suo­ma­lais­ten Ano Tur­tiai­nen on ko­hah­dut­ta­nut aiemmin kom­men­teil­la "Suomen mui­nais­his­to­rias­ta", ebo­las­ta ja SPR:stä

04.06.2020 17:59 0
Päiväkirja: Hashtag blacklivesmatter – ohitatko vai opitko?
Kolumni Vappu Jaakkola

Päi­vä­kir­ja: Hashtag black­li­ves­mat­ter – ohi­tat­ko vai opitko?

04.06.2020 07:00 0
Tilaajille
15-vuotias poika lähetti koulukavereilleen asiattomia Snapchat-viestejä – syyllistyi rikokseen, mutta ei saanut rangaistusta

15-vuo­tias poika lähetti kou­lu­ka­ve­reil­leen asiat­to­mia Snapc­hat-vies­te­jä – syyl­lis­tyi ri­kok­seen, mutta ei saanut ran­gais­tus­ta

02.06.2020 09:24 0
Tilaajille
Trump yrittää saada sosiaalisen median alustat kuriin uudella lainsäädännöllä

Trump yrittää saada so­siaa­li­sen median alustat kuriin uudella lain­sää­dän­nöl­lä

29.05.2020 08:24 0
Kolumni: Loikka on vielä kesken

Ko­lum­ni: Loikka on vielä kesken

18.05.2020 08:36 0
Tilaajille
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Poikkeusaika vähentää filtteriä, mutta poistaako se sosiaalisen median luomia paineita?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Poik­keus­ai­ka vä­hen­tää filt­te­riä, mutta pois­taa­ko se so­siaa­li­sen median luomia pai­nei­ta?

13.05.2020 13:24 0
Koululaisilta: Somekiusaaminen satuttaa
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­lai­sil­ta: So­me­kiu­saa­mi­nen sa­tut­taa

06.05.2020 05:19 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­lai­sil­ta: Median käyttö paisuu yli

06.05.2020 05:00 0
Tilaajille
Terveiset Lainaanrannasta: Somelle kiitos hallituksen naiskuusikosta
Kolumni Leena Talvensaari

Ter­vei­set Lai­naan­ran­nas­ta: Somelle kiitos hal­li­tuk­sen nais­kuu­si­kos­ta

29.04.2020 11:07 0
Lukijalta Mielipide Vesa Puuronen

Lu­ki­jal­ta: So­siaa­lis­ta lä­hei­syyt­tä, fyy­sis­tä etäi­syyt­tä

25.03.2020 16:25 0
Tilaajille
Kun koronavirus sulki Suomen, ihmiset innostuivat auttamaan – naapureille ja maatiloille tarjotaan apukäsiä, opettaja perusti Youtube-kanavan etäoppilaiden tueksi

Kun ko­ro­na­vi­rus sulki Suomen, ihmiset in­nos­tui­vat aut­ta­maan – naa­pu­reil­le ja maa­ti­loil­le tar­jo­taan apu­kä­siä, opet­ta­ja perusti You­tu­be-ka­na­van etä­op­pi­lai­den tueksi

22.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Sosiaalinen media lisää ulkonäköstressiä, todistaa tutkimus, naiset kohtaavat yksityiskohtaisia kauneusodotuksia

So­siaa­li­nen media lisää ul­ko­nä­köst­res­siä, to­dis­taa tut­ki­mus, naiset koh­taa­vat yk­si­tyis­koh­tai­sia kau­neus­odo­tuk­sia

23.02.2020 06:30 0
Tilaajille
Teini-ikäinen jäi koukkuun nettiin kuin kokaiiniin, eikä äiti saanut häntä pois rikollisten seurasta – nuortenkotikaan ei auttanut, koska puhelin oli käytössä öisin

Tei­ni-ikäi­nen jäi kouk­kuun nettiin kuin ko­kaii­niin, eikä äiti saanut häntä pois ri­kol­lis­ten seu­ras­ta – nuor­ten­ko­ti­kaan ei aut­ta­nut, koska puhelin oli käy­tös­sä öisin

01.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Somettaja innosti, Sodankylä haluaa lisää "vaihtareita" – Kunta avaa sivuston, jossa on tietopaketti kuntaan vuodeksi muuttaville

So­met­ta­ja in­nos­ti, So­dan­ky­lä haluaa lisää "vaih­ta­rei­ta" – Kunta avaa si­vus­ton, jossa on tie­to­pa­ket­ti kuntaan vuo­dek­si muut­ta­vil­le

15.01.2020 08:35 0
Tilaajille