Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Pääkirjoitus: Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kiusaaminen
Sumaya Ahmed, 21, taistelee rasismia vastaan, vaikka välillä pelottaakin – yhteiskunnallinen vaikuttaja hänestä tuli lähes vahingossa

Sumaya Ahmed, 21, tais­te­lee ra­sis­mia vas­taan, vaikka välillä pe­lot­taa­kin – yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja hänestä tuli lähes va­hin­gos­sa

17.11.2023 20:30 3
Tilaajille
Tätä mietin iltaisin, kun koulut alkavat: Kunpa jokainen lapsi saisi olla oma itsensä juuri sellaisena kuin on
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tätä mietin il­tai­sin, kun koulut al­ka­vat: Kunpa jo­kai­nen lapsi saisi olla oma itsensä juuri sel­lai­se­na kuin on

09.08.2023 05:30 1
Jopen työ jatkuu Syväkankaalla

Jopen työ jatkuu Sy­vä­kan­kaal­la

26.05.2023 14:13
Negatiivinen nettikommentointi on ongelma
Kolumni

Ne­ga­tii­vi­nen net­ti­kom­men­toin­ti on ongelma

12.05.2023 05:45
Tilaajille
Lappilaisen miehen elämää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­pi­lai­sen miehen elämää

13.04.2023 05:41
Minkälaisen jäljen sinä tähän maailmaan jätät?
Kolumni

Min­kä­lai­sen jäljen sinä tähän maail­maan jätät?

09.03.2023 18:47 2
Mikä meihin fiksuihin aikuisiin menee netissä?
Kolumni

Mikä meihin fik­sui­hin ai­kui­siin menee ne­tis­sä?

22.02.2023 06:00 11
Koulukiusaamisen vastaiseen työhön tarvitaan kaikkia!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­sen vas­tai­seen työhön tar­vi­taan kaik­kia!

16.02.2023 10:06
Pari sanaa (työpaikka)kiusaamisesta
Kolumni

Pari sanaa (työ­paik­ka)­kiu­saa­mi­ses­ta

02.02.2023 09:10
Koululaiset saivat "Lapin suurimman oppitunnin" nettikiusaamisen vakavista seurauksista – MLL: kynnys kiusaamiseen netissä on matala

Kou­lu­lai­set saivat "Lapin suu­rim­man op­pi­tun­nin" net­ti­kiu­saa­mi­sen va­ka­vis­ta seu­rauk­sis­ta – MLL: kynnys kiu­saa­mi­seen netissä on matala

17.01.2023 16:17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mi­an­to­ka­na­va vai häi­rin­tä­kei­no?

21.10.2022 05:00 1
Tilaajille
Vuoden kansanterveyspalkinto myönnettiin K-Marketien Kiusaamisvapaa vyöhyke -toimintamallille

Vuoden kan­san­ter­veys­pal­kin­to myön­net­tiin K-Mar­ke­tien Kiu­saa­mis­va­paa vyöhyke -toi­min­ta­mal­lil­le

19.09.2022 10:39 1
Tilaajille
Kiusaamisen taustalla on huoli
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiu­saa­mi­sen taus­tal­la on huoli

01.09.2022 16:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiu­saa­mi­sen taus­tal­la on huoli

31.08.2022 06:30
Tilaajille
Tiedätkö, mitä lapsesi älypuhelimessa tapahtuu? – Kouluikäisten uhkailevat viestit ovat yleistyneet Rovaniemellä

Tie­dät­kö, mitä lapsesi äly­pu­he­li­mes­sa ta­pah­tuu? – Kou­lu­ikäis­ten uh­kai­le­vat viestit ovat yleis­ty­neet Ro­va­nie­mel­lä

24.08.2022 10:12 2
Tilaajille
Nykyajan aikuiset laukovat täyslaidallisia netissä – pitäisikö heille laittaa somelukko?
Kolumni

Ny­ky­ajan ai­kui­set lau­ko­vat täys­lai­dal­li­sia netissä – pi­täi­si­kö heille laittaa so­me­luk­ko?

07.06.2022 10:28 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tapa ittes, sä et kuulu tänne!

24.05.2022 22:00
Tilaajille
Presidentti Niinistön terveiset Syväkankaan koululaisille – "Ei itseään voi korottaa muita painamalla"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tön ter­vei­set Sy­vä­kan­kaan kou­lu­lai­sil­le – "Ei itseään voi ko­rot­taa muita pai­na­mal­la"

06.04.2022 13:21 3
Tilaajille
Kansanedustaja syyttää Lapin yliopiston professoria nettikiusaamisesta: "Olen pyytänyt häntä lopettamaan"

Kan­san­edus­ta­ja syyttää Lapin yli­opis­ton pro­fes­so­ria net­ti­kiu­saa­mi­ses­ta: "Olen pyy­tä­nyt häntä lo­pet­ta­maan"

18.03.2022 18:46 9
Tilaajille
”Koulu ei saa olla pelkopaikka” – Tokaluokkalaiset Mimmi ja Oona käynnistivät Syväsenvaaran koulussa Kiusaamisvapaa vyöhyke -kampanjan

”Koulu ei saa olla pel­ko­paik­ka” – To­ka­luok­ka­lai­set Mimmi ja Oona käyn­nis­ti­vät Sy­vä­sen­vaa­ran kou­lus­sa Kiu­saa­mis­va­paa vyöhyke -kam­pan­jan

18.11.2021 10:02 1
Tilaajille