Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Kiusaaminen
Minkälaisen jäljen sinä tähän maailmaan jätät?
Kolumni

Min­kä­lai­sen jäljen sinä tähän maail­maan jätät?

09.03.2023 18:47 2
Mikä meihin fiksuihin aikuisiin menee netissä?
Kolumni

Mikä meihin fik­sui­hin ai­kui­siin menee ne­tis­sä?

22.02.2023 06:00 11
Koulukiusaamisen vastaiseen työhön tarvitaan kaikkia!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­sen vas­tai­seen työhön tar­vi­taan kaik­kia!

16.02.2023 10:06
Pari sanaa (työpaikka)kiusaamisesta
Kolumni

Pari sanaa (työ­paik­ka)­kiu­saa­mi­ses­ta

02.02.2023 09:10
Koululaiset saivat "Lapin suurimman oppitunnin" nettikiusaamisen vakavista seurauksista – MLL: kynnys kiusaamiseen netissä on matala

Kou­lu­lai­set saivat "Lapin suu­rim­man op­pi­tun­nin" net­ti­kiu­saa­mi­sen va­ka­vis­ta seu­rauk­sis­ta – MLL: kynnys kiu­saa­mi­seen netissä on matala

17.01.2023 16:17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mian­to­ka­na­va vai häi­rin­tä­kei­no?

21.10.2022 05:00 1
Tilaajille
Vuoden kansanterveyspalkinto myönnettiin K-Marketien Kiusaamisvapaa vyöhyke -toimintamallille

Vuoden kan­san­ter­veys­pal­kin­to myön­net­tiin K-Mar­ke­tien Kiu­saa­mis­va­paa vyöhyke -toi­min­ta­mal­lil­le

19.09.2022 10:39 1
Tilaajille
Kiusaamisen taustalla on huoli
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiu­saa­mi­sen taus­tal­la on huoli

01.09.2022 16:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiu­saa­mi­sen taus­tal­la on huoli

31.08.2022 06:30
Tilaajille
Tiedätkö, mitä lapsesi älypuhelimessa tapahtuu? – Kouluikäisten uhkailevat viestit ovat yleistyneet Rovaniemellä

Tie­dät­kö, mitä lapsesi äly­pu­he­li­mes­sa ta­pah­tuu? – Kou­lui­käis­ten uh­kai­le­vat viestit ovat yleis­ty­neet Ro­va­nie­mel­lä

24.08.2022 10:12 2
Tilaajille
Nykyajan aikuiset laukovat täyslaidallisia netissä – pitäisikö heille laittaa somelukko?
Kolumni

Ny­kya­jan ai­kui­set lau­ko­vat täys­lai­dal­li­sia netissä – pi­täi­si­kö heille laittaa so­me­luk­ko?

07.06.2022 10:28 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tapa ittes, sä et kuulu tänne!

24.05.2022 22:00
Tilaajille
Presidentti Niinistön terveiset Syväkankaan koululaisille – "Ei itseään voi korottaa muita painamalla"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tön ter­vei­set Sy­vä­kan­kaan kou­lu­lai­sil­le – "Ei itseään voi ko­rot­taa muita pai­na­mal­la"

06.04.2022 13:21 3
Tilaajille
Kansanedustaja syyttää Lapin yliopiston professoria nettikiusaamisesta: "Olen pyytänyt häntä lopettamaan"

Kan­sa­ne­dus­ta­ja syyttää Lapin ylio­pis­ton pro­fes­so­ria net­ti­kiu­saa­mi­ses­ta: "Olen pyy­tä­nyt häntä lo­pet­ta­maan"

18.03.2022 18:46 9
Tilaajille
”Koulu ei saa olla pelkopaikka” – Tokaluokkalaiset Mimmi ja Oona käynnistivät Syväsenvaaran koulussa Kiusaamisvapaa vyöhyke -kampanjan

”Koulu ei saa olla pel­ko­paik­ka” – To­ka­luok­ka­lai­set Mimmi ja Oona käyn­nis­ti­vät Sy­vä­sen­vaa­ran kou­lus­sa Kiu­saa­mis­va­paa vyöhyke -kam­pan­jan

18.11.2021 10:02 1
Tilaajille
Rovaniemen nuorisovaltuusto käynnisti kiusaamisen vastaisen kampanjan – Suojelijoina Antti Tuisku, kaupunginjohtaja ja joulupukki

Ro­va­nie­men nuo­ri­so­val­tuus­to käyn­nis­ti kiu­saa­mi­sen vas­tai­sen kam­pan­jan – Suo­je­li­joi­na Antti Tuisku, kau­pun­gin­joh­ta­ja ja jou­lu­puk­ki

02.09.2021 14:29
Tilaajille
Koulurauha julistetaan, mutta kuinka se säilytetään? – Tutkija: Kaikki mikä polkee toisen ihmisarvoa on väärinkohtelua

Kou­lu­rau­ha ju­lis­te­taan, mutta kuinka se säi­ly­te­tään? – Tut­ki­ja: Kaikki mikä polkee toisen ih­mi­sar­voa on vää­rin­koh­te­lua

25.08.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei kaikkia kiviä

11.08.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksen ole kuin he?

26.07.2021 06:45
Tilaajille
Voimistelusta tuli mieluisaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voi­mis­te­lus­ta tuli mie­lui­saa

07.04.2021 08:25
Tilaajille