Sairaudet
Kuukausi
Pekka Lehtonen saattaa tahattomasti läiskiä itseään, seistä käsillään kaupassa tai huutaa pihalla keskellä yötä, nyt hän haluaa kertoa syyn oireille – "Kun ei tiedetä, jälleen kerran oli joku soittanut poliisit"

Pekka Leh­to­nen saattaa ta­hat­to­mas­ti läiskiä it­seään, seistä kä­sil­lään kau­pas­sa tai huutaa pihalla kes­kel­lä yötä, nyt hän haluaa kertoa syyn oi­reil­le – "Kun ei tie­de­tä, jälleen kerran oli joku soit­ta­nut po­lii­sit"

04.04.2021 18:06
Tilaajille
Koronasta on tullut uusi ammattitauti, jonka tapausmäärät ovat reippaassa kasvussa – Korvauslautakunnan Kirsi Salo: "Eräiltä aloilta on kyselty, että oletteko ihan tosissanne tästä"

Ko­ro­nas­ta on tullut uusi am­mat­ti­tau­ti, jonka ta­paus­mää­rät ovat reip­paas­sa kas­vus­sa – Kor­vaus­lau­ta­kun­nan Kirsi Salo: "E­räil­tä aloilta on ky­sel­ty, että olet­te­ko ihan to­sis­san­ne tästä"

03.04.2021 08:00 1
Tilaajille
Tyttöjen autismi jää pimentoon – Anna-Reeta Pakarinen sai diagnoosin vasta aikuisena

Tyt­tö­jen autismi jää pi­men­toon – An­na-Ree­ta Pa­ka­ri­nen sai diag­noo­sin vasta ai­kui­se­na

29.03.2021 10:30 1
Tilaajille
32-vuotias Hanna on purrut ja nyppinyt käsiään lapsesta asti niin, että niissä on paksut arpikudokset – pakko-oireinen ihon repiminen kertoo mielen kuormituksesta

32-vuo­tias Hanna on purrut ja nyp­pi­nyt käsiään lap­ses­ta asti niin, että niissä on paksut ar­pi­ku­dok­set – pak­ko-oi­rei­nen ihon re­pi­mi­nen kertoo mielen kuor­mi­tuk­ses­ta

29.03.2021 07:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kerttu Pellikka sairastui, koska sai saman geenivirheen molemmilta vanhemmiltaan – Mitä tehdä, jos dna-testissä paljastuu kehitysvammaan johtava Sallan tauti?

Kerttu Pel­lik­ka sai­ras­tui, koska sai saman gee­ni­vir­heen mo­lem­mil­ta van­hem­mil­taan – Mitä tehdä, jos dna-tes­tis­sä pal­jas­tuu ke­hi­tys­vam­maan johtava Sallan tauti?

05.03.2021 16:57
Tilaajille
Marjo Heinonen sai abivuonna diagnoosin, jota lääkäritkään eivät aluksi uskoneet – Kun sairaus paheni, hän ei kivuilta pystynyt edes harjaamaan hiuksiaan

Marjo Hei­no­nen sai abi­vuon­na diag­noo­sin, jota lää­kä­rit­kään eivät aluksi us­ko­neet – Kun sairaus paheni, hän ei ki­vuil­ta pys­ty­nyt edes har­jaa­maan hiuk­siaan

18.01.2021 07:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Sai­rauk­siin kes­kit­ty­mi­nen vie huomion hyvästä van­huu­des­ta

12.01.2021 05:05
Tilaajille
Jos jalkojesi suonissa tuntuu joskus virtaavan sihisevä kokis, voit kärsiä tästä oireyhtymästä – Tarja Nylander listaa lisää tuntemuksia

Jos jal­ko­je­si suo­nis­sa tuntuu joskus vir­taa­van si­hi­se­vä kokis, voit kärsiä tästä oi­re­yh­ty­mäs­tä – Tarja Ny­lan­der listaa lisää tun­te­muk­sia

11.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Alzheimer-rokotteesta voidaan saada läpimurto jo parin vuoden päästä – Suomessakin rokotetta on annettu useille kymmenille

Al­zhei­mer-ro­kot­tees­ta voidaan saada lä­pi­mur­to jo parin vuoden päästä – Suo­mes­sa­kin ro­ko­tet­ta on annettu useille kym­me­nil­le

11.01.2021 06:00
Tilaajille
Kivun iskiessä Jonna Latvala itkee sikiöasennossa vessassa – Luokanopettajalla todettiin haavainen paksusuolen tulehdus viisi vuotta sitten

Kivun is­kies­sä Jonna Latvala itkee si­kiö­asen­nos­sa ves­sas­sa – Luo­kan­opet­ta­jal­la to­det­tiin haa­vai­nen pak­su­suo­len tu­leh­dus viisi vuotta sitten

06.01.2021 07:00
Tilaajille
Ojala-Niemelä: "Leikkaus meni hyvin ja tästä toipuminen alkaa"

Oja­la-Nie­me­lä: "Leik­kaus meni hyvin ja tästä toi­pu­mi­nen alkaa"

17.12.2020 15:48 5
Tilaajille
Rovaniemellä seitsemän salmonellatartuntaa – monitoimikeittiön työntekijöiden näytteissä ei salmonellaa

Ro­va­nie­mel­lä seit­se­män sal­mo­nel­la­tar­tun­taa – mo­ni­toi­mi­keit­tiön työn­te­ki­jöi­den näyt­teis­sä ei sal­mo­nel­laa

11.12.2020 15:01
Tilaajille
Länsi-Pohjassa yksi uusi koronatartunta – kaikkien viikon tartuntojen lähdettä ei ole pystytty selvittämään, ostosmatkoja Ouluun ei suositella

Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta – kaik­kien viikon tar­tun­to­jen läh­det­tä ei ole pys­tyt­ty sel­vit­tä­mään, os­tos­mat­ko­ja Ouluun ei suo­si­tel­la

11.12.2020 12:29
Tilaajille
Yksi uusi salmonellatartunta Rovaniemellä – tartunnan lähdettä ei tiedetä, ruokanäytteet ovat puhtaita

Yksi uusi sal­mo­nel­la­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä – tar­tun­nan läh­det­tä ei tie­de­tä, ruo­ka­näyt­teet ovat puh­tai­ta

10.12.2020 12:23
Tilaajille
Ohjeistus epäonnistui Rovaniemellä: Salmonellatestejä tehdään niillekin, joilla oireet jo loppuneet

Oh­jeis­tus epä­on­nis­tui Ro­va­nie­mel­lä: Sal­mo­nel­la­tes­te­jä tehdään niil­le­kin, joilla oireet jo lop­pu­neet

09.12.2020 14:16 2
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus: Kylmässä koetut sydän- ja hengitystieoireet ennustavat sairastavuutta ja kuolleisuutta

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Kyl­mäs­sä koetut sydän- ja hen­gi­tys­tie­oi­reet en­nus­ta­vat sai­ras­ta­vuut­ta ja kuol­lei­suut­ta

18.11.2020 11:27
Pohjoissuomalaisen perheen isä maksoi lapsen lääkkeistä lähes 200 000 euroa – "Mitään muuta ratkaisua en olisi voinut tehdä"

Poh­jois­suo­ma­lai­sen perheen isä maksoi lapsen lääk­keis­tä lähes 200 000 euroa – "Mitään muuta rat­kai­sua en olisi voinut tehdä"

09.11.2020 06:00 2
Tilaajille
Parantumattomasti sairaan pikkusisareni arvokas opetus: elämän tarkoitus on elää eikä kuolla

Pa­ran­tu­mat­to­mas­ti sairaan pik­ku­si­sa­re­ni arvokas opetus: elämän tar­koi­tus on elää eikä kuolla

08.11.2020 10:02
Jäykkäkouristus voi aiheuttaa kuoleman, oletko sinä huolehtinut suojautumisesta? Nyt on hyvä aika hoitaa samalla kuntoon influenssa- ja jäykkäkouristusrokotukset

Jäyk­kä­kou­ris­tus voi ai­heut­taa kuo­le­man, oletko sinä huo­leh­ti­nut suo­jau­tu­mi­ses­ta? Nyt on hyvä aika hoitaa samalla kuntoon inf­luens­sa- ja jäyk­kä­kou­ris­tus­ro­ko­tuk­set

05.11.2020 11:24
Tilaajille
Hyvää hoitoa elämän loppuun saakka – Lapin keskussairaalassa avattu poliklinikka parantaa parantumattomasti sairaiden hoitoa

Hyvää hoitoa elämän loppuun saakka – Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa avattu po­li­kli­nik­ka pa­ran­taa pa­ran­tu­mat­to­mas­ti sai­rai­den hoitoa

17.10.2020 06:30
Tilaajille