Sairaudet
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Seppo Kinnunen

Ko­ro­na­kuo­le­maa ja ko­ro­na­el­vy­tys­tä

05:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Riitta Koivula

Lu­ki­jal­ta: Riip­pu­vuu­den tun­nis­ta­mi­sen ja hoi­ta­mi­sen tus­kas­ta

28.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Moni aikuinen ei tiedä, onko oma suoja jäykkäkouristusta vastaan kunnossa – tauti on harvinainen mutta tappava

Moni ai­kui­nen ei tiedä, onko oma suoja jäyk­kä­kou­ris­tus­ta vastaan kun­nos­sa – tauti on har­vi­nai­nen mutta tappava

22.06.2020 08:53 0
Tilaajille
Vakava suun sairaus voi kehittyä lähes täysin ilman oireita – hoitamattomana voi johtaa hampaiden poistamiseen ja lisätä sydänsairauksien riskiä

Vakava suun sairaus voi ke­hit­tyä lähes täysin ilman oireita – hoi­ta­mat­to­ma­na voi johtaa ham­pai­den pois­ta­mi­seen ja lisätä sy­dän­sai­rauk­sien riskiä

15.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Elina Kriston kuulo palasi jo leikkaussalissa – harvinainen kuuloluiden jäykistymä voi viedä kuulon erityisesti nuorilta naisilta, eikä syytä tiedetä

Elina Kriston kuulo palasi jo leik­kaus­sa­lis­sa – har­vi­nai­nen kuu­lo­lui­den jäy­kis­ty­mä voi viedä kuulon eri­tyi­ses­ti nuo­ril­ta nai­sil­ta, eikä syytä tiedetä

01.06.2020 07:00 0
Tilaajille
ALS tuhoaa vähitellen Kaarlo Kärkkäisen liikehermot, mutta hän on päättänyt jatkaa elämistä: "Onnellisuus ei ole toimivissa jaloissa"

ALS tuhoaa vä­hi­tel­len Kaarlo Kärk­käi­sen lii­ke­her­mot, mutta hän on päät­tä­nyt jatkaa elä­mis­tä: "On­nel­li­suus ei ole toi­mi­vis­sa ja­lois­sa"

13.05.2020 09:53 0
Tilaajille
Kolumni: Tällaista yksilönvapauksiin kajoamista en ole ennen kokenut
Kolumni Pekka Rytkönen

Ko­lum­ni: Täl­lais­ta yk­si­lön­va­pauk­siin ka­joa­mis­ta en ole ennen kokenut

26.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Kolumni Marjo Oikarinen

Harva miettii tau­ti­ris­kiä ennen kuin se tulee lähelle – Vas­tus­tus­ky­ky on osaksi ar­voi­tus, mutta esi­mer­kik­si näin se syntyy

25.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Lotta Anda sairastui malariaan, vaikka riskin piti olla pieni – Lääkitys tehosi kuumeiluun, ja nyt yhtä malarialääkettä halutaan kokeilla myös koronavirukseen

Lotta Anda sai­ras­tui ma­la­riaan, vaikka riskin piti olla pieni – Lää­ki­tys tehosi kuu­mei­luun, ja nyt yhtä ma­la­ria­lää­ket­tä ha­lu­taan ko­keil­la myös ko­ro­na­vi­ruk­seen

25.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Rovaniemeläinen valtuutettu Anja Joensuu luopuu luottamustoimistaan: Lapsen syöpä pakottaa muuttamaan Ouluun

Ro­va­nie­me­läi­nen val­tuu­tet­tu Anja Joensuu luopuu luot­ta­mus­toi­mis­taan: Lapsen syöpä pa­kot­taa muut­ta­maan Ouluun

22.03.2020 18:42 0
Tilaajille
Koronaan sairastuneita on Suomessa moninkertaisesti enemmän kuin tilasto kertoo – testausten rajoittaminen hämärtää tilannekuvaa entisestään

Ko­ro­naan sai­ras­tu­nei­ta on Suo­mes­sa mo­nin­ker­tai­ses­ti enemmän kuin tilasto kertoo – tes­taus­ten ra­joit­ta­mi­nen hä­mär­tää ti­lan­ne­ku­vaa en­ti­ses­tään

16.03.2020 15:34 0
Laura Pelgosen veri virtaa mutta ei hyydy – harvinaisesta verisairaudesta on kolme eri muotoa, joista vaikeinta potee vain muutama suomalainen

Laura Pel­go­sen veri virtaa mutta ei hyydy – har­vi­nai­ses­ta ve­ri­sai­rau­des­ta on kolme eri muotoa, joista vai­kein­ta potee vain muutama suo­ma­lai­nen

16.03.2020 07:00 0
THL muistuttaa: Sairaana ei kannata mennä käymään mummolla – Koronaviruksen riskit vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville ovat muita suuremmat

THL muis­tut­taa: Sai­raa­na ei kannata mennä käymään mum­mol­la – Ko­ro­na­vi­ruk­sen riskit van­huk­sil­le ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le ovat muita suu­rem­mat

10.03.2020 09:38 0
Pohjois-Savossa on todettu toinen koronavirustartunta työikäisellä henkilöllä

Poh­jois-Sa­vos­sa on todettu toinen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta työ­ikäi­sel­lä hen­ki­löl­lä

10.03.2020 09:37 0

Myös Ete­lä-Sa­vos­sa sel­vi­te­tään mah­dol­lis­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

26.02.2020 16:49 0
Sairaalaklovni tuo pikkupotilaiden päivään leikkiä ja hassuttelua – mutta pitääkö klovnin olla aina iloinen?

Sai­raa­la­klov­ni tuo pik­ku­po­ti­lai­den päivään leikkiä ja has­sut­te­lua – mutta pitääkö klovnin olla aina iloi­nen?

24.02.2020 18:00 0
Tilaajille
Influenssaepidemian huippua odotetaan maaliskuulle – rokotteen ehtii vielä ottaaa

Inf­luens­sa­epi­de­mian huippua odo­te­taan maa­lis­kuul­le – ro­kot­teen ehtii vielä ottaaa

20.02.2020 08:39 0
Tilaajille
9-vuotias Eino kantaa lauantaina Lasten syövän päivän keräyslipasta, jotta muutkin lapset saisivat apua

9-vuo­tias Eino kantaa lauan­tai­na Lasten syövän päivän ke­räys­li­pas­ta, jotta muutkin lapset sai­si­vat apua

14.02.2020 18:30 0
Tilaajille
Pienille vauvoille vaarallista hinkuyskää on havaittu Lapissa – tauti voi kestää jopa viikkoja

Pie­nil­le vau­voil­le vaa­ral­lis­ta hin­ku­ys­kää on ha­vait­tu Lapissa – tauti voi kestää jopa viik­ko­ja

14.02.2020 14:46 0
Tilaajille
Ärhäkkä RS-virus riehuu nyt Lapissa – Lastentautien ylilääkäri: pienten lasten kanssa kannattaa välttää kaupassakäyntiä

Ärhäkkä RS-vi­rus riehuu nyt Lapissa – Las­ten­tau­tien yli­lää­kä­ri: pienten lasten kanssa kan­nat­taa välttää kau­pas­sa­käyn­tiä

11.02.2020 15:55 0
Tilaajille