Hyvinvointi
Etätyöpaketit tulivat pysyvästi tunturikeskusten tarjontaan –Aasialaiset koodarit olivat tulossa etätöihin Leville jo ennen koronaa

Etä­työ­pa­ke­tit tulivat py­sy­väs­ti tun­tu­ri­kes­kus­ten tar­jon­taan –Aa­sia­lai­set koo­da­rit olivat tulossa etä­töi­hin Leville jo ennen koronaa

15.01.2021 06:30
Tilaajille
Näin teet nopean elämäntaparemontin
Kolumni Anitta Salmi

Näin teet nopean elä­män­ta­pa­re­mon­tin

06.01.2021 06:15 2
Tilaajille
Reilu kymmenen vuotta sitten tätä lajia harrasti puoli miljoonaa suomalaista, mitä tapahtui?
Kolumni Eero Leppänen

Reilu kym­me­nen vuotta sitten tätä lajia har­ras­ti puoli mil­joo­naa suo­ma­lais­ta, mitä ta­pah­tui?

23.12.2020 06:30 3
Tilaajille
Sormus sormessa mullisti yöelämäni
Kolumni Eero Leppänen

Sormus sor­mes­sa mul­lis­ti yö­elä­mä­ni

25.11.2020 06:01
Tilaajille
Suurperheiden lapset eivät voi huonommin
Lukijalta Mielipide

Suur­per­hei­den lapset eivät voi huo­nom­min

10.11.2020 07:58 1
Tilaajille
Päiväkirja: Aikuisen unikoulu
Kolumni Miila Kankaanranta

Päi­vä­kir­ja: Ai­kui­sen uni­kou­lu

02.10.2020 06:30
Tilaajille
Kolumni: Hyvinvointi – uusi metsäteollisuus?
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Hy­vin­voin­ti – uusi met­sä­teol­li­suus?

16.09.2020 14:10
Joka kolmas euro veikkausvaroista uhkaa hävitä järjestöiltä – "Kunnat eivät varmasti ala lisätä tekemistä, ei niillä ole siihen resursseja"

Joka kolmas euro veik­kaus­va­rois­ta uhkaa hävitä jär­jes­töil­tä – "Kunnat eivät var­mas­ti ala lisätä te­ke­mis­tä, ei niillä ole siihen re­surs­se­ja"

31.08.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ulla-Maija Rajakangas

Lu­ki­jal­ta: Tehy ei tar­vit­se hoi­va-avus­ta­jia, mutta asiak­kaat tar­vit­se­vat

27.08.2020 10:59
Tilaajille
Päiväkirja: Heittäytyminen tuo ilmaa mieleen
Kolumni Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Heit­täy­ty­mi­nen tuo ilmaa mieleen

27.08.2020 07:30
Tilaajille
Liian lupaava terveysväite kestää harvoin kriittistä tarkastelua – Tämän muistisäännön avulla tunnistat, milloin väite on melko varmasti huuhaata

Liian lupaava ter­veys­väi­te kestää harvoin kriit­tis­tä tar­kas­te­lua – Tämän muis­ti­sään­nön avulla tun­nis­tat, milloin väite on melko var­mas­ti huu­haa­ta

17.08.2020 07:00
Tilaajille
Nyt hiki virtaa! Rovaniemen kaupunki on järjestänyt kesän aikana maksuttomia ulkotreenejä ikäihmisille – "Keväällä osa sulkeutui kotiinsa ja liikkuminen lakkasi kokonaan"

Nyt hiki virtaa! Ro­va­nie­men kau­pun­ki on jär­jes­tä­nyt kesän aikana mak­sut­to­mia ul­ko­tree­ne­jä ikä­ih­mi­sil­le – "Ke­vääl­lä osa sul­keu­tui ko­tiin­sa ja liik­ku­mi­nen lakkasi ko­ko­naan"

21.07.2020 14:54
Tanssinopettajasta malliksi – 20-vuotias tanssinopettaja Eveliina Lehtoranta on ainoa lappilaisfinalisti wellnessmalli-kilpailussa

Tans­sin­opet­ta­jas­ta mal­lik­si – 20-vuo­tias tans­sin­opet­ta­ja Eve­lii­na Leh­to­ran­ta on ainoa lap­pi­lais­fi­na­lis­ti well­ness­mal­li-kil­pai­lus­sa

12.07.2020 18:00
Tilaajille
Yli puolet jalkavaivoista on itse aiheutettuja

Yli puolet jal­ka­vai­vois­ta on itse ai­heu­tet­tu­ja

29.06.2020 07:00
Jalkojen rasituskipu voi kehittyä salakavalasti vaivaisenluuksi – Huonojen kenkävalintojen lisäksi perintötekijät vaikuttavat vaivan kehittymiseen

Jal­ko­jen ra­si­tus­ki­pu voi ke­hit­tyä sa­la­ka­va­las­ti vai­vai­sen­luuk­si – Huo­no­jen ken­kä­va­lin­to­jen lisäksi pe­rin­tö­te­ki­jät vai­kut­ta­vat vaivan ke­hit­ty­mi­seen

14.06.2020 11:46
Voisiko hyvinvointi- ja urheiluteknologia olla Suomelle uusi Nokia?

Voisiko hy­vin­voin­ti- ja ur­hei­lu­tek­no­lo­gia olla Suo­mel­le uusi Nokia?

13.06.2020 07:00
Tilaajille
Kolumni: Onnellisuus on hyvinvointia
Kolumni Mette Oikarinen

Ko­lum­ni: On­nel­li­suus on hy­vin­voin­tia

05.06.2020 06:30
Ilman avannetta Jaana Kauppi olisi 26-vuotias eläkeläinen – Facebook-sivustolla ja blogissa hän on kertonut muille kärsiville, miten sai tavallisen elämän takaisin

Ilman avan­net­ta Jaana Kauppi olisi 26-vuo­tias elä­ke­läi­nen – Fa­ce­book-si­vus­tol­la ja blo­gis­sa hän on ker­to­nut muille kär­si­vil­le, miten sai ta­val­li­sen elämän ta­kai­sin

20.04.2020 07:00
Tilaajille
Korona-aikana voi liikkua virtuaaliseurassa – Kemi hankki HeiaHeia -sovelluksen, johon kaikki kaupunkilaiset voivat liittyä.

Ko­ro­na-ai­ka­na voi liikkua vir­tuaa­li­seu­ras­sa – Kemi hankki Heia­Heia -so­vel­luk­sen, johon kaikki kau­pun­ki­lai­set voivat liit­tyä.

20.03.2020 11:10
Laura Pelgosen veri virtaa mutta ei hyydy – harvinaisesta verisairaudesta on kolme eri muotoa, joista vaikeinta potee vain muutama suomalainen

Laura Pel­go­sen veri virtaa mutta ei hyydy – har­vi­nai­ses­ta ve­ri­sai­rau­des­ta on kolme eri muotoa, joista vai­kein­ta potee vain muutama suo­ma­lai­nen

16.03.2020 07:00