Tähtijuttu: Suvi Te­räs­nis­ka kri­ti­soi kirkon kal­lis­ta vuokraa vuosi sitten, nyt hin­ta­kat­toa las­ket­tiin

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Hyvinvointi
Viimeisin 12 tuntia
Päiväkirja: Uutinen raiteille hylätystä miehestä koettelee tuoretta uskoani
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Uutinen rai­teil­le hy­lä­tys­tä mie­hes­tä koet­te­lee tuo­ret­ta uskoani

08:51
Tilaajille
Keski-ikää lähestyvien naisten kuolemat lisääntyneet – koronatapaukset eivät selitä kuolleisuusluvuissa havaittua  kasvua

Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet – ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kuol­lei­suus­lu­vuis­sa ha­vait­tua  kasvua

07:41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läis­toi­min­ta on tärkeää

05:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Uutisanalyysi: Kestävätkö sote-palvelumme ukrainalaisten tuomat lisäpaineet?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kes­tä­vät­kö so­te-pal­ve­lum­me uk­rai­na­lais­ten tuomat li­sä­pai­neet?

27.11.2022 19:30 3
Tilaajille
Viikko
Vaaran päällä Kemijoen itärannalla on valtava lohkare, jonka juurelle Tarja ja Janne Huumonen sytyttävät kynttilän joka vuosi

Vaaran päällä Ke­mi­joen itä­ran­nal­la on valtava loh­ka­re, jonka juu­rel­le Tarja ja Janne Huu­mo­nen sy­tyt­tä­vät kynt­ti­län joka vuosi

26.11.2022 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aut­ta­mi­nen tuo joulun hengen

26.11.2022 05:00
Tilaajille
Erikoisosaamisena luomitutkimus ja iholaserhoidot – voiko kauneushoito estää ihosyöpiä?
Mainos Epilaser Oy

Eri­kois­osaa­mi­se­na luo­mi­tut­ki­mus ja iho­la­ser­hoi­dot – voiko kau­neus­hoi­to estää iho­syö­piä?

25.11.2022 06:00
Päiväkirja: Taikausko, josta luovuin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tai­kaus­ko, josta luovuin

25.11.2022 05:00
Tilaajille
Kaksinkertainen lapsilisä maksetaan jouluaaton aattona

Kak­sin­ker­tai­nen lap­si­li­sä mak­se­taan jou­lu­aa­ton aattona

24.11.2022 12:40 4
Suurin osa meistä on kunnollisia – historia ei tue käsitystä ihmisten välinpitämättömyydestä ja itsekkyydestä
Kolumni

Suurin osa meistä on kun­nol­li­sia – his­to­ria ei tue kä­si­tys­tä ih­mis­ten vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä ja it­sek­kyy­des­tä

24.11.2022 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappiin tar­vi­taan yömaja asun­not­to­mil­le

23.11.2022 05:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Vakava sairastuminen voi olla parasta mitä ihmiselle sattuu – Riina Sorjonen ja Mika Hietanen pysähtyivät niin, että elämä meni uusiksi

Vakava sai­ras­tu­mi­nen voi olla parasta mitä ih­mi­sel­le sattuu – Riina Sor­jo­nen ja Mika Hie­ta­nen py­säh­tyi­vät niin, että elämä meni uusiksi

21.11.2022 06:30
Tilaajille
Mummuaan hoitava vaari ja muut laulujen sankarit
Kolumni

Mum­muaan hoitava vaari ja muut lau­lu­jen san­ka­rit

20.11.2022 17:35
Tilaajille
Rovaniemen Koskipuistossa uidaan viimeistä talvea: Ounasvaaran Latu alkaa rakentaa pysyvää uintipaikkaa Venetielle, jonne talviuinti siirtyy ensi syksynä

Ro­va­nie­men Kos­ki­puis­tos­sa uidaan vii­meis­tä talvea: Ou­nas­vaa­ran Latu alkaa ra­ken­taa pysyvää uin­ti­paik­kaa Ve­ne­tiel­le, jonne tal­vi­uin­ti siirtyy ensi syksynä

19.11.2022 11:00 9
Tilaajille
Oululainen Sanna-Leena Knuuttila kirjoittaa selkokielellä, jottei kukaan jää vaille tietoa siksi, että lukeminen on vaikeaa: "Selkokieli on helppo ja halpa tapa ehkäistä syrjäytymistä"

Ou­lu­lai­nen San­na-Lee­na Knuut­ti­la kir­joit­taa sel­ko­kie­lel­lä, jottei kukaan jää vaille tietoa siksi, että lu­ke­mi­nen on vai­keaa: "Sel­ko­kie­li on helppo ja halpa tapa eh­käis­tä syr­jäy­ty­mis­tä"

17.11.2022 17:30
Tilaajille
Ojenna auttava käsi – vaikka vain itsesi tähden
Kolumni

Ojenna auttava käsi – vaikka vain itsesi tähden

17.11.2022 10:35
Tilaajille
Humana avaa lastensuojeluyksikön Meri-Lappiin – Tornion Rantalempeä on aisti- ja allergiaystävällinen hirsitalo sijoitetuille lapsille ja nuorille

Humana avaa las­ten­suo­je­lu­yk­si­kön Me­ri-Lap­piin – Tornion Ran­ta­lem­peä on aisti- ja al­ler­gia­ys­tä­väl­li­nen hir­si­ta­lo si­joi­te­tuil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le

17.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Päiväkirja: Lisää sallimusta elämään
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Lisää sal­li­mus­ta elämään

16.11.2022 06:00
Tilaajille
Hannu Kaipion rahat eivät aina riitä ruokaan, ja hänen kaltaisiaan on Pohjois-Suomessa jo tuhansia – avun tarpeen uskotaan räjähtävän elämisen kallistuessa

Hannu Kaipion rahat eivät aina riitä ruo­kaan, ja hänen kal­tai­siaan on Poh­jois-Suo­mes­sa jo tu­han­sia – avun tarpeen us­ko­taan rä­jäh­tä­vän elä­mi­sen kal­lis­tues­sa

16.11.2022 05:00 6
Tilaajille
Tarvitsenko neljännen koronarokotteen? Ristiriitaisuus rapauttaa luottamusta asiantuntijoiden tietoon – Oulun terveysjohtaja: "Tähän liittyy aika suuria riskejä"

Tar­vit­sen­ko nel­jän­nen ko­ro­na­ro­kot­teen? Ris­ti­rii­tai­suus ra­paut­taa luot­ta­mus­ta asian­tun­ti­joi­den tietoon – Oulun ter­veys­joh­ta­ja: "Tähän liittyy aika suuria ris­ke­jä"

15.11.2022 15:40 2
Tilaajille