Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hyvinvointi
Viimeisin 12 tuntia
Erakkona elänyt Annika Myllykoski alkoi kaivata ihmisiä ja ohjaa nyt luontojoogaa, jossa sade puhdistaa ja tuuli vie mielestä pois tarpeettoman

Erak­ko­na elänyt Annika Myl­ly­kos­ki alkoi kaivata ihmisiä ja ohjaa nyt luon­to­joo­gaa, jossa sade puh­dis­taa ja tuuli vie mie­les­tä pois tar­peet­to­man

05:00 1
Tilaajille
Viikko
Ukrainalaispakolaiset kaipaavat talvivaatteita ja joulukoristeita – Rovaniemellä tavaraa vastaanotetaan joka torstai

Uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­set kai­paa­vat tal­vi­vaat­tei­ta ja jou­lu­ko­ris­tei­ta – Ro­va­nie­mel­lä tavaraa vas­taan­ote­taan joka torstai

30.11.2023 19:19 3
Tilaajille
Mitä se pysähtyminen hyödyttää?
Kolumni

Mitä se py­säh­ty­mi­nen hyö­dyt­tää?

30.11.2023 14:26
Vihapuhe näkyy mielenterveyspalvelujen kasvavissa jonoissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­ha­pu­he näkyy mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen kas­va­vis­sa jo­nois­sa

30.11.2023 05:30
Lapin hyvinvointialueelle järjestellään omaa palkanlaskentaa – tulossa 16 uutta virkaa tai tointa, mutta säästöä kertyy silti jatkossa yli miljoona euroa vuodessa

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­le jär­jes­tel­lään omaa pal­kan­las­ken­taa – ­tu­los­sa 16 uutta virkaa tai tointa, mutta säästöä kertyy silti jat­kos­sa yli mil­joo­na euroa vuo­des­sa

29.11.2023 20:31 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nouseva polvi avasi silmiä

29.11.2023 05:30
Eetu Sylgren, 29, kertoo elämästään transmiehenä, työttömyydestä ja mielenterveysongelmista – "Vuosi sitten tällainen keskustelu ei olisi tullut kysymykseen"

Eetu Sylg­ren, 29, kertoo elä­mäs­tään trans­mie­he­nä, työt­tö­myy­des­tä ja mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta – "Vuosi sitten täl­lai­nen kes­kus­te­lu ei olisi tullut ky­sy­myk­seen"

27.11.2023 17:30
Tilaajille
Kuntajohtajat: Hyvinvointialueuudistus heikentää palvelujen saatavuutta – pienien kuntien johtajista lähes kaikki olivat pessimistisiä tulevaisuuden suhteen

Kun­ta­joh­ta­jat: Hy­vin­voin­ti­alue­uu­dis­tus hei­ken­tää pal­ve­lu­jen saa­ta­vuut­ta – pienien kuntien joh­ta­jis­ta lähes kaikki olivat pes­si­mis­ti­siä tu­le­vai­suu­den suhteen

27.11.2023 10:03 9
Tilaajille
Kirjailija Pirjo Hassinen on tottunut puhumaan ahdistuksesta Toisella tavalla onnellinen -kirjan jälkeen –  "Käsite on liestynyt reunoiltaan"

Kir­jai­li­ja Pirjo Has­si­nen on tot­tu­nut pu­hu­maan ah­dis­tuk­ses­ta Toi­sel­la tavalla on­nel­li­nen -kirjan jälkeen –  "Käsite on lies­ty­nyt reu­noil­taan"

27.11.2023 06:30
Tilaajille
Yhdenvertainen maailma jokaisen vastuulla
Kolumni

Yh­den­ver­tai­nen maailma jo­kai­sen vas­tuul­la

27.11.2023 05:00 10
Kuukausi ja vanhemmat
Töissä täällä: Jolly Law vaihtoi Hong Kongin kiireisen työkulttuurin kahvitaukojen maahan – Rovaniemellä hän rakastaa talvea ja revontulia

Töissä täällä: Jolly Law vaihtoi Hong Kongin kii­rei­sen työ­kult­tuu­rin kah­vi­tau­ko­jen maahan – Ro­va­nie­mel­lä hän ra­kas­taa talvea ja re­von­tu­lia

25.11.2023 07:00 4
Tilaajille
Ihmisen ikävä toisen luo
Kolumni

Ihmisen ikävä toisen luo

24.11.2023 05:55
Äitikamut sai jatkoa – vertaistukea tarjolla podcastista

Äi­ti­ka­mut sai jatkoa – ver­tais­tu­kea tar­jol­la pod­cas­tis­ta

23.11.2023 22:12
Tilaajille
Tornion Sairaskotisäätiö lopettaa kotihoitopalveluiden järjestämisen – kymmenen irtisanotaan

Tornion Sai­ras­ko­ti­sää­tiö lo­pet­taa ko­ti­hoi­to­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­sen – ­kym­me­nen ir­ti­sa­no­taan

23.11.2023 16:57
Tilaajille
Rokotusryysis johtui eläkeläisten turhasta jonottamaan rynnimisestä
Kolumni

Ro­ko­tus­ryy­sis johtui elä­ke­läis­ten tur­has­ta jo­not­ta­maan ryn­ni­mi­ses­tä

21.11.2023 05:00 64
Sodankyläläiset päättivät, että kuntaan tarvitaan kävelysilta Kitisenjoen yli – osallistuvan budjetoinnin tulos oli ylijuoksu

So­dan­ky­lä­läi­set päät­ti­vät, että kuntaan tar­vi­taan kä­ve­ly­sil­ta Ki­ti­sen­joen yli – osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin tulos oli yli­juok­su

20.11.2023 12:06 5
Tilaajille
Pelastakaa lapset -yhdistys tukee lasten harrastustoimintaa – suurin tukea hakeva ryhmä ovat rovaniemeläiset, mutta hakemuksia tulee myös muualta Lapista

Pe­las­ta­kaa lapset -yh­dis­tys tukee lasten har­ras­tus­toi­min­taa – suurin tukea hakeva ryhmä ovat ro­va­nie­me­läi­set, mutta ha­ke­muk­sia tulee myös muualta Lapista

19.11.2023 19:30
Tilaajille
Rovaniemen rokotekaaos laantui sunnuntaille ja järjestelyt toimivat taas ilman jonoja: "Toivottavasti ihmiset uskaltavat tulla paikalle"

Ro­va­nie­men ro­ko­te­kaaos laantui sun­nun­tail­le ja jär­jes­te­lyt toi­mi­vat taas ilman jonoja: "Toi­vot­ta­vas­ti ihmiset us­kal­ta­vat tulla pai­kal­le"

19.11.2023 12:25 26
Tilaajille
Terveysjohtaja Rovaniemen rokotekaaoksesta: Olemme tosi pahoillamme

Ter­veys­joh­ta­ja Ro­va­nie­men ro­ko­te­kaaok­ses­ta: Olemme tosi pa­hoil­lam­me

18.11.2023 14:44 66
Tilaajille
Yli 80-vuotiaille tarkoitetun walk in -rokotustapahtuman järjestelyt pettivät täysin Rovaniemellä – ikäihmiset pyörtyilivät aulassa ilman mitään opastusta tai valvontaa

Yli 80-vuo­tiail­le tar­koi­te­tun walk in -ro­ko­tus­ta­pah­tu­man jär­jes­te­lyt pet­ti­vät täysin Ro­va­nie­mel­lä – ikä­ih­mi­set pyör­tyi­li­vät aulassa ilman mitään opas­tus­ta tai val­von­taa

18.11.2023 12:02 90
Tilaajille