Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Hyvinvointi
Viimeisin tunti
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: En ole myö­häs­sä, olen ai­ka­op­ti­mis­ti

07:00
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia

Yhdessä nau­ra­mi­nen hellii kehoa ja mieltä, mutta on eri asia nauraa toisten kanssa kuin toi­sel­le – "Nau­ra­mis­ta voi käyttää myös vallan ja alis­ta­mi­sen vä­li­nee­nä"

06:30
Tilaajille
Viikko
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kiuasta kan­nat­ti odottaa

30.07.2021 07:00
Tilaajille

Mummo ja su­ku­lai­set yl­lät­tyi­vät iloi­ses­ti, kun hoi­va­ko­ti­mak­su pieneni tu­han­nel­la eurolla kuu­kau­des­sa – uusi laki sel­kiyt­tää hin­noit­te­lua

29.07.2021 18:33 1
Tilaajille

Mo­ni­kult­tuu­ri­nen festari esit­te­lee tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta Lau­ri-ta­los­sa Ro­va­nie­mel­lä

29.07.2021 12:41

Kirjat mat­kaa­vat ko­ti­asiak­kail­le kärryn kyy­dis­sä – Ter­vo­lan kunta hankki säh­kö­pyö­riä

28.07.2021 14:22

Elsa saa joka viikko vieraan – Pello ostaa seuraa vii­del­le van­huk­sel­le

27.07.2021 18:00 2
Tilaajille

95-vuo­tias Tilma Kangas käy päi­vit­täin len­kil­lä, mutta synt­tä­ri­aje­lul­le hän pääsi rik­sal­la – rol­laat­to­ri joutaa pö­lyyn­ty­mään au­to­tal­lis­sa

26.07.2021 15:08
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksen ole kuin he?

26.07.2021 06:45
Tilaajille

Kra­pu­la, kank­ku­nen, darra, koh­me­lo, ka­nuu­na, rokuli – Miksi se tulee ja miten siitä pääsee eroon?

26.07.2021 06:30 2
Tilaajille
Kolumni

Aidosti hyvä jätkä ei ah­dis­te­le

26.07.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihon­vä­ri ei määritä ih­mis­ar­voa

26.07.2021 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oletko pu­he­lin­riip­pu­vai­nen?

25.07.2021 16:00 1
Tilaajille

Koti saa­res­sa tar­koit­taa elämää ää­ri­pääs­tä toiseen ja juuri se kiehtoo – "Kau­pun­gis­sa ka­dot­taa hel­pos­ti itsensä eikä kuule pieniä si­säi­siä ääniä"

24.07.2021 06:30
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ke­hi­tys­kes­kus­te­lua mät­täi­den äärellä

23.07.2021 12:37
Tilaajille
Kolumni

Val­ta­väes­tön loputon va­lis­ta­mi­nen

23.07.2021 06:30 1
Tilaajille
Kolumni

Viikon kuva: Seit­se­män ja puoli nousua Ou­nas­vaa­ral­le

23.07.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lopeta hauk­ku­mi­nen

23.07.2021 05:05
Tilaajille

Korona on THL:n mukaan kuor­mit­ta­nut hen­ki­ses­ti eri­tyi­ses­ti kor­kea­kou­lu­tet­tu­ja naisia

22.07.2021 08:04
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ke­sä­lua­la aivan omala luala

22.07.2021 07:00
Tilaajille