Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Syntyvyys
Työvoimapulasta puhumisen sijasta on ryhdyttävä vihdoin tekoihin – nyt on korkein aika purkaa esteet työperäiseltä maahanmuutolta
Pääkirjoitus

Työ­voi­ma­pu­las­ta pu­hu­mi­sen sijasta on ryh­dyt­tä­vä vihdoin te­koi­hin – nyt on korkein aika purkaa esteet työ­pe­räi­sel­tä maa­han­muu­tol­ta

16.11.2022 04:00 6
Tilaajille
Posio reagoi romahtaneeseen syntyvyyteen ja ottaa käyttöön vauvarahan – tuhat euroa syntyvästä lapsesta ja sama summa käteen vielä kahtena seuraavana vuonna

Posio reagoi ro­mah­ta­nee­seen syn­ty­vyy­teen ja ottaa käyt­töön vau­va­ra­han – tuhat euroa syn­ty­väs­tä lap­ses­ta ja sama summa käteen vielä kahtena seu­raa­va­na vuonna

11.10.2022 07:00 3
Tilaajille
Suomen väestökriisi on lähestymässä rajaa, jonka ylittämisen jälkeen alkaa hyvinvointivaltion alasajo – ihmettä on turha jäädä enää odottelemaan
Pääkirjoitus

Suomen väes­tö­krii­si on lä­hes­ty­mäs­sä rajaa, jonka ylit­tä­mi­sen jälkeen alkaa hy­vin­voin­ti­val­tion alasajo – ihmettä on turha jäädä enää odot­te­le­maan

09.10.2022 16:09 6
Tilaajille
Haikarat eivät lentäneetkään Simon ohi – päiväkodit ovat täynnä ja vauvamäärä ylittää ennusteet

Hai­ka­rat eivät len­tä­neet­kään Simon ohi – päi­vä­ko­dit ovat täynnä ja vau­va­mää­rä ylittää en­nus­teet

22.09.2022 06:30
Tilaajille
Tervolassa esitetään vauvarahan korotusta – syntymävuonna maksettaisiin 2 000 euroa

Ter­vo­las­sa esi­te­tään vau­va­ra­han ko­ro­tus­ta – ­syn­ty­mä­vuon­na mak­set­tai­siin 2 000 euroa

15.09.2022 14:57
Tilaajille
Perheelle 5 000 euroa, jos vauva syntyy Simossa – vauvarahakokeilusta tuli "positiivista vipinää" ja käytäntö jää pysyväksi

Per­heel­le 5 000 euroa, jos vauva syntyy Simossa – vau­va­ra­ha­ko­kei­lus­ta tuli "po­si­tii­vis­ta vi­pi­nää" ja käy­tän­tö jää py­sy­väk­si

13.09.2022 17:41 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen syn­ty­vyys alenee, maa­pal­lo kiittää

29.07.2022 05:00
Tilaajille
Väestö vähenee trendinomaisesti – tapasimme nuoren rovaniemeläisäidin, jonka tuttavapiirissä vain harva on perheellistynyt: "On hyvä, että sain lapsen nyt, kun olen aika nuori ja haluaisin tulevaisuudessa toisenkin lapsen"

Väestö vähenee tren­din­omai­ses­ti – ­ta­pa­sim­me nuoren ro­va­nie­me­läi­säi­din, jonka tut­ta­va­pii­ris­sä vain harva on per­heel­lis­ty­nyt: "On hyvä, että sain lapsen nyt, kun olen aika nuori ja ha­luai­sin tu­le­vai­suu­des­sa toi­sen­kin lapsen"

26.07.2022 19:30 6
Tilaajille
Syntyvyyden lasku on kimurantti ongelma, sillä lastenhankinta on jokaisen yksityisasia – ministerien esimerkki rohkaisee uran ja lapsen yhteensovittamiseen
Pääkirjoitus

Syn­ty­vyy­den lasku on ki­mu­rant­ti on­gel­ma, sillä las­ten­han­kin­ta on jo­kai­sen yk­si­tyis­asia – mi­nis­te­rien esi­merk­ki roh­kai­see uran ja lapsen yh­teen­so­vit­ta­mi­seen

21.07.2022 20:00 5
Tilaajille
Suomessa syntyi ennätyksellisen vähän lapsia alkuvuonna – väestönkasvua ylläpiti maahanmuutto

Suo­mes­sa syntyi en­nä­tyk­sel­li­sen vähän lapsia al­ku­vuon­na – väes­tön­kas­vua yl­lä­pi­ti maa­han­muut­to

21.07.2022 09:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vä­häi­nen syn­ty­vyys on tulossa on­gel­mak­si yhä uusissa maissa

07.04.2022 05:00
Tilaajille
"Tätä vauvaa on odotettu pitkään maailmaan" – Rovaniemen väkilukua kasvattivat vauvat ja kaupunkiin muuttaneet ihmiset

"Tätä vauvaa on odo­tet­tu pitkään maail­maan" – Ro­va­nie­men vä­ki­lu­kua kas­vat­ti­vat vauvat ja kau­pun­kiin muut­ta­neet ihmiset

08.02.2022 13:11
Tilaajille
Korona pysäytti Suomen syntyvyyden syöksykierteen, mutta tutkijan mukaan vauvabuumista ei voida puhua – "Ennemminkin sellainen pieni pyrähdys"

Korona py­säyt­ti Suomen syn­ty­vyy­den syök­sy­kier­teen, mutta tut­ki­jan mukaan vau­va­buu­mis­ta ei voida puhua – "En­nem­min­kin sel­lai­nen pieni py­räh­dys"

29.01.2022 08:00 1
Tilaajille
Kakkukahvit jäivät kahden vauvan päähän: Lapin keskussairaalassa syntyi viime vuonna 998 vauvaa

Kak­ku­kah­vit jäivät kahden vauvan päähän: Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa syntyi viime vuonna 998 vauvaa

07.01.2022 11:29
Tilaajille
Syntyikö teille uusi rovaniemeläinen? – Osallistu Uuden Rovaniemen vauvaliitteeseen!

Syn­tyi­kö teille uusi ro­va­nie­me­läi­nen? – Osal­lis­tu Uuden Ro­va­nie­men vau­va­liit­tee­seen!

08.12.2021 14:00
Tuhat vauvaa tulossa täyteen: LKS:n synnytyssaleissa on kuultu tänä vuonna lapsen ensiparkaisu useammin kuin moneen vuoteen

Tuhat vauvaa tulossa täy­teen: LKS:n syn­ny­tys­sa­leis­sa on kuultu tänä vuonna lapsen en­si­par­kai­su useam­min kuin moneen vuoteen

04.12.2021 18:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syn­ty­vyys nousuun

03.12.2021 06:00
Tilaajille
Syntyvyyden laskun juurisyyt selvitettävä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syn­ty­vyy­den laskun juu­ri­syyt sel­vi­tet­tä­vä

22.10.2021 05:00 2
Tilaajille
Ovatko lapset ainoa tie onneen?
Kolumni

Ovatko lapset ainoa tie onneen?

07.08.2021 05:55 7
Tilaajille
Syntyvyyden kasvua on vahvistettava kaikin keinoin
Pääkirjoitus

Syn­ty­vyy­den kasvua on vah­vis­tet­ta­va kaikin keinoin

17.07.2021 05:00 5
Tilaajille