Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Syntyvyys
Kemin valtuusto teki historiallisen kouluverkkopäätöksen – kouluja suljetaan ja keskustaan yksi yläkoulu

Kemin val­tuus­to teki his­to­rial­li­sen kou­lu­verk­ko­pää­tök­sen – kouluja sul­je­taan ja kes­kus­taan yksi ylä­kou­lu

02.10.2023 20:00 4
Tilaajille
Syntyvyyden romahdus näkyy jo lähivuosina rajulla tavalla monen kunnan päiväkodeissa ja kouluissa – tarvitaanko lapsettomia pitäjiä enää mihinkään?
Pääkirjoitus

Syn­ty­vyy­den ro­mah­dus näkyy jo lä­hi­vuo­si­na rajulla tavalla monen kunnan päi­vä­ko­deis­sa ja kou­luis­sa – tar­vi­taan­ko lap­set­to­mia pitäjiä enää mi­hin­kään?

15.09.2023 20:00 12
Tilaajille
Kemi joutuu lopettamaan isoja kouluja, koska lasten määrä lähes puolittuu muutamassa vuodessa

Kemi joutuu lo­pet­ta­maan isoja kou­lu­ja, koska lasten määrä lähes puo­lit­tuu muu­ta­mas­sa vuo­des­sa

15.09.2023 19:55 10
Tilaajille
Panostus lapsiin ja perheisiin on investointi tulevaisuuteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­nos­tus lapsiin ja per­hei­siin on in­ves­toin­ti tu­le­vai­suu­teen

11.08.2023 05:31 1
Lapseton kunta ei voi pärjätä pitkään yksin – Pelkosenniemellä syntyvyys lähentelee jo nollaa
Pääkirjoitus

Lap­se­ton kunta ei voi pärjätä pitkään yksin – Pel­ko­sen­nie­mel­lä syn­ty­vyys lä­hen­te­lee jo nollaa

10.08.2023 05:30 4
Pelkosenniemellä jännitetään, syntyykö kuntaan tänä vuonna yhtään lasta – keskiviikkona koulun aloittaa silti kunnan kannalta hyvänkokoinen ryhmä ekaluokkalaisia

Pel­ko­sen­nie­mel­lä jän­ni­te­tään, syn­tyy­kö kuntaan tänä vuonna yhtään lasta – kes­ki­viik­ko­na koulun aloit­taa silti kunnan kan­nal­ta hy­vän­ko­koi­nen ryhmä eka­luok­ka­lai­sia

08.08.2023 10:40
Tilaajille
Lapsikato on eksistentiaalinen uhka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­ka­to on ek­sis­ten­tiaa­li­nen uhka

31.07.2023 05:30 2
Koronavuosien "vauvabuumi" jäi vaisuksi eikä kääntänyt syntyvyyden suuntaa – Suomessa on sopeuduttava siihen, että ikäluokat ovat kutistuneet pysyvästi
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­vuo­sien "vau­va­buu­mi" jäi vai­suk­si eikä kään­tä­nyt syn­ty­vyy­den suuntaa – ­Suo­mes­sa on so­peu­dut­ta­va siihen, että ikä­luo­kat ovat ku­tis­tu­neet py­sy­väs­ti

29.07.2023 05:00 11
Lapissa syntyvyys jatkaa laskuaan –  koko maassa syntyneitä jopa ennätyksellisen vähän

Lapissa syn­ty­vyys jatkaa las­kuaan – koko maassa syn­ty­nei­tä jopa en­nä­tyk­sel­li­sen vähän

27.07.2023 10:24
Tilaajille
Syntyneiden määrässä kirjattiin Lapissa viime vuonna uusi pohjalukema ja samalla lappilaisia kuoli poikkeuksellisen paljon – katso, kuinka paljon ihmisiä syntyi ja kuoli omassa kunnassasi

Syn­ty­nei­den mää­räs­sä kir­jat­tiin Lapissa viime vuonna uusi poh­ja­lu­ke­ma ja samalla lap­pi­lai­sia kuoli poik­keuk­sel­li­sen paljon – katso, kuinka paljon ihmisiä syntyi ja kuoli omassa kun­nas­sa­si

15.06.2023 05:00 7
Tilaajille
Valtuutetut ehdottavat Tornioon 1 000 euron vauvarahaa syntyvyyden lisäämiseksi

Val­tuu­te­tut eh­dot­ta­vat Tor­nioon 1 000 euron vau­va­ra­haa syn­ty­vyy­den li­sää­mi­sek­si

12.06.2023 21:30 2
Tilaajille
Lapin väkiluku laskee yhä, mutta nettomuutto kääntyi positiiviseksi maahanmuuton ansiosta – vetovoima on edelleen maakuntamme vahvin valtti
Pääkirjoitus

Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

09.06.2023 19:30 8
Vauvakato ajaa meidät rakkausvajeeseen
Kolumni

Vau­va­ka­to ajaa meidät rak­kaus­va­jee­seen

27.05.2023 06:00 7
Lapsi tuo leivän tullessaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsi tuo leivän tul­les­saan

28.04.2023 05:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa

23.03.2023 06:30
Tilaajille
Toimittajalta: Vaalikevät etenee – ja väki vähenee
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Vaa­li­ke­vät etenee – ja väki vähenee

16.02.2023 12:51
Jos ei ole lapsia, ei ole tulevaisuutta
Kolumni

Jos ei ole lapsia, ei ole tu­le­vai­suut­ta

13.02.2023 06:00 15
Tervola maksaa Lapin muhkeinta vauvarahaa, neljä lappilaiskuntaa kosiskelee lapsiperheitä maksuttomalla päivähoidolla

Tervola maksaa Lapin muh­kein­ta vau­va­ra­haa, neljä lap­pi­lais­kun­taa ko­sis­ke­lee lap­si­per­hei­tä mak­sut­to­mal­la päi­vä­hoi­dol­la

03.02.2023 19:54 11
Tilaajille
Syntyvyys nousi pandemiasta vain hetkeksi ja nyt on palattu ennätyksellisen pieneen vauvamäärään – "Miten pitkään lasten hankkimista voi lykätä?"

Syn­ty­vyys nousi pan­de­mias­ta vain het­kek­si ja nyt on palattu en­nä­tyk­sel­li­sen pieneen vau­va­mää­rään – "Miten pitkään lasten hank­ki­mis­ta voi ly­kä­tä?"

23.12.2022 18:30 5
Tilaajille
Vauvojen määrä kääntyi laskuun parin vuoden tauon jälkeen – Lapissa syntyy kuluvana vuonna yhteensä noin 1 300 vauvaa

Vau­vo­jen määrä kääntyi laskuun parin vuoden tauon jälkeen – Lapissa syntyy ku­lu­va­na vuonna yh­teen­sä noin 1 300 vauvaa

23.12.2022 18:00 7
Tilaajille