Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Väestö
Väkeä on tullut lisää kuuteen Lapin kuntaan tänä vuonna – Kemijärvi selätti pitkään jatkuneen väestökadon

Väkeä on tullut lisää kuuteen Lapin kuntaan tänä vuonna – Ke­mi­jär­vi selätti pitkään jat­ku­neen väes­tö­ka­don

28.09.2023 05:00 4
Tilaajille
Lapsikato on eksistentiaalinen uhka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­ka­to on ek­sis­ten­tiaa­li­nen uhka

31.07.2023 05:30 2
Koronavuosien "vauvabuumi" jäi vaisuksi eikä kääntänyt syntyvyyden suuntaa – Suomessa on sopeuduttava siihen, että ikäluokat ovat kutistuneet pysyvästi
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­vuo­sien "vau­va­buu­mi" jäi vai­suk­si eikä kään­tä­nyt syn­ty­vyy­den suuntaa – ­Suo­mes­sa on so­peu­dut­ta­va siihen, että ikä­luo­kat ovat ku­tis­tu­neet py­sy­väs­ti

29.07.2023 05:00 11
Tilastot eivät tue perussuomalaisten esillä pitämää väestönvaihtoteoriaa – "Väite väestönvaihdosta vaikuttaa aika absurdilta"

Ti­las­tot eivät tue pe­rus­suo­ma­lais­ten esillä pitämää väes­tön­vaih­to­teo­riaa – "Väite väes­tön­vaih­dos­ta vai­kut­taa aika ab­sur­dil­ta"

03.07.2023 17:26 13
Korkealentoa: Rovaniemestä koti kansainvälisille osaajille –  korkeakoulujen, kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyön tulee olla jatkuvaa ja aktiivista
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Ro­va­nie­mes­tä koti kan­sain­vä­li­sil­le osaa­jil­le –  kor­kea­kou­lu­jen, kau­pun­gin ja elin­kei­no­elä­män yh­teis­työn tulee olla jat­ku­vaa ja ak­tii­vis­ta

06.03.2023 15:53 1
Korkealentoa: Lapin luonto ei riitä pitovoimaksi – arktisuus on paljon muutakin kuin kaunista luontoa
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Lapin luonto ei riitä pi­to­voi­mak­si – ark­ti­suus on paljon muu­ta­kin kuin kau­nis­ta luontoa

10.01.2023 12:53
Tilaajille
Tasan ei käy väestötilastot: Antti, 39, ja Teuvo, 61, ovat kumpikin kotikuntansa mediaani-iässä – puolet kuntalaisista on heitä nuorempia, puolet taas vanhempia

Tasan ei käy väes­tö­ti­las­tot: Antti, 39, ja Teuvo, 61, ovat kum­pi­kin ko­ti­kun­tan­sa me­diaa­ni-iäs­sä – puolet kun­ta­lai­sis­ta on heitä nuo­rem­pia, puolet taas van­hem­pia

31.12.2022 05:00 7
Tilaajille
Aattoaamun liikenne on sujunut rauhallisesti –Kittilä, Pelkosenniemi ja Muonio tuplanneet väkimääränsä, Tampere menettänyt väkeään eniten joulun ajaksi

Aat­to­aa­mun lii­ken­ne on sujunut rau­hal­li­ses­ti –Kit­ti­lä, Pel­ko­sen­nie­mi ja Muonio tup­lan­neet vä­ki­mää­rän­sä, Tampere me­net­tä­nyt väkeään eniten joulun ajaksi

24.12.2022 12:12 1
Henkilötunnuksiin tulee uusia välimerkkejä, jotta tunnukset eivät lopu kesken

Hen­ki­lö­tun­nuk­siin tulee uusia vä­li­merk­ke­jä, jotta tun­nuk­set eivät lopu kesken

08.07.2022 14:29
Jos oma väki ei riitä, sitä on haettava lisää muualta
Pääkirjoitus

Jos oma väki ei riitä, sitä on haet­ta­va lisää muualta

02.06.2021 20:00
Tilaajille
Väestöennuste: Tunturi houkuttaa pääkaupunkiseudun kustannuksella – "Enää ei ole yksinkertaisesti pakko asua 30 minuutin päässä työpaikasta"

Väes­töen­nus­te: Tunturi hou­kut­taa pää­kau­pun­ki­seu­dun kus­tan­nuk­sel­la – "Enää ei ole yk­sin­ker­tai­ses­ti pakko asua 30 mi­nuu­tin päässä työ­pai­kas­ta"

02.06.2021 00:05 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­gra­fi­nen vää­ris­ty­mä

24.05.2021 05:53
Tilaajille