Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kolumni

Kor­kea­len­toa: Ro­va­nie­mes­tä koti kan­sain­vä­li­sil­le osaa­jil­le –  kor­kea­kou­lu­jen, kau­pun­gin ja elin­kei­no­elä­män yh­teis­työn tulee olla jat­ku­vaa ja ak­tii­vis­ta

Mari Putaansuu on kansainvälisten asioiden päällikkö Lapin ammattikorkeakoulussa, Mari-Anna Suurmunne kansainvälisten asioiden johtaja Lapin yliopistossa. Korkealentoa-palstalla vierailee kolumnisteja Lapin yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta.
Mari Putaansuu on kansainvälisten asioiden päällikkö Lapin ammattikorkeakoulussa, Mari-Anna Suurmunne kansainvälisten asioiden johtaja Lapin yliopistossa. Korkealentoa-palstalla vierailee kolumnisteja Lapin yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta.
Korkealentoa

Korkeakoulujen kansainvälistymisen haasteet ja odotukset ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosina.

Siitä ei ole kauan, kun Lapin korkeakouluissa, niin yliopistossa kuin ammattikorkeakoulussa, keskityimme pääasiassa kansainvälisiin kumppanuuksiin ja opiskelijaliikkuvuuden lisäämiseen. Nämä asiat ovat edelleen tärkeitä, mutta fokus on myös kansanvälisissä tutkinto-opiskelijoissa ja heidän rekrytoinnissaan opiskelijoiksi, mutta myös tulevaisuuden työvoimaksi.

Tulevaisuuden osaaja- ja työvoimapula onkin yksi koko Suomen, ja myös Lapin, merkittävimmistä tulevaisuuden haasteista. Jo nyt ikääntyvä väestö, pois suuntautuva muuttoliike ja osaavan työvoiman saatavuus vaikeuttavat elinkeinoelämän toimintaa. Kansainvälisten osaajien määrän lisääminen koko Suomessa on välttämätöntä, ja opetus- ja kulttuuriministeriö onkin esittänyt kansainvälisten opiskelijoiden määrän kolminkertaistamista.

Kansainvälisten osaajien määrän lisääminen koko Suomessa on välttämätöntä, ja OKM onkin esittänyt kansainvälisten opiskelijoiden määrän kolminkertaistamista.

Kansainvälisyys on Rovaniemellä arkipäivää – kansainvälinen matkailu elävöittää kaupunkia, ja satoja kansainvälisiä opiskelijoita tulee opiskelemaan Lappiin tutkinto- tai vaihto-opiskelijana. Lisäksi Rovaniemellä asuu maahanmuuttajia, jotka ovat tulleet tänne muista syistä.

Meillä on jo kokemusta kansainvälisistä työpaikoista ja osaajista, mutta rekrytointikulttuurin ja kielitaitovaatimusten kriittinen tarkastelu vaatii haasteiden tiedostamista ja valmiutta muuttaa asenneilmapiiriä.

Olemmeko huomaamatta tottuneet olettamaan, että suomalainen osaaja on automaattisesti paras vaihtoehto? Onko suomen kieli aina rekrytoinnin edellytys? Onko kaupunki tehnyt toimenpiteitä tänne asettumisen helpottamiseksi sekä tarpeellisen ohjauksen ja palvelujen löytämiseksi?

Toivotammeko kansainväliset opiskelijat tervetulleiksi ja tunnistammeko heidän roolinsa kaupunkilaisina ja alueen jatkuvana voimavarana?

Haluamme haastaa paikalliset toimijat yhteistyöhön kanssamme. Lapin korkeakoulut ovat sitoutuneet vahvistamaan kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden yhteyksiä yhteiskuntaan, integroitumista ja Suomen työmarkkinoille siirtymistä.

Tavoitteemme on lisätä englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia, sisällyttää niihin harjoittelujaksoja ja tukea ulkomaisten opiskelijoiden suomen kielen oppimista. Tarvitsemme kuitenkin jatkuvaa ja aktiivista yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kuten kaupungin ja elinkeinoelämän kanssa.

Rovaniemen kaupunki, alueen elinkeinoelämä sekä korkeakoulut voivat tehdä paljonkin yhdessä, jotta kansainväliset osaajat voivat jatkossa helpommin jäädä tänne, työllistyä ja rakentaa tulevaisuutta täällä – rovaniemeläisinä.