Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Koulutus
Viimeisin 12 tuntia
Oulun normaalikouluun tehtiin taas koulu-uhkaus, yläkoulu ja lukio tyhjennettiin varotoimenpiteenä – Poliisilla tiedossa tekijäksi epäilty

Oulun nor­maa­li­kou­luun tehtiin taas kou­lu-uh­kaus, ylä­kou­lu ja lukio tyh­jen­net­tiin va­ro­toi­men­pi­tee­nä – Po­lii­sil­la tie­dos­sa te­ki­jäk­si epäilty

15:32
Viimeisin 24 tuntia
Rovaniemen lyseonpuiston lukio on vallattu – "opiskelu on opiskelijan päätoimi"

Ro­va­nie­men ly­seon­puis­ton lukio on val­lat­tu – "o­pis­ke­lu on opis­ke­li­jan pää­toi­mi"

12:47 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ar­ve­lut­ta­vaa "maa­han­muut­to­vär­väys­tä"

05:00 1
Viikko
Porukalla kiusaajaa oikaisemaan?
Kolumni

Po­ru­kal­la kiu­saa­jaa oi­kai­se­maan?

28.09.2023 05:19
Kymmenet opiskelijat valtasivat Lapin yliopiston pääaulan protestina leikkauksille – "Hallituksen toimet ovat karmivia"

Kym­me­net opis­ke­li­jat val­ta­si­vat Lapin yli­opis­ton pää­au­lan pro­tes­ti­na leik­kauk­sil­le – "Hal­li­tuk­sen toimet ovat kar­mi­via"

26.09.2023 16:42 17
Tilaajille
Mielenosoittajat valtasivat Oulun yliopiston vastalauseena hallituksen aikeille –"Opiskelijoilta leikkaamisen pitää loppua nyt"

Mie­len­osoit­ta­jat val­ta­si­vat Oulun yli­opis­ton vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen ai­keil­le –"O­pis­ke­li­joil­ta leik­kaa­mi­sen pitää loppua nyt"

25.09.2023 10:18 12
Tilaajille
Auttamassa Ukrainassa – lappilainen ensihoitaja Kirsi Pääkkö työskenteli puoli vuotta Ukrainassa osana Punaisen Ristin avustusdelegaatiota

Aut­ta­mas­sa Uk­rai­nas­sa – lap­pi­lai­nen en­si­hoi­ta­ja Kirsi Pääkkö työs­ken­te­li puoli vuotta Uk­rai­nas­sa osana Pu­nai­sen Ristin avus­tus­de­le­gaa­tio­ta

24.09.2023 16:55 2
Tilaajille
Kasvatustieteen tohtori: Kiusaaminen ei lopu syyllisiä etsimällä, vaan selvittämällä, miksi toisten kaltoinkohtelusta on tullut arkipäivää

Kas­va­tus­tie­teen toh­to­ri: Kiu­saa­mi­nen ei lopu syyl­li­siä et­si­mäl­lä, vaan sel­vit­tä­mäl­lä, miksi toisten kal­toin­koh­te­lus­ta on tullut ar­ki­päi­vää

23.09.2023 06:00 17
Tilaajille
Metsä Groupilta miljoonaluokan konelahjoitus REDU Edulle – ”Hyödyttää metsäalan koulutusta valtavasti”
Mainos REDU Edu

Metsä Grou­pil­ta mil­joo­na­luo­kan ko­ne­lah­joi­tus REDU Edulle – ”Hyö­dyt­tää met­sä­alan kou­lu­tus­ta val­ta­vas­ti”

23.09.2023 06:00
Kuukausi ja vanhemmat
Tekijöiden markkinat
Kolumni

Te­ki­jöi­den mark­ki­nat

21.09.2023 05:53
EU ehdottaa nopeaa käsittelyä kaivosluville – ajetaanko pikakaistalla luontoarvojen yli?

EU eh­dot­taa nopeaa kä­sit­te­lyä kai­vos­lu­vil­le – aje­taan­ko pi­ka­kais­tal­la luon­to­ar­vo­jen yli?

19.09.2023 19:54 7
Tilaajille
Metsä Group lahjoitti Redu Edulle kaksi metsäkonetta koulutuskäyttöön vuodeksi – rahallinen yhteisarvo on satoja tuhansia euroja

Metsä Group lah­joit­ti Redu Edulle kaksi met­sä­ko­net­ta kou­lu­tus­käyt­töön vuo­dek­si – ra­hal­li­nen yh­teis­ar­vo on satoja tu­han­sia euroja

19.09.2023 17:23
Tilaajille
Asseri Pitkälän rakennusliike teki konkurssin ja mieskin kävi reunalla – Rakennusalan ahdinko nostaa palan kurkkuun

Asseri Pit­kä­län ra­ken­nus­lii­ke teki kon­kurs­sin ja mieskin kävi reu­nal­la – Ra­ken­nus­alan ahdinko nostaa palan kurk­kuun

18.09.2023 13:19 1
Tilaajille
Taka-askeleita matematiikan opetukseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­ka-as­ke­lei­ta ma­te­ma­tii­kan ope­tuk­seen

18.09.2023 06:01 2
Kemi joutuu lopettamaan isoja kouluja, koska lasten määrä lähes puolittuu muutamassa vuodessa

Kemi joutuu lo­pet­ta­maan isoja kou­lu­ja, koska lasten määrä lähes puo­lit­tuu muu­ta­mas­sa vuo­des­sa

15.09.2023 19:55 10
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakouluun tuli syksyn yhteishaussa ennätysmäärä hakuja

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­luun tuli syksyn yh­teis­haus­sa en­nä­tys­mää­rä hakuja

15.09.2023 10:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Suo­mel­la varaa tähän?

15.09.2023 05:00 1
Viisautta kouluverkon kehittämiseen
Pääkirjoitus

Vii­saut­ta kou­lu­ver­kon ke­hit­tä­mi­seen

14.09.2023 05:30
Revontulitunneli Rovaniemellä suljetaan keskiviikkona pelastusharjoituksen vuoksi

Re­von­tu­li­tun­ne­li Ro­va­nie­mel­lä sul­je­taan kes­ki­viik­ko­na pe­las­tus­har­joi­tuk­sen vuoksi

11.09.2023 12:39
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­säis­tä toi­min­taa ke­hit­tä­mäl­lä kohti yh­teis­työ­tä

11.09.2023 05:00