Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Koulutus
Viikko
Perusopetuksen jälkeisten koulutusten yhteishaku alkaa tiistaina

Pe­ru­so­pe­tuk­sen jäl­keis­ten kou­lu­tus­ten yh­teis­ha­ku alkaa tiis­tai­na

19.02.2024 14:52
Tilaajille
Nuoren lääkärin on helppo erikoistua turvallisessa työyhteisössä –"Hyvä ohjaaja antaa vastuuta, mutta on itse siinä kuitenkin tukena"

Nuoren lää­kä­rin on helppo eri­kois­tua tur­val­li­ses­sa työyh­tei­sös­sä –"Hyvä ohjaaja antaa vas­tuu­ta, mutta on itse siinä kui­ten­kin tukena"

19.02.2024 05:00 9
Tilaajille
Myllärin koulussa Rovaniemellä opiskelee nuoria, jotka tarvitsevat monenlaista tukea – "Meillä on huippua porukkaa", opettaja Minna Rimpilä iloitsee

Myl­lä­rin kou­lus­sa Ro­va­nie­mel­lä opis­ke­lee nuoria, jotka tar­vit­se­vat mo­nen­lais­ta tukea – "­Meil­lä on huippua po­ruk­kaa", opet­ta­ja Minna Rimpilä iloit­see

17.02.2024 05:00 4
Tilaajille
Äidinkieli on tärkeä osa identiteettiä
Kolumni

Äi­din­kie­li on tärkeä osa iden­ti­teet­tiä

17.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Kittilän koulukeskuksen rakennustyöt venyvät taas – nyt tavoitteena saada valmista elokuuhun mennessä

Kit­ti­län kou­lu­kes­kuk­sen ra­ken­nus­työt venyvät taas – nyt ta­voit­tee­na saada val­mis­ta elo­kuu­hun men­nes­sä

15.02.2024 20:41
Tilaajille
Ivalon rajajääkärikomppanian sekä Sodankylän jääkäriprikaatin varusmiehet vannovat sotilasvalan

Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian sekä So­dan­ky­län jää­kä­rip­ri­kaa­tin va­rus­mie­het van­no­vat so­ti­las­va­lan

15.02.2024 15:41
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Matematiikan opettaja Miikka Mattila on ladannut nettiin noin 2 000 opetusvideota – Kehitti matematiikan opetusympäristön omalla ajallaan

Ma­te­ma­tii­kan opet­ta­ja Miikka Mattila on la­dan­nut nettiin noin 2 000 ope­tus­vi­deo­ta – Kehitti ma­te­ma­tii­kan ope­tu­sym­pä­ris­tön omalla ajal­laan

12.02.2024 21:09 1
Tilaajille
Pellossa tehtiin opetushistoriaa 1980-luvulla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pel­los­sa tehtiin ope­tus­his­to­riaa 1980-lu­vul­la

11.02.2024 17:00
Lapin yliopisto saa tohtorikoulutuksen pilotoinnissa 11 väitöskirjatutkijan paikkaa – työsuhteiden rahoitus lähes kolme miljoonaa euroa

Lapin yli­opis­to saa toh­to­ri­kou­lu­tuk­sen pi­lo­toin­nis­sa 11 väi­tös­kir­ja­tut­ki­jan paikkaa – työ­suh­tei­den ra­hoi­tus lähes kolme mil­joo­naa euroa

09.02.2024 10:30 1
Tilaajille
Tänään vietetään vanhojenpäivää – lähetä kuva Lapin Kansaan

Tänään vie­te­tään van­ho­jen­päi­vää – lähetä kuva Lapin Kansaan

09.02.2024 08:33 1
Penkkareita vietetään torstaina monella paikkakunnalla Lapissa – lähetä kuva Lapin Kansalle

Penk­ka­rei­ta vie­te­tään tors­tai­na monella paik­ka­kun­nal­la Lapissa – lähetä kuva Lapin Kan­sal­le

08.02.2024 10:05
Henkisen nahkatakin resepti
Kolumni

Hen­ki­sen nah­ka­ta­kin resepti

08.02.2024 05:50 1
Salaliittoteoriat heiluttavat demokratioitakin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­la­liit­to­teo­riat hei­lut­ta­vat de­mo­kra­tioi­ta­kin

07.02.2024 17:00
Sissi Jomppanen, 21, opiskelee mumminsa äidinkieltä yliopistossa – ”Sellainen hyppy syvään päätyyn, että nyt on pakko uida”

Sissi Jomp­pa­nen, 21, opis­ke­lee mum­min­sa äi­din­kiel­tä yli­opis­tos­sa – ”Sel­lai­nen hyppy syvään pää­tyyn, että nyt on pakko uida”

06.02.2024 06:00
Tilaajille
Yhtäkkiä Linnea Sjöblomin piti puhua kuoleville potilaille, vaikka opinnoissa oli keskitytty parantamiseen – Oulussa alkaa tulevien lääkärien saattohoitokoulutus

Yht­äk­kiä Linnea Sjö­blo­min piti puhua kuo­le­vil­le po­ti­lail­le, vaikka opin­nois­sa oli kes­ki­tyt­ty pa­ran­ta­mi­seen – Oulussa alkaa tu­le­vien lää­kä­rien saat­to­hoi­to­kou­lu­tus

05.02.2024 20:34 2
Tilaajille
Viranomaisten koiratoimintaa harjoitellaan Rovaniemellä kolmen päivän ajan

Vi­ra­no­mais­ten koi­ra­toi­min­taa har­joi­tel­laan Ro­va­nie­mel­lä kolmen päivän ajan

05.02.2024 20:10
Tilaajille
Farmasian koulutusta pohjoiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Far­ma­sian kou­lu­tus­ta poh­joi­seen

05.02.2024 17:00 1
Ylikylän koulussa Rovaniemellä opiskelijat opettelevat mateen pyyntiä ja saavat yhteisöllisyyden kokemuksia metsäretkillä – tällä kertaa mateen ottipaikat pettivät

Yli­ky­län kou­lus­sa Ro­va­nie­mel­lä opis­ke­li­jat opet­te­le­vat mateen pyyntiä ja saavat yh­tei­söl­li­syy­den ko­ke­muk­sia met­sä­ret­kil­lä – tällä kertaa mateen ot­ti­pai­kat pet­ti­vät

04.02.2024 12:08 6
Tilaajille