Koulutus
Lukijalta Mielipide Maaren Ellen Korhonen

Mu­siik­ki on tärkeää

07.04.2021 08:25 1
Tilaajille
Ammattitaitokilpailuissa hiotaan timantteja
Mainos Lapin koulutuskeskus REDU

Am­mat­ti­tai­to­kil­pai­luis­sa hiotaan ti­mant­te­ja

29.03.2021 06:00
Yliopisto vei lappilaisia melkoisiin seikkailuihin 1700-luvulla – Sodankylästä soturiksi Napoleonin taisteluun, lopulta vanhuudenpäiviksi vaivaistaloon

Yli­opis­to vei lap­pi­lai­sia mel­koi­siin seik­kai­lui­hin 1700-lu­vul­la – So­dan­ky­läs­tä so­tu­rik­si Na­po­leo­nin tais­te­luun, lopulta van­huu­den­päi­vik­si vai­vais­ta­loon

13.03.2021 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Me­nes­ty­vä kunta tekee yh­teis­työ­tä

24.02.2021 04:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Vientiä ja osaa­mis­ta

20.02.2021 05:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Osaa­mi­sen päi­vit­tä­mi­nen koskee kaikkia

09.02.2021 05:45
Tilaajille
Redu haluaa pitää Oppipojastaan saamat miljoonat

Redu haluaa pitää Op­pi­po­jas­taan saamat mil­joo­nat

06.02.2021 10:46 3
Tilaajille
Ohisalo ja Halla-aho ottivat OAJ:n vaalitentissä yhteen opettajien luotettavuudesta

Ohisalo ja Hal­la-aho ottivat OAJ:n vaa­li­ten­tis­sä yhteen opet­ta­jien luo­tet­ta­vuu­des­ta

30.01.2021 16:45
Pienten lasten lähikouluille kannatusta – Pääministeri Marin hiihtolomista: Noudattakaa varovaisuutta, en suosittele reissaamista

Pienten lasten lä­hi­kou­luil­le kan­na­tus­ta – Pää­mi­nis­te­ri Marin hiih­to­lo­mis­ta: Nou­dat­ta­kaa va­ro­vai­suut­ta, en suo­sit­te­le reis­saa­mis­ta

30.01.2021 15:27 3
Lukijalta Mielipide

Joh­ta­mis­osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­tä poh­joi­ses­sa

28.01.2021 13:42
Tilaajille
Opetusministeri Saramo luottavainen isoon koulutusuudistukseen: Jokaisesta nuoresta otetaan koppi

Ope­tus­mi­nis­te­ri Saramo luot­ta­vai­nen isoon kou­lu­tu­suu­dis­tuk­seen: Jo­kai­ses­ta nuo­res­ta otetaan koppi

13.01.2021 13:11 1
Jääpelastusta voi harvoin harjoitella käytännössä – Lappi voisi olla kansainvälinen koulutuspaikka

Jää­pe­las­tus­ta voi harvoin har­joi­tel­la käy­tän­nös­sä – Lappi voisi olla kan­sain­vä­li­nen kou­lu­tus­paik­ka

13.12.2020 17:45
Tilaajille
Vihreät esittää reppurahaa lisätukea tarvitseville koululaisille – "Jos lisäresursseja ei järjestetä, tilanne kuormittaa koko luokkaa"

Vihreät esittää rep­pu­ra­haa li­sä­tu­kea tar­vit­se­vil­le kou­lu­lai­sil­le – "Jos li­sä­re­surs­se­ja ei jär­jes­te­tä, tilanne kuor­mit­taa koko luok­kaa"

07.12.2020 18:19
Enontekiön erälukio on vertailussa Suomen paras pieni lukio – Viime kevään oppimisvajetta on paikattu valtiontuen avulla

Enon­te­kiön erä­lu­kio on ver­tai­lus­sa Suomen paras pieni lukio – Viime kevään op­pi­mis­va­jet­ta on pai­kat­tu val­tion­tuen avulla

05.12.2020 02:00
Lapin yliopistolle valittiin uusi hallitus – mukaan kahdeksan uutta jäsentä

Lapin yli­opis­tol­le va­lit­tiin uusi hal­li­tus – mukaan kah­dek­san uutta jäsentä

04.12.2020 13:10 1
Tilaajille
Kemin toinen yläkoulu voi tulla lukion kylkeen – koulutuslautakunta ei lämmennyt jättiyläkoululle

Kemin toinen ylä­kou­lu voi tulla lukion kylkeen – kou­lu­tus­lau­ta­kun­ta ei läm­men­nyt jät­ti­ylä­kou­lul­le

27.11.2020 16:37
Tilaajille
Leikkimielinen testi: Ohuenohut erikoisluja teräs kestää mainiosti professorin painon – Oulussa terästutkimus on maailman huippua

Leik­ki­mie­li­nen testi: Ohuen­ohut eri­kois­lu­ja teräs kestää mai­nios­ti pro­fes­so­rin painon – Oulussa te­räs­tut­ki­mus on maail­man huippua

13.11.2020 19:55
Tilaajille
Lappia haluaa purkaa päällekkäistä koulutusta Meri-Lapissa– toimintoja keskitettäisiin viiden vuoden sisällä etenkin Tornioon

Lappia haluaa purkaa pääl­lek­käis­tä kou­lu­tus­ta Me­ri-La­pis­sa– toi­min­to­ja kes­ki­tet­täi­siin viiden vuoden sisällä etenkin Tor­nioon

11.11.2020 18:29 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Pi­täi­si­kö pois­muut­ta­jien kou­lu­tus kor­va­ta?

05.11.2020 19:12
Tilaajille
Eduskunnasta: Tasa-arvoinen koulutus on tae paremmasta tulevaisuudesta
Kolumni Johanna Ojala-Niemelä (sd.)

Edus­kun­nas­ta: Ta­sa-ar­voi­nen kou­lu­tus on tae pa­rem­mas­ta tu­le­vai­suu­des­ta

03.11.2020 14:49