kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Lukiot
Tänään vietetään vanhojenpäivää – lähetä kuva Lapin Kansaan

Tänään vie­te­tään van­ho­jen­päi­vää – lähetä kuva Lapin Kansaan

09.02.2024 08:33 1
Penkkareita vietetään torstaina monella paikkakunnalla Lapissa – lähetä kuva Lapin Kansalle

Penk­ka­rei­ta vie­te­tään tors­tai­na monella paik­ka­kun­nal­la Lapissa – lähetä kuva Lapin Kan­sal­le

08.02.2024 10:05
"Kotona odotetaan minua, mutta en voi lähteä" – Sallan lukiossa opiskelevat venäläisnuoret eivät todennäköisesti pääse matkustamaan kotiin Venäjälle joululomalla

"Kotona odo­te­taan minua, mutta en voi lähteä" – Sallan lu­kios­sa opis­ke­le­vat ve­nä­läis­nuo­ret eivät to­den­nä­köi­ses­ti pääse mat­kus­ta­maan kotiin Ve­nä­jäl­le jou­lu­lo­mal­la

30.11.2023 05:00 24
Tilaajille
Lukiolaiset saavat jo kolmessa Lapin kunnassa ajokortin ilmaiseksi – ammattiin opiskelevat toivovat samaa etua

Lu­kio­lai­set saavat jo kol­mes­sa Lapin kun­nas­sa ajo­kor­tin il­mai­sek­si – am­mat­tiin opis­ke­le­vat toi­vo­vat samaa etua

14.11.2023 05:00 13
Tilaajille
Kevään ylioppilastulokset julkaistiin – katso tästä Lapin lu­kioi­den uudet yliop­pi­laat

Kevään yli­op­pi­las­tu­lok­set jul­kais­tiin – katso tästä Lapin lu­kioi­den uudet yli­op­pi­laat

16.05.2023 13:56 3
Rovaniemelle voi syntyä tulevaisuudessa yli tuhannen oppilaan suurlukio – toinen vaihtoehto on rakentaa Ounasvaaran lukiolle uudet tilat

Ro­va­nie­mel­le voi syntyä tu­le­vai­suu­des­sa yli tu­han­nen op­pi­laan suur­lu­kio – toinen vaih­to­eh­to on ra­ken­taa Ou­nas­vaa­ran lu­kiol­le uudet tilat

24.04.2023 19:30 3
Tilaajille
Enontekiön erälukiolaisia ei tarvitse raahata luontoon: Nuoret viettävät perheen mukana viikkoja laavussa tai lähtevät ajankuluksi tuntureille

Enon­te­kiön erä­lu­kio­lai­sia ei tar­vit­se raahata luon­toon: Nuoret viet­tä­vät perheen mukana viik­ko­ja laa­vus­sa tai läh­te­vät ajan­ku­luk­si tun­tu­reil­le

28.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Viikon kuva: Karkkia kansalle
Kolumni

Viikon kuva: Karkkia kan­sal­le

10.02.2023 06:00
Abit pääsevät juhlimaan penkkareita jälleen normaalisti useamman poikkeusvuoden jälkeen – "Ihan mahtava fiilis"

Abit pää­se­vät juh­li­maan penk­ka­rei­ta jälleen nor­maa­lis­ti useam­man poik­keus­vuo­den jälkeen – "Ihan mahtava fiilis"

08.02.2023 21:12 2
Tilaajille
"Meidän yli käveltiin" – Muonion yhtenäiskoulussa petyttiin karvaasti sivistyslautakunnan päätökseen lyhentää oppitunteja 45 minuuttiin

"Meidän yli kä­vel­tiin" – Muonion yh­te­näis­kou­lus­sa pe­tyt­tiin kar­vaas­ti si­vis­tys­lau­ta­kun­nan pää­tök­seen ly­hen­tää op­pi­tun­te­ja 45 mi­nuut­tiin

15.12.2022 05:00 11
Tilaajille
Simo saattaa tarjota lukiolaisille tulevaisuudessa ilmaisen ajokortin

Simo saattaa tarjota lu­kio­lai­sil­le tu­le­vai­suu­des­sa il­mai­sen ajo­kor­tin

11.12.2022 15:02 1
Tilaajille
Ex-jääkiekkotähti tuntee huumemaailman – "Maksan heille takaisin sillä, että pysyn selvin päin"

Ex-jää­kiek­ko­täh­ti tuntee huu­me­maail­man – "­Mak­san heille ta­kai­sin sillä, että pysyn selvin päin"

08.12.2022 10:00 1
125 vuotta täyttävä Kemin lyseon lukio järjestää perjantaina avoimet ovet

125 vuotta täyt­tä­vä Kemin lyseon lukio jär­jes­tää per­jan­tai­na avoimet ovet

25.10.2022 12:06
Tilaajille
Utsjoki unohti hakea saamelaislukiolle valtionavustusta ja jätti käyttämättä kielitukea – moka maksaa kunnalle 400 000 euroa

Utsjoki unohti hakea saa­me­lais­lu­kiol­le val­tion­avus­tus­ta ja jätti käyt­tä­mät­tä kie­li­tu­kea – moka maksaa kun­nal­le 400 000 euroa

19.10.2022 18:00 16
Tilaajille
Iso osa lukiolaisista kokee opiskelun henkisesti raskaaksi – maksuttomuus on lisännyt kiinnostusta lukio-opintoihin

Iso osa lu­kio­lai­sis­ta kokee opis­ke­lun hen­ki­ses­ti ras­kaak­si – mak­sut­to­muus on li­sän­nyt kiin­nos­tus­ta lu­kio-opin­toi­hin

26.08.2022 07:46
Sallassa käynnistetään uutta koulutusmallia – lukiolainen voi jatkossa suorittaa ammatillisen tutkinnon opintojen ohessa

Sal­las­sa käyn­nis­te­tään uutta kou­lu­tus­mal­lia – lu­kio­lai­nen voi jat­kos­sa suo­rit­taa am­ma­til­li­sen tut­kin­non opin­to­jen ohessa

21.06.2022 17:00
Tilaajille
Enontekiön Erälukio ylsi Suomen toiseksi parhaaksi STT:n lukiovertailussa – katso listasta Suomen pienten ja suurten lukioiden kärki

Enon­te­kiön Erä­lu­kio ylsi Suomen toi­sek­si par­haak­si STT:n lu­kio­ver­tai­lus­sa – katso lis­tas­ta Suomen pienten ja suurten lu­kioi­den kärki

04.06.2022 10:08 3