Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Ylioppilaat
Syksyn ylioppilastulokset julkaistiin – katso tästä Lapin lukioiden uudet ylioppilaat

Syksyn yli­op­pi­las­tu­lok­set jul­kais­tiin – katso tästä Lapin lu­kioi­den uudet yli­op­pi­laat

09.11.2023 10:20
Riemuylioppilaat tapasivat Torniossa ja Kemissä 50 vuotta valmistumisen jälkeen

Rie­mu­yli­op­pi­laat ta­pa­si­vat Tor­nios­sa ja Kemissä 50 vuotta val­mis­tu­mi­sen jälkeen

07.06.2023 15:37
Toisella asteella pitää valmistautua opiskelemaan

Toi­sel­la as­teel­la pitää val­mis­tau­tua opis­ke­le­maan

02.06.2023 09:01
Kevään ylioppilastulokset julkaistiin – katso tästä Lapin lu­kioi­den uudet yliop­pi­laat

Kevään yli­op­pi­las­tu­lok­set jul­kais­tiin – katso tästä Lapin lu­kioi­den uudet yli­op­pi­laat

16.05.2023 13:56 3
Miksi amiksia halutaan taas kurittaa säästämällä opiskeluvuosista, mutta lukiossa kolme vuotta sivistystä on ok?
Kolumni

Miksi amiksia ha­lu­taan taas ku­rit­taa sääs­tä­mäl­lä opis­ke­lu­vuo­sis­ta, mutta lu­kios­sa kolme vuotta si­vis­tys­tä on ok?

15.05.2023 06:00 12
Onnea uudet ylioppilaat! Katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

Onnea uudet yliop­pi­laat! Katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

11.11.2022 12:37 2
Sinnikkäästi valmiiksi –  tänä viikonloppuna valmistuvat nuoret ovat opiskelleet lähes koko tutkintonsa koronaepidemian varjossa

Sin­nik­kääs­ti val­miik­si –  tänä vii­kon­lop­pu­na val­mis­tu­vat nuoret ovat opis­kel­leet lähes koko tut­kin­ton­sa ko­ro­na­epi­de­mian var­jos­sa

04.06.2022 07:00
Tilaajille
Erno Virtanen Posion lukiosta jakaa koko maassa arvosanapistemäärältään parhaan ylioppilaan tutkintotodistuksen yhdessä Pudasjärven lukiolaisen kanssa – ”Olen hakenut lääketieteelliseen Helsingin ja Tampereen yliopistoihin”

Erno Vir­ta­nen Posion lu­kios­ta jakaa koko maassa ar­vo­sa­na­pis­te­mää­räl­tään parhaan yli­op­pi­laan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen yhdessä Pu­das­jär­ven lu­kio­lai­sen kanssa – ”Olen hakenut lää­ke­tie­teel­li­seen Hel­sin­gin ja Tam­pe­reen ylio­pis­toi­hin”

17.05.2022 18:51 2
Tilaajille
Rovaniemen Lyseonpuiston lukiosta valmistuu yhdeksän laudaturin ylioppilas – Saana Tuomela on lähdössä etelään yliopistoon, mutta uskoo palaavansa vielä pohjoiseen

Ro­va­nie­men Ly­seon­puis­ton lu­kios­ta val­mis­tuu yh­dek­sän lau­da­tu­rin yli­op­pi­las – Saana Tuomela on läh­dös­sä etelään ylio­pis­toon, mutta uskoo pa­laa­van­sa vielä poh­joi­seen

17.05.2022 17:06 1
Tilaajille
Onnea kevään uudet yliop­pi­laat! – katso Lapin Kansan hakukoneesta Lapin kuntien uudet ylioppilaat

Onnea kevään uudet yliop­pi­laat! – katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

17.05.2022 16:25 5
Onnea syksyn uudet ylioppilaat! Löydät uudet ylioppilaat täältä

Onnea syksyn uudet yliop­pi­laat! Löydät uudet yli­op­pi­laat täältä

15.11.2021 10:09 6
Tilaajille
Päiväkirja: Kerran valkolakkia juhlitaan
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kerran val­ko­lak­kia juh­li­taan

02.06.2021 07:00
Tilaajille
"Nuoret ovat ylioppilaita ilman juhliakin" – Koronarajoitukset peruivat ylioppilaiden juhlat Meri-Lapissa, muualla kouluissa järjestetään pienimuotoisia juhlia

"Nuoret ovat yli­op­pi­lai­ta ilman juh­lia­kin" – Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set pe­rui­vat yli­op­pi­lai­den juhlat Me­ri-La­pis­sa, muualla kou­luis­sa jär­jes­te­tään pie­ni­muo­toi­sia juhlia

25.11.2020 06:30
Tilaajille
Onnea syksyn uudet ylioppilaat! –Katso tiedot kuntasi valkolakkisista tästä, päivitämme uutista

Onnea syksyn uudet yliop­pi­laat! –Katso tiedot kuntasi val­ko­lak­ki­sis­ta tästä, päi­vi­täm­me uutista

12.11.2020 14:45
Tilaajille
Lauantaivieras: Ylioppilasjuhlien merkitys nuorelle
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Yli­op­pi­las­juh­lien mer­ki­tys nuo­rel­le

28.08.2020 15:09
Koronavirus, Australian metsäpalot ja Black Lives Matter – Näin Abit 2020 valmistuivat maailmanmenosta huolimatta

Ko­ro­na­vi­rus, Aust­ra­lian met­sä­pa­lot ja Black Lives Matter – Näin Abit 2020 val­mis­tui­vat maail­man­me­nos­ta huo­li­mat­ta

28.08.2020 07:00
Tilaajille
Kevään ylioppilaita juhlitaan tulevana viikonloppuna eri puolilla Lappia – Vieraiden määrää on rajoitettu ja juhlissa istutaan perhekunnittain

Kevään yli­op­pi­lai­ta juh­li­taan tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na eri puo­lil­la Lappia – Vie­rai­den määrää on ra­joi­tet­tu ja juh­lis­sa is­tu­taan per­he­kun­nit­tain

27.08.2020 20:26
Tilaajille
Britannian ylioppilastulokset laskeva algoritmi suosi yksityiskouluja – hallitus teki U-käännöksen, mutta tyytymättömyys jäi

Bri­tan­nian yli­op­pi­las­tu­lok­set laskeva al­go­rit­mi suosi yk­si­tyis­kou­lu­ja – hal­li­tus teki U-kään­nök­sen, mutta tyy­ty­mät­tö­myys jäi

20.08.2020 18:34
Etäkoulun konkari asuu kolmen talon kylässä – Enontekiöläinen Lasse Hoffmann kirjoitti Nettilukiossa kahdeksan ainetta komein arvosanoin

Etä­kou­lun konkari asuu kolmen talon kylässä – Enon­te­kiö­läi­nen Lasse Hoff­mann kir­joit­ti Net­ti­lu­kios­sa kah­dek­san ainetta komein ar­vo­sa­noin

20.05.2020 08:52 1
Tilaajille
Kevään ylioppilastulokset julkistetiin tänään – Katso tästä Lapin lukioiden uudet ylioppilaat

Kevään yli­op­pi­las­tu­lok­set jul­kis­te­tiin tänään – Katso tästä Lapin lu­kioi­den uudet yli­op­pi­laat

12.05.2020 15:36