Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapset
Kuukausi
Tyttäriä haettiin jo isän luo, kun vouti päättikin toisin ­­– Miksi lasten mielipide painoi enemmän kuin oikeuden tuomio?

Tyt­tä­riä haet­tiin jo isän luo, kun vouti päät­ti­kin toisin – Miksi lasten mie­li­pi­de painoi enemmän kuin oi­keu­den tuomio?

16.09.2023 19:30 8
Tilaajille
Sosiaalityöntekijä Senni Laine unelmoi, että voisi joskus olla yhtä naiivi kuin muut vanhemmat – nyt hän avaa lastensuojelun arkea poikkeuksellisen avoimesti

So­siaa­li­työn­te­ki­jä Senni Laine unel­moi, että voisi joskus olla yhtä naiivi kuin muut van­hem­mat – nyt hän avaa las­ten­suo­je­lun arkea poik­keuk­sel­li­sen avoi­mes­ti

16.09.2023 08:00 2
Tilaajille
Rovaniemeläisen Pitkälän perheen arki helpottui kummasti, kun lastenhoitaja Henna Marsch tuli avuksi kerran viikossa – "Tästä olisi ollut hyötyä jo aiemmin"

Ro­va­nie­me­läi­sen Pit­kä­län perheen arki hel­pot­tui kum­mas­ti, kun las­ten­hoi­ta­ja Henna Marsch tuli avuksi kerran vii­kos­sa – "Tästä olisi ollut hyötyä jo aiem­min"

14.09.2023 05:00 1
Tilaajille
Lasta ei pidä suojella kaikelta, sillä naarmut ja kohtuulliset riskit kuuluvat kasvamiseen – mutta missä kulkee raja?
Kolumni

Lasta ei pidä suo­jel­la kai­kel­ta, sillä naarmut ja koh­tuul­li­set riskit kuu­lu­vat kas­va­mi­seen – mutta missä kulkee raja?

03.09.2023 17:14 2
Vanhemmat
Päiväunet, tuo olennainen osa pikkulapsielämää
Kolumni

Päi­väu­net, tuo olen­nai­nen osa pik­ku­lap­si­elä­mää

01.09.2023 08:00
Lukijalta: Koulu alkoi, mitäkö äitinä mietin iltaisin? Oma ihana lapseni on kokenut olevansa toista sukupuolta ihan pienestä asti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koulu alkoi, mitäkö äitinä mietin il­tai­sin? Oma ihana lapseni on kokenut ole­van­sa toista su­ku­puol­ta ihan pie­nes­tä asti

17.08.2023 10:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten perheet ja lapset nähdään po­li­tii­kas­sa?

15.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Poliisi tutkii epäiltyä omavaltaista huostaanottoa – pohjoispohjalainen mies ja lapset löytyivät ulkoilureitiltä Muhokselta

Poliisi tutkii epäil­tyä oma­val­tais­ta huos­taan­ot­toa – poh­jois­poh­ja­lai­nen mies ja lapset löy­tyi­vät ul­koi­lu­rei­til­tä Mu­hok­sel­ta

14.08.2023 17:02
”Harjoitellaan itsenäistymistä” – yli puolet ekaluokkalaisista Rovaniemellä jatkaa koulusta iltapäiväkerhoon

”Har­joi­tel­laan it­se­näis­ty­mis­tä” – yli puolet eka­luok­ka­lai­sis­ta Ro­va­nie­mel­lä jatkaa kou­lus­ta il­ta­päi­vä­ker­hoon

14.08.2023 16:49
Tilaajille
Tätä mietin iltaisin, kun koulut alkavat: Kunpa jokainen lapsi saisi olla oma itsensä juuri sellaisena kuin on
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tätä mietin il­tai­sin, kun koulut al­ka­vat: Kunpa jo­kai­nen lapsi saisi olla oma itsensä juuri sel­lai­se­na kuin on

09.08.2023 05:30 1
Lastenlääkäriyhdistys tukee kännykän käytön rajoittamista kouluissa – "Hallitusohjelman uudistus on tarpeellinen"

Las­ten­lää­kä­ri­yh­dis­tys tukee kän­ny­kän käytön ra­joit­ta­mis­ta kou­luis­sa – "Hal­li­tu­soh­jel­man uu­dis­tus on tar­peel­li­nen"

08.08.2023 07:50
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pieni pyö­räi­li­jä ja mat­ka­pu­he­lin

08.08.2023 05:00
Muistatko ensimmäisen koulupäiväsi? Koulut alkavat ensi viikolla, ja sen kunniaksi Lapin Kansa kerää lukijoiden koulukokemuksia – kerro omasi!

Muis­tat­ko en­sim­mäi­sen kou­lu­päi­vä­si? Koulut alkavat ensi vii­kol­la, ja sen kun­niak­si Lapin Kansa kerää lu­ki­joi­den kou­lu­ko­ke­muk­sia – kerro omasi!

03.08.2023 10:56 2
Vanhemmuuden ihanteet muuttuvat jatkuvasti – Näin vanhemman itsensä saama kasvatus voi heijastua lapsen kasvatukseen

Van­hem­muu­den ihan­teet muut­tu­vat jat­ku­vas­ti – Näin van­hem­man itsensä saama kas­va­tus voi hei­jas­tua lapsen kas­va­tuk­seen

22.07.2023 18:30
Tilaajille
Vanhemmuus on taitolaji
Kolumni

Van­hem­muus on tai­to­la­ji

21.07.2023 05:16 4
Sisaret ovat pisimpiä suhteita, joissa opitaan elämän tärkeimpiä asioita
Kolumni

Sisaret ovat pi­sim­piä suh­tei­ta, joissa opitaan elämän tär­keim­piä asioita

11.07.2023 08:41
Keminmaalainen ilmapallomies Marko Taskila lumoaa lapset vääntelemällä pallot hetkessä hienoiksi hahmoiksi

Ke­min­maa­lai­nen il­ma­pal­lo­mies Marko Taskila lumoaa lapset vään­te­le­mäl­lä pallot het­kes­sä hie­noik­si hah­moik­si

21.06.2023 20:30
Tilaajille
Ilmapallomies Marko Taskila
Lukijalta

Il­ma­pal­lo­mies Marko Taskila

19.06.2023 17:00
Tilaajille
Marika Mattila ottaa lomapäiviä ja palkatonta vapaata lapsen sairastaessa, koska systeemi on suunniteltu ydinperheille – yksinhuoltajalle lomaa on oma aika uimahallissa

Marika Mattila ottaa lo­ma­päi­viä ja pal­ka­ton­ta vapaata lapsen sai­ras­taes­sa, koska sys­tee­mi on suun­ni­tel­tu ydin­per­heil­le – yk­sin­huol­ta­jal­le lomaa on oma aika ui­ma­hal­lis­sa

18.06.2023 11:00 2
Tilaajille
Irstaat porsaat läähättävät lapsille netissä, eivätkä välitä seurauksista
Kolumni

Irstaat porsaat lää­hät­tä­vät lap­sil­le ne­tis­sä, eivätkä välitä seu­rauk­sis­ta

12.06.2023 06:00 2