Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Lapset
Kuukausi
Ilman lapsenlapsia jääminen voi olla suuri suru – isovanhemmuutta toivovan kannattaa noudattaa aiheen suhteen hienovaraisuutta

Ilman lap­sen­lap­sia jää­mi­nen voi olla suuri suru – iso­van­hem­muut­ta toi­vo­van kan­nat­taa nou­dat­taa aiheen suhteen hie­no­va­rai­suut­ta

22.01.2022 18:00 1
Viikon kuva: Keli kylmä, makkara kuuma
Kolumni

Viikon kuva: Keli kylmä, makkara kuuma

21.01.2022 06:00 1
Tilaajille
Kiireiset aamut ennen radion merisäätä ja ihana arki – onneksi on liukuva työaika
Kolumni

Kii­rei­set aamut ennen radion me­ri­sää­tä ja ihana arki – onneksi on liukuva työaika

17.01.2022 18:35
Tilaajille
Oma koulu on paljon enemmän kuin pelkät seinät
Kolumni

Oma koulu on paljon enemmän kuin pelkät seinät

16.01.2022 15:00 2
Tilaajille
Vaaranlammen koulun viidesluokkalaiset eivät ole koskaan käyneet omaa lähikouluaan – Rovaniemeläiskoulun käänteissä on palanut rahaa, hermoja ja joiltakin terveys, mutta nyt edessä siintää uusi alku

Vaa­ran­lam­men koulun vii­des­luok­ka­lai­set eivät ole koskaan käyneet omaa lä­hi­kou­luaan – Ro­va­nie­me­läis­kou­lun kään­teis­sä on palanut rahaa, hermoja ja joil­ta­kin ter­veys, mutta nyt edessä siintää uusi alku

15.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Nämä asiat herättävät kysymyksiä lasten koronarokotuksissa, kokosimme vastaukset: "Miksi 5–12-vuotiaita ylipäätään pitää rokottaa?"

Nämä asiat he­rät­tä­vät ky­sy­myk­siä lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa, ko­ko­sim­me vas­tauk­set: "Miksi 5–12-vuo­tiai­ta yli­pää­tään pitää ro­kot­taa?"

06.01.2022 19:40
Tilaajille
Kun aikuinen poika sai vankilatuomion törkeästä seksuaalirikoksesta, äiti joutui pohtimaan: Kasvatinko minä hirviön?

Kun ai­kui­nen poika sai van­ki­la­tuo­mion tör­keäs­tä sek­suaa­li­ri­kok­ses­ta, äiti joutui poh­ti­maan: Kas­va­tin­ko minä hir­viön?

01.01.2022 08:00
Tilaajille
Rovaniemi aloittaa 5–11-vuotiaiden koronarokotukset

Ro­va­nie­mi aloit­taa 5–11-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

30.12.2021 16:10 1
Tilaajille
Tukes muistuttaa: Ilotulitteiden antaminen lapselle on rikos – viime vuonna sammutettiin 68 rakettien aiheuttamaa tulipaloa

Tukes muis­tut­taa: Ilo­tu­lit­tei­den an­ta­mi­nen lap­sel­le on rikos – viime vuonna sam­mu­tet­tiin 68 ra­ket­tien ai­heut­ta­maa tu­li­pa­loa

30.12.2021 11:48 1
Vanhemmat
Jouluaatto jännittää iästä riippumatta – "Yhteinen tekeminen ja aikuisen läsnäolo on monesti se, minkä lapsi muistaa joulusta myöhemmin"

Jou­lu­aat­to jän­nit­tää iästä riip­pu­mat­ta – "Yh­tei­nen te­ke­mi­nen ja ai­kui­sen läs­nä­olo on monesti se, minkä lapsi muistaa jou­lus­ta myö­hem­min"

24.12.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päih­de­va­paa­ta joulua kai­kil­le

24.12.2021 06:30
Tilaajille

Lou­nais-La­pin Vauvat 2021 -liite il­mes­tyy hel­mi­kuus­sa

22.12.2021 09:55
Hyvin ennenaikaisina syntyneiden "pikkukeskosten" koulumenestystä ennustaa ennen kaikkea matemaattiset taidot, selviää uudesta tutkimuksesta

Hyvin en­nen­ai­kai­si­na syn­ty­nei­den "pik­ku­kes­kos­ten" kou­lu­me­nes­tys­tä en­nus­taa ennen kaikkea ma­te­maat­ti­set taidot, selviää uudesta tut­ki­muk­ses­ta

17.12.2021 11:45
Mitä Lapin lapsille ja nuorille kuuluu? Syksyn kouluterveyskyselyn tuloksista kerrotaan tänään

Mitä Lapin lap­sil­le ja nuo­ril­le kuuluu? Syksyn kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn tu­lok­sis­ta ker­ro­taan tänään

14.12.2021 06:00
Tilaajille
Prinsessat, velhot, hattarat ja luonto seikkailevat oululaislasten unelmien neuleissa, joita joukko käsityötä harrastavia lapsia pääsi suunnittelemaan – nyt neulemallit on koottu kirjaksi

Prin­ses­sat, velhot, hat­ta­rat ja luonto seik­kai­le­vat ou­lu­lais­las­ten unel­mien neu­leis­sa, joita joukko kä­si­työ­tä har­ras­ta­via lapsia pääsi suun­nit­te­le­maan – nyt neu­le­mal­lit on koottu kir­jak­si

06.12.2021 15:00
Tilaajille
Etsi kartalta murhaaja, tai syötä kissanpentuja – pukin konttiin voi löytää muitakin lautapelejä kuin vanhoja klassikoita

Etsi kar­tal­ta mur­haa­ja, tai syötä kis­san­pen­tu­ja – pukin kont­tiin voi löytää mui­ta­kin lau­ta­pe­le­jä kuin vanhoja klas­si­koi­ta

04.12.2021 06:30 1
Tilaajille
Translaki päivitetään kunnioittamaan itsemääräämisoikeutta, mutta lasten ja nuorten oikeudet ovat vaarassa unohtua – "Transihmiset ovat odottaneet lakiuudistusta 20 vuotta, ja se on saatava päätökseen pikimmiten."

Trans­la­ki päi­vi­te­tään kun­nioit­ta­maan it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta, mutta lasten ja nuorten oi­keu­det ovat vaa­ras­sa unohtua – "T­ran­sih­mi­set ovat odot­ta­neet la­ki­uu­dis­tus­ta 20 vuotta, ja se on saatava pää­tök­seen pi­kim­mi­ten."

26.11.2021 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Mikä siellä silmäkulmassa kutittaa?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mikä siellä sil­mä­kul­mas­sa ku­tit­taa?

25.11.2021 13:47
Tilaajille
Perhearki pienten lasten kanssa kouluttaa myös johtajaksi ja työkaveriksi – älänkääntö toimii molemmissa
Kolumni

Per­he­ar­ki pienten lasten kanssa kou­lut­taa myös joh­ta­jak­si ja työ­ka­ve­rik­si – älän­kään­tö toimii mo­lem­mis­sa

22.11.2021 15:15
Tilaajille
Kiitos esimerkillisestä vaikuttamisesta, Mimmi ja Oona!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos esi­mer­kil­li­ses­tä vai­kut­ta­mi­ses­ta, Mimmi ja Oona!

22.11.2021 09:19