Tähtijuttu: Suvi Te­räs­nis­ka kri­ti­soi kirkon kal­lis­ta vuokraa vuosi sitten, nyt hin­ta­kat­toa las­ket­tiin

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Perhe
Viimeisin 4 tuntia
THL: Ensisynnyttäjien keski-ikä on Suomessa matalin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä

THL: En­si­syn­nyt­tä­jien kes­ki-ikä on Suo­mes­sa matalin Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä

12:56
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Lapsen oikeuksien sopimuksen käännösvirhe on korjattava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsen oi­keuk­sien so­pi­muk­sen kään­nös­vir­he on kor­jat­ta­va

06:00
Tilaajille
Viikko
Rovaniemen kaupunki on tehnyt yllätystarkastuksen jokaiseen Pilkkeen päiväkotiin ja antanut epäkohdista huomautuksen – pulaa ollut jopa johtajista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki on tehnyt yl­lä­tys­tar­kas­tuk­sen jo­kai­seen Pilk­keen päi­vä­ko­tiin ja antanut epä­koh­dis­ta huo­mau­tuk­sen – pulaa ollut jopa joh­ta­jis­ta

25.11.2022 19:53 8
Tilaajille
Pienet teot, valtava vaikutus – Vuoden Designteko -palkittu oululainen Oikiat Design Oy haluaa muuttaa maailmaa Vaatelaastari-innovaatiollaan

Pienet teot, valtava vai­ku­tus – ­Vuo­den De­sign­te­ko -pal­kit­tu ou­lu­lai­nen Oikiat Design Oy haluaa muuttaa maail­maa Vaa­te­laas­ta­ri-in­no­vaa­tiol­laan

25.11.2022 17:30 1
Tilaajille
Edessä on tunnelmallinen talvi – sähkökatkoihin voi varautua lapsenkin näkökulmasta
Kolumni

Edessä on tun­nel­mal­li­nen talvi – ­säh­kö­kat­koi­hin voi va­rau­tua lap­sen­kin nä­kö­kul­mas­ta

23.11.2022 11:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hem­pia kuun­nel­ta­va avio­ero­ti­lan­teis­sa ta­sa­puo­li­ses­ti

22.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
100-vuotias Elsa Kapraali on säilyttänyt valoisan mielensä – sotavuodet eivät unohdu, vaikka rauhan aikaa on onneksi eletty jo pitkään

100-vuo­tias Elsa Kap­raa­li on säi­lyt­tä­nyt va­loi­san mie­len­sä – so­ta­vuo­det eivät unohdu, vaikka rauhan aikaa on onneksi eletty jo pitkään

19.11.2022 17:30 5
Tilaajille
Päiväkirja: Hevisaurus vei kuopukseni
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: He­vi­sau­rus vei kuo­puk­se­ni

19.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapset pa­rem­min huo­mioon il­mas­to­po­li­tii­kas­sa

19.11.2022 04:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­pu­te­taan tur­val­li­sel­le lap­suu­del­le

19.11.2022 04:00
Tilaajille
Humana avaa lastensuojeluyksikön Meri-Lappiin – Tornion Rantalempeä on aisti- ja allergiaystävällinen hirsitalo sijoitetuille lapsille ja nuorille

Humana avaa las­ten­suo­je­lu­yk­si­kön Me­ri-Lap­piin – Tornion Ran­ta­lem­peä on aisti- ja al­ler­gia­ys­tä­väl­li­nen hir­si­ta­lo si­joi­te­tuil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le

17.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Rovaniemeläinen Susanna hoitaa muistisairaan äitinsä asioita viikoittain – sen mahdollistaa edunvalvontavaltuutus, jollaista viranomaiset suosittelevat kaiken ikäisille

Ro­va­nie­me­läi­nen Susanna hoitaa muis­ti­sai­raan äitinsä asioita vii­koit­tain – sen mah­dol­lis­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tus, jol­lais­ta vi­ran­omai­set suo­sit­te­le­vat kaiken ikäi­sil­le

17.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Rovaniemeläinen Vuoden isänä palkittu Kai Rinkinen päätti ex-vaimonsa kanssa eron tullessa, että lapset eivät joudu vuoroviikkoina lähtemään, vaan he vuorottelevat itse

Ro­va­nie­me­läi­nen Vuoden isänä pal­kit­tu Kai Rin­ki­nen päätti ex-vai­mon­sa kanssa eron tul­les­sa, että lapset eivät joudu vuo­ro­viik­koi­na läh­te­mään, vaan he vuo­rot­te­le­vat itse

13.11.2022 05:00 4
Tilaajille
Kahden eri sukupolven miehet pohtivat miehuutta ja isäksi kasvamista – oululainen Jorma Heikkinen koki isänsä itkun heikkouden merkiksi

Kahden eri su­ku­pol­ven miehet poh­ti­vat mie­huut­ta ja isäksi kas­va­mis­ta – ou­lu­lai­nen Jorma Heik­ki­nen koki isänsä itkun heik­kou­den mer­kik­si

12.11.2022 18:30
Tilaajille
Pitkä isien ketju kantaa meitä kaikkia tavallaan
Kolumni

Pitkä isien ketju kantaa meitä kaikkia ta­val­laan

12.11.2022 05:00
Tilaajille
Pieni Helmi syntyi neljä kuukautta ennen laskettua aikaa – pienimmät keskoset lähetetään Lapista aina Ouluun

Pieni Helmi syntyi neljä kuu­kaut­ta ennen las­ket­tua aikaa – ­pie­nim­mät kes­ko­set lä­he­te­tään Lapista aina Ouluun

12.11.2022 08:41 4
Tilaajille
Päiväkirja: Mieleen jäivät upeat ruusut ja itkuiset kasvot – hautajaisissa suru saa muodon, joka lapsenkin on helpompi ymmärtää
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mieleen jäivät upeat ruusut ja it­kui­set kasvot – hau­ta­jai­sis­sa suru saa muodon, joka lap­sen­kin on hel­pom­pi ym­mär­tää

09.11.2022 07:00
Tilaajille
"Monet piirteet lapsissa ovat vahvuuksia" – rovaniemeläisen perheen neurokirjon lapset ovat kuin yö ja päivä

"Monet piir­teet lap­sis­sa ovat vah­vuuk­sia" – ro­va­nie­me­läi­sen perheen neu­ro­kir­jon lapset ovat kuin yö ja päivä

08.11.2022 15:32
Tilaajille
Päiväkirja: Taivaallista menoa syntymäpäivälahjaksi
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tai­vaal­lis­ta menoa syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­si

08.11.2022 07:00 1
Tilaajille
"Sinä olet jo iso tyttö, et sinä noin voi käyttäytyä" – erityislapsen äiti kirjoittaa, kuinka hänen lapsensa on kohdannut pakottamista ja uhkailua hoitotilanteissa Rovaniemellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Sinä olet jo iso tyttö, et sinä noin voi käyt­täy­tyä" – e­ri­tyis­lap­sen äiti kir­joit­taa, kuinka hänen lap­sen­sa on koh­dan­nut pa­kot­ta­mis­ta ja uh­kai­lua hoi­to­ti­lan­teis­sa Ro­va­nie­mel­lä

07.11.2022 11:15 2
Tilaajille