kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Perhe
Kuukausi
Mukana Pipsa Possukin – lapsiperheille suunnattu Kulmakarnevaalit järjestetään lauantaina Rovaniemen kävelykadulla

Mukana Pipsa Pos­su­kin – lap­si­per­heil­le suun­nat­tu Kul­ma­kar­ne­vaa­lit jär­jes­te­tään lauan­tai­na Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­dul­la

07.06.2023 15:31
Tilaajille
Eläkeläisiä ihmetyttää, mihin keski-ikäisillä on niin kiire – ja välillä sitä ihmettelee itsekin

Elä­ke­läi­siä ih­me­tyt­tää, mihin kes­ki-ikäi­sil­lä on niin kiire – ja välillä sitä ih­met­te­lee itsekin

06.06.2023 06:00 4
Martti Syrjä viettää eläkevuosiaan lasten kanssa – kouluvaari on lapselle tärkeä ystävä: "Olet aina ollut meidän turvapaikka"

Martti Syrjä viettää elä­ke­vuo­siaan lasten kanssa – kou­lu­vaa­ri on lap­sel­le tärkeä ystävä: "Olet aina ollut meidän tur­va­paik­ka"

03.06.2023 08:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sen­si­tii­vi­nen kas­va­tus sa­noit­taa tunteet

02.06.2023 05:00
Vauvakato ajaa meidät rakkausvajeeseen
Kolumni

Vau­va­ka­to ajaa meidät rak­kaus­va­jee­seen

27.05.2023 06:00 7
Lapissa moni synnyttäjä jännittää, ehtiikö ajoissa sairaalaan – rovaniemeläinen doula Sintija Dutka on monelle perheelle korvaamaton tuki

Lapissa moni syn­nyt­tä­jä jän­nit­tää, ehtiikö ajoissa sai­raa­laan – ro­va­nie­me­läi­nen doula Sintija Dutka on monelle per­heel­le kor­vaa­ma­ton tuki

27.05.2023 05:00
Tilaajille
Jopen työ jatkuu Syväkankaalla

Jopen työ jatkuu Sy­vä­kan­kaal­la

26.05.2023 14:13
Eduskunnasta: Vastuuta perheille ja kännykät parkkiin!
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Vas­tuu­ta per­heil­le ja kän­ny­kät park­kiin!

25.05.2023 15:57
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minä en ole tak­si­kus­ki

20.05.2023 05:00 1
Uutisanalyysi: Kuka pitää aikuisten puolta, kun taistellaan sosiaalityön resursseista?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kuka pitää ai­kuis­ten puolta, kun tais­tel­laan so­siaa­li­työn re­surs­seis­ta?

19.05.2023 20:30 3
Tilaajille
Voiko raskaanakin kavuta vuorille? Vapaalaskija Sanna Kyllönen ei kehdannut kysyä asiasta neuvolassa, mutta sai rohkeutta somesta, Madelene Eronen Minatti jatkoi kunnes raja tuli vastaan

Voiko ras­kaa­na­kin kavuta vuo­ril­le? Va­paa­las­ki­ja Sanna Kyl­lö­nen ei keh­dan­nut kysyä asiasta neu­vo­las­sa, mutta sai roh­keut­ta so­mes­ta, Ma­de­le­ne Eronen Minatti jatkoi kunnes raja tuli vastaan

18.05.2023 09:00
Tilaajille
Tyttäressä on pala äitiänsä ja isoäitiänsä
Kolumni

Tyt­tä­res­sä on pala äi­tiän­sä ja iso­äi­tiän­sä

16.05.2023 14:26
Avoin elämänasenne on avain onneen

Avoin elä­män­asen­ne on avain onneen

14.05.2023 08:42
Oululaislaboratorion seinään on puhkaistu luukku, koska lapsettomuuden hoito on sekuntipeliä – OYSissa sitä tekee joukko alan huippuosaajia, mutta hekään eivät pysty ihmeisiin

Ou­lu­lais­la­bo­ra­to­rion seinään on puh­kais­tu luukku, koska lap­set­to­muu­den hoito on se­kun­ti­pe­liä – OYSissa sitä tekee joukko alan huip­puo­saa­jia, mutta hekään eivät pysty ih­mei­siin

14.05.2023 08:00
Tilaajille
Palkittu ammattikasvattaja ja suurperheen äiti Riitta Lindberg uskoo rakkauteen ja välittämiseen – uuden hallituksen talouspuheet herättävät hänessä huolta

Pal­kit­tu am­mat­ti­kas­vat­ta­ja ja suur­per­heen äiti Riitta Lind­berg uskoo rak­kau­teen ja vä­lit­tä­mi­seen – uuden hal­li­tuk­sen ta­lous­pu­heet he­rät­tä­vät hänessä huolta

14.05.2023 05:00
Tilaajille
Inarin Tolosessa asuva Kyllikki Tanhua on auttanut muita läpi elämänsä – äitienpäivänä hänet palkitaan kunniamerkillä

Inarin To­lo­ses­sa asuva Kyl­lik­ki Tanhua on aut­ta­nut muita läpi elä­män­sä – äi­tien­päi­vä­nä hänet pal­ki­taan kun­nia­mer­kil­lä

14.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Muoniolainen Aulikki Pöyhtäri on asettanut perheen aina etusijalle

Muo­nio­lai­nen Aulikki Pöyh­tä­ri on aset­ta­nut perheen aina etu­si­jal­le

14.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Äitienpäivänä palkitaan 39 äitiä Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalilla, heistä kolme on Lapista – haastattelimme palkitut lappilaisäidit

Äi­tien­päi­vä­nä pal­ki­taan 39 äitiä Suomen Val­koi­sen Ruusun I luokan mi­ta­lil­la, heistä kolme on Lapista – haas­tat­te­lim­me pal­ki­tut lap­pi­lais­äi­dit

14.05.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­de­tään huolta toi­sis­tam­me

13.05.2023 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Rantakadun kulttuurisataman suunnittelu aloitetaan Tornio-päivien Puistokarnevaaleilla

Ran­ta­ka­dun kult­tuu­ri­sa­ta­man suun­nit­te­lu aloi­te­taan Tor­nio-päi­vien Puis­to­kar­ne­vaa­leil­la

09.05.2023 07:00
Tilaajille