Kuolleet
Pitkäaikainen ministeri Marjatta Väänänen on kuollut

Pit­kä­ai­kai­nen mi­nis­te­ri Mar­jat­ta Vää­nä­nen on kuollut

18.10.2020 09:11 0
Lapin Radion entinen ohjelmapäällikkö Esko Kähkönen on kuollut

Lapin Radion entinen oh­jel­ma­pääl­lik­kö Esko Käh­kö­nen on kuollut

29.09.2020 16:01 0
Tilaajille
Nuorena kuolleen rocktähden hautapaikka Isle of Wightilla on vaatimaton ja surullinen – Razzlen muistaa vielä moni, mutta kuka oli Nicholas Dingley?

Nuorena kuol­leen rock­täh­den hau­ta­paik­ka Isle of Wigh­til­la on vaa­ti­ma­ton ja su­rul­li­nen – Razzlen muistaa vielä moni, mutta kuka oli Ni­cho­las Ding­ley?

19.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Armoitettu sanankäyttäjä Vexi Salmi oli myös herkkävaistoinen kuvataiteen kerääjä: "Hänen syvä taiteen tuntemuksensa teki vaikutuksen"

Ar­moi­tet­tu sa­nan­käyt­tä­jä Vexi Salmi oli myös herk­kä­vais­toi­nen ku­va­tai­teen ke­rää­jä: "Hänen syvä taiteen tun­te­muk­sen­sa teki vai­ku­tuk­sen"

08.09.2020 15:31 0
Tilaajille
Toteutuneita unelmia, musertava menetys ja yllättävä muutto Suomeen – Malvalehdon hiihtäjäperheen vanhimmalla tyttärellä on takanaan hurja muutosten vuosi

To­teu­tu­nei­ta unel­mia, mu­ser­ta­va menetys ja yl­lät­tä­vä muutto Suomeen – Mal­va­leh­don hiih­tä­jä­per­heen van­him­mal­la tyt­tä­rel­lä on ta­ka­naan hurja muu­tos­ten vuosi

25.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Kansantaiteilija oli herkkäsieluinen mystikko – Jope Ruonansuu oli nopeaälyisyydestään tunnettu kuoliaaksinaurattaja, jonka huomiota arvostivat imitoinnin kohteet presidenteistä lähtien

Kan­san­tai­tei­li­ja oli herk­kä­sie­lui­nen mys­tik­ko – Jope Ruo­nan­suu oli no­pea­älyi­syy­des­tään tun­net­tu kuo­liaak­si­nau­rat­ta­ja, jonka huo­mio­ta ar­vos­ti­vat imi­toin­nin kohteet pre­si­den­teis­tä lähtien

24.07.2020 18:00 0
Tilaajille
"Otti paikkansa neroudellaan" – Jukka Puotila ihailee Ruonansuuta, joka ponkaisi huipulle piirien ulkopuolelta Kemistä

"Otti paik­kan­sa ne­rou­del­laan" – Jukka Puotila ihailee Ruo­nan­suu­ta, joka pon­kai­si hui­pul­le piirien ul­ko­puo­lel­ta Kemistä

18.07.2020 18:29 0
Taiteilija Jope Ruonansuu on kuollut – "Olen herkkä ihminen, kemiläinen e-mollimies", hän kuvaili itseään podcastissa

Tai­tei­li­ja Jope Ruo­nan­suu on kuollut – "Olen herkkä ih­mi­nen, ke­mi­läi­nen e-mol­li­mies", hän kuvaili itseään pod­cas­tis­sa

18.07.2020 14:07 1
Tilaajille
Arvo Ylitalo on kuollut

Arvo Ylitalo on kuollut

05.06.2020 10:30 0
Tilaajille

Jul­ki­sen sanan neu­vos­ton entinen pu­heen­joh­ta­ja Pekka Hy­vä­ri­nen on kuollut

10.05.2020 14:52 0
Rock'n'rollin suurmies Little Richard on poissa – kuolinsyy ei ole vielä selvillä

Rock'n'rol­lin suur­mies Little Richard on poissa – kuo­lin­syy ei ole vielä sel­vil­lä

09.05.2020 18:18 0
Komedienne oli kotonaan myös draamarooleissa – Ritva Valkama kuoli perjantaina

Ko­me­dien­ne oli ko­to­naan myös draa­ma­roo­leis­sa – Ritva Valkama kuoli per­jan­tai­na

09.05.2020 10:04 0
Keskustan pitkäaikainen kansanedustaja, entinen kauppa- ja teollisuusministeri ja kansanedustaja Kauko Juhantalo (kesk.) on kuollut

Kes­kus­tan pit­kä­ai­kai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja, entinen kauppa- ja teol­li­suus­mi­nis­te­ri ja kan­san­edus­ta­ja Kauko Ju­han­ta­lo (kesk.) on kuollut

26.04.2020 13:07 0
Luonnonsuojelija ja toisinajattelija Pentti Linkola on kuollut – menehtyi 87-vuotiaana

Luon­non­suo­je­li­ja ja toi­sin­ajat­te­li­ja Pentti Linkola on kuollut – me­neh­tyi 87-vuo­tiaa­na

05.04.2020 12:50 0
Tilaajille
Suomessa ensimmäinen koronaviruskuolema – Presidentti esitti suruvalittelunsa

Suo­mes­sa en­sim­mäi­nen ko­ro­na­vi­rus­kuo­le­ma – Pre­si­dent­ti esitti su­ru­va­lit­te­lun­sa

21.03.2020 15:13 0
Tuska vähenee tiedolla, mutta se täytyy ottaa vastaan – koronavirus on osattava asettaa oikeisiin mittasuhteisiin hyvässä ja pahassa
Kolumni Jami Jokinen

Tuska vähenee tie­dol­la, mutta se täytyy ottaa vastaan – ko­ro­na­vi­rus on osat­ta­va asettaa oi­kei­siin mit­ta­suh­tei­siin hyvässä ja pahassa

29.02.2020 09:00 0
Tilaajille

MV-si­vus­ton pe­rus­ta­ja Ilja Ja­nits­kin on kuollut

07.02.2020 12:42 0
NBA-koripallotähti Kobe Bryantin ja hänen tyttärensä kuolemaa on surtu ympäri maailman – tämä helikopteriturmasta tiedetään

NBA-ko­ri­pal­lo­täh­ti Kobe Bryan­tin ja hänen tyt­tä­ren­sä kuo­le­maa on surtu ympäri maail­man – tämä he­li­kop­te­ri­tur­mas­ta tie­de­tään

27.01.2020 08:55 0
CMI:n Tuija Talvitie on kuollut –Presidentti Ahtisaari: "Poikkeuksellinen johtaja"

CMI:n Tuija Tal­vi­tie on kuollut –P­re­si­dent­ti Ah­ti­saa­ri: "Poik­keuk­sel­li­nen joh­ta­ja"

03.01.2020 17:52 0
Tilaajille
Mitä jäi mieleen näistä naisista: Havis Amanda, Notre-Dame, herttuatar Meghan, Greta Thunberg ja Sanna Marin? Kertaa vuoden 2019 hyvät ja huonot uutiset

Mitä jäi mieleen näistä nai­sis­ta: Havis Amanda, Not­re-Da­me, hert­tua­tar Meghan, Greta Thun­berg ja Sanna Marin? Kertaa vuoden 2019 hyvät ja huonot uutiset

25.12.2019 06:00 0
Tilaajille