Vanhemmuus
Päiväkirja: Hukassa ilman hikeä ja puuhaa

Päi­vä­kir­ja: Hukassa ilman hikeä ja puuhaa

13.03.2021 07:00
Tilaajille
Hallituksen perhevapaauudistus lisäisi ansiosidonnaisten päivärahapäivien määrää ja kasvattaisi isien kiintiötä

Hal­li­tuk­sen per­he­va­paa­uu­dis­tus lisäisi an­sio­si­don­nais­ten päi­vä­ra­ha­päi­vien määrää ja kas­vat­tai­si isien kiin­tiö­tä

16.02.2021 12:26
Vanhemmat kokevat usein häpeän, huonommuuden ja riittämättömyyden tunteita, jos heidän omat lapsensa kohtelevat heitä huonosti, kertoo Väestöliiton asiantuntija

Van­hem­mat kokevat usein häpeän, huo­nom­muu­den ja riit­tä­mät­tö­myy­den tun­tei­ta, jos heidän omat lap­sen­sa koh­te­le­vat heitä huo­nos­ti, kertoo Väes­tö­lii­ton asian­tun­ti­ja

06.01.2021 18:30 2
Ystävä haluaa synnyttää lappilaisparille lapsen – sijaissynnytys on Suomessa laiton

Ystävä haluaa syn­nyt­tää lap­pi­lais­pa­ril­le lapsen – si­jais­syn­ny­tys on Suo­mes­sa laiton

03.01.2021 12:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Kipeintä tekee huono omatunto
Kolumni Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: Ki­pein­tä tekee huono oma­tun­to

02.01.2021 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Herätyskellon sulosointu
Kolumni Jussi Leinonen

Päi­vä­kir­ja: He­rä­tys­kel­lon su­lo­soin­tu

26.11.2020 06:00
Tilaajille
Saako lapsen sijaintia seurata? Voiko viestejä lukea? – Esitimme 10 kiperää kysymystä mediakasvatuksen asiantuntijalle

Saako lapsen si­jain­tia seu­ra­ta? Voiko vies­te­jä lukea? – Esi­tim­me 10 kiperää ky­sy­mys­tä me­dia­kas­va­tuk­sen asian­tun­ti­jal­le

20.11.2020 18:30
Tilaajille
En muista isää
Kolumni Mari Molkoselkä

En muista isää

07.11.2020 14:40 1
Tilaajille
Kahdentoista lapsen isä on oppinut myöntämään, ettei aina ole oikeassa

Kah­den­tois­ta lapsen isä on oppinut myön­tä­mään, ettei aina ole oi­keas­sa

17.11.2020 08:26
Tilaajille
Hovioikeus sovelsi isyyslakia äitiyden selvittämiseen – Käräjäoikeuden tuomio kumottiin, nainen ja lapsi määrättiin oikeusgeneettiseen tutkimukseen

Ho­vi­oi­keus sovelsi isyys­la­kia äi­tiy­den sel­vit­tä­mi­seen – Kä­rä­jä­oi­keu­den tuomio ku­mot­tiin, nainen ja lapsi mää­rät­tiin oi­keus­ge­neet­ti­seen tut­ki­muk­seen

02.10.2020 18:14
Tilaajille
Vuoden jutut: Kun lappilaisesta teinistä tulee äiti, vertaisia löytyy harvasta ja juorut leviävät kulovalkean tavoin: “Voi että miten huonosti teidän perheelle nyt käykään”

Vuoden jutut: Kun lap­pi­lai­ses­ta tei­nis­tä tulee äiti, ver­tai­sia löytyy har­vas­ta ja juorut le­viä­vät ku­lo­val­kean tavoin: “Voi että miten huo­nos­ti teidän per­heel­le nyt käy­kään”

29.12.2020 13:10 1
Tilaajille
Uudet Vertaisvoimaa vanhemmuuteen -ryhmät alkavat Rovaniemellä

Uudet Ver­tais­voi­maa van­hem­muu­teen -ryhmät alkavat Ro­va­nie­mel­lä

04.09.2020 11:12
Syksyllä järjestetään doulatreffejä

Syk­syl­lä jär­jes­te­tään dou­lat­ref­fe­jä

27.08.2020 09:58
Päiväkirja: Nenä keskellä kieltä?
Kolumni Jussi Leinonen

Päi­vä­kir­ja: Nenä kes­kel­lä kieltä?

15.08.2020 06:15
Tilaajille
Päiväkirja: Tulikoe ilman äitiä
Kolumni Jussi Leinonen

Päi­vä­kir­ja: Tulikoe ilman äitiä

08.07.2020 06:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­lai­sil­ta: Luot­ta­kaa enemmän nuoriin

06.05.2020 05:01
Tilaajille
Lapin poliisi muistuttaa vastuullisesta vapunvietosta – "Vanhempien vastuulla on huolehtia, että lapset noudattavat kokoontumiskieltoja"

Lapin poliisi muis­tut­taa vas­tuul­li­ses­ta va­pun­vie­tos­ta – "Van­hem­pien vas­tuul­la on huo­leh­tia, että lapset nou­dat­ta­vat ko­koon­tu­mis­kiel­to­ja"

27.04.2020 19:28
Tilaajille
Päiväkirja: Isilehmät laitumella

Päi­vä­kir­ja: Isi­leh­mät lai­tu­mel­la

08.04.2020 19:24
Tilaajille
Rovaniemeläinen valtuutettu Anja Joensuu luopuu luottamustoimistaan: Lapsen syöpä pakottaa muuttamaan Ouluun

Ro­va­nie­me­läi­nen val­tuu­tet­tu Anja Joensuu luopuu luot­ta­mus­toi­mis­taan: Lapsen syöpä pa­kot­taa muut­ta­maan Ouluun

22.03.2020 18:42
Tilaajille
Tyhjä(kin) syli tarvitsee tukea – Jos neuvola ei sitä tarjoa, kuka sitten?
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Tyh­jä(­kin) syli tar­vit­see tukea – Jos neuvola ei sitä tarjoa, kuka sitten?

07.03.2020 06:30
Tilaajille