Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Talkootyö
400 talkootuntia, 75 kilometriä latua – Pellossa kyläläiset ylläpitävät laajaa reitistöä ja säästävät sote-kuluja

400 tal­koo­tun­tia, 75 ki­lo­met­riä latua – Pel­los­sa ky­lä­läi­set yl­lä­pi­tä­vät laajaa rei­tis­töä ja sääs­tä­vät sote-ku­lu­ja

03.02.2024 17:00 7
Tilaajille
Suota ennallistetaan talkoovoimin Sallassa – suojelutyö on osa Sallan luontohyvitys -kampanjaa

Suota en­nal­lis­te­taan tal­koo­voi­min Sal­las­sa – suo­je­lu­työ on osa Sallan luon­to­hy­vi­tys -kam­pan­jaa

09.08.2023 15:49
Tilaajille
”Monissa kulttuuritapahtumissa on vaikea kerätä näin motivoitunutta talkooporukkaa” – konkaritalkoolainen Jaakko Lenni-Taattola palaa vuosi toisensa jälkeen Sodankylän elokuvajuhlille

”Mo­nis­sa kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mis­sa on vaikea kerätä näin mo­ti­voi­tu­nut­ta tal­koo­po­ruk­kaa” – kon­ka­ri­tal­koo­lai­nen Jaakko Len­ni-Taat­to­la palaa vuosi toi­sen­sa jälkeen So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lil­le

14.06.2023 17:30
Tilaajille
Lapin kansallispuistot etsivät talkoolaisia – tarjolla esimerkiksi pitkostyömaita

Lapin kan­sal­lis­puis­tot etsivät tal­koo­lai­sia – ­tar­jol­la esi­mer­kik­si pit­kos­työ­mai­ta

23.03.2023 10:38 1
Tilaajille
Nyt loppuu puhelinmotti – Niesin asukkaat kerääntyivät talkoojoukoksi, ja kylä saa vihdoin valokuituverkon

Nyt loppuu pu­he­lin­mot­ti – Niesin asuk­kaat ke­rään­tyi­vät tal­koo­jou­kok­si, ja kylä saa vihdoin va­lo­kui­tu­ver­kon

03.08.2022 09:07
Tilaajille
Vanttausjärven legendaariset muikkufestarit palaa 26 vuoden tauolta – Odotukset ovat korkealla

Vant­taus­jär­ven le­gen­daa­ri­set muik­ku­fes­ta­rit palaa 26 vuoden tauolta – Odo­tuk­set ovat kor­keal­la

04.07.2022 16:13 1
Tilaajille
Ounaskosken uimarannalta löytyi autonrengas, partaterä ja lasipulloja – rovaniemeläisen sukellusseuran jäsenet puhdistavat rantoja talkoovoimin joka kevät

Ou­nas­kos­ken ui­ma­ran­nal­ta löytyi au­ton­ren­gas, par­ta­te­rä ja la­si­pul­lo­ja – ro­va­nie­me­läi­sen su­kel­lus­seu­ran jäsenet puh­dis­ta­vat rantoja tal­koo­voi­min joka kevät

21.06.2022 18:00 2
Tilaajille
Harrastaminen maksaa – joskus jopa liian paljon
Pääkirjoitus

Har­ras­ta­mi­nen maksaa – joskus jopa liian paljon

08.06.2022 22:07
Urheiluseurat kärsivät talkoolaisten puutteesta – "Haluttaisiin halvempia hintoja, mutta ei välttämättä olla valmiita tekemään mitään ylimääräistä"

Ur­hei­lu­seu­rat kär­si­vät tal­koo­lais­ten puut­tees­ta – "Ha­lut­tai­siin hal­vem­pia hin­to­ja, mutta ei vält­tä­mät­tä olla val­mii­ta te­ke­mään mitään yli­mää­räis­tä"

08.06.2022 06:30 1
Tilaajille
Talkoisiin vai all inclusive-paketti?
Kolumni

Tal­koi­siin vai all inc­lu­si­ve-pa­ket­ti?

31.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki kutsuu kuntalaiset ja järjestöt koko kaupungin siivous- ja kaunistustalkoisiin – paras kaunistusteko palkitaan kesän päätteeksi

Ro­va­nie­men kau­pun­ki kutsuu kun­ta­lai­set ja jär­jes­töt koko kau­pun­gin sii­vous- ja kau­nis­tus­tal­koi­siin – paras kau­nis­tus­te­ko pal­ki­taan kesän päät­teek­si

16.05.2022 19:30 13
Tilaajille
Kommentti: Lähdin siivoamaan kaupunkiympäristöä, ja löytämissäni roskissa oli yllätyksiä
Kolumni

Kom­ment­ti: Lähdin sii­voa­maan kau­pun­kiym­pä­ris­töä, ja löy­tä­mis­sä­ni ros­kis­sa oli yl­lä­tyk­siä

16.05.2022 19:30
Tilaajille
Rovaniemen Wanhat Markkinat järjestetään kahden vuoden tauon jälkeen – "Vaarana on, ettei talkoolaisia löydy tarpeeksi"

Ro­va­nie­men Wanhat Mark­ki­nat jär­jes­te­tään kahden vuoden tauon jälkeen – "Vaa­ra­na on, ettei tal­koo­lai­sia löydy tar­peek­si"

23.02.2022 13:54
Risto Petäjäniemi on tehnyt ladun Saarenkylään jo kymmenenä talvena – nyt hän kaipaa talkooapua

Risto Pe­tä­jä­nie­mi on tehnyt ladun Saa­ren­ky­lään jo kym­me­ne­nä talvena – nyt hän kaipaa tal­koo­apua

28.12.2021 12:38 6
Tilaajille
Ruka Nordic jatkamassa vielä vuosia – vaan mistä löytyvät tulevaisuuden talkoolaiset?

Ruka Nordic jat­ka­mas­sa vielä vuosia – vaan mistä löy­ty­vät tu­le­vai­suu­den tal­koo­lai­set?

23.11.2021 20:11 1
Tilaajille
Onko tässä Rovaniemen komein laavu? – Rotarit talkoilivat Revontulilaavun Ounasjoen rantaan

Onko tässä Ro­va­nie­men komein laavu? – Rotarit tal­koi­li­vat Re­von­tu­li­laa­vun Ou­nas­joen rantaan

28.09.2021 14:56
Lintutornit pelastuivat purkutuomiolta, edessä taas vuosikymmeniä tiukkaa tähystelyä

Lin­tu­tor­nit pe­las­tui­vat pur­ku­tuo­miol­ta, edessä taas vuo­si­kym­me­niä tiukkaa tä­hys­te­lyä

26.09.2021 11:00
Tilaajille
Tervolan museon vetovoimaisuutta parannettu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vo­lan museon ve­to­voi­mai­suut­ta pa­ran­net­tu

17.09.2021 05:19
Tilaajille
Harrastajat rakensivat Rovaniemelle uuden frisbeegolfradan talkootyönä – "Suosio on yllättänyt"

Har­ras­ta­jat ra­ken­si­vat Ro­va­nie­mel­le uuden fris­bee­golf­ra­dan tal­koo­työ­nä – "Suosio on yl­lät­tä­nyt"

08.09.2021 08:49 3