Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kylät
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ly­hyt­nä­köis­tä sääs­tä­mis­tä

03.11.2023 05:00
Louen koululle esitetään vuoden jatkoaikaa – sen jälkeen lasketaan, onko oppilaita koulussa tarpeeksi

Louen kou­lul­le esi­te­tään vuoden jat­ko­ai­kaa – sen jälkeen las­ke­taan, onko op­pi­lai­ta kou­lus­sa tar­peek­si

17.10.2023 13:28
Tilaajille
Apua särkyyn tai flunssaan apteekin palvelupisteeltä kotikylältä – lähipalveluilla kilpaillaan kaupunkiin menoa vastaan Rovaniemellä

Apua särkyyn tai fluns­saan ap­tee­kin pal­ve­lu­pis­teel­tä ko­ti­ky­läl­tä – lä­hi­pal­ve­luil­la kil­pail­laan kau­pun­kiin menoa vastaan Ro­va­nie­mel­lä

26.07.2023 14:19 1
Tilaajille
Rovaniemen Tapionkylässä perinnerakennettiin päreestä Avoimet Kylät -päivänä – "Jos kylien perinteiset maisemat katoavat, niin se syö niiden vetovoimaa"

Ro­va­nie­men Ta­pion­ky­läs­sä pe­rin­ne­ra­ken­net­tiin pä­rees­tä Avoimet Kylät -päi­vä­nä – "Jos kylien pe­rin­tei­set mai­se­mat ka­toa­vat, niin se syö niiden ve­to­voi­maa"

10.06.2023 18:13
Tilaajille
Toimittajalta: Kylän kohdalla kannattaa hidastaa, sillä se on täynnä tutkittavaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kylän koh­dal­la kan­nat­taa hi­das­taa, sillä se on täynnä tut­kit­ta­vaa

08.06.2023 07:00
Arki ja pyhä jutaavat lähes muuttumatta Inarin syrjäkylillä, mutta miten saataisiin turistibussi pysähtymään Sevettijärven kylälle?

Arki ja pyhä ju­taa­vat lähes muut­tu­mat­ta Inarin syr­jä­ky­lil­lä, mutta miten saa­tai­siin tu­ris­ti­bus­si py­säh­ty­mään Se­vet­ti­jär­ven ky­läl­le?

29.03.2023 19:41 2
Tilaajille
Nyt loppuu puhelinmotti – Niesin asukkaat kerääntyivät talkoojoukoksi, ja kylä saa vihdoin valokuituverkon

Nyt loppuu pu­he­lin­mot­ti – Niesin asuk­kaat ke­rään­tyi­vät tal­koo­jou­kok­si, ja kylä saa vihdoin va­lo­kui­tu­ver­kon

03.08.2022 09:07
Tilaajille
Rovaniemen kylillä järjestetään toukokuussa seniorineuvolapäiviä

Ro­va­nie­men kylillä jär­jes­te­tään tou­ko­kuus­sa se­nio­ri­neu­vo­la­päi­viä

22.04.2022 12:55
Tilaajille
Vuotsosta Utsjoelle –Kyläkiertueella kysellään yhteisön toiveita ja tunnistusapua vanhoihin valokuviin

Vuot­sos­ta Uts­joel­le –Ky­lä­kier­tueel­la ky­sel­lään yh­tei­sön toi­vei­ta ja tun­nis­tus­apua van­hoi­hin va­lo­ku­viin

09.03.2022 13:20
Tilaajille
Moskuvaaran tulot ovat kuin Oulun Hiukkavaarassa, Lokassa ylletään hädin tuskin puoleen siitä – Katso miten Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa tienataan

Mos­ku­vaa­ran tulot ovat kuin Oulun Hiuk­ka­vaa­ras­sa, Lokassa yl­le­tään hädin tuskin puoleen siitä – Katso miten Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Lapissa ja Kai­nuus­sa tie­na­taan

09.10.2021 08:00 4
Tilaajille
Talkoohenki on yhä voimissaan maaseudulla – keminmaalainen Tuula Eilittä sai valtakunnallisen Kylätoiminnan tiennäyttäjä -palkinnon

Tal­koo­hen­ki on yhä voi­mis­saan maa­seu­dul­la – ke­min­maa­lai­nen Tuula Eilittä sai val­ta­kun­nal­li­sen Ky­lä­toi­min­nan tien­näyt­tä­jä -pal­kin­non

29.09.2021 19:40 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko kylien Ro­va­nie­meä?

14.07.2021 07:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kylät tu­ris­ti­käyt­töön – "Entä ju­na­ris­tei­ly? Ka­lus­tok­si so­pi­si­vat 1950–60-lu­vun kis­ko­bus­sit"

22.05.2021 09:04
Tilaajille
Pyörätie Koppeloon olisi ely-keskuksen heiniä, mutta ilman kunnan tai EU:n rahaa sitä ei tule

Pyö­rä­tie Kop­pe­loon olisi ely-kes­kuk­sen heiniä, mutta ilman kunnan tai EU:n rahaa sitä ei tule

19.05.2021 19:52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­tor­nion kuo­le­vat kylät?

11.03.2021 07:00
Tilaajille
Yhden koronatalven Kaamasen kyläkauppa kesti, toinen oli liikaa – Viimeisen kerran asiakkaita palvellaan lauantaina

Yhden ko­ro­na­tal­ven Kaa­ma­sen ky­lä­kaup­pa kesti, toinen oli liikaa – Vii­mei­sen kerran asiak­kai­ta pal­vel­laan lauan­tai­na

12.02.2021 16:48 1
Tilaajille

Vuoden 2020 ro­va­nie­me­läi­nen maa­seu­tu­yri­tys on Maan­siir­to­lii­ke Här­kö­nen – "Meillä on ollut enemmän töitä kuin kos­kaan"

17.12.2020 16:00
Tilaajille
Kuntosali ja uudet ikkunat kylätalolle – Kylien kehittämissäätiö jakaa Rovaniemen kylille korottomia lainoja ja tukea pieniin hankkeisiin

Kun­to­sa­li ja uudet ikkunat ky­lä­ta­lol­le – Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö jakaa Ro­va­nie­men kylille ko­rot­to­mia lainoja ja tukea pieniin hank­kei­siin

30.11.2020 06:30 1
Tilaajille
Elämää kylille – Helsinkiläistynyt juotaslainen Anna Hurmalainen ehdottaa toimintakeskuksia maaseutukylien virkistämiseksi

Elämää kylille – Hel­sin­ki­läis­ty­nyt juo­tas­lai­nen Anna Hur­ma­lai­nen eh­dot­taa toi­min­ta­kes­kuk­sia maa­seu­tu­ky­lien vir­kis­tä­mi­sek­si

27.11.2020 14:45
Kuitua vai kuihtua?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuitua vai kuih­tua?

24.11.2020 09:38
Tilaajille