Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 5. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Ke­mi­läi­nen Päivi Koskela kertoo, mil­lai­sen ku­ri­muk­sen korona ai­heut­ti yrit­tä­jäl­le

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Ikäihmiset
Salla sai Taiteen edistämiskeskukselta 90 000 euron avustuksen ikäihmisten kulttuurihyvinvointihankkeeseen

Salla sai Taiteen edis­tä­mis­kes­kuk­sel­ta 90 000 euron avus­tuk­sen ikä­ih­mis­ten kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti­hank­kee­seen

25.11.2022 10:02
Tilaajille
Oululainen Sanna-Leena Knuuttila kirjoittaa selkokielellä, jottei kukaan jää vaille tietoa siksi, että lukeminen on vaikeaa: "Selkokieli on helppo ja halpa tapa ehkäistä syrjäytymistä"

Ou­lu­lai­nen San­na-Lee­na Knuut­ti­la kir­joit­taa sel­ko­kie­lel­lä, jottei kukaan jää vaille tietoa siksi, että lu­ke­mi­nen on vai­keaa: "Sel­ko­kie­li on helppo ja halpa tapa eh­käis­tä syr­jäy­ty­mis­tä"

17.11.2022 17:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Pohjois-Lontoon luonto on parasta antia koirapuistoon sijoittuvassa eläkeikäisten ihmissuhdetarinassa

Elo­ku­va-ar­vio: Poh­jois-Lon­toon luonto on parasta antia koi­ra­puis­toon si­joit­tu­vas­sa elä­ke­ikäis­ten ih­mis­suh­de­ta­ri­nas­sa

17.11.2022 16:00
Tilaajille
Väestönsuoja esti ikäihmisten palvelukorttelin rakentamisen Rovaniemen keskustaan – uutta paikkaa kaavaillaan Lähteentielle

Väes­tön­suo­ja esti ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­kort­te­lin ra­ken­ta­mi­sen Ro­va­nie­men kes­kus­taan – uutta paikkaa kaa­vail­laan Läh­teen­tiel­le

04.11.2022 15:29
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin vanhustekotunnustus Perhekoti Aarialle – "Perhehoito tarjoaa ikäihmiselle yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja kokemista, seuraa ja iloisen mielen hyrinää"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin van­hus­te­ko­tun­nus­tus Per­he­ko­ti Aa­rial­le – "Per­he­hoi­to tarjoaa ikä­ih­mi­sel­le yh­tei­söl­li­syyt­tä, yhdessä te­ke­mis­tä ja ko­ke­mis­ta, seuraa ja iloisen mielen hy­ri­nää"

05.10.2022 09:45
Tilaajille
Sallassa houkutellaan eläkeläismiehiä teatterin pariin – eräiltamiin pääsee ottamalla retkituolin kainaloon ja saapumalla Pyhäjärven rantaan

Sal­las­sa hou­ku­tel­laan elä­ke­läis­mie­hiä teat­te­rin pariin – erä­il­ta­miin pääsee ot­ta­mal­la ret­ki­tuo­lin kai­na­loon ja saa­pu­mal­la Py­hä­jär­ven rantaan

24.08.2022 07:00
Tilaajille
Ulkomaalaista mieskaksikkoa epäillään törkeistä varkauksista – tunkeutuivat ikäihmisten koteihin taulukauppojen varjolla myös Lapissa

Ul­ko­maa­lais­ta mies­kak­sik­koa epäil­lään tör­keis­tä var­kauk­sis­ta – ­tun­keu­tui­vat ikä­ih­mis­ten ko­tei­hin tau­lu­kaup­po­jen var­jol­la myös Lapissa

22.08.2022 15:58 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin kai­kil­la on kiire?

17.06.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemellä 70–79-vuotiaat riskiryhmäläiset voivat varata ajan neljänteen koronarokotukseen

Ro­va­nie­mel­lä 70–79-vuo­tiaat ris­ki­ryh­mä­läi­set voivat varata ajan nel­jän­teen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen

02.06.2022 15:28 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka meitä hoitaa?

22.05.2022 13:17
Tilaajille
Odotan ikäihmisten palvelukorttelista mammapalvelujen paratiisia
Kolumni

Odotan ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­kort­te­lis­ta mam­ma­pal­ve­lu­jen pa­ra­tii­sia

10.05.2022 07:00 1
Tilaajille
Sallan kunnan ja Piste Kollektiiviin hankeyhteistyössä halutaan tarjota taidekokemuksia ikäihmisille

Sallan kunnan ja Piste Kol­lek­tii­viin han­ke­yh­teis­työs­sä ha­lu­taan tarjota tai­de­ko­ke­muk­sia ikä­ih­mi­sil­le

04.05.2022 17:43
Tilaajille
"Tässä iässä ei voi kuulua kuin hyvää" – Alli Korva, 99, ja Kalle Sukuvaara, 98, ovat Ylen televisiosarjan lappilaisia tähtiä

"Tässä iässä ei voi kuulua kuin hyvää" – Alli Korva, 99, ja Kalle Su­ku­vaa­ra, 98, ovat Ylen te­le­vi­sio­sar­jan lap­pi­lai­sia tähtiä

29.04.2022 17:00 1
Tilaajille
Rovaniemen kylillä järjestetään toukokuussa seniorineuvolapäiviä

Ro­va­nie­men kylillä jär­jes­te­tään tou­ko­kuus­sa se­nio­ri­neu­vo­la­päi­viä

22.04.2022 12:55
Tilaajille
Jopa joka neljäs ikäihminen voi sairastaa ihosyöpää tai sen esiastetta tietämättään, paljastaa tuore pohjoissuomalainen tutkimus

Jopa joka neljäs ikä­ih­mi­nen voi sai­ras­taa iho­syö­pää tai sen esi­as­tet­ta tie­tä­mät­tään, pal­jas­taa tuore poh­jois­suo­ma­lai­nen tut­ki­mus

21.04.2022 14:23
Jäimme liittymään kasatun jääpalteen vangiksi Saarenkylässä – tätä kirjoittaessani olemme edelleen motissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jäimme liit­ty­mään kasatun jää­pal­teen van­gik­si Saa­ren­ky­läs­sä – tätä kir­joit­taes­sa­ni olemme edel­leen motissa

11.04.2022 09:27 9
Tilaajille
Keminmaa aikoo tehdä uuden vanhustentalon Laurilaan – kunnanvaltuusto päättää rakentamisesta ensi viikolla

Ke­min­maa aikoo tehdä uuden van­hus­ten­ta­lon Lau­ri­laan – kun­nan­val­tuus­to päättää ra­ken­ta­mi­ses­ta ensi vii­kol­la

10.03.2022 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikään­ty­nei­den tur­vat­to­muus kan­sal­li­nen hä­peä­pilk­ku

25.01.2022 05:00
Tilaajille
Ilman lapsenlapsia jääminen voi olla suuri suru – isovanhemmuutta toivovan kannattaa noudattaa aiheen suhteen hienovaraisuutta

Ilman lap­sen­lap­sia jää­mi­nen voi olla suuri suru – iso­van­hem­muut­ta toi­vo­van kan­nat­taa nou­dat­taa aiheen suhteen hie­no­va­rai­suut­ta

22.01.2022 18:00 1
Osa ikääntyneistä ei huoli apua, vaikka he sitä tarvitsisivat – laki takaa ikäihmisillekin vahvan itsemääräämisoikeuden

Osa ikään­ty­neis­tä ei huoli apua, vaikka he sitä tar­vit­si­si­vat – laki takaa ikä­ih­mi­sil­le­kin vahvan it­se­mää­rää­mis­oi­keu­den

06.01.2022 17:00