Ennakkoäänestys päättyi: Lähes 30 pro­sent­tia lap­pi­lai­sis­ta äänesti en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä – vilk­kaim­min uur­nil­la käytiin Pel­los­sa, lais­kim­min Kit­ti­läs­sä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Kotihoito
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­hoi­ta­jat ovat ko­ti­hoi­don tu­ki­ran­ka

27.12.2021 09:03
Tilaajille
Ikäihmisiä palaa kaupungin kotihoitoon – Rovaniemi palkkaa lisää hoitajia, sillä yksityiset palveluntuottajat supistavat toimintaansa

Ikä­ih­mi­siä palaa kau­pun­gin ko­ti­hoi­toon – Ro­va­nie­mi palkkaa lisää hoi­ta­jia, sillä yk­si­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat su­pis­ta­vat toi­min­taan­sa

13.10.2021 09:51 2
Meidän kaikkien ongelma
Kolumni

Meidän kaik­kien ongelma

05.10.2021 06:05 1
Tilaajille
Vuoden jutut: Millaista on hoitotyön arki Lapissa? Kolme hoitajaa kertoo, mikä alalla mättää ja miksi hoitajat väsyvät – "Näitä töitä ei voi siirtää huomiselle"

Vuoden jutut: Mil­lais­ta on hoi­to­työn arki La­pis­sa? Kolme hoi­ta­jaa kertoo, mikä alalla mättää ja miksi hoi­ta­jat väsyvät – "Näitä töitä ei voi siirtää huo­mi­sel­le"

31.12.2021 10:21 25
Tilaajille
Muistetaanko omaishoitajat?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­te­taan­ko omais­hoi­ta­jat?

19.07.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­hoi­don tärkeys tun­nus­tet­ta­va

03.06.2021 05:00
Tilaajille
SuPer: Kotihoidon ja varhaiskasvatuksen henkilöstö rokotettava pikaisesti

SuPer: Ko­ti­hoi­don ja var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tö ro­ko­tet­ta­va pi­kai­ses­ti

19.04.2021 08:27
Henkilökunta rokottaa Rovaniemellä kotihoidossa ja palveluasumisessa olevat ikäihmiset

Hen­ki­lö­kun­ta ro­kot­taa Ro­va­nie­mel­lä ko­ti­hoi­dos­sa ja pal­ve­lu­asu­mi­ses­sa olevat ikä­ih­mi­set

22.01.2021 10:26 1
Tilaajille

Stei­ner­kou­lus­sa ja ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­dos­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­nat Ro­va­nie­mel­lä – Yh­teen­sä 18 hen­ki­löä ka­ran­tee­niin

02.12.2020 15:28
Tilaajille
Kotipalvelun kesäjuhlassa valssi luonnistui ja räiskäleet maistuivat

Ko­ti­pal­ve­lun ke­sä­juh­las­sa valssi luon­nis­tui ja räis­kä­leet mais­tui­vat

02.07.2020 11:00
Kolumni: Ota uusi normaali haltuun Wuxin sormiotteella
Kolumni

Ko­lum­ni: Ota uusi nor­maa­li haltuun Wuxin sor­mi­ot­teel­la

20.05.2020 12:12
Kotihoidossa varaudutaan asiakasmäärän kasvuun – varhaiskasvatuksen työntekijöitä saattaa siirtyä kotihoidon tehtäviin

Ko­ti­hoi­dos­sa va­rau­du­taan asia­kas­mää­rän kasvuun – var­hais­kas­va­tuk­sen työn­te­ki­jöi­tä saattaa siirtyä ko­ti­hoi­don teh­tä­viin

27.03.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Voiko kotihoito toimia ilman hoitovirheitä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Voiko ko­ti­hoi­to toimia ilman hoi­to­vir­hei­tä?

10.02.2020 21:43
Tilaajille
Petronellat lahjoitti pyörätuolivaatteita ja joulupusseja

Pet­ro­nel­lat lah­joit­ti pyö­rä­tuo­li­vaat­tei­ta ja jou­lu­pus­se­ja

16.12.2019 15:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ko­ti­hoi­don asiak­kaat pian vaa­ras­sa

16.12.2019 08:31
Tilaajille
Lasten päivähoidon ja kotihoidon stressaavuudessa ei ole suurta eroa, kertoo tuore tutkimus – päivähoito ei aiheuta ainakaan kotia enempää stressiä

Lasten päi­vä­hoi­don ja ko­ti­hoi­don stres­saa­vuu­des­sa ei ole suurta eroa, kertoo tuore tut­ki­mus – päi­vä­hoi­to ei aiheuta ai­na­kaan kotia enempää stres­siä

12.11.2019 13:33