Presidenttivierailu: Sauli Nii­nis­tön ja ken­raa­li­ku­ver­nöö­rin vie­rai­lu voi ai­heut­taa lii­ken­ne­kat­kok­sia Ro­va­nie­mel­lä

Penkkarit tänään: Abit juh­li­vat re­kois­saan useam­man poik­keus­vuo­den jälkeen

Kolumni: Taivas ei ole pu­toa­mas­sa nis­kaam­me

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kotihoito
Kuka tarvitsee äitiä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka tar­vit­see äitiä?

05.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Uudessa mallissa asuminen ja palvelu on aikaisempaa selkeämmin erotettu toisistaan – Rovaniemellä vasta aloittanut yksityinen Nonna-talo on esimerkki ikäihmisten yhteisöllisestä asumisesta

Uudessa mal­lis­sa asu­mi­nen ja palvelu on ai­kai­sem­paa sel­keäm­min ero­tet­tu toi­sis­taan – Ro­va­nie­mel­lä vasta aloit­ta­nut yk­si­tyi­nen Non­na-ta­lo on esi­merk­ki ikä­ih­mis­ten yh­tei­söl­li­ses­tä asu­mi­ses­ta

04.01.2023 19:30 5
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue ei suosita lisähoitajien palkkaamista Tornion kotihoitoon

Lapin hy­vin­voin­ti­alue ei suosita li­sä­hoi­ta­jien palk­kaa­mis­ta Tornion ko­ti­hoi­toon

13.11.2022 18:46 4
Tilaajille
Kotihoito on vaikeuksissa Torniossa – asiakkaiden turvallisuutta ei voida taata

Ko­ti­hoi­to on vai­keuk­sis­sa Tor­nios­sa – asiak­kai­den tur­val­li­suut­ta ei voida taata

23.09.2022 10:19 1
Tilaajille
Iäkäs eläkeläinen löydettiin kuolleena Pöytyällä – poliisi epäilee kotihoitoa laiminlyönnistä

Iäkäs elä­ke­läi­nen löy­det­tiin kuol­lee­na Pöy­tyäl­lä – poliisi epäilee ko­ti­hoi­toa lai­min­lyön­nis­tä

14.09.2022 13:47
Vanhukset odottavat Rovaniemellä paikkaa palvelutalossa laittoman pitkään – kaupungin mukaan suurin syy palvelujen ruuhkautumiseen on hoitajapula

Van­huk­set odot­ta­vat Ro­va­nie­mel­lä paikkaa pal­ve­lu­ta­los­sa lait­to­man pitkään – kau­pun­gin mukaan suurin syy pal­ve­lu­jen ruuh­kau­tu­mi­seen on hoi­ta­ja­pu­la

22.04.2022 06:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­hoi­ta­jat ovat ko­ti­hoi­don tu­ki­ran­ka

27.12.2021 09:03
Tilaajille
Ikäihmisiä palaa kaupungin kotihoitoon – Rovaniemi palkkaa lisää hoitajia, sillä yksityiset palveluntuottajat supistavat toimintaansa

Ikä­ih­mi­siä palaa kau­pun­gin ko­ti­hoi­toon – Ro­va­nie­mi palkkaa lisää hoi­ta­jia, sillä yk­si­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat su­pis­ta­vat toi­min­taan­sa

13.10.2021 09:51 2
Meidän kaikkien ongelma
Kolumni

Meidän kaik­kien ongelma

05.10.2021 06:05 1
Tilaajille
Vuoden jutut: Millaista on hoitotyön arki Lapissa? Kolme hoitajaa kertoo, mikä alalla mättää ja miksi hoitajat väsyvät – "Näitä töitä ei voi siirtää huomiselle"

Vuoden jutut: Mil­lais­ta on hoi­to­työn arki La­pis­sa? Kolme hoi­ta­jaa kertoo, mikä alalla mättää ja miksi hoi­ta­jat väsyvät – "Näitä töitä ei voi siirtää huo­mi­sel­le"

31.12.2021 10:21 26
Tilaajille
Muistetaanko omaishoitajat?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­te­taan­ko omais­hoi­ta­jat?

19.07.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­hoi­don tärkeys tun­nus­tet­ta­va

03.06.2021 05:00
Tilaajille
SuPer: Kotihoidon ja varhaiskasvatuksen henkilöstö rokotettava pikaisesti

SuPer: Ko­ti­hoi­don ja var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tö ro­ko­tet­ta­va pi­kai­ses­ti

19.04.2021 08:27
Henkilökunta rokottaa Rovaniemellä kotihoidossa ja palveluasumisessa olevat ikäihmiset

Hen­ki­lö­kun­ta ro­kot­taa Ro­va­nie­mel­lä ko­ti­hoi­dos­sa ja pal­ve­lu­asu­mi­ses­sa olevat ikä­ih­mi­set

22.01.2021 10:26 1
Tilaajille

Stei­ner­kou­lus­sa ja ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­dos­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­nat Ro­va­nie­mel­lä – Yh­teen­sä 18 hen­ki­löä ka­ran­tee­niin

02.12.2020 15:28
Tilaajille
Kotipalvelun kesäjuhlassa valssi luonnistui ja räiskäleet maistuivat

Ko­ti­pal­ve­lun ke­sä­juh­las­sa valssi luon­nis­tui ja räis­kä­leet mais­tui­vat

02.07.2020 11:00
Kolumni: Ota uusi normaali haltuun Wuxin sormiotteella
Kolumni

Ko­lum­ni: Ota uusi nor­maa­li haltuun Wuxin sor­mi­ot­teel­la

20.05.2020 12:12
Kotihoidossa varaudutaan asiakasmäärän kasvuun – varhaiskasvatuksen työntekijöitä saattaa siirtyä kotihoidon tehtäviin

Ko­ti­hoi­dos­sa va­rau­du­taan asia­kas­mää­rän kasvuun – var­hais­kas­va­tuk­sen työn­te­ki­jöi­tä saattaa siirtyä ko­ti­hoi­don teh­tä­viin

27.03.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Voiko kotihoito toimia ilman hoitovirheitä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Voiko ko­ti­hoi­to toimia ilman hoi­to­vir­hei­tä?

10.02.2020 21:43
Tilaajille
Petronellat lahjoitti pyörätuolivaatteita ja joulupusseja

Pet­ro­nel­lat lah­joit­ti pyö­rä­tuo­li­vaat­tei­ta ja jou­lu­pus­se­ja

16.12.2019 15:30