Festivaali: Si­me­rock jul­kai­si nipun ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­siä – ­Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lapin hyvinvointialue
Viimeisin 24 tuntia
LKS:n laajennushankkeen budjetti ylittymässä taas miljoonilla – teho-osaston uudistus saattaa jäädä tekemättä

LKS:n laa­jen­nus­hank­keen bud­jet­ti ylit­ty­mäs­sä taas mil­joo­nil­la – te­ho-osas­ton uu­dis­tus saattaa jäädä te­ke­mät­tä

05:00 14
Tilaajille
Kuukausi
Eduskunta hyväksyi lait, joiden perusteella Lapissa voi ylläpitää kahta sairaalaa pysyvästi

Edus­kun­ta hy­väk­syi lait, joiden pe­rus­teel­la Lapissa voi yl­lä­pi­tää kahta sai­raa­laa py­sy­väs­ti

28.02.2023 12:36 9
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueella ostolaskujen käsittely ruuhkautunut – myös omaishoitajien palkkioiden maksussa ongelmia

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la os­to­las­ku­jen kä­sit­te­ly ruuh­kau­tu­nut – myös omais­hoi­ta­jien palk­kioi­den mak­sus­sa on­gel­mia

24.02.2023 14:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nopeaa ja hidasta val­mis­te­lua

24.02.2023 06:30
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen matkapalvelukeskuksen asiakkaille on lähetetty virheellisiä laskuja Rovaniemellä ja Kemissä – virhe koskee omavastuita

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen asiak­kail­le on lä­he­tet­ty vir­heel­li­siä laskuja Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä – virhe koskee oma­vas­tui­ta

23.02.2023 16:32 2
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin hyvinvointialueen päätös maksuttomasta ehkäisystä kaikille alle 25-vuotiaille on tervetullut – eriarvoisuus on näkynyt maakunnassa monin eri tavoin
Pääkirjoitus

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen päätös mak­sut­to­mas­ta eh­käi­sys­tä kai­kil­le alle 25-vuo­tiail­le on ter­ve­tul­lut – eri­ar­voi­suus on näkynyt maa­kun­nas­sa monin eri tavoin

13.02.2023 16:00 4
”Nyt on paljon asioita menossa eteenpäin hyvässä hengessä” – saamenkieliset ja -kulttuurinmukaiset sote-palvelut kehittyvät
Mainos Lapin hyvinvointialue

”Nyt on paljon asioita menossa eteen­päin hyvässä hen­ges­sä” – saa­men­kie­li­set ja -kult­tuu­rin­mu­kai­set sote-pal­ve­lut ke­hit­ty­vät

13.02.2023 11:10