Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Säästötoimet
Lapin hyvinvointialue valmistelee ison säästökuurin vasta ensi vuoden puolella – nyt karsitaan ostopalveluja ja vuokratyötä, mutta omaa väkeä ei irtisanota

Lapin hy­vin­voin­ti­alue val­mis­te­lee ison sääs­tö­kuu­rin vasta ensi vuoden puo­lel­la – nyt kar­si­taan os­to­pal­ve­lu­ja ja vuok­ra­työ­tä, mutta omaa väkeä ei ir­ti­sa­no­ta

08.12.2023 15:44 24
Tilaajille
Hallituksen kaavailemiin tukileikkauksiin kohdistuu yhä ankarampaa kritiikkiä – Soste ennakoi, että tämän päivän säästöt lisäävät tulevaisuuden menoja
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­miin tu­ki­leik­kauk­siin koh­dis­tuu yhä an­ka­ram­paa kri­tiik­kiä – Soste en­na­koi, että tämän päivän säästöt li­sää­vät tu­le­vai­suu­den menoja

14.11.2023 20:24 18
Rovaniemi kaavailee koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluihinsa miljoonasäästöjä, joista osa saattaa lisätä kaupungin menoja tulevaisuudessa
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mi kaa­vai­lee kou­lu­tus- ja var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­hin­sa mil­joo­na­sääs­tö­jä, joista osa saattaa lisätä kau­pun­gin menoja tu­le­vai­suu­des­sa

20.10.2023 21:00 7
Kemin oppilasmäärä laskee kolmanneksella kymmenessä vuodessa – koulujen ja päiväkotien vuosittaiset kustannukset laskevat 1,3 miljoonalla verkon tiivistämisen ansiosta

Kemin op­pi­las­mää­rä laskee kol­man­nek­sel­la kym­me­nes­sä vuo­des­sa – kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien vuo­sit­tai­set kus­tan­nuk­set las­ke­vat 1,3 mil­joo­nal­la verkon tii­vis­tä­mi­sen an­sios­ta

06.10.2023 05:00 7
Tilaajille
Sairaaloiden työnjako syyniin, vuokratyövoimasta eroon, lähipalveluista ei luovuta – kysyimme Lapin aluehallituksen jäseniltä, miten he panisivat hyvinvointialueen taloutta kuntoon

Sai­raa­loi­den työn­ja­ko syy­niin, vuok­ra­työ­voi­mas­ta eroon, lä­hi­pal­ve­luis­ta ei luovuta – ky­syim­me Lapin alue­hal­li­tuk­sen jä­se­nil­tä, miten he pa­ni­si­vat hy­vin­voin­ti­alueen ta­lout­ta kuntoon

05.10.2023 05:00 15
Tilaajille
Kaikkia menoleikkauksia ei kannata tehdä heikon taloussuhdanteen aikana
Pääkirjoitus

Kaikkia me­no­leik­kauk­sia ei kannata tehdä heikon ta­lous­suh­dan­teen aikana

21.08.2023 05:00 9
Tilaajille
Tältä näyttää lappilaisten päättämä julkisen talouden leikkauslista – eläkkeistä pidetään tiukasti kiinni

Tältä näyttää lap­pi­lais­ten päät­tä­mä jul­ki­sen ta­lou­den leik­kaus­lis­ta – eläk­keis­tä pi­de­tään tiu­kas­ti kiinni

22.05.2023 05:00 10
Tilaajille
Vieno pyyntö puolueille: kertokaa edes vaalien jälkeen, mistä aiotte leikata
Kolumni

Vieno pyyntö puo­lueil­le: ker­to­kaa edes vaalien jäl­keen, mistä aiotte leikata

22.04.2023 06:00 26
Pirkkiön koulu on taas uhattuna – vanhemmat eivät ymmärrä, miksi sama lopetussuunnitelma on kaivettu jälleen esille

Pirk­kiön koulu on taas uhat­tu­na – van­hem­mat eivät ym­mär­rä, miksi sama lo­pe­tus­suun­ni­tel­ma on kai­vet­tu jälleen esille

29.09.2021 06:30 1
Tilaajille
Kemi perkaa läpi palvelut - "Yt-neuvottelut eivät aina tarkoita irtisanomisia, vaan toimintojen järjestelyjä"

Kemi perkaa läpi pal­ve­lut - "Yt-neu­vot­te­lut eivät aina tar­koi­ta ir­ti­sa­no­mi­sia, vaan toi­min­to­jen jär­jes­te­ly­jä"

30.08.2021 19:00 2
Tilaajille