Lapin Kansa live: Arctic Volley kohtaa lii­gas­sa Jy­my­Vol­leyn – katso huip­pu­len­to­pal­loa suorana kello 18.30

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tekoäly
Ostaisitko tältä botilta käytetyn auton? – Epätietoinen asiakas voi pian saada tekoälyltä apua autokaupoille

Os­tai­sit­ko tältä botilta käy­te­tyn auton? – Epä­tie­toi­nen asiakas voi pian saada te­ko­älyl­tä apua au­to­kau­poil­le

08.11.2023 19:30
Tilaajille
Kotihoidon työntekijät kehittävät omaa työtään – teknologia ja tekoäly toimivat työntekijän tukena arjen työssä
Mainos Lapin hyvinvointialue

Ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jät ke­hit­tä­vät omaa työtään – tek­no­lo­gia ja tekoäly toi­mi­vat työn­te­ki­jän tukena arjen työssä

01.11.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tekoäly tulee, eikä sitä pidä hi­das­taa

13.10.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Te­ko­äly­huu­mas­sa ei saa unohtaa pe­rus­asioi­ta

06.10.2023 05:00
Suomi palasi digitalisaation kärkimaaksi ja jätti Tanskan taakseen – Ministeri Ranne: "Tänään voin onnitella Suomea digimestaruudesta"

Suomi palasi di­gi­ta­li­saa­tion kär­ki­maak­si ja jätti Tanskan taak­seen – Mi­nis­te­ri Ranne: "Tänään voin on­ni­tel­la Suomea di­gi­mes­ta­ruu­des­ta"

04.10.2023 15:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tek­no­lo­gia ei korvaa hoi­ta­jaa

28.08.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Te­ko­älyä varten tar­vi­taan lain­sää­dän­töä

24.07.2023 14:42
"Tekoälysovellus keksii uskottavia viittauksia tieteellisiin julkaisuihin, joita ei ole" – Suomen Akatemian pääjohtaja varoittaa väärän tiedon kasautuvan verkossa

"Te­koä­ly­so­vel­lus keksii us­kot­ta­via viit­tauk­sia tie­teel­li­siin jul­kai­sui­hin, joita ei ole" – Suomen Aka­te­mian pää­joh­ta­ja va­roit­taa väärän tiedon ka­sau­tu­van ver­kos­sa

08.07.2023 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­miu­det te­ko­älyn käy­töl­le ole­mas­sa

02.06.2023 05:00
Tekoälyn nopea rynnistys yllätti Heikki Ailiston ”housut kintuissa”, vaikka hän jos joku tuntee asian – tässä vastaukset 11 kysymykseen, jotka tekoälystä pitää tietää

Te­ko­älyn nopea ryn­nis­tys yllätti Heikki Ai­lis­ton ”housut kin­tuis­sa”, vaikka hän jos joku tuntee asian – tässä vas­tauk­set 11 ky­sy­myk­seen, jotka te­ko­älys­tä pitää tietää

28.05.2023 05:00 3
Tilaajille
Tekoälyllä työmahdollisuuksia yli 50-vuotiaille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Te­ko­älyl­lä työ­mah­dol­li­suuk­sia yli 50-vuo­tiail­le

20.05.2023 07:00 1
Kurkkaa tästä reseptit tekoälyn kehittämiin kolmenlaisiin lihapulliin – Erotatko, mitkä kuvat on ottanut toimittaja ja mitkä on tuottanut sovellus?

Kurkkaa tästä re­sep­tit te­ko­älyn ke­hit­tä­miin kol­men­lai­siin li­ha­pul­liin – Ero­tat­ko, mitkä kuvat on ottanut toi­mit­ta­ja ja mitkä on tuot­ta­nut so­vel­lus?

18.05.2023 06:30
Tilaajille
Näin lintujen ääniä tunnistavat puhelinsovellukset toimivat – katso vinkit oikeaan käyttöön

Näin lin­tu­jen ääniä tun­nis­ta­vat pu­he­lin­so­vel­luk­set toi­mi­vat – katso vinkit oikeaan käyt­töön

18.05.2023 05:00
Tilaajille
Snapchatin tekoäly luulee välillä syövänsä ja käyvänsä koulua – Virtuaalinen ystävä lyö ällikällä, mutta tekoäly voi myös kehittää meitä ihmisinä

Snapc­ha­tin tekoäly luulee välillä syö­vän­sä ja käy­vän­sä koulua – Vir­tuaa­li­nen ystävä lyö äl­li­käl­lä, mutta tekoäly voi myös ke­hit­tää meitä ih­mi­si­nä

13.05.2023 18:30
Tilaajille
Suomalaisyritykset nukkuvat tekoälyn ohi, sanoo tekoälyä soveltavan yrityksen toimitusjohtaja – tutkijan mukaan tekoälyn ongelma on, että siitä puuttuu äly

Suo­ma­lais­yri­tyk­set nuk­ku­vat te­ko­älyn ohi, sanoo te­ko­älyä so­vel­ta­van yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja – tut­ki­jan mukaan te­ko­älyn ongelma on, että siitä puuttuu äly

08.04.2023 12:00 1
Lasten näkyvyys somessa ei ole lainkaan ongelmatonta – tunnettu suomalaisvaikuttaja kertoo katuvansa vanhoja postauksiaan: "Kyse ei ole sisällöstä, vaan yksityisyyden suojasta"

Lasten nä­ky­vyys somessa ei ole lain­kaan on­gel­ma­ton­ta – tun­net­tu suo­ma­lais­vai­kut­ta­ja kertoo ka­tu­van­sa vanhoja pos­tauk­siaan: "Kyse ei ole si­säl­lös­tä, vaan yk­si­tyi­syy­den suo­jas­ta"

12.03.2023 16:30 1
Tilaajille
Tiedätkö mistä tietosi tulevat? – uusien teknologioiden myötä ihmisiä voidaan ohjailla aiempaa helpommin uskomaan valheellisia asioita
Kolumni

Tie­dät­kö mistä tietosi tu­le­vat? – uusien tek­no­lo­gioi­den myötä ihmisiä voidaan oh­jail­la aiempaa hel­pom­min us­ko­maan val­heel­li­sia asioita

20.02.2023 06:00 10
Onko tekoälystä ystäväksi?
Kolumni

Onko te­ko­älys­tä ys­tä­väk­si?

16.02.2023 10:38
Tekoäly haastaa opiskelu- ja työelämää – uudet helppokäyttöiset sovellukset muuttavat tiedonhankintaa ja sisällöntuotantoa, ovatko työpaikat jälleen vaarassa?

Tekoäly haastaa opis­ke­lu- ja työ­elä­mää – uudet help­po­käyt­töi­set so­vel­luk­set muut­ta­vat tie­don­han­kin­taa ja si­säl­lön­tuo­tan­toa, ovatko työ­pai­kat jälleen vaa­ras­sa?

10.02.2023 19:47 1
Tilaajille
Tekoäly tekee työni pian – tarkoittaako se minulle enemmän vapaa-aikaa?
Kolumni

Tekoäly tekee työni pian – tar­koit­taa­ko se minulle enemmän va­paa-ai­kaa?

14.01.2023 09:00 2
Tilaajille