Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Työnhaku
Oletko valmis ottamaan seuraavan askeleen kohti työelämää? Uusi valmennuspalvelu tarjoaa lappilaisille työnhakijoille jopa vuoden kestoisen tuen työnhakuun
Mainos Hoivatie

Oletko valmis ot­ta­maan seu­raa­van as­ke­leen kohti työe­lä­mää? Uusi val­men­nus­pal­ve­lu tarjoaa lap­pi­lai­sil­le työn­ha­ki­joil­le jopa vuoden kes­toi­sen tuen työn­ha­kuun

31.01.2023 06:00
Kilpailu kesätöistä on kovassa vauhdissa – Listasimme vinkit, joilla nappaat kesätyöpaikan itsellesi

Kil­pai­lu ke­sä­töis­tä on kovassa vauh­dis­sa – Lis­ta­sim­me vinkit, joilla nappaat ke­sä­työ­pai­kan it­sel­le­si

25.01.2023 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi yh­teis­työ­mal­li opis­ke­li­joil­le ja yri­tyk­sil­le

10.10.2022 10:00
Tilaajille
Työllisyystilanne on parantunut Lapissa, mutta avoimet työt ja työnhakijat eivät edelleenkään kohtaa

Työl­li­syys­ti­lan­ne on pa­ran­tu­nut La­pis­sa, mutta avoimet työt ja työn­ha­ki­jat eivät edel­leen­kään kohtaa

26.07.2022 17:19 2
Tilaajille
Uusi työnhakumalli tietää työttömille lisää keskustelukeikkoja TE-toimistolle ja velvollisuuden hakea neljää työpaikkaa kuukaudessa – luvassa on taas porkkanaa ja keppiä
Pääkirjoitus

Uusi työn­ha­ku­mal­li tietää työt­tö­mil­le lisää kes­kus­te­lu­keik­ko­ja TE-toi­mis­tol­le ja vel­vol­li­suu­den hakea neljää työ­paik­kaa kuu­kau­des­sa – luvassa on taas pork­ka­naa ja keppiä

08.05.2022 20:00 1
Tilaajille
Te-toimistojen ovet avautuvat tiheämmin
Pääkirjoitus

Te-toi­mis­to­jen ovet avau­tu­vat ti­heäm­min

04.05.2022 09:56 2
Uudelle uralle opiskelun kautta – Markku Louste haki rekrymessuilta tietoa yrittäjyydestä

Uudelle uralle opis­ke­lun kautta – Markku Louste haki rek­ry­mes­suil­ta tietoa yrit­tä­jyy­des­tä

20.04.2022 09:37
TE-toimiston uusi työnhakumalli käyttöön toukokuussa

TE-toi­mis­ton uusi työn­ha­ku­mal­li käyt­töön tou­ko­kuus­sa

15.03.2022 09:13 8
Tilaajille
Tukea tarvitsevien työllistämistä edistetään Lapissa uudella tavalla

Tukea tar­vit­se­vien työl­lis­tä­mis­tä edis­te­tään Lapissa uudella tavalla

10.01.2022 14:48
Tilaajille
Työnhakija törmää yhä useammin ennakkotehtäviin – "Jos tehtävien tekemiseen menee työpäivän verran aikaa, on se jo kohtuutonta"

Työn­ha­ki­ja törmää yhä useam­min en­nak­ko­teh­tä­viin – "Jos teh­tä­vien te­ke­mi­seen menee työ­päi­vän verran aikaa, on se jo koh­tuu­ton­ta"

26.09.2021 15:02 2
Tilaajille
Jälleen lisää hakijoita Rovaniemen kaupungin talous- ja rahoitusjohtajan virkaan – viisi uutta hakijaa haastatellaan

Jälleen lisää ha­ki­joi­ta Ro­va­nie­men kau­pun­gin talous- ja ra­hoi­tus­joh­ta­jan virkaan – viisi uutta hakijaa haas­ta­tel­laan

28.05.2021 15:38 2
Tilaajille
Kolme haastatellaan Rovaniemen kaupungin talous- ja rahoitusjohtajan virkaan

Kolme haas­ta­tel­laan Ro­va­nie­men kau­pun­gin talous- ja ra­hoi­tus­joh­ta­jan virkaan

09.04.2021 11:18 6
Tilaajille
Toteutuvatko kesätyöt tänäkään vuonna? Yritykset eivät uskalla tarjota vielä varmaa paikkaa – Näin nuoret, työnantajat ja SAK opastavat poikkeusajan työnhakuun

To­teu­tu­vat­ko ke­sä­työt tä­nä­kään vuonna? Yri­tyk­set eivät uskalla tarjota vielä varmaa paikkaa – Näin nuoret, työn­an­ta­jat ja SAK opas­ta­vat poik­keus­ajan työn­ha­kuun

28.03.2021 08:55
Tilaajille
Opiskelijoilla ei ole varaa kahteen poikkeukselliseen kesään – "Nyt on hyvä hetki aloittaa työnhaku"

Opis­ke­li­joil­la ei ole varaa kahteen poik­keuk­sel­li­seen kesään – "Nyt on hyvä hetki aloit­taa työn­ha­ku"

17.01.2021 15:18
Tilaajille
Positiivisella asenteella varustetut digiosaajat ovat kysyttyjä Lapin työmarkkinoilla – Mätsis-rekrytointimessu Rovaniemellä ja Kemissä tuo yhteen nuoret työnhakijat ja yli 50 lappilaista työnantajaa

Po­si­tii­vi­sel­la asen­teel­la va­rus­te­tut di­gi­osaa­jat ovat ky­syt­ty­jä Lapin työ­mark­ki­noil­la – Mät­sis-rek­ry­toin­ti­mes­su Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä tuo yhteen nuoret työn­ha­ki­jat ja yli 50 lap­pi­lais­ta työn­an­ta­jaa

30.01.2020 07:00
Tilaajille
Toimittajalta: Onnistuuko anonyymi rekrytointi kitkemään syrjintää?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: On­nis­tuu­ko ano­nyy­mi rek­ry­toin­ti kit­ke­mään syr­jin­tää?

10.01.2020 15:09

Postin lakko vai­kut­taa myös TE-pal­ve­lui­den kir­je­lä­he­tyk­siin – kirjeet voivat viipyä mat­kal­la pitkään lakon jäl­keen­kin

08.11.2019 16:49
Tilaajille