Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Viimeinen äänestyspäivä: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Pääkirjoitus

Te-toi­mis­to­jen ovet avau­tu­vat ti­heäm­min

Toimituksesta
-

Uusi työnhakumalli tuli voimaan tämän viikon maanantaina. Se toi mukanaan muun muassa lievennyksiä tiettyihin karenssiaikoihin, mutta edellyttää työttömältä myös entistä enemmän aktiivisuutta työnhakuun.

Yksi mallin positiivisista asioista on te-toimiston parempi yhteydenpito työttömään työnhakijaan. Työttömäksi joutunut pääsee ensimmäisten kuukausien aikana henkilökohtaisesta tapaamaan te-virkailijaa parin viikon välein.

Ainakin minä keskustelisin omasta tilanteestani mieluummin naamatusten kuin esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. Virkailijakin oppii varmuudella keskustelujen kautta paremmin ymmärtämään työttömän työnhakijan tarpeet ja mahdollisuudet.

Pohjoismaisen työvoimamallin tavoitteena on nostaa Suomen työllisyyttä 10 000:lla. Uuden mallin työllisyysvaikutuksen arvioidaan näkyvän kokonaan vuonna  2025.

Ainakin Kemin te-toimistossa ovet käyvät tiheään, kun Stora Enson Veitsiluodon tehtaalta irtisanotut kutsutaan määräaikaishaastatteluihin. Ei voi kuin toivoa, että näiden haastattelujen kautta urkenisi uusi ura takaisin työssä käyvien veronmaksajien pariin. Uuden mallin myötä pyritään saamaan ihmiset miettimään laajemmin eri työllisyysvaihtoehtoja, jos omalta paikkakunnalta ei löydy täysin aiempaa vastaavaa työtä.

Uusi malli luo lisää työpaikkoja työhallintoon. Asiakaspalvelua on vahvistettu noin 1 200 asiantuntijalla, minkä toivotaan tuovan tehokkuutta työnhakuun. Sitä en usko, että irtisanottu paperityöntekijä olisi ensimmäisten joukossa saamassa työtä te-palvelujen asiantuntijana. Ainakin se vaatisi ennen työllistymistä kunnollisen koulutuksen.

Edellisen hallituksen aikana lanseerattiin työnhakuun aktiivimalli kakkonen. Nykyisessä mallissa karenssit ovat lievempiä. Varmasta työpaikasta kieltäytyminen aiheuttaa 45 korvauksematonta päivää, mikä aiemmin  oli 90 päivää.

Työnhakijalla on myös velvollisuuksia. Hänen pitää lähtökohtaisesti hakea neljää työmahdollisuutta kuukaudessa. Te-keskuksen virkailija päättää, onko lopullinen luku neljä vai vaikkapa kaksi.

Esimerkiksi Stora Ensolta irtisanotuista pääsi osa ns. eläkeputkeen eli he saavat ansiosidonnaista päivärahaa siihen saakka, kunnes saavuttavat varsinaisen eläkeiän. Osa näistä yli 60-vuotiaisista putkessa olevista tuntee, että raskas liki 40 vuotta kestänyt vuorotyö on jo taakse jäänyttä elämää ja olisi aika ottaa rennommin.

Heidänkin pitää olla aktiivisia työnhaussa. Huomautuksen jälkeen seuraa etuuden menetys viideltä ja edelleen kymmeneltä päivältä. Tämän jälkeen etuusoikeuden menettää toistaiseksi. Tuntuu hieman kohtuuttomalta.

Työnhakijalla on myös velvollisuuksia. Hänen pitää lähtökohtaisesti hakea neljää työmahdollisuutta kuukaudessa.