Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

Työelämä
Viikko
Kesätyöntekijöiden saaminen on pienillä paikkakunnilla haastavaa – nuoret muuttavat opiskeluiden perässä muille paikkakunnille,  työnhakijoita ei muutaman kuukauden pätkätyö innosta

Ke­sä­työn­te­ki­jöi­den saa­mi­nen on pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la haas­ta­vaa – nuoret muut­ta­vat opis­ke­lui­den perässä muille paik­ka­kun­nil­le, työn­ha­ki­joi­ta ei muu­ta­man kuu­kau­den pät­kä­työ innosta

28.01.2023 12:00 5
Tilaajille
Miltä näyttää pelastajan arki? Seurasimme erään aivan tavallisen tiistain tapahtumia Rovaniemen pelastusasemalla

Miltä näyttää pe­las­ta­jan arki? Seu­ra­sim­me erään aivan ta­val­li­sen tiis­tain ta­pah­tu­mia Ro­va­nie­men pe­las­tus­ase­mal­la

28.01.2023 05:00
Tilaajille
Nuorena Sakke Pyhäjärvi ajatteli olevansa kuolematon, mutta omien lasten syntymä pani pelastajan arvot uusiksi: "Meillä jokaisella on antaa vain se sata prosenttia"

Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

28.01.2023 05:00
Tilaajille
Teollisuusliitto hylkäsi sovintoesityksen – helmikuun lakot ulottuvat Pohjois-Suomessa muun muassa Outokummun tehtaalle ja Kevitsaan

Teol­li­suus­liit­to hylkäsi so­vin­to­esi­tyk­sen – hel­mi­kuun lakot ulot­tu­vat Poh­jois-Suo­mes­sa muun muassa Ou­to­kum­mun teh­taal­le ja Ke­vit­saan

27.01.2023 14:30 1
Tilaajille
AKT:n lakko sulkisi satamat ja aiheuttaisi metsäalan yrityksille kymmenien miljoonien eurojen tappiot päivässä – "Melko nopeasti joudutaan ajamaan koneet alas"

AKT:n lakko sulkisi satamat ja ai­heut­tai­si met­sä­alan yri­tyk­sil­le kym­me­nien mil­joo­nien eurojen tappiot päi­väs­sä – "Melko no­peas­ti jou­du­taan ajamaan koneet alas"

27.01.2023 08:11 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuot­ta­ja­yrit­tä­jät toi­mi­vat vas­tuul­li­ses­ti

27.01.2023 05:00
Tilaajille
Sisäinen kello edistää
Kolumni

Si­säi­nen kello edistää

26.01.2023 14:45
Mediatalo Hilla Group käynnistää koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut – enintään 29 irtisanotaan

Me­dia­ta­lo Hilla Group käyn­nis­tää koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut – e­nin­tään 29 ir­ti­sa­no­taan

26.01.2023 13:21
Terve kaikille Lounais-Lapin lukijoille!
Kolumni

Terve kai­kil­le Lou­nais-La­pin lu­ki­joil­le!

26.01.2023 09:52
Tuula Haatainen haluaa marjanpoimijat työsuhteisiksi, vaikka se ajaisi marjayritykset ahtaalle – työministerin Rovaniemen-vierailulla pohdittiin työvoimapulaa

Tuula Haa­tai­nen haluaa mar­jan­poi­mi­jat työ­suh­tei­sik­si, vaikka se ajaisi mar­ja­yri­tyk­set ah­taal­le – työ­mi­nis­te­rin Ro­va­nie­men-vie­rai­lul­la poh­dit­tiin työ­voi­ma­pu­laa

25.01.2023 20:30 5
Tilaajille
Janne Pekkala pääsee käyttämään kaikkea kokemustaan Kemin Matkailussa

Janne Pekkala pääsee käyt­tä­mään kaikkea ko­ke­mus­taan Kemin Mat­kai­lus­sa

25.01.2023 15:51
Kilpailu kesätöistä on kovassa vauhdissa – Listasimme vinkit, joilla nappaat kesätyöpaikan itsellesi

Kil­pai­lu ke­sä­töis­tä on kovassa vauh­dis­sa – Lis­ta­sim­me vinkit, joilla nappaat ke­sä­työ­pai­kan it­sel­le­si

25.01.2023 15:00
Tilaajille
Hyvä headhunting ei laske kaikkea yhden kortin varaan – ”Tavoitteena on mätsi, jossa kaikki voittavat”
Mainos MPS Career Oy

Hyvä head­hun­ting ei laske kaikkea yhden kortin varaan – ”Ta­voit­tee­na on mätsi, jossa kaikki voit­ta­vat”

25.01.2023 06:00
Uutisanalyysi: Thaipoimijoiden työsuhteisuus ei poistaisi marja-alan ongelmia

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Thai­poi­mi­joi­den työ­suh­tei­suus ei pois­tai­si mar­ja-alan on­gel­mia

24.01.2023 19:30 11
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kohti tylsistymisen syvää päätyä
Kolumni

Kohti tyl­sis­ty­mi­sen syvää päätyä

23.01.2023 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohtaa työt­tö­mäk­si jäänyt ar­vok­kaas­ti

21.01.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­sel­la oikeus aja­tel­la työ­uraan­sa

20.01.2023 05:00
Tilaajille
Kemiläinen Matti Nikkilä valittiin Lounais-Lapin uudeksi päätoimittajaksi – Taina Nuutinen-Kallio ehti toimia Lounais-Lapin päätoimittajana vähän yli viisi vuotta: "Tulee ikävä mukavia työkavereita ja lukijoita"

Ke­mi­läi­nen Matti Nikkilä va­lit­tiin Lou­nais-La­pin uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si – Taina Nuu­ti­nen-Kal­lio ehti toimia Lou­nais-La­pin pää­toi­mit­ta­ja­na vähän yli viisi vuotta: "Tulee ikävä mukavia työ­ka­ve­rei­ta ja lu­ki­joi­ta"

19.01.2023 10:00 1
Lakkokevään enteitä on ilmassa
Pääkirjoitus

Lak­ko­ke­vään enteitä on ilmassa

18.01.2023 12:59 1
Tilaajille
Suomalaisten liikkumattomuus sysää yhteiskuntaa polvilleen – muutos valtionrahoituksessa kirittää liikuntaa ja urheilua eduskuntavaalien puheenaiheeksi

Suo­ma­lais­ten liik­ku­mat­to­muus sysää yh­teis­kun­taa pol­vil­leen – muutos val­tion­ra­hoi­tuk­ses­sa ki­rit­tää lii­kun­taa ja ur­hei­lua edus­kun­ta­vaa­lien pu­heen­ai­heek­si

14.01.2023 13:03 6