Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Työelämä
Viimeisin 12 tuntia
Nuorten kesäyrittäjyys luo positiivista tulevaisuutta Suomelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten ke­sä­yrit­tä­jyys luo po­si­tii­vis­ta tu­le­vai­suut­ta Suo­mel­le

17:00
Viimeisin 24 tuntia
Työttömien määrä nousi Suomessa viime vuoden tammikuusta – Lapissa työttömyys sen sijaan väheni

Työt­tö­mien määrä nousi Suo­mes­sa viime vuoden tam­mi­kuus­ta – Lapissa työt­tö­myys sen sijaan väheni

09:56 3
Tilaajille
Eduskunnassa käsittelyssä opposition välikysymys työmarkkinoiden tulehtuneesta tilanteesta

Edus­kun­nas­sa kä­sit­te­lys­sä op­po­si­tion vä­li­ky­sy­mys työ­mark­ki­noi­den tu­leh­tu­nees­ta ti­lan­tees­ta

09:37 2
Enemmänkin voisin etätöitä kokeilla
Kolumni

Enem­män­kin voisin etä­töi­tä ko­keil­la

07:00 1
Kuukausi ja vanhemmat
Suomen suurimmasta poliittisesta lakosta tuli "Kekkosen kruunajaiset" ja Kemin veritorstaina henkensä menetti kaksi ihmistä – kokosimme lakkohistoriaa Suomesta

Suomen suu­rim­mas­ta po­liit­ti­ses­ta lakosta tuli "Kek­ko­sen kruu­na­jai­set" ja Kemin ve­ri­tors­tai­na hen­ken­sä menetti kaksi ihmistä – ko­ko­sim­me lak­ko­his­to­riaa Suo­mes­ta

17.02.2024 15:00 2
Tilaajille
"Seuraava hallitus joutuu Orpon hallituksen jälkiä korjaamaan"
Mielipidekirjoitus

"Seu­raa­va hal­li­tus joutuu Orpon hal­li­tuk­sen jälkiä kor­jaa­maan"

15.02.2024 17:52 21
Uutisanalyysi: Ensihoitajat menettivät luottamusmiehensä Lapissa, kun hoitajat näyttivät pelastajille ovea

Uu­ti­sa­na­lyy­si: En­si­hoi­ta­jat me­net­ti­vät luot­ta­mus­mie­hen­sä La­pis­sa, kun hoi­ta­jat näyt­ti­vät pe­las­ta­jil­le ovea

14.02.2024 05:30 6
Tilaajille
Henkisen nahkatakin resepti
Kolumni

Hen­ki­sen nah­ka­ta­kin resepti

08.02.2024 05:50 1
Kaikki on vaikeaa ennen kuin se on helppoa
Kolumni

Kaikki on vaikeaa ennen kuin se on helppoa

08.02.2024 05:39
Kaupan logistiikkakeskukset lakkoon ensi viikolla, ilmoittaa PAM – Kaupan liitto rauhoittelee: Ruokaa riittää, ei tarvitse hamstrata

Kaupan lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­set lakkoon ensi vii­kol­la, il­moit­taa PAM – Kaupan liitto rau­hoit­te­lee: Ruokaa riit­tää, ei tar­vit­se hamst­ra­ta

06.02.2024 19:00 2
Tässä ovat kaikki Suuren Journalistipalkinnon ehdokkaat – palkinnot jaetaan kuukauden kuluttua

Tässä ovat kaikki Suuren Jour­na­lis­ti­pal­kin­non eh­dok­kaat – pal­kin­not jaetaan kuu­kau­den ku­lut­tua

06.02.2024 15:49
Lapin Kansan Niina Lavia on ehdolla Suuren journalistipalkinnon saajaksi – juttu matkailualan kausityöläisten kokemuksista paljasti ulkomaalaisten karun kohtelun

Lapin Kansan Niina Lavia on ehdolla Suuren jour­na­lis­ti­pal­kin­non saa­jak­si – juttu mat­kai­lu­alan kau­si­työ­läis­ten ko­ke­muk­sis­ta pal­jas­ti ul­ko­maa­lais­ten karun koh­te­lun

06.02.2024 14:18 6
Tilaajille
Eläköityneet työnjohtajat muistelevat ja keskustelevat

Elä­köi­ty­neet työn­joh­ta­jat muis­te­le­vat ja kes­kus­te­le­vat

06.02.2024 08:20
Anton Wallo muutti Haaparannalta Rovaniemelle pitämään Pohjolankadun R-kioskia – nyt 25-vuotias yrittäjä valittiin vuoden R-kauppiaaksi ja kioskejakin on jo kaksi

Anton Wallo muutti Haa­pa­ran­nal­ta Ro­va­nie­mel­le pi­tä­mään Poh­jo­lan­ka­dun R-kios­kia – nyt 25-vuo­tias yrit­tä­jä va­lit­tiin vuoden R-kaup­piaak­si ja kios­ke­ja­kin on jo kaksi

05.02.2024 16:02 11
Tilaajille
Pohjoisen kansanedustajat valmiita veronkorotuksiin – Verotettavia kohteita löytyy yllättävän helposti

Poh­joi­sen kan­san­edus­ta­jat val­mii­ta ve­ron­ko­ro­tuk­siin – Ve­ro­tet­ta­via koh­tei­ta löytyy yl­lät­tä­vän hel­pos­ti

05.02.2024 06:00 69
Tilaajille
Jarkko Kemppainen on ehkä Suomen lihaksikkain raksaukko – 133-kiloinen kehonrakentaja ei malta lähteä edes kävelylenkille

Jarkko Kemp­pai­nen on ehkä Suomen li­hak­sik­kain rak­sauk­ko – 133-ki­loi­nen ke­hon­ra­ken­ta­ja ei malta lähteä edes kä­ve­ly­len­kil­le

01.02.2024 19:30 3
Tilaajille
Poliittiset lakot hiljentävät perjantaina suuren osan joukkoliikenteestä

Po­liit­ti­set lakot hil­jen­tä­vät per­jan­tai­na suuren osan jouk­ko­lii­ken­tees­tä

01.02.2024 19:19 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuoret tar­vit­se­vat po­si­tii­vis­ta työ­elä­mä­pu­het­ta

01.02.2024 17:01
Ounasrinteen peruskoulu palkittiin Lapin liikkuvimpana työpaikkana – nyt rovaniemeläiskoulun rehtori ja opettaja kertovat, kuinka tunnustus saavutettiin

Ou­nas­rin­teen pe­rus­kou­lu pal­kit­tiin Lapin liik­ku­vim­pa­na työ­paik­ka­na – nyt ro­va­nie­me­läis­kou­lun rehtori ja opet­ta­ja ker­to­vat, kuinka tun­nus­tus saa­vu­tet­tiin

31.01.2024 15:11 3
Tilaajille
Lapin parhaassa työpaikassa arki on enemmän kuin työtä - se on täynnä elämää
Mainos LähiTapiola Lappi

Lapin par­haas­sa työ­pai­kas­sa arki on enemmän kuin työtä - se on täynnä elämää

31.01.2024 06:00