Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Työelämä
Viimeisin 24 tuntia
Koulutus Nordenin johtaja Leif Lahti jättää tehtävänsä ensi kesänä

Kou­lu­tus Nor­de­nin johtaja Leif Lahti jättää teh­tä­vän­sä ensi kesänä

03.10.2023 14:17
Tilaajille
Viikko
Työntekijöille mahdollisuus imettää tai pumpata maitoa työajalla Lapin keskussairaaloihin – imetysmyönteisyys vahvistaa viihtyvyyttä työpaikoilla

Työn­te­ki­jöil­le mah­dol­li­suus imettää tai pumpata maitoa työ­ajal­la Lapin kes­kus­sai­raa­loi­hin – ime­tys­myön­tei­syys vah­vis­taa viih­ty­vyyt­tä työ­pai­koil­la

03.10.2023 10:25
Tilaajille
Veitsiluodon irtisanomisten hoitamiseen on käytetty loton päävoiton verran rahaa – mitä on saatu aikaan?

Veit­si­luo­don ir­ti­sa­no­mis­ten hoi­ta­mi­seen on käy­tet­ty loton pää­voi­ton verran rahaa – mitä on saatu aikaan?

03.10.2023 09:41 5
Tilaajille
Hoitajat tulevat maanantaina töihin silmä mustana Kemissä

Hoi­ta­jat tulevat maa­nan­tai­na töihin silmä mustana Kemissä

02.10.2023 07:00 17
Tilaajille
”Kaikki luulivat, että minulla oli kavereita, kun olin niin puhelias” – Johanna Vuori-Karvia sai diagnoosin erilaisuutensa syystä vasta nelikymppisenä

”Kaikki luu­li­vat, että minulla oli ka­ve­rei­ta, kun olin niin pu­he­lias” – Johanna Vuo­ri-Kar­via sai diag­noo­sin eri­lai­suu­ten­sa syystä vasta ne­li­kymp­pi­se­nä

02.10.2023 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ay-lii­ke hyö­dyl­li­sem­pi kuin ar­vaat­kaan

02.10.2023 05:00 1
Rovaniemeläinen matkailuyritys tarjoaa sesonkityöläisilleen all inclusive -loman Espanjassa, jotta nämä palaisivat töihin seuraavanakin talvena – suurin vetovoimatekijä on silti jotain ihan muuta

Ro­va­nie­me­läi­nen mat­kai­lu­yri­tys tarjoaa se­son­ki­työ­läi­sil­leen all inc­lu­si­ve -loman Es­pan­jas­sa, jotta nämä pa­lai­si­vat töihin seu­raa­va­na­kin talvena – suurin ve­to­voi­ma­te­ki­jä on silti jotain ihan muuta

30.09.2023 05:00 25
Tilaajille
Tulevassa eläkeuudistuksessa haetaan täysremontin sijaan kymmenvuotishuoltoa – Varman Risto Murto: "Kannattaako sijoitussalkkujen heilunta ottaa nyt vastaan?"

Tu­le­vas­sa elä­ke­uu­dis­tuk­ses­sa haetaan täys­re­mon­tin sijaan kym­men­vuo­tis­huol­toa – Varman Risto Murto: "Kan­nat­taa­ko si­joi­tus­salk­ku­jen hei­lun­ta ottaa nyt vas­taan?"

28.09.2023 17:46 2
Tilaajille
Luhta harkitsee Aleksi 13 - ja Luhta Outdoor Store -ketjujen lakkauttamista – vaakalaudalla noin 90 työpaikkaa

Luhta har­kit­see Aleksi 13 - ja Luhta Outdoor Store -ket­ju­jen lak­kaut­ta­mis­ta – vaa­ka­lau­dal­la noin 90 työ­paik­kaa

27.09.2023 14:06
Kuukausi ja vanhemmat
Metsäkeskus käynnistää muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 80 henkilön irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen

Met­sä­kes­kus käyn­nis­tää muu­tos­neu­vot­te­lut, jotka voivat johtaa 80 hen­ki­lön ir­ti­sa­no­mi­seen tai osa-ai­kais­ta­mi­seen

27.09.2023 11:23
Tilaajille
Hyvä elämä ei ole paikka vaan suunta
Kolumni

Hyvä elämä ei ole paikka vaan suunta

27.09.2023 05:00 3
Rovaniemen kelkkatehtaan työntekijät marssivat ulos tehtaalta tunniksi – näin ammattiliittojen työtaistelu hallitusta vastaan näkyi

Ro­va­nie­men kelk­ka­teh­taan työn­te­ki­jät mars­si­vat ulos teh­taal­ta tun­nik­si – näin am­mat­ti­liit­to­jen työ­tais­te­lu hal­li­tus­ta vastaan näkyi

26.09.2023 13:37 8
Tilaajille
Pääluottamismies: Päätös OYSin lääkäreiden palkka-asiassa helpotus – takana raskas epätietoisuuden aika

Pää­luot­ta­mis­mies: Päätös OYSin lää­kä­rei­den palk­ka-asias­sa hel­po­tus – takana raskas epä­tie­toi­suu­den aika

26.09.2023 12:20 5
Tilaajille
Asuntorakentamisessa pientä hiipumista Rovaniemellä – kaikkiaan Lapin työttömyys väheni elokuussa vuoden takaisesta

Asun­to­ra­ken­ta­mi­ses­sa pientä hii­pu­mis­ta Ro­va­nie­mel­lä – kaik­kiaan Lapin työt­tö­myys väheni elo­kuus­sa vuoden ta­kai­ses­ta

26.09.2023 09:47 3
Tilaajille
Ammattiliittojen protestiviikot alkavat tänään – Lapissakin tunnin mittaisia ulosmarsseja ja työnseisauksia

Am­mat­ti­liit­to­jen pro­tes­ti­vii­kot alkavat tänään – La­pis­sa­kin tunnin mit­tai­sia ulos­mars­se­ja ja työn­sei­sauk­sia

26.09.2023 08:01 23
Kruunun romahdus teki Ruotsissa tienattuun eläkkeeseen ison loven – "Punaisia hintalappuja saa katsoa kaupassa", tuskailee Kemissä asuva Hillevi

Kruunun ro­mah­dus teki Ruot­sis­sa tie­nat­tuun eläk­kee­seen ison loven – "Pu­nai­sia hin­ta­lap­pu­ja saa katsoa kau­pas­sa", tus­kai­lee Kemissä asuva Hillevi

26.09.2023 05:00 2
Tilaajille
Rantalakeuden päätoimittaja Sauli Pahkasalo siirtyy Lapin Kansan uudeksi päätoimittajaksi: "Koen olevani pohjoisen ihminen"

Ran­ta­la­keu­den pää­toi­mit­ta­ja Sauli Pah­ka­sa­lo siirtyy Lapin Kansan uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si: "Koen olevani poh­joi­sen ih­mi­nen"

25.09.2023 14:34 23
Töissä täällä: Ranskalainen Marion Lefevre etsi aluksi oppaan hommia Rovaniemeltä, mutta työllistää nyt itsensä valokuvaajana – "Aika osoittautui täydelliseksi yrittäjyydelle"

Töissä täällä: Rans­ka­lai­nen Marion Lefevre etsi aluksi oppaan hommia Ro­va­nie­mel­tä, mutta työl­lis­tää nyt itsensä va­lo­ku­vaa­ja­na – "Aika osoit­tau­tui täy­del­li­sek­si yrit­tä­jyy­del­le"

25.09.2023 13:27 1
Tilaajille
Kemiläinen Saku muistaa lapsuudestaan, miten isä haisi tehtaalta – nyt hän on itse sellutehtaan mies kolmannessa polvessa

Ke­mi­läi­nen Saku muistaa lap­suu­des­taan, miten isä haisi teh­taal­ta – nyt hän on itse sel­lu­teh­taan mies kol­man­nes­sa pol­ves­sa

23.09.2023 05:00 8
Tilaajille
Teollisuusliitto ja ammattiliitto Pro aloittavat tiistaina työtaistelutoimet, ulosmarsseja Lapissa ja Oulussa

Teol­li­suus­liit­to ja am­mat­ti­liit­to Pro aloit­ta­vat tiis­tai­na työ­tais­te­lu­toi­met, ulos­mars­se­ja Lapissa ja Oulussa

22.09.2023 16:30 57
Tilaajille