Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Pääkirjoitus: Vii­mei­nen­kin hy­väk­syi, Na­to-kat­se nyt pi­kai­ses­ti Suomen rooliin puo­lus­tus­lii­tos­sa

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Muutosneuvottelut
Kuukausi
Hilla Group irtisanoo 15 – Keskipohjanmaa ja Kainuun Sanomat ilmestyvät jatkossa painettuna viitenä päivänä viikossa

Hilla Group ir­ti­sa­noo 15 – Kes­ki­poh­jan­maa ja Kainuun Sanomat il­mes­ty­vät jat­kos­sa pai­net­tu­na viitenä päivänä vii­kos­sa

27.03.2023 19:46
Polar aloittaa koko Suomen henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut – "Tarvittavat säästöt on tarkoitus toteuttaa ensisijaisesti lomautusten avulla, muitakin toimenpiteitä harkitaan"

Polar aloit­taa koko Suomen hen­ki­lös­töä kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut – "­Tar­vit­ta­vat säästöt on tar­koi­tus to­teut­taa en­si­si­jai­ses­ti lo­mau­tus­ten avulla, mui­ta­kin toi­men­pi­tei­tä har­ki­taan"

16.03.2023 17:12 2
Kaleva365 oy:n muutosneuvottelut päätökseen, enintään 49 työntekijää irtisanotaan

Kaleva365 oy:n muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen, enin­tään 49 työn­te­ki­jää ir­ti­sa­no­taan

14.03.2023 14:28 1
Gigantti saattaa vähentää jopa sata työpaikkaa myymälöistään

Gi­gant­ti saattaa vä­hen­tää jopa sata työ­paik­kaa myy­mä­löis­tään

13.03.2023 12:26
Vanhemmat
13. kerran sama kuuden viikon piina – vaikka nimi vaihtui, yt-veteraanin pelko ei hävinnyt mihinkään
Kolumni

13. kerran sama kuuden viikon piina – vaikka nimi vaih­tui, yt-ve­te­raa­nin pelko ei hä­vin­nyt mi­hin­kään

21.02.2023 12:04 5
Mediatalo Hilla Group käynnistää koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut – enintään 29 irtisanotaan

Me­dia­ta­lo Hilla Group käyn­nis­tää koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut – e­nin­tään 29 ir­ti­sa­no­taan

26.01.2023 13:21
Stora Enso aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä koko Oulun tehtaan henkilöstö – pääluottamusmiehen mielestä lähettää erikoisen viestin

Stora Enso aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, joiden pii­ris­sä koko Oulun tehtaan hen­ki­lös­tö – pää­luot­ta­mus­mie­hen mie­les­tä lä­het­tää eri­koi­sen viestin

13.01.2023 11:00 2
Tilaajille
Kaleva Media aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 650:tä työntekijää

Kaleva Media aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, jotka kos­ke­vat noin 650:tä työn­te­ki­jää

11.01.2023 15:50 15
Pentik lomauttaa alkuvuodesta – toimitusjohtaja kertoo kysynnän heikentyneen tuntuvasti: ”On näkynyt meillä isosti"

Pentik lo­maut­taa al­ku­vuo­des­ta – toi­mi­tus­joh­ta­ja kertoo ky­syn­nän hei­ken­ty­neen tun­tu­vas­ti: ”On näkynyt meillä isosti"

02.12.2022 16:13
Tilaajille
Lehto Group vähentää 90 työntekijää lähinnä konttoripuolelta – työmaahenkilöstöä ei vähennetä

Lehto Group vä­hen­tää 90 työn­te­ki­jää lähinnä kont­to­ri­puo­lel­ta – työ­maa­hen­ki­lös­töä ei vä­hen­ne­tä

08.11.2022 21:17 1
Tilaajille
Outokumpu yrittää löytää uusia tehtäviä 52:lle työntekijälle kalliin sähkön takia

Ou­to­kum­pu yrittää löytää uusia teh­tä­viä 52:lle työn­te­ki­jäl­le kalliin sähkön takia

27.10.2022 16:02 2
Tilaajille
Arina harkitsee Rovaniemen Kodin Terran lopettamista ensi vuoden alussa – "Kodin remonttien ja rakentamisen arvioidaan vähenevän lähivuosina"

Arina har­kit­see Ro­va­nie­men Kodin Terran lo­pet­ta­mis­ta ensi vuoden alus­sa – "­Ko­din re­mont­tien ja ra­ken­ta­mi­sen ar­vioi­daan vä­he­ne­vän lä­hi­vuo­si­na"

11.10.2022 09:00 44
Tilaajille
Olympiakomitea käynnisti muutosneuvottelut – "Arvot eivät ohjaa toimintaamme riittävän voimakkaasti"

Olym­pia­ko­mi­tea käyn­nis­ti muu­tos­neu­vot­te­lut – "Arvot eivät ohjaa toi­min­taam­me riit­tä­vän voi­mak­kaas­ti"

26.08.2022 08:40