Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Muutosneuvottelut
Kuukausi
Muutosneuvottelut päättyivät: Metsäkeskus vähentää 50 työntekijää ja muuttaa 30 työsuhdetta määräaikaisiksi

Muu­tos­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: Met­sä­kes­kus vä­hen­tää 50 työn­te­ki­jää ja muuttaa 30 työ­suh­det­ta mää­rä­ai­kai­sik­si

04.12.2023 14:36 1
Metsähallitus karsii 43 vakituista työtehtävää muutosneuvotteluiden päätteeksi

Met­sä­hal­li­tus karsii 43 va­ki­tuis­ta työ­teh­tä­vää muu­tos­neu­vot­te­lui­den päät­teek­si

04.12.2023 11:00 4
Tilaajille
Kemin Prisman noutohalli ja rautakaupan yritysmyynti sulkeutuvat Kemissä ensi keväänä – halli aiotaan purkaa

Kemin Prisman nou­to­hal­li ja rau­ta­kau­pan yri­tys­myyn­ti sul­keu­tu­vat Kemissä ensi keväänä – halli aiotaan purkaa

01.12.2023 14:44 2
Tilaajille
Lappset käynnistää muutosneuvottelut Rovaniemen tuotannossa – lomautukset kestäisivät 90 päivää

Lappset käyn­nis­tää muu­tos­neu­vot­te­lut Ro­va­nie­men tuo­tan­nos­sa – lo­mau­tuk­set kes­täi­si­vät 90 päivää

27.11.2023 15:06 1
Tilaajille
HS: Metsähallitus saattaa lakkauttaa noin joka kolmannen retkeilijöiden taukopaikan

HS: Met­sä­hal­li­tus saattaa lak­kaut­taa noin joka kol­man­nen ret­kei­li­jöi­den tau­ko­pai­kan

17.11.2023 10:20 17
Vanhemmat
Metsä Board aloittaa muutosneuvottelut lomautuksista – mukana myös Kemin henkilöstö

Metsä Board aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut lo­mau­tuk­sis­ta – mukana myös Kemin hen­ki­lös­tö

26.10.2023 15:27
Tilaajille
Nokia suunnittelee vähentävänsä jopa 14 000 työntekijää – Suomessa karsitaan noin 450 työpaikkaa, Oulun tehdas säästyy

Nokia suun­nit­te­lee vä­hen­tä­vän­sä jopa 14 000 työn­te­ki­jää – Suo­mes­sa kar­si­taan noin 450 työ­paik­kaa, Oulun tehdas säästyy

19.10.2023 10:26
Tilaajille
Metsähallitus aloittaa muutosneuvottelut – uudelleenjärjestelyt voivat johtaa enintään 60 työtehtävän päättymiseen

Met­sä­hal­li­tus aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – uu­del­leen­jär­jes­te­lyt voivat johtaa enin­tään 60 työ­teh­tä­vän päät­ty­mi­seen

12.10.2023 11:11 10
Tilaajille
Tornion sairaskotisäätiö aloittaa muutosneuvottelut – neuvottelut voivat johtaa 12 hengen irtisanomiseen

Tornion sai­ras­ko­ti­sää­tiö aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – neu­vot­te­lut voivat johtaa 12 hengen ir­ti­sa­no­mi­seen

05.10.2023 09:43 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuo­lin­is­ku ur­hei­lu­opis­tol­le

28.09.2023 05:00
Luhta harkitsee Aleksi 13 - ja Luhta Outdoor Store -ketjujen lakkauttamista – vaakalaudalla noin 90 työpaikkaa

Luhta har­kit­see Aleksi 13 - ja Luhta Outdoor Store -ket­ju­jen lak­kaut­ta­mis­ta – vaa­ka­lau­dal­la noin 90 työ­paik­kaa

27.09.2023 14:06
Metsäkeskus käynnistää muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 80 henkilön irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen

Met­sä­kes­kus käyn­nis­tää muu­tos­neu­vot­te­lut, jotka voivat johtaa 80 hen­ki­lön ir­ti­sa­no­mi­seen tai osa-ai­kais­ta­mi­seen

27.09.2023 11:23
Tilaajille
Veikkaus aloittaa muutosneuvottelut – vaakalaudalla 240 työpaikkaa

Veik­kaus aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – vaa­ka­lau­dal­la 240 työ­paik­kaa

05.09.2023 15:43 7
VR aloittaa muutosneuvottelut, alustava arvio vähennystarpeesta 80 toimihenkilöä

VR aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, alus­ta­va arvio vä­hen­nys­tar­pees­ta 80 toi­mi­hen­ki­löä

05.09.2023 11:26 1
Kittilän kultakaivos suunnittelee tuotantonsa rajoittamista ja koko henkilöstönsä lomauttamista – "Vakavat tunnelmat", toteaa yhtiön toimitusjohtaja Jani Lösönen

Kit­ti­län kul­ta­kai­vos suun­nit­te­lee tuo­tan­ton­sa ra­joit­ta­mis­ta ja koko hen­ki­lös­tön­sä lo­maut­ta­mis­ta – "­Va­ka­vat tun­nel­mat", toteaa yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Jani Lösönen

24.08.2023 17:56 22
Tilaajille
Kuusamon Juusto aloittaa muutosneuvottelut

Kuu­sa­mon Juusto aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut

11.08.2023 14:33 2
Tilaajille
Norrhydro aloittaa muutosneuvottelut – yhtiöltä tulosvaroitus kuluvalle vuodelle

Norr­hyd­ro aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – yh­tiöl­tä tu­los­va­roi­tus ku­lu­val­le vuo­del­le

12.07.2023 12:20 12
Tilaajille

Suomen Hiih­to­liit­to ja Nordic Ski Finland Oy aloit­ta­vat muu­tos­neu­vot­te­lut: "Ti­lan­ne on va­li­tet­ta­va"

06.06.2023 16:34
Paralympiakomitea aloittaa muutosneuvottelut – parin miljoonan euron valtion yleisavustuksen puuttuminen rasittaa taloutta

Pa­ra­lym­pia­ko­mi­tea aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – parin mil­joo­nan euron valtion ylei­sa­vus­tuk­sen puut­tu­mi­nen ra­sit­taa ta­lout­ta

26.05.2023 09:29
VR aloittaa muutosneuvottelut – metsäteollisuuden heikentyminen, Venäjän-liikenteen loppuminen ja inflaatio haastavat

VR aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – ­met­sä­teol­li­suu­den hei­ken­ty­mi­nen, Ve­nä­jän-lii­ken­teen lop­pu­mi­nen ja inf­laa­tio haas­ta­vat

24.05.2023 15:12