Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Metsäteollisuus
Metsäteollisuus on hyvinvoinnin uhka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­teol­li­suus on hy­vin­voin­nin uhka

06.11.2023 22:01 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rajat myös metsien tu­hoa­mi­sel­le

03.11.2023 05:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­so­pu edel­lyt­tää aitoja kes­tä­vyys­toi­mia

02.11.2023 05:00
Metsäteollisuustuotteiden kysyntä on heikentynyt selvästi

Met­sä­teol­li­suus­tuot­tei­den kysyntä on hei­ken­ty­nyt sel­väs­ti

17.10.2023 14:27 2
Kemin jättiläinen heräsi henkiin – katso tästä miten uusi biotuotetehdas toimii

Kemin jät­ti­läi­nen heräsi henkiin – katso tästä miten uusi bio­tuo­te­teh­das toimii

20.09.2023 09:48
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaasta tulee vankka tukijalka pohjoisen ihmisille ja elinkeinoille
Pääkirjoitus

Kemin bio­tuo­te­teh­taas­ta tulee vankka tu­ki­jal­ka poh­joi­sen ih­mi­sil­le ja elin­kei­noil­le

20.09.2023 04:00 5
Biotuotetehdas on kuin polkupyörä, jota on vaikea ajaa hiljaa – keskiviikkona käynnistyvä Kemin uusi tehdas täytyy ajaa ylös mahdollisemman rivakkaa vauhtia

Bio­tuo­te­teh­das on kuin pol­ku­pyö­rä, jota on vaikea ajaa hiljaa – kes­ki­viik­ko­na käyn­nis­ty­vä Kemin uusi tehdas täytyy ajaa ylös mah­dol­li­sem­man ri­vak­kaa vauhtia

18.09.2023 07:45 4
Tilaajille
Tervolan sahalaajennus on sijoitus 30–40 vuodelle – yli 26 miljoonan euron Tervolan Saha ja Höyläämö oy:n investointi vihittiin käyttöön

Ter­vo­lan sa­ha­laa­jen­nus on si­joi­tus 30–40 vuo­del­le – yli 26 mil­joo­nan euron Ter­vo­lan Saha ja Höy­lää­mö oy:n in­ves­toin­ti vi­hit­tiin käyt­töön

01.09.2023 18:05 5
Tilaajille
Metsä Group vahvistaa luonnon monimuotoisuutta Kemin maa-alueillaan muun muassa paikallisia kasveja istuttamalla – toimintamallit ovat myöhemmin esimerkkinä muille sen tehdaspaikkakunnille Euroopassa

Metsä Group vah­vis­taa luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta Kemin maa-alueil­laan muun muassa pai­kal­li­sia kasveja is­tut­ta­mal­la – toi­min­ta­mal­lit ovat myö­hem­min esi­merk­ki­nä muille sen teh­das­paik­ka­kun­nil­le Eu­roo­pas­sa

29.08.2023 10:07
Tilaajille
Metsä Groupin pääjohtaja: Huhti-kesäkuun tulosta voi luonnehtia heikoksi

Metsä Groupin pää­joh­ta­ja: Huh­ti-ke­sä­kuun tulosta voi luon­neh­tia hei­kok­si

27.07.2023 12:59
Kemiin biotuotetehdasta rakentava Metsä Fibre auttaa yrityksiä sopimusvelvoitteiden täyttämisessä – isossa tehdasprojektissa aikataulu voi pettää pahasti, jos työt eivät etene suunnitelmien mukaisesti

Kemiin bio­tuo­te­teh­das­ta ra­ken­ta­va Metsä Fibre auttaa yri­tyk­siä so­pi­mus­vel­voit­tei­den täyt­tä­mi­ses­sä – isossa teh­das­pro­jek­tis­sa ai­ka­tau­lu voi pettää pa­has­ti, jos työt eivät etene suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti

24.07.2023 17:30 7
Tilaajille
Lapin puukaupassa on kova tahti ja hinnat nousevat – edellisen kerran näin paljon kauppaa on tehty vuonna 2007

Lapin puu­kau­pas­sa on kova tahti ja hinnat nou­se­vat – edel­li­sen kerran näin paljon kauppaa on tehty vuonna 2007

29.05.2023 05:00 9
Tilaajille
Suomi elää metsistä myös tulevaisuudessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi elää met­sis­tä myös tu­le­vai­suu­des­sa

26.05.2023 05:29
Tilaajille
Sellun hinta sukeltaa ympäri maailman – pian valmistuvalle Kemin biotuotetehtaalle sillä ei ole merkitystä pitkässä juoksussa

Sellun hinta su­kel­taa ympäri maail­man – pian val­mis­tu­val­le Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le sillä ei ole mer­ki­tys­tä pit­käs­sä juok­sus­sa

17.05.2023 17:52 3
Tilaajille
Komissio haluaa päättää metsistä, mutta omistajan ei kannata hermostua – "Peli ei ole vielä menetetty"

Ko­mis­sio haluaa päättää met­sis­tä, mutta omis­ta­jan ei kannata her­mos­tua – "Peli ei ole vielä me­ne­tet­ty"

21.04.2023 05:00 10
Tilaajille
Teollisuus on valtiota vihreämpi

Teol­li­suus on val­tio­ta vih­reäm­pi

13.04.2023 08:20 1
Metsä Group lupaa tehdä talousmetsistä monimuotoisempia – tavoitteena on pysäyttää luontokato

Metsä Group lupaa tehdä ta­lous­met­sis­tä mo­ni­muo­toi­sem­pia – ta­voit­tee­na on py­säyt­tää luon­to­ka­to

28.03.2023 19:36 7
Tilaajille
Luonnonsuojelu on asiallista, tärkeää ja hyvin perusteltua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­non­suo­je­lu on asial­lis­ta, tärkeää ja hyvin pe­rus­tel­tua

14.02.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suojelu ei uhkaa kan­san­ta­lout­tam­me

14.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olen kii­tol­li­nen ter­mii­teil­le

14.02.2023 05:00 1
Tilaajille