Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Pääkirjoitus: Vien­ti­alo­jen sopu on hyvä komp­ro­mis­si – lak­ko­ke­vät voidaan vielä välttää

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ammatit
Miltä näyttää pelastajan arki? Seurasimme erään aivan tavallisen tiistain tapahtumia Rovaniemen pelastusasemalla

Miltä näyttää pe­las­ta­jan arki? Seu­ra­sim­me erään aivan ta­val­li­sen tiis­tain ta­pah­tu­mia Ro­va­nie­men pe­las­tus­ase­mal­la

28.01.2023 05:00
Tilaajille
Nuorena Sakke Pyhäjärvi ajatteli olevansa kuolematon, mutta omien lasten syntymä pani pelastajan arvot uusiksi: "Meillä jokaisella on antaa vain se sata prosenttia"

Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

28.01.2023 05:00
Tilaajille
Valtiolla on tarjolla töitä Lapin nuorille – poliisi, raja ja tulli esittelevät koulutuspolkujaan joka puolella maakuntaa

Val­tiol­la on tar­jol­la töitä Lapin nuo­ril­le – po­lii­si, raja ja tulli esit­te­le­vät kou­lu­tus­pol­ku­jaan joka puo­lel­la maa­kun­taa

12.12.2022 16:32
Tilaajille
Ammattiin, jota ei yläasteikäisenä ollut olemassa – rovaniemeläinen Arno Hämäläinen vastaa miesten jääkiekkoliigan somekanavista

Am­mat­tiin, jota ei ylä­as­te­ikäi­se­nä ollut ole­mas­sa – ro­va­nie­me­läi­nen Arno Hä­mä­läi­nen vastaa miesten jää­kiek­ko­lii­gan so­me­ka­na­vis­ta

01.09.2022 19:30 1
Tilaajille
Pysäytimme Kemissä paikkatietopalvelu Heren kuvausauton ja tapasimme espanjalaismiehen, joka pitää karttamme ajan tasalla – Toni Roca on ollut tien päällä viisi kuukautta putkeen

Py­säy­tim­me Kemissä paik­ka­tie­to­pal­ve­lu Heren ku­vaus­au­ton ja ta­pa­sim­me es­pan­ja­lais­mie­hen, joka pitää kart­tam­me ajan tasalla – Toni Roca on ollut tien päällä viisi kuu­kaut­ta putkeen

28.08.2022 12:25
Tilaajille
Kampaajien kuningattaren esineistölle koti – Elsa Arennon kampaamoesineitä Kähertäjämuseolle

Kam­paa­jien ku­nin­gat­ta­ren esi­neis­töl­le koti – Elsa Arennon kam­paa­mo­esi­nei­tä Kä­her­tä­jä­mu­seol­le

06.07.2022 17:13
Tilaajille
Nuoren uratoive voi tyssätä huonon kunnon tai mielenterveyden ongelmien takia – eri alojen ammattilaiset kertovat, mitä heidän työnsä vaatii terveydeltä

Nuoren ura­toi­ve voi tyssätä huonon kunnon tai mie­len­ter­vey­den on­gel­mien takia – eri alojen am­mat­ti­lai­set ker­to­vat, mitä heidän työnsä vaatii ter­vey­del­tä

06.06.2022 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Opettajien lakko muutti lapsen urahaaveet
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Opet­ta­jien lakko muutti lapsen ura­haa­veet

19.05.2022 05:00
Tilaajille
Lapissa kasvanut elokuvakäsikirjoittaja Daniela Hakulinen tarvitsee kirjoittamiseen jotain, joka lähtee hänestä itsestään – "Kirjoittaessa käyn tunteita ja ajatuksia läpi syvältäkin"

Lapissa kas­va­nut elo­ku­va­kä­si­kir­joit­ta­ja Daniela Ha­ku­li­nen tar­vit­see kir­joit­ta­mi­seen jotain, joka lähtee hänestä it­ses­tään – "Kir­joit­taes­sa käyn tun­tei­ta ja aja­tuk­sia läpi sy­väl­tä­kin"

26.04.2022 17:23
Tilaajille
Ida Tiilikka, 25, toivoi opiskelultaan vaihtelua ja sijaintia Lapissa – nyt hän käy koulua, joka tuntuu lomalta

Ida Tii­lik­ka, 25, toivoi opis­ke­lul­taan vaih­te­lua ja si­jain­tia Lapissa – nyt hän käy koulua, joka tuntuu lomalta

15.02.2022 07:00
Tilaajille
Koronasta on tullut ammattitauti uusille ryhmille – ilmoituksia tekevät opettajat, asentajat ja rakennusalan työntekijät

Ko­ro­nas­ta on tullut am­mat­ti­tau­ti uusille ryh­mil­le – il­moi­tuk­sia tekevät opet­ta­jat, asen­ta­jat ja ra­ken­nus­alan työn­te­ki­jät

30.06.2021 18:30
Tilaajille
Seppo Hämeenniemi on pitänyt parturiliikettään Rovaniemen keskustassa jo 50 vuoden ajan – Ura oli aikanaan loppua liian kovaan työtahtiin

Seppo Hä­meen­nie­mi on pitänyt par­tu­ri­lii­ket­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa jo 50 vuoden ajan – Ura oli ai­ka­naan loppua liian kovaan työ­tah­tiin

20.04.2021 08:00 1
Tilaajille
Olisiko teillä hetki aikaa puhua lehdenjakamisesta?
Kolumni

Olisiko teillä hetki aikaa puhua leh­den­ja­ka­mi­ses­ta?

24.09.2020 10:25
Eläinlääkäri Alisa Rauhala ajatteli lukiossa, ettei aio seurata isänsä jalanjälkiä – halu auttaa eläimiä sai avaamaan oman klinikan

Eläin­lää­kä­ri Alisa Rauhala ajat­te­li lu­kios­sa, ettei aio seurata isänsä ja­lan­jäl­kiä – halu auttaa eläimiä sai avaa­maan oman kli­ni­kan

10.09.2020 17:00
Tilaajille