ammatillinen koulutus
Viimeisin 12 tuntia
Hallitus lupasi 150 miljoonaa ammatilliseen koulutukseen – Lappian osuus voisi vastata pariakymmentä uutta opettajaa ja ohjaajaa

Hal­li­tus lupasi 150 mil­joo­naa am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen – Lappian osuus voisi vastata pa­ria­kym­men­tä uutta opet­ta­jaa ja oh­jaa­jaa

12:17 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lappia pohtii koulutuksen tiivistämistä: Kemin opiskelupaikat saatetaan keskittää Kivikolle ja osin Tornioon

Lappia pohtii kou­lu­tuk­sen tii­vis­tä­mis­tä: Kemin opis­ke­lu­pai­kat saa­te­taan kes­kit­tää Ki­vi­kol­le ja osin Tor­nioon

31.07.2020 05:00 1
Tilaajille
Lappiin myönnettiin strategiarahoitusta ammatilliseen koulutuksen kehittämiseen yhteensä 255 000 euroa – Raha jakautuu neljälle koulutuksen järjestäjälle

Lappiin myön­net­tiin stra­te­gia­ra­hoi­tus­ta am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­seen yh­teen­sä 255 000 euroa – Raha ja­kau­tuu nel­jäl­le kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jäl­le

26.06.2020 15:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Onnea ammattiin valmistuville nuorille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onnea am­mat­tiin val­mis­tu­vil­le nuo­ril­le

27.05.2020 08:07 0
Tilaajille
Lapin koulutuskeskuksen opiskelijat kilpailevat ammattitaidon SM-kisoissa

Lapin kou­lu­tus­kes­kuk­sen opis­ke­li­jat kil­pai­le­vat am­mat­ti­tai­don SM-ki­sois­sa

23.01.2020 16:07 0
Tilaajille
Lapissa olisi töitä kymmenille metsäkoneenkuljettajille – "Koulusta valmistuu alalle keskeneräisiä tyyppejä"

Lapissa olisi töitä kym­me­nil­le met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jil­le – "Kou­lus­ta val­mis­tuu alalle kes­ken­eräi­siä tyyp­pe­jä"

11.11.2019 07:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Nuoria tuettava työllistymisessä
Lukijalta Mielipide Raija Lummi

Lu­ki­jal­ta: Nuoria tuet­ta­va työl­lis­ty­mi­ses­sä

30.10.2019 08:07 0
Tilaajille
Väärän koulun penkillä – Koulu-uupumus ja tyytymättömyys opintoihin saavat nuoret vaihtamaan toisen asteen koulujaan

Väärän koulun pen­kil­lä – Kou­lu-uu­pu­mus ja tyy­ty­mät­tö­myys opin­toi­hin saavat nuoret vaih­ta­maan toisen asteen kou­lu­jaan

11.10.2019 07:00 0
Kuuntele Vasan podcast: 19-vuotias nuori, tiedä, mitä teet isona

Kuun­te­le Vasan pod­cast: 19-vuo­tias nuori, tiedä, mitä teet isona

10.10.2019 15:44 0