Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Rovala-Opisto
Rovala-opistosta valmistui ohjaajia – katso lista keväällä valmistuneista

Ro­va­la-opis­tos­ta val­mis­tui oh­jaa­jia – katso lista ke­vääl­lä val­mis­tu­neis­ta

25.05.2023 15:51
Tilaajille
Rovaniemellä toimii 400 hengen hiljainen ja vaatimaton yhdistys, joka pyörittää 11 miljoonan euron toimintoja – "Olemme ihmisiä ihmisille"

Ro­va­nie­mel­lä toimii 400 hengen hil­jai­nen ja vaa­ti­ma­ton yh­dis­tys, joka pyö­rit­tää 11 mil­joo­nan euron toi­min­to­ja – "Olemme ihmisiä ih­mi­sil­le"

13.05.2023 14:04 3
Tilaajille
”Oppimisen ilo on ollut läsnä alusta asti” – kommunikaation ja viittomakielen ohjaajiksi opiskelevat Eveliina Kumpula ja Hilla Rousu kertovat, miksi valitsivat Rovala-Opiston
Mainos Rovala-Opisto

”Op­pi­mi­sen ilo on ollut läsnä alusta asti” – kom­mu­ni­kaa­tion ja viit­to­ma­kie­len oh­jaa­jik­si opis­ke­le­vat Eve­lii­na Kumpula ja Hilla Rousu ker­to­vat, miksi va­lit­si­vat Ro­va­la-Opis­ton

01.10.2022 06:00
Tie ammattikorkeaan avautui avoimen Sosionomiväylän kautta – ”Merkityksellinen ja ihmisläheinen työ puhuttelee”
Mainos Rovala-Opisto

Tie am­mat­ti­kor­keaan avautui avoimen So­sio­no­mi­väy­län kautta – ”Mer­ki­tyk­sel­li­nen ja ih­mis­lä­hei­nen työ pu­hut­te­lee”

18.08.2022 06:00
Neljä ammatillista oppilaitosta pilotoi yhteisiä verkko-opintoja Lapissa – kokemukset hyviä, kehitystä kaivataan

Neljä am­ma­til­lis­ta op­pi­lai­tos­ta pilotoi yh­tei­siä verk­ko-opin­to­ja Lapissa – ko­ke­muk­set hyviä, ke­hi­tys­tä kai­va­taan

19.10.2021 19:26
Tilaajille
Unelma oikeustieteellisestä kävi toteen Rovalan avulla – ”Tajusin jo ensimmäisenä päivänä, mitä minun pitää pääsykokeissa tehdä toisin”
Mainos Rovala-Opisto

Unelma oi­keus­tie­teel­li­ses­tä kävi toteen Rovalan avulla – ”Ta­ju­sin jo en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä, mitä minun pitää pää­sy­ko­keis­sa tehdä toisin”

12.07.2021 08:13

Ro­va­la-opis­ton opis­ke­li­jal­la on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä

02.12.2020 19:06
Tilaajille
Rovalalle lisää vastuuta Rovaniemen alueen koulutuskentässä – oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus siirtyy Rovalaan

Ro­va­lal­le lisää vas­tuu­ta Ro­va­nie­men alueen kou­lu­tus­ken­täs­sä – op­pi­vel­vol­li­suus­iän ylit­tä­nei­den pe­rus­ope­tus siirtyy Ro­va­laan

17.06.2020 13:15
Tilaajille
Jennin sitkeys palkittiin kolmen vuoden opiskelun jälkeen – ”Kiitos Rovalan ja upeiden opettajien pääsin lähemmäs unelma-ammattiani”
Mainos Rovala-Opisto

Jennin sitkeys pal­kit­tiin kolmen vuoden opis­ke­lun jälkeen – ”Kiitos Rovalan ja upeiden opet­ta­jien pääsin lä­hem­mäs unel­ma-am­mat­tia­ni”

12.06.2020 07:00