Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Neljä am­ma­til­lis­ta op­pi­lai­tos­ta pilotoi yh­tei­siä verk­ko-opin­to­ja Lapissa – ko­ke­muk­set hyviä, ke­hi­tys­tä kai­va­taan

Rovala-opisto on yksi hankkeessa mukana olleista oppilaitoksista.
Rovala-opisto on yksi hankkeessa mukana olleista oppilaitoksista.
Kuva: Jouni Porsanger

Neljä Lapin ammatillista oppilaitosta pilotoivat yhteisiä ammatillisia verkko-opintoja. Lapin eAmis- hankkeessa opiskelijat pääsivät valitsemaan tarvitsemiaan opintoja itselle sopivaan ajankohtaan. Mallissa oppilas voi tutustua myös vaihteleviin tai erilaisiin ammatillisiin opintosisältöihin.

Hankkeessa ovat mukana Lapin ammattiopisto Lappia, Lapin koulutuskeskus Redu, Rovala-opisto ja Peräpohjolan opisto.