Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lappia
Nappaa uusi työpaikka Mätsis-rekrymessuilta
Mainos Lappia

Nappaa uusi työ­paik­ka Mät­sis-rek­ry­mes­suil­ta

21.01.2023 06:00
Seppo Selmgren on vuoden 2022 mentori

Seppo Selmg­ren on vuoden 2022 mentori

24.11.2022 10:40
Kemissä ammattiopisto Lappiassa valmistetut lohenpyrstölevyt saavat kehuja – Tampereen yliopisto tutkii massiivipuulevyjä, joissa ei käytetä lainkaan liimaa ja metallia

Kemissä am­mat­ti­opis­to Lap­pias­sa val­mis­te­tut lo­hen­pyrs­tö­le­vyt saavat kehuja – Tam­pe­reen yli­opis­to tutkii mas­sii­vi­puu­le­vy­jä, joissa ei käytetä lain­kaan liimaa ja me­tal­lia

14.11.2022 20:30 2
Tilaajille
Lappian johtajuus jaetaan kahtia vuoden ajaksi – Lapin liittoon yhteysjohtajan viransijaiseksi siirtyvää Virpi Liljaa tuuraavat talousjohtaja Juha Kallo ja osaamispalvelujohtaja Sanna Laihinen

Lappian joh­ta­juus jaetaan kahtia vuoden ajaksi – Lapin liit­toon yh­teys­joh­ta­jan vi­ran­si­jai­sek­si siir­ty­vää Virpi Liljaa tuu­raa­vat ta­lous­joh­ta­ja Juha Kallo ja osaa­mis­pal­ve­lu­joh­ta­ja Sanna Lai­hi­nen

01.11.2022 16:34 4
Tilaajille
Laaja-alaisia palveluja tarjolla yrittäjille, työnhakijoille ja opiskelusta kiinnostuneille – Amis, AMK ja TE-palvelut rattailla -kiertue vierailee syyskuussa Keminmaassa, Tervolassa ja Simossa
Mainos Lappia

Laa­ja-alai­sia pal­ve­lu­ja tar­jol­la yrit­tä­jil­le, työn­ha­ki­joil­le ja opis­ke­lus­ta kiin­nos­tu­neil­le – Amis, AMK ja TE-pal­ve­lut rat­tail­la -kier­tue vie­rai­lee syys­kuus­sa Ke­min­maas­sa, Ter­vo­las­sa ja Simossa

06.09.2022 06:00
Viikon kuva: Viimeiset lapinlehmät saapuivat Louelle
Kolumni

Viikon kuva: Vii­mei­set la­pin­leh­mät saa­pui­vat Louelle

02.09.2022 06:00 1
Tilaajille

Jari Iisakka va­lit­tiin Lappia Kou­lu­tus oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

20.06.2022 10:44
Tilaajille
Uusi lampola valmistuu Tervolaan - syksyllä Lappian Louen opetusmaatilalle muuttaa arvokasta alkuperäiskarjaa

Uusi lampola val­mis­tuu Ter­vo­laan - syk­syl­lä Lappian Louen ope­tus­maa­ti­lal­le muuttaa ar­vo­kas­ta al­ku­pe­räis­kar­jaa

15.06.2022 13:00
Lappia pitää huolta geenipankkikarjasta – Pelson lapinlehmät ja suomenlampaat tulevat syksyllä Louelle

Lappia pitää huolta gee­ni­pank­ki­kar­jas­ta – Pelson la­pin­leh­mät ja suo­men­lam­paat tulevat syk­syl­lä Louelle

09.06.2022 16:55
Tilaajille
Koulutuskuntayhtymä Lappia hakee lupaa media-alan erikoisammattitutkinnon järjestämiselle

Kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä Lappia hakee lupaa me­dia-alan eri­kois­am­mat­ti­tut­kin­non jär­jes­tä­mi­sel­le

25.05.2022 15:37
Lappian opiskelijat hemmottelevat Kemin Hiuspysäkillä ukrainalaisia naisia äitienpäivän kynnyksellä perjantaina

Lappian opis­ke­li­jat hem­mot­te­le­vat Kemin Hius­py­sä­kil­lä uk­rai­na­lai­sia naisia äi­tien­päi­vän kyn­nyk­sel­lä per­jan­tai­na

05.05.2022 19:14
Tilaajille
"Halusin valmistaa vaatteita joista itse pidän"

"Ha­lu­sin val­mis­taa vaat­tei­ta joista itse pidän"

17.03.2022 17:14 1
Tilaajille

Lappia ja Redu mukana Stora Enson hen­ki­löi­den ura­oh­jauk­ses­sa

17.03.2022 09:26
Liiketoimintaosaaminen huippuunsa työelämän ja koulutuksen yhteistyöllä
Mainos Lappia

Lii­ke­toi­min­ta­osaa­mi­nen huip­puun­sa työ­elä­män ja kou­lu­tuk­sen yh­teis­työl­lä

11.01.2022 06:00
Lampaat palaavat Lappian Tervolan opetusmaatilalle – moderni lampola valmistuu ensi kesänä, myös navetta menee remonttiin

Lampaat pa­laa­vat Lappian Ter­vo­lan ope­tus­maa­ti­lal­le – moderni lampola val­mis­tuu ensi kesänä, myös navetta menee re­mont­tiin

10.01.2022 06:30 1
Tilaajille
Lappian Louelle rakennetaan lampola - Lampaat siirtyvät Pelsosta Louelle ensi syksynä

Lappian Louelle ra­ken­ne­taan lampola - Lampaat siir­ty­vät Pel­sos­ta Louelle ensi syksynä

30.12.2021 15:50 1
Muurarin ammatti tekee paluuta – osaajapulan takia ikivanhassa työssä voi nyt lyödä rahoiksi

Muu­ra­rin ammatti tekee paluuta – osaa­ja­pu­lan takia iki­van­has­sa työssä voi nyt lyödä ra­hoik­si

28.12.2021 06:30 7
Tilaajille
Popmusiikkia Pohjan Torniosta – Lappian konservatorion opiskelijat kertovat musiikkitarinan 400-vuotiaasta Torniosta

Pop­mu­siik­kia Pohjan Tor­nios­ta – Lappian kon­ser­va­to­rion opis­ke­li­jat ker­to­vat mu­siik­ki­ta­ri­nan 400-vuo­tiaas­ta Tor­nios­ta

01.12.2021 13:03
Lappiassa opiskeleva Elina Pietilä palkittiin

Lap­pias­sa opis­ke­le­va Elina Pietilä pal­kit­tiin

24.11.2021 09:50
Neljä ammatillista oppilaitosta pilotoi yhteisiä verkko-opintoja Lapissa – kokemukset hyviä, kehitystä kaivataan

Neljä am­ma­til­lis­ta op­pi­lai­tos­ta pilotoi yh­tei­siä verk­ko-opin­to­ja Lapissa – ko­ke­muk­set hyviä, ke­hi­tys­tä kai­va­taan

19.10.2021 19:26
Tilaajille