Musiikki
Viimeisin tunti
Nuorena kuolleen rocktähden hautapaikka Isle of Wightilla on vaatimaton ja surullinen – Razzlen muistaa vielä moni, mutta kuka oli Nicholas Dingley?

Nuorena kuol­leen rock­täh­den hau­ta­paik­ka Isle of Wigh­til­la on vaa­ti­ma­ton ja su­rul­li­nen – Razzlen muistaa vielä moni, mutta kuka oli Ni­cho­las Ding­ley?

08:00 0
Tilaajille
Viikko
Maahisblues soi sittenkin Pyhällä jo viikonvaihteessa

Maa­his­blues soi sit­ten­kin Pyhällä jo vii­kon­vaih­tees­sa

17.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Kuuntele 11. PopuLappi: Tuottaminen ja räppääminen eivät mahdu samaan aikaan saman pään sisään, sanoo lappilaisen räpin periksiantamaton Neuvos

Kuun­te­le 11. Po­pu­Lap­pi: Tuot­ta­mi­nen ja räp­pää­mi­nen eivät mahdu samaan aikaan saman pään sisään, sanoo lap­pi­lai­sen räpin pe­rik­sian­ta­ma­ton Neuvos

17.09.2020 12:28 0
Lastenmusiikkiyhtye Mimmit kutsuu mukaan leikkiin ja tanssiin! – Esteetön konsertti lauantaina

Las­ten­mu­siik­ki­yh­tye Mimmit kutsuu mukaan leik­kiin ja tans­siin! – Es­tee­tön kon­sert­ti lauan­tai­na

17.09.2020 10:00 0
Sole Azul hitsaa yhteen tangon ja jazzin – yhtye keikkailee Rovaniemellä viikonloppuna

Sole Azul hitsaa yhteen tangon ja jazzin – yhtye keik­kai­lee Ro­va­nie­mel­lä vii­kon­lop­pu­na

16.09.2020 09:52 0
Yhteinen sävel kantaa yli rajojen – Jenny Erikssonin ja Sami Bergmanin pitkästä suhteesta löytyi myös musiikillinen ulottuvuus

Yh­tei­nen sävel kantaa yli rajojen – Jenny Eriks­so­nin ja Sami Berg­ma­nin pit­käs­tä suh­tees­ta löytyi myös mu­sii­kil­li­nen ulot­tu­vuus

14.09.2020 21:50 0
Tilaajille
Kuukausi
Psykedeelistä elektropoppia melankolisella latauksella – Ruusujen toinen albumi on onnistunut
Mielipide Anni Koikkalainen

Psy­ke­dee­lis­tä elekt­ro­pop­pia me­lan­ko­li­sel­la la­tauk­sel­la – Ruu­su­jen toinen albumi on on­nis­tu­nut

11.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Savunhaju seuraa Finlanders-yhtyeen loppukiertuetta Lapissa lauantaisen Pohjantien bussipalon jälkeen – ”Kävi tosi tuuri, ettei palo tapahtunut keskellä metsää"

Sa­vun­ha­ju seuraa Fin­lan­ders-yh­tyeen lop­pu­kier­tuet­ta Lapissa lauan­tai­sen Poh­jan­tien bus­si­pa­lon jälkeen – ”Kävi tosi tuuri, ettei palo ta­pah­tu­nut kes­kel­lä metsää"

07.09.2020 14:12 0
Tilaajille
Kun korsussa oli kurjaa, Erkki Tiesmaa tarttui kynään – mutta mistä kertoo ikivihreä sotalaulu Eldankajärven jää, joka vei tekijänsä telkien taakse?

Kun kor­sus­sa oli kurjaa, Erkki Tiesmaa tarttui kynään – mutta mistä kertoo iki­vih­reä so­ta­lau­lu El­dan­ka­jär­ven jää, joka vei te­ki­jän­sä telkien taakse?

05.09.2020 06:30 2
Tilaajille
Kuuntele PopuLappi, osa 9: Rovaniemeläisen niko.deuksen räppiuho jäi taakse ja nyt hän haaveilee taustatiimin työllistämisestä

Kuun­te­le Po­pu­Lap­pi, osa 9: Ro­va­nie­me­läi­sen ni­ko.deuk­sen räp­piu­ho jäi taakse ja nyt hän haa­vei­lee taus­ta­tii­min työl­lis­tä­mi­ses­tä

03.09.2020 15:03 0
Onko Torniossa Suomen suurin bändikämppä? – 1 500 neliön salissa on tilaa treenata

Onko Tor­nios­sa Suomen suurin bän­di­kämp­pä? – 1 500 neliön salissa on tilaa tree­na­ta

31.08.2020 19:30 0
Tilaajille
Kuuntele PopuLappi-podcast: Laulava poronhoitaja Veli-Rekka Ollila "Musiikillisesti en pysty valehtelemaan kenellekään"

Kuun­te­le Po­pu­Lap­pi-pod­cast: Laulava po­ron­hoi­ta­ja Ve­li-Rek­ka Ollila "Mu­sii­kil­li­ses­ti en pysty va­leh­te­le­maan ke­nel­le­kään"

27.08.2020 14:23 0
Lukijalta Mielipide Urpo Alatalo

Lu­ki­jal­ta: Muis­te­lus vuo­si­kym­men­ten takaa

27.08.2020 13:54 0
Tilaajille
Päiväkirja: Ain laulain työtäs tee
Kolumni Pekka Luokkala

Päi­vä­kir­ja: Ain laulain työtäs tee

26.08.2020 07:50 0
Tilaajille
Kuuntele PopuLappi-podcast: Seitsemän ensimmäistä osaa "Mitä miettii lappilainen muusikko?"

Kuun­te­le Po­pu­Lap­pi-pod­cast: Seit­se­män en­sim­mäis­tä osaa "Mitä miettii lap­pi­lai­nen muu­sik­ko?"

21.08.2020 09:48 0
Päiväkirja: Ehkä tanssia voi missä tahansa
Kolumni Johanna Metsänheimo

Päi­vä­kir­ja: Ehkä tanssia voi missä tahansa

21.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Kemin kaupunginorkesteria ei lakkauteta – yhteistyötä aiotaan syventää naapureiden ja oppilaitosten kanssa

Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­ria ei lak­kau­te­ta – yh­teis­työ­tä aiotaan sy­ven­tää naa­pu­rei­den ja op­pi­lai­tos­ten kanssa

20.08.2020 16:58 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin kamariorkesteri avaa syyskautensa torstaina – loppuunmyyty konsertti esitetään myös striiminä

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri avaa syys­kau­ten­sa tors­tai­na – lop­puun­myy­ty kon­sert­ti esi­te­tään myös strii­mi­nä

18.08.2020 15:29 0
Jarmo Puhakasta ei pitänyt tulla muusikkoa, mutta toisin kävi – matka bluesin ytimeen sai alkunsa Jimi Hendrixistä ja Rovaniemen pottukellareista: "Kaikki on ollut yhtä kolikonheittoa"

Jarmo Pu­ha­kas­ta ei pitänyt tulla muu­sik­koa, mutta toisin kävi – matka bluesin ytimeen sai alkunsa Jimi Hend­ri­xis­tä ja Ro­va­nie­men pot­tu­kel­la­reis­ta: "Kaikki on ollut yhtä ko­li­kon­heit­toa"

14.08.2020 11:00 0
Varjo-festivaali toi perjantaina auringon koronan hyydyttämään festarikesään, mutta turvaohjeet alueella muistuttavat arkitodellisuudesta

Var­jo-fes­ti­vaa­li toi per­jan­tai­na au­rin­gon koronan hyy­dyt­tä­mään fes­ta­ri­ke­sään, mutta tur­va­oh­jeet alueel­la muis­tut­ta­vat ar­ki­to­del­li­suu­des­ta

07.08.2020 22:05 0
Tilaajille