Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Musiikki
Päiväkirja: Maailman paras biisi
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Maail­man paras biisi

25.01.2022 10:48 1
Tilaajille
Blind Channel kertoi uuden albuminsa nimen ja julkaisupäivän

Blind Channel kertoi uuden al­bu­min­sa nimen ja jul­kai­su­päi­vän

22.01.2022 08:52
Tilaajille
Rollo soikoon: "Tätä voisi tehdä useamminkin" – Ensi-ep:nsä julkaissut Wuthering Pines mielii keikoille

Rollo soi­koon: "Tätä voisi tehdä useam­min­kin" – En­si-ep:n­sä jul­kais­sut Wut­he­ring Pines mielii kei­koil­le

05.01.2022 14:28
Tilaajille
Offside Reidars julkaisi vihaista punk-musaa C-kasetilla – yhtyeen jäsenet pelaavat lätkää samassa puulaakijoukkueessa

Offside Reidars jul­kai­si vi­hais­ta punk-mu­saa C-ka­se­til­la – yhtyeen jäsenet pe­laa­vat lätkää samassa puu­laa­ki­jouk­kuees­sa

28.12.2021 17:00
Tilaajille
Atomi-orkesterissa ei kysytä nuotinlukutaitoja vaan nautitaan yhteissoitosta

Ato­mi-or­kes­te­ris­sa ei kysytä nuo­tin­lu­ku­tai­to­ja vaan nau­ti­taan yh­teis­soi­tos­ta

27.12.2021 17:03
Tilaajille
Televisiosta ja Rovaniemen teatterista tutun Siiri Partasen joulussa on muutoksen tuulia – Kuuntele, millainen on Siirin tekemä joululaulu!

Te­le­vi­sios­ta ja Ro­va­nie­men teat­te­ris­ta tutun Siiri Par­ta­sen jou­lus­sa on muu­tok­sen tuulia – Kuun­te­le, mil­lai­nen on Siirin tekemä jou­lu­lau­lu!

21.12.2021 16:26
Tilaajille
Tornionlaakso versoo musiikkia  ja  Arto Junttila tekee sen tunnetuksi

Tor­nion­laak­so versoo mu­siik­kia ja Arto Junt­ti­la tekee sen tun­ne­tuk­si

20.12.2021 17:30
Tilaajille
Lapin kamariorkesteri täyttää ensi vuonna 50 vuotta, mutta kuinka monelle se on oikeasti tuttu?

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri täyttää ensi vuonna 50 vuotta, mutta kuinka monelle se on oi­keas­ti tuttu?

18.12.2021 11:00 2
Tilaajille
Aawastock-musiikkifestivaali tekee paluun ensi kesänä – yksi pääesiintyjistä on CMX

Aa­was­tock-mu­siik­ki­fes­ti­vaa­li tekee paluun ensi kesänä – yksi pää­esiin­ty­jis­tä on CMX

17.12.2021 11:40
Tilaajille
Elokuva-arvio: Tarpeeton mutta upea uusinta –West Side Story on moitteetonta viihdettä

Elo­ku­va-ar­vio: Tar­pee­ton mutta upea uusinta –West Side Story on moit­tee­ton­ta viih­det­tä

13.12.2021 13:23
Kittiläläinen luokanopettaja Saila on työskennellyt 16 vuotta laulajana – "Laulaminen on valtava etuoikeus"

Kit­ti­lä­läi­nen luo­kan­opet­ta­ja Saila on työs­ken­nel­lyt 16 vuotta lau­la­ja­na – "Lau­la­mi­nen on valtava etuoi­keus"

12.12.2021 11:03
Tilaajille
Arvostelu: Kotisolistien valossa ja lämmössä

Ar­vos­te­lu: Ko­ti­so­lis­tien valossa ja läm­mös­sä

10.12.2021 17:43
Tilaajille
Musiikki tarjoaa elämyksiä ja tuottaa hyvinvointia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mu­siik­ki tarjoaa elä­myk­siä ja tuottaa hy­vin­voin­tia

08.12.2021 05:00
Popmusiikkia Pohjan Torniosta – Lappian konservatorion opiskelijat kertovat musiikkitarinan 400-vuotiaasta Torniosta

Pop­mu­siik­kia Pohjan Tor­nios­ta – Lappian kon­ser­va­to­rion opis­ke­li­jat ker­to­vat mu­siik­ki­ta­ri­nan 400-vuo­tiaas­ta Tor­nios­ta

01.12.2021 13:03
Laulaja Suvi Teräsniska ilmoitti, ettei konsertoi Rovaniemellä kirkon korkean vuokran takia – seurakunta puolustaa hinnoittelua tasapuolisuudella

Laulaja Suvi Te­räs­nis­ka il­moit­ti, ettei kon­ser­toi Ro­va­nie­mel­lä kirkon korkean vuokran takia – ­seu­ra­kun­ta puo­lus­taa hin­noit­te­lua ta­sa­puo­li­suu­del­la

29.11.2021 18:00 25
Tilaajille
Länsirajalla poppia ja rokkia tehtiin etulinjassa muuhun Suomeen – Lappian väeltä suurproduktio 400-vuotiaan Tornion kunniaksi

Län­si­ra­jal­la poppia ja rokkia tehtiin etu­lin­jas­sa muuhun Suomeen – Lappian väeltä suur­pro­duk­tio 400-vuo­tiaan Tornion kun­niak­si

27.11.2021 08:00
Tilaajille
Vihdoin diskoon! – Erityisryhmille järjestetään harvoin omia yhteisiä bileitä

Vihdoin dis­koon! – Eri­tyis­ryh­mil­le jär­jes­te­tään harvoin omia yh­tei­siä bileitä

26.11.2021 10:30
Arvio: Lordin levypaketti rikkoo ennätyksiä, muttei rajoja

Arvio: Lordin le­vy­pa­ket­ti rikkoo en­nä­tyk­siä, muttei rajoja

26.11.2021 10:00
Tilaajille

Kek­si-pal­kin­to jaetaan kah­dek­san­nen kerran

24.11.2021 23:21