Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Musiikki
Kuukausi
Lauteilla jo viisi vuotta – Kunnan pojat -orkesteri julkaisee lauantaina levyn ja historiikin

Lau­teil­la jo viisi vuotta – Kunnan pojat -or­kes­te­ri jul­kai­see lauan­tai­na levyn ja his­to­rii­kin

25.01.2023 15:15
Tilaajille
Lapin kesässä aikuisille kolme omaa musiikkifestivaalia – ulos siirtyvä Santa Open Air hakee vielä yleisöään

Lapin kesässä ai­kui­sil­le kolme omaa mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lia – ulos siir­ty­vä Santa Open Air hakee vielä ylei­söään

24.01.2023 18:52 1
Tilaajille
Poppi ja rokki jammattiin Suomeen Tornion kautta – Arto Junttilan dokumentti sukeltaa rajakaupungin musiikkiin vuodesta 1925 alkaen punkin nousuun saakka

Poppi ja rokki jam­mat­tiin Suomeen Tornion kautta – Arto Junt­ti­lan do­ku­ment­ti su­kel­taa ra­ja­kau­pun­gin mu­siik­kiin vuo­des­ta 1925 alkaen punkin nousuun saakka

24.01.2023 17:30 2
Tilaajille
Dokumenttielokuva Revontulten räppäri kertoo saamelaismuusikko Mihkku Laitin matkasta kohti musiikkiunelmia

Do­ku­ment­ti­elo­ku­va Re­von­tul­ten räppäri kertoo saa­me­lais­muu­sik­ko Mihkku Laitin mat­kas­ta kohti mu­siik­ki­unel­mia

20.01.2023 13:08
Tilaajille
Saagat ja laulut käsi kädessä – Oiva Arvolan tekstit kohtaavat musiikin Oodeja oivalluksille -esityksessä

Saagat ja laulut käsi kädessä – Oiva Arvolan tekstit koh­taa­vat mu­sii­kin Oodeja oi­val­luk­sil­le -e­si­tyk­ses­sä

20.01.2023 09:50
Tilaajille
Maailmalla kiertänyt rock-muusikko Nicky Rothen palasi kotikaupunkiinsa Kemiin tekemään uutta musiikkia – suurin osa uuden albumin biiseistä syntyi suljetulla osastolla

Maail­mal­la kier­tä­nyt rock-muu­sik­ko Nicky Rothen palasi ko­ti­kau­pun­kiin­sa Kemiin te­ke­mään uutta mu­siik­kia – suurin osa uuden albumin bii­seis­tä syntyi sul­je­tul­la osas­tol­la

19.01.2023 13:00
Päiväkirja: Bilebiisit löytyvät nyt throwback-listoilta – nämä asiat herättivät siihen, että yli 30-vuotias ei ole enää nuori
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Bi­le­bii­sit löy­ty­vät nyt throw­back-lis­toil­ta – nämä asiat he­rät­ti­vät siihen, että yli 30-vuo­tias ei ole enää nuori

19.01.2023 06:00
Tilaajille
Rovaniemeläislähtöinen säveltäjä Outi Tarkiainen elää keskellä väkevää luomiskautta – kasvavan kansainvälisen pyörityksen keskellä koti pohjoisessa on tärkeä ankkuri

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen sä­vel­tä­jä Outi Tar­kiai­nen elää kes­kel­lä väkevää luo­mis­kaut­ta – kas­va­van kan­sain­vä­li­sen pyö­ri­tyk­sen kes­kel­lä koti poh­joi­ses­sa on tärkeä ankkuri

17.01.2023 17:30 2
Tilaajille
Maailman pimein jazzfestivaali järjestetään 40. kertaa – Kaamosjazz soi tauon jälkeen taas Saariselällä

Maail­man pimein jazz­fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään 40. kertaa – Kaa­mos­jazz soi tauon jälkeen taas Saa­ri­se­läl­lä

16.01.2023 18:02 1
Tilaajille
UMK tarjoilee tänä vuonna poppia ja bileitä – euroviisuedustajuudesta kisaavat muun muassa Robin Packalen, Portion Boys ja Benjamin

UMK tar­joi­lee tänä vuonna poppia ja bileitä – eu­ro­vii­su­edus­ta­juu­des­ta ki­saa­vat muun muassa Robin Pac­ka­len, Portion Boys ja Ben­ja­min

11.01.2023 08:33
Sallalainen jousenrakentaja Armin Seebass keksi korvaajan eebenpuulle ja norsunluulle – "On huono tunne käyttää sellaista, mikä on vaarassa"

Sal­la­lai­nen jou­sen­ra­ken­ta­ja Armin Seebass keksi kor­vaa­jan ee­ben­puul­le ja nor­sun­luul­le – "On huono tunne käyttää sel­lais­ta, mikä on vaa­ras­sa"

09.01.2023 17:30 3
Tilaajille
Jouni ja Hilkka kastettiin aikanaan samalla vedellä ja vuosia myöhemmin he kohtasivat linja-autossa – siitä alkoi kauppiaiden yhteinen tarina, joka on kestänyt jo yli 60 vuotta

Jouni ja Hilkka kas­tet­tiin ai­ka­naan samalla vedellä ja vuosia myö­hem­min he koh­ta­si­vat lin­ja-au­tos­sa – siitä alkoi kaup­piai­den yh­tei­nen tarina, joka on kes­tä­nyt jo yli 60 vuotta

09.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Muistoja Särestöstä – pianisti Paavali Jumppanen esiintyy Korundissa Reidar Särestöniemen inspiroimana

Muis­to­ja Sä­res­tös­tä – pia­nis­ti Paavali Jump­pa­nen esiin­tyy Ko­run­dis­sa Reidar Sä­res­tö­nie­men ins­pi­roi­ma­na

06.01.2023 06:00
Tilaajille
Levyarvio: Paniikki, melodraama ja perämetsien meininki – Baabelin Nulikoiden kolmas ep tuo lappilaisen sekoilun sivistyneelle 2020-luvulle

Le­vyar­vio: Pa­niik­ki, me­lo­draa­ma ja pe­rä­met­sien mei­nin­ki – ­Baa­be­lin Nu­li­koi­den kolmas ep tuo lap­pi­lai­sen se­koi­lun si­vis­ty­neel­le 2020-lu­vul­le

03.01.2023 14:15
Tilaajille
Vanhemmat
Raskaan rockin erikoislehti Inferno ponnistaa pohjoisesta: "Harrastelijat kirjoittivat krapulapäissään"

Raskaan rockin eri­kois­leh­ti Inferno pon­nis­taa poh­joi­ses­ta: "Har­ras­te­li­jat kir­joit­ti­vat kra­pu­la­päis­sään"

28.12.2022 08:02
Tilaajille
Musiikkilehdet porskuttavat yhä eteenpäin uskollisten tilaajien ansiosta – "Kolahtaa useampaan postilaatikkoon"

Mu­siik­ki­leh­det pors­kut­ta­vat yhä eteen­päin us­kol­lis­ten ti­laa­jien an­sios­ta – "Ko­lah­taa useam­paan pos­ti­laa­tik­koon"

28.12.2022 08:00
Tilaajille
Rovaniemeläislähtöinen Inga Söder tuo tähän jouluun omaa musiikkiaan – Lohtulaulu henkilökohtaiseen suruun syntyi ennakolta ja tietämättä

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Inga Söder tuo tähän jouluun omaa mu­siik­kiaan – Loh­tu­lau­lu hen­ki­lö­koh­tai­seen suruun syntyi en­na­kol­ta ja tie­tä­mät­tä

17.12.2022 16:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ran­ta­koi­vun alla

16.12.2022 05:00
Tilaajille
Jazzin ja rapin maaginen symbioosi – Hannibal ja Hot Heros saapuu keikalle Korkalovaaraan

Jazzin ja rapin maa­gi­nen sym­bioo­si – Han­ni­bal ja Hot Heros saapuu kei­kal­le Kor­ka­lo­vaa­raan

15.12.2022 08:00
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin John Storgårds vannoo monipuolisen ohjelmiston nimiin, se pitää muusikoiden ja yleisön mielet virkeinä – uusi pesti BBC:n filharmonikkojen ylikapellimestarina laittoi kalenterin uusiksi

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin John Storgårds vannoo mo­ni­puo­li­sen oh­jel­mis­ton nimiin, se pitää muu­si­koi­den ja yleisön mielet vir­kei­nä – uusi pesti BBC:n fil­har­mo­nik­ko­jen yli­ka­pel­li­mes­ta­ri­na laittoi ka­len­te­rin uusiksi

14.12.2022 17:37 2
Tilaajille