Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Musiikki
Kuukausi
Kun korona keskeytti kiertueen, Lordi teki historiaa ja siinä sivussa vähän diskoa: "Vastaan änkyröinti on suurin muusani"

Kun korona kes­keyt­ti kier­tueen, Lordi teki his­to­riaa ja siinä sivussa vähän diskoa: "Vas­taan än­ky­röin­ti on suurin muu­sa­ni"

16.10.2021 17:00
Tilaajille
Debyyttialbumi syntyi kerrostaloyksiössä – Apollo I Nine tekee tasokasta vaihtoehtoista popmusiikkia kotikonstein

De­byyt­ti­al­bu­mi syntyi ker­ros­ta­lo­yk­siös­sä – Apollo I Nine tekee ta­so­kas­ta vaih­to­eh­tois­ta pop­mu­siik­kia ko­ti­kons­tein

13.10.2021 13:25
Milana Misic näyttelee äitiään – Laila Kinnusesta kertova laulunäytelmä vierailee Korundissa

Milana Misic näyt­te­lee äitiään – Laila Kin­nu­ses­ta kertova lau­lu­näy­tel­mä vie­rai­lee Ko­run­dis­sa

11.10.2021 14:06 1
Konserttiarvio: Kuusikymppisen Seitakuoron multijuhlissa

Kon­sert­tiar­vio: Kuu­si­kymp­pi­sen Sei­ta­kuo­ron mul­ti­juh­lis­sa

10.10.2021 15:11
Tilaajille
Arvostelu: Tuntureiden korkuinen äänivalli

Ar­vos­te­lu: Tun­tu­rei­den kor­kui­nen ää­ni­val­li

06.10.2021 16:46
Tilaajille
"Kväänimaan oopperan kun näkisi vielä nousevan näyttämölle" – Ruska-tapahtuman vetäjä Bengt Pohjanen heittää viestikapulaa tuleville tulisieluille

"K­vää­ni­maan oop­pe­ran kun näkisi vielä nou­se­van näyt­tä­möl­le" – Rus­ka-ta­pah­tu­man vetäjä Bengt Poh­ja­nen heittää vies­ti­ka­pu­laa tu­le­vil­le tu­li­sie­luil­le

06.10.2021 12:49 1
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Rak­kau­des­ta mu­siik­kiin

05.10.2021 21:51
Tilaajille
Martti Servo selvisi keikkapuutostaudista ja tunnelmoi sinisestä taivaasta Rovaniemellä

Martti Servo selvisi keik­ka­puu­tos­tau­dis­ta ja tun­nel­moi si­ni­ses­tä tai­vaas­ta Ro­va­nie­mel­lä

04.10.2021 09:55
Mari Mulari tunnelmoi kesäöitä maalauksissaan ja lauluissaan

Mari Mulari tun­nel­moi ke­sä­öi­tä maa­lauk­sis­saan ja lau­luis­saan

30.09.2021 09:45
Arvostelu: Rovaniemeläinen Rosa Coste esittää vuoden kiinnostavimmat identiteettipohdinnat

Ar­vos­te­lu: Ro­va­nie­me­läi­nen Rosa Coste esittää vuoden kiin­nos­ta­vim­mat iden­ti­teet­ti­poh­din­nat

29.09.2021 08:30
Tilaajille
Rollot eli Los Rollos teki vuoden läpimurron – lukio jäi levytyssopimuksen vuoksi kesken, mutta nyt tuottajaduo tähyää maailmalle

Rollot eli Los Rollos teki vuoden lä­pi­mur­ron – lukio jäi le­vy­tys­so­pi­muk­sen vuoksi kesken, mutta nyt tuot­ta­ja­duo tähyää maail­mal­le

28.09.2021 07:00
Tilaajille
Vanhemmat
Andreas on uusi konserttisali Sodankylässä – tavoitteena on esitellä erityisesti Lapin taitavia muusikoita

Andreas on uusi kon­sert­ti­sa­li So­dan­ky­läs­sä – ta­voit­tee­na on esi­tel­lä eri­tyi­ses­ti Lapin tai­ta­via muu­si­koi­ta

15.09.2021 08:39
Tilaajille
Arvostelu: Sodankylän idealistin ratkaisevat voimasanat

Ar­vos­te­lu: So­dan­ky­län idea­lis­tin rat­kai­se­vat voi­ma­sa­nat

12.09.2021 18:01
Tilaajille
Rakkaudesta puhuminen on cool – Sodankylästä lähtöisin oleva muusikko Stepa rohkaisee ihmisiä puhumaan tunteista ja olemaan hyviä tyyppejä

Rak­kau­des­ta pu­hu­mi­nen on cool – So­dan­ky­läs­tä läh­töi­sin oleva muu­sik­ko Stepa roh­kai­see ihmisiä pu­hu­maan tun­teis­ta ja olemaan hyviä tyyp­pe­jä

08.09.2021 17:00
Tilaajille
Arvostelu: Ulvontaa yleisössä ja ulvonnan yleisöä

Ar­vos­te­lu: Ul­von­taa ylei­sös­sä ja ul­von­nan yleisöä

05.09.2021 10:39
Tilaajille
Jukka Tarkiainen järjestää nimeään kantavat Jukka-festarit: "Tarpeeksi kahjo idea pitää toteuttaa"

Jukka Tar­kiai­nen jär­jes­tää nimeään kan­ta­vat Juk­ka-fes­ta­rit: "Tar­peek­si kahjo idea pitää to­teut­taa"

02.09.2021 07:57
Tilaajille
Päiväkirja: 538 päivän matka Kaunispäältä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: 538 päivän matka Kau­nis­pääl­tä

02.09.2021 06:10 1
Tilaajille
Arvostelu: Kepein jaloin Karjalan poluilla

Ar­vos­te­lu: Kepein jaloin Kar­ja­lan po­luil­la

25.08.2021 21:53
Tilaajille
Musiikkikauppa.com avaa myymälän Rovaniemelle syyskuussa: "Ajatuksena on tehdä tästä muusikoiden keidas"

Mu­siik­ki­kaup­pa.com avaa myy­mä­län Ro­va­nie­mel­le syys­kuus­sa: "A­ja­tuk­se­na on tehdä tästä muu­si­koi­den keidas"

24.08.2021 15:02
Tilaajille
Viulunsoitto pelasti köyhyydestä – Igor Ariaksen tie Kolumbiasta Rovaniemelle on ihmeellinen tarina äidin sitkeydestä

Viu­lun­soit­to pelasti köy­hyy­des­tä – Igor Ariak­sen tie Ko­lum­bias­ta Ro­va­nie­mel­le on ih­meel­li­nen tarina äidin sit­key­des­tä

20.08.2021 17:00 7
Tilaajille