Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Musiikki
Kuukausi
Klassisen kitarasankarin taidonnäyte – Kitaravirtuoosi Ismo Eskelinen loi resitaalikonsertillaan taidon ja tunteen taikapiirin

Klas­si­sen ki­ta­ra­san­ka­rin tai­don­näy­te – Ki­ta­ra­vir­tuoo­si Ismo Es­ke­li­nen loi re­si­taa­li­kon­ser­til­laan taidon ja tunteen tai­ka­pii­rin

20.11.2023 13:45
Tilaajille
Ja niin 3-vuotias lapseni heitettiin ulos konsertista
Kolumni

Ja niin 3-vuo­tias lapseni hei­tet­tiin ulos kon­ser­tis­ta

19.11.2023 16:45 41
"Olen vakuuttunut siitä, että musiikki on lähtökohtainen osa ihmisyyttä" – Professori Suvi Saarikallio ja muut  ammattilaiset kokoontuvat Rovaniemelle pohtimaan musiikkikasvatuksen paikkaa suhteessa yhteiskuntaan

"Olen va­kuut­tu­nut siitä, että mu­siik­ki on läh­tö­koh­tai­nen osa ih­mi­syyt­tä" – P­ro­fes­so­ri Suvi Saa­ri­kal­lio ja muut am­mat­ti­lai­set ko­koon­tu­vat Ro­va­nie­mel­le poh­ti­maan mu­siik­ki­kas­va­tuk­sen paikkaa suh­tees­sa yh­teis­kun­taan

14.11.2023 17:32
Tilaajille
Kemiläinen Marko Haapaniemi on laulanut Olavi Virran tangoja vuosien ajan – nyt hän voitti Laila ja Olavi Virta -kilpailun

Ke­mi­läi­nen Marko Haa­pa­nie­mi on lau­la­nut Olavi Virran tangoja vuosien ajan – nyt hän voitti Laila ja Olavi Virta -kil­pai­lun

10.11.2023 19:30 1
Tilaajille
Arvio: Valoa, vireitä ja kosketinvelhoutta – Lapin kamariorkesterin päävierailija Olli Mustosen huippupianismi kantoi yllätysmuuttujan yli

Arvio: Valoa, vireitä ja kos­ke­tin­vel­hout­ta – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin pää­vie­rai­li­ja Olli Mus­to­sen huip­pu­pia­nis­mi kantoi yl­lä­tys­muut­tu­jan yli

10.11.2023 15:00
Tilaajille
Levyarvio: Klassista musiikkia, elektronisesti – Jori Hulkkosen laajakaarinen eepos noussee pitkän uran parhaisiin teoksiin

Le­vyar­vio: Klas­sis­ta mu­siik­kia, elekt­ro­ni­ses­ti – Jori Hulk­ko­sen laa­ja­kaa­ri­nen eepos noussee pitkän uran par­hai­siin teok­siin

10.11.2023 12:00
Tilaajille
Lapin pienten kylien puolustaja sai Lapin taidepalkinnon – Talonpoika Lalli tekee räppiä omista kokemuksista ja ympärillä näkemästään elämästä

Lapin pienten kylien puo­lus­ta­ja sai Lapin tai­de­pal­kin­non – Ta­lon­poi­ka Lalli tekee räppiä omista ko­ke­muk­sis­ta ja ym­pä­ril­lä nä­ke­mäs­tään elä­mäs­tä

09.11.2023 13:00 8
Tilaajille
Nyt valitaan Pohjois-Suomen paras levynkansi ikinä – Katso raadin 12 suosikkia tai äänestä omaa ehdokastasi

Nyt va­li­taan Poh­jois-Suo­men paras le­vyn­kan­si ikinä – Katso raadin 12 suo­sik­kia tai äänestä omaa eh­do­kas­ta­si

06.11.2023 15:59 3
Lasse Hoikka on vetänyt Souvareitaan jo 45 vuotta – huippuvuosina taottiin menestyksen tie, mutta on sitä kompuroitukin, välillä jopa verissä päin

Lasse Hoikka on vetänyt Sou­va­rei­taan jo 45 vuotta – huip­pu­vuo­si­na taot­tiin me­nes­tyk­sen tie, mutta on sitä kom­pu­roi­tu­kin, välillä jopa verissä päin

04.11.2023 05:00 15
Tilaajille
Levyarvio: Maakuntien gangstarap ennen ja nyt – Hannibalin yhteistyökumppanit vaihtuvat, mutta taso pysyy

Le­vyar­vio: Maa­kun­tien gangs­ta­rap ennen ja nyt – Han­ni­ba­lin yh­teis­työ­kump­pa­nit vaih­tu­vat, mutta taso pysyy

03.11.2023 17:30
Tilaajille
Pähkinänsärkijä tuo Lappia-talon lavalle yli 200 nuorta soittajaa ja tanssijaa – joulusatu nähdään ensimmäistä kertaa Rovaniemellä

Päh­ki­nän­sär­ki­jä tuo Lap­pia-ta­lon lavalle yli 200 nuorta soit­ta­jaa ja tans­si­jaa – jou­lu­sa­tu nähdään en­sim­mäis­tä kertaa Ro­va­nie­mel­lä

03.11.2023 17:11
Tilaajille
Vanhemmat
Levyarvio: Teknisestä briljanssista syvään runollisuuteen – livelevy todistaa Erja Lyytisen voiman myös vokalistina

Le­vyar­vio: Tek­ni­ses­tä bril­jans­sis­ta syvään ru­nol­li­suu­teen – li­ve­le­vy to­dis­taa Erja Lyy­ti­sen voiman myös vo­ka­lis­ti­na

01.11.2023 11:00
Tilaajille
Konserttiarvio: Rovaniemen oma John Storgårds juhli 60-vuotispäiväänsä mahtipontisen Mahlerin puikoissa

Kon­sert­tiar­vio: Ro­va­nie­men oma John Storgårds juhli 60-vuo­tis­päi­vään­sä mah­ti­pon­ti­sen Mah­le­rin pui­kois­sa

26.10.2023 10:31
Tilaajille
Kaija Saariahon Terra Memoria hioutuu yleisölle – 40-vuotias Meri-Lapin jousikvartetti työstää syksyyn Unia ja muistoja -konserttia

Kaija Saa­ri­ahon Terra Memoria hioutuu ylei­söl­le – 40-vuo­tias Me­ri-La­pin jou­si­kvar­tet­ti työstää syksyyn Unia ja muis­to­ja -kon­sert­tia

17.10.2023 18:00
Tilaajille
Levyarvio: Jaakko Laitisen ja Lapin Lisän esikoisalbumi versioi Lappi-iskelmän klassikot nykypäivässä eläväksi

Le­vyar­vio: Jaakko Lai­ti­sen ja Lapin Lisän esi­kois­al­bu­mi versioi Lap­pi-is­kel­män klas­si­kot ny­ky­päi­väs­sä elä­väk­si

15.10.2023 14:00 4
Tilaajille
Ruotsissa suositun ja Pellossa kesiään viettäneen Markus Krunegårdin biisihanat aukesivat suomeksi – "Sitä varten piti lentää toiselle puolelle maapalloa"

Ruot­sis­sa suo­si­tun ja Pel­los­sa kesiään viet­tä­neen Markus Kru­negår­din bii­si­ha­nat au­ke­si­vat suo­mek­si – "Sitä varten piti lentää toi­sel­le puo­lel­le maa­pal­loa"

15.10.2023 05:00
Tilaajille
Suomen epäonnisimman festarin järjestänyt Mikko Levón lääkitsee itseään länkkäreillä ja paljastaa, että tapahtuma halutaan kahdelle muullekin paikkakunnalle

Suomen epä­on­ni­sim­man fes­ta­rin jär­jes­tä­nyt Mikko Levón lää­kit­see itseään länk­kä­reil­lä ja pal­jas­taa, että ta­pah­tu­ma ha­lu­taan kah­del­le muul­le­kin paik­ka­kun­nal­le

12.10.2023 16:30
Tilaajille
Korundijazz syntyy rakkaudesta lajiin – festareilla ei pääse hyvää musiikkia pakoon, nokkamies Tapio Maunuvaara lupaa

Ko­run­di­jazz syntyy rak­kau­des­ta lajiin – fes­ta­reil­la ei pääse hyvää mu­siik­kia pakoon, nok­ka­mies Tapio Mau­nu­vaa­ra lupaa

02.10.2023 17:30
Tilaajille
Kun kemiläislähtöinen DJ Jori Hulkkonen aloitti uransa, hän lensi keikalle Eurooppaan ja toivoi parasta – Nyt ala on ammattimainen, mutta samalla salaperäisyyttä on hävinnyt

Kun ke­mi­läis­läh­töi­nen DJ Jori Hulk­ko­nen aloitti uransa, hän lensi kei­kal­le Eu­roop­paan ja toivoi parasta – Nyt ala on am­mat­ti­mai­nen, mutta samalla sa­la­pe­räi­syyt­tä on hä­vin­nyt

27.09.2023 13:45
Tilaajille
Levyarvio: Markus Krunegårdin paluu äitinsä suvun maisemiin on epätasainen ja ihana kuin elämä

Le­vyar­vio: Markus Kru­negår­din paluu äitinsä suvun mai­se­miin on epä­ta­sai­nen ja ihana kuin elämä

22.09.2023 13:25
Tilaajille