Arviot
Viimeisin tunti
Arvio: Antebellum-elokuvassa kidutaan valkoisen pahuuden lonkeroissa

Arvio: An­te­bel­lum-elo­ku­vas­sa ki­du­taan val­koi­sen pa­huu­den lon­ke­rois­sa

20:00 0
Tilaajille
Arvio: Charles Dickensin klassikkoromaanin uusfilmatisointi on valloittavan viehättävä, ja kunnianosoitus ikuisen optimismin vankkumattomalle voimalle

Arvio: Charles Dic­ken­sin klas­sik­ko­ro­maa­nin uus­fil­ma­ti­soin­ti on val­loit­ta­van vie­hät­tä­vä, ja kun­nian­osoi­tus ikuisen op­ti­mis­min vank­ku­mat­to­mal­le voi­mal­le

20:00 0
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Arvio: Kaunis mieli, ja kuinka se murehtii – Oulun Synninkantajien pikku Aaron hakee riipaisevuudessa vertaistaan

Arvio: Kaunis mieli, ja kuinka se mu­reh­tii – Oulun Syn­nin­kan­ta­jien pikku Aaron hakee rii­pai­se­vuu­des­sa ver­tais­taan

13:08 0
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Jutajaisten saamelaiskonsertissa päästiin todistamaan ylisukupolvista saamesolistien voimaa

Arvio: Ju­ta­jais­ten saa­me­lais­kon­ser­tis­sa pääs­tiin to­dis­ta­maan yli­su­ku­pol­vis­ta saa­me­so­lis­tien voimaa

13.09.2020 15:49 0
Tilaajille
Arvio: Rovaniemen teatterin Lempi kertoo vihasta ja rakkaudesta

Arvio: Ro­va­nie­men teat­te­rin Lempi kertoo vihasta ja rak­kau­des­ta

13.09.2020 14:47 0
Tilaajille
Arvio: Kotisolistien lämpöä ja kirkkautta

Arvio: Ko­ti­so­lis­tien lämpöä ja kirk­kaut­ta

28.08.2020 20:21 0
Tilaajille
Arvostelu: Melankoliaa neulan pistoin – Rovaniemen kotiseutumuseolle pystytetty tekstiilitaidenäyttely kutsuu lähelle

Ar­vos­te­lu: Me­lan­ko­liaa neulan pistoin – Ro­va­nie­men ko­ti­seu­tu­mu­seol­le pys­ty­tet­ty teks­tii­li­tai­de­näyt­te­ly kutsuu lähelle

06.08.2020 19:29 0
Tilaajille
Levyarvio: Mitenhän tässä oikein käy? Outi Tarkiaisien sinfoniset sarjat jylisevät dramaattisesti Lapin kamariorkesterin otteessa

Le­vyar­vio: Mi­ten­hän tässä oikein käy? Outi Tar­kiai­sien sin­fo­ni­set sarjat jy­li­se­vät dra­maat­ti­ses­ti Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin ot­tees­sa

06.08.2020 17:39 0
Tilaajille
Vaikka muu vietäisiin, jäljellä on vielä rohkeus – HBO-sarjan Praha rakentuu murretuista sävyistä, tupakansavusta ja jokapäiväisistä järjestelmän sortotoimista

Vaikka muu vie­täi­siin, jäl­jel­lä on vielä rohkeus – HBO-sar­jan Praha ra­ken­tuu mur­re­tuis­ta sä­vyis­tä, tu­pa­kan­sa­vus­ta ja jo­ka­päi­väi­sis­tä jär­jes­tel­män sor­to­toi­mis­ta

06.08.2020 07:00 0

Poi­min­to­ja ra­dio-oh­jel­mis­ta: Pod­cas­teis­sa pu­hu­taan hä­pei­le­mät­tä ra­han­käy­tös­tä ja poh­di­taan teat­te­rin­te­koa ko­ro­na­ke­vään jälkeen

29.07.2020 07:00 0
Suoratoistopalveluiden tarjonnasta poimittua: Erillään kasvaneiden siskosten tarina koskettaa, uudella kaudella paljastuu perhesalaisuus

Suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­den tar­jon­nas­ta poi­mit­tua: Eril­lään kas­va­nei­den sis­kos­ten tarina kos­ket­taa, uudella kau­del­la pal­jas­tuu per­he­sa­lai­suus

18.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Palestiinan rohkeat nykynaiset pyristelevät uuden ja vanhan maailman välissä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Pa­les­tii­nan rohkeat ny­ky­nai­set py­ris­te­le­vät uuden ja vanhan maail­man välissä

15.07.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Murray puuskuttaa aavikon laidalla harhailukomediassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Murray puus­kut­taa aavikon lai­dal­la har­hai­lu­ko­me­dias­sa

07.07.2020 07:00 0
Arvio: Vierailu viidakkoon –Janne Laineen näyttely Aineen taidemuseossa pohtii suhdettamme metsään

Arvio: Vie­rai­lu vii­dak­koon –Janne Laineen näyt­te­ly Aineen tai­de­mu­seos­sa pohtii suh­det­tam­me metsään

30.06.2020 21:00 0
Tilaajille
Arvio: Sama taivas, sama maa – valokuvanäyttely rinnastaa näkymiä Atlantin kahdelta rannalta

Arvio: Sama taivas, sama maa – va­lo­ku­va­näyt­te­ly rin­nas­taa näkymiä At­lan­tin kah­del­ta ran­nal­ta

30.06.2020 20:55 0
Tilaajille
Arvio: Vain sinä, minä ja koko maailma –Agit-Cirkin koronahanke Unum päästää katsojan kolmen intiimin sooloesityksen keskipisteeseen

Arvio: Vain sinä, minä ja koko maailma –A­git-Cir­kin ko­ro­na­han­ke Unum päästää kat­so­jan kolmen in­tii­min soo­lo­esi­tyk­sen kes­ki­pis­tee­seen

29.06.2020 12:28 0
Tilaajille
Näyttelyarvostelu: Totta vai pelkkää sumua? Maailmallinen kaaos ja sen synkkä historia avautuvat Erkki Nampajärven kuvissa

Näyt­te­lyar­vos­te­lu: Totta vai pelkkää sumua? Maail­mal­li­nen kaaos ja sen synkkä his­to­ria avau­tu­vat Erkki Nam­pa­jär­ven kuvissa

23.06.2020 10:45 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Aika on muuttanut Oscar-voittajaa, Forrest Gumpissa on traagisempiakin sävyjä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Aika on muut­ta­nut Os­car-voit­ta­jaa, Forrest Gum­pis­sa on traa­gi­sem­pia­kin sävyjä

16.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Tom Cruise luottaa vain nyrkkeihinsä toimintajännärin jatko-osassa

Tom Cruise luottaa vain nyrk­kei­hin­sä toi­min­ta­jän­nä­rin jat­ko-osas­sa

15.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Satu voittaa synkän saarnamiehen viiden tähden klassikkoelokuvassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Satu voittaa synkän saar­na­mie­hen viiden tähden klas­sik­ko­elo­ku­vas­sa

13.06.2020 07:02 0