Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Arviot
Viimeisin 24 tuntia
Arvio: Kun Beatles-vinyyli mursi jäät — Populäärimusiikkia Vittulajänkältä on toteutettu säästelemättä Rovaniemen teatterin suurelle näyttämölle

Arvio: Kun Beat­les-vi­nyy­li mursi jäät — Po­pu­lää­ri­mu­siik­kia Vit­tu­la­jän­käl­tä on to­teu­tet­tu sääs­te­le­mät­tä Ro­va­nie­men teat­te­rin suu­rel­le näyt­tä­möl­le

26.02.2024 17:00
Tilaajille
Arvio: Kolhoosimäellä henki oli kallis – Pekka Jaatisen tuorein romaani kertoo Kiestingin motin tapahtumista

Arvio: Kol­hoo­si­mäel­lä henki oli kallis – Pekka Jaa­ti­sen tuorein romaani kertoo Kies­tin­gin motin ta­pah­tu­mis­ta

26.02.2024 15:00 2
Tilaajille
Viikko
Arvio: Todellakin avaruus best! — Juuso Nykänen vakuuttaa yksinäisyyteen kaipaavana ja samalla siitä kärsivänä nuorena Rovaniemen teatterin uutuudessa

Arvio: To­del­la­kin avaruus best! — Juuso Nykänen va­kuut­taa yk­si­näi­syy­teen kai­paa­va­na ja samalla siitä kär­si­vä­nä nuorena Ro­va­nie­men teat­te­rin uu­tuu­des­sa

25.02.2024 16:00
Tilaajille
Kestääkö klassikko aikaa?

Kes­tää­kö klas­sik­ko aikaa?

25.02.2024 12:49
Arvio: Kanadalainen ja lappilainen nykytaide käsittelevät Korundissa ympäristön uhkia

Arvio: Ka­na­da­lai­nen ja lap­pi­lai­nen ny­ky­tai­de kä­sit­te­le­vät Ko­run­dis­sa ym­pä­ris­tön uhkia

25.02.2024 10:00
Tilaajille
Jotain vanhaa, jotain uutta ja jotain hyvin värikästä – nuortennäytelmä Rovaniemen teatterissa on harvinaisherkkua

Jotain vanhaa, jotain uutta ja jotain hyvin vä­ri­käs­tä – nuor­ten­näy­tel­mä Ro­va­nie­men teat­te­ris­sa on har­vi­nais­herk­kua

23.02.2024 08:00 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Gracelandin samea kalamalja – Sofia Coppolan elokuva kertoo pelkistetyn tarinan Priscilla Presleyn ilottomasta elämästä

Elo­ku­va-ar­vio: Gra­ce­lan­din samea ka­la­mal­ja – Sofia Cop­po­lan elokuva kertoo pel­kis­te­tyn tarinan Pris­cil­la Pres­leyn ilot­to­mas­ta elä­mäs­tä

21.02.2024 15:45
Tilaajille
Arvio: Leviääkö lempi käsiin? — jongleeraus, akrobatia ja kaksi ihmistä kohtaavat Viimeiset hitaat -sirkusteoksessa

Arvio: Le­viää­kö lempi käsiin? — jong­lee­raus, ak­ro­ba­tia ja kaksi ihmistä koh­taa­vat Vii­mei­set hitaat -sir­kus­teok­ses­sa

21.02.2024 15:00
Tilaajille
Arvio: kadotettuja horisontteja – Anne Ovaskan maalauksissa ajatus katoaa taivaanrantaan

Arvio: ka­do­tet­tu­ja ho­ri­sont­te­ja – Anne Ovaskan maa­lauk­sis­sa ajatus katoaa tai­vaan­ran­taan

20.02.2024 15:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Arvio: Pariisin taivaan alla koko elämä — rakastetuista lauluista ponnistava Rimpparemmin juhlateos seuraa taiteilijan tietä

Arvio: Pa­rii­sin taivaan alla koko elämä — ra­kas­te­tuis­ta lau­luis­ta pon­nis­ta­va Rimp­pa­rem­min juh­la­teos seuraa tai­tei­li­jan tietä

19.02.2024 18:28
Tilaajille
Kirja kivusta, ikävästä ja rakkaudesta

Kirja ki­vus­ta, ikä­väs­tä ja rak­kau­des­ta

18.02.2024 14:36
Arvio: Hyväsointisia valotiloja alkukevään korvalla – Lapin kamariorkesterin konsertti oli täynnä toivoa ja valospektrin säveliä

Arvio: Hy­vä­soin­ti­sia va­lo­ti­lo­ja al­ku­ke­vään kor­val­la – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kon­sert­ti oli täynnä toivoa ja va­lo­spekt­rin säveliä

17.02.2024 10:07
Tilaajille
Elokuva-arvio: Todellisuutta todempi kuolema – Justine Triet’n oikeusdraamassa punoutuvat yhteen kovan luokan jännitys ja häiritsevän osuvat kysymykset

Elo­ku­va-ar­vio: To­del­li­suut­ta todempi kuolema – Justine Triet’n oi­keus­draa­mas­sa pu­nou­tu­vat yhteen kovan luokan jän­ni­tys ja häi­rit­se­vän osuvat ky­sy­myk­set

15.02.2024 10:04
Tilaajille
Arvio: Sepikka tähtää mahtipontiseen – Tenojoen innoittamana syntyy suuruuden koulukunnan indiemusiikkia

Arvio: Sepikka tähtää mah­ti­pon­ti­seen – Te­no­joen in­noit­ta­ma­na syntyy suu­ruu­den kou­lu­kun­nan in­die­mu­siik­kia

12.02.2024 15:00
Tilaajille
Viihdyttävää dekkarointia

Viih­dyt­tä­vää dek­ka­roin­tia

11.02.2024 15:24
Elokuva-arvio: Eripariset veljekset reikien jäljillä – Räkä ja Roiskis -elokuvassa on Juicea vain nimeksi, mutta jännittävää lasten scifiä seikkailu tarjoaa

Elo­ku­va-ar­vio: Eri­pa­ri­set vel­jek­set reikien jäl­jil­lä – Räkä ja Roiskis -e­lo­ku­vas­sa on Juicea vain ni­mek­si, mutta jän­nit­tä­vää lasten scifiä seik­kai­lu tarjoaa

07.02.2024 14:49
Tilaajille
Arvio: Pitkin kivistä polkua – Pirkko Mäkelä-Haapalinnan näyttely kehottaa etsimään korkeampaa tietoisuutta

Arvio: Pitkin kivistä polkua – Pirkko Mä­ke­lä-Haa­pa­lin­nan näyt­te­ly ke­hot­taa et­si­mään kor­keam­paa tie­toi­suut­ta

04.02.2024 10:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Rakkautta ja ydinsodan uhkaa – vakavat ja koomiset ainekset törmäilevät toisiinsa ohjusselkkaukseen palaavassa Miia Tervon elokuvassa

Elo­ku­va-ar­vio: Rak­kaut­ta ja ydin­so­dan uhkaa – vakavat ja koo­mi­set ai­nek­set tör­mäi­le­vät toi­siin­sa oh­jus­selk­kauk­seen pa­laa­vas­sa Miia Tervon elo­ku­vas­sa

01.02.2024 14:57
Tilaajille

Kir­ja-ar­vio: Pelon ja epä­var­muu­den sä­vyt­tä­mä rakkaus

01.02.2024 09:45
Tilaajille
Arvio: Kulje valoisia polkuja – Korundi hellii alkuvuodesta näyttelyllä, joka lämmittää kuin uudet villasukat

Arvio: Kulje va­loi­sia polkuja – ­Ko­run­di hellii al­ku­vuo­des­ta näyt­te­lyl­lä, joka läm­mit­tää kuin uudet vil­la­su­kat

30.01.2024 17:30
Tilaajille