Arviot
Uranaisella on mies jokaiselle viikonpäivälle – humoristisessa uutuussarjassa juonittelevat miehet

Ura­nai­sel­la on mies jo­kai­sel­le vii­kon­päi­väl­le – hu­mo­ris­ti­ses­sa uu­tuus­sar­jas­sa juo­nit­te­le­vat miehet

31.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Elämältä putoaa pohja tallintuoksuisessa tositarinassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Elä­mäl­tä putoaa pohja tal­lin­tuok­sui­ses­sa to­si­ta­ri­nas­sa

31.01.2021 07:00
Onpa virkistävää katsoa sinkkukomediaa espanjalaisittain

Onpa vir­kis­tä­vää katsoa sink­ku­ko­me­diaa es­pan­ja­lai­sit­tain

28.01.2021 07:00
Onko keski-ikäistyminen pahinta, mitä voi tapahtua: Ihanat millenniaalit kriiseilevät suositun kotimaisen sarjan toisella tuotantokaudella

Onko kes­ki-ikäis­ty­mi­nen pa­hin­ta, mitä voi ta­pah­tua: Ihanat mil­len­niaa­lit krii­sei­le­vät suo­si­tun ko­ti­mai­sen sarjan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la

27.01.2021 07:00
Suomi on perinteinen olutmaa – radiodokumentti käsittelee olutta ja mennyttä monipuolisesti

Suomi on pe­rin­tei­nen olutmaa – ra­dio­do­ku­ment­ti kä­sit­te­lee olutta ja men­nyt­tä mo­ni­puo­li­ses­ti

25.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Jatkaako Simonin sydän sykettään? Ranskalaisdraamassa vanhemmat joutuvat kovan paikan eteen

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Jat­kaa­ko Simonin sydän sy­ket­tään? Rans­ka­lais­draa­mas­sa van­hem­mat jou­tu­vat kovan paikan eteen

22.01.2021 07:00
Raikasta ja sujuvaa kulttuurikeskustelua, vihdoinkin myös tv:n puolella

Rai­kas­ta ja sujuvaa kult­tuu­ri­kes­kus­te­lua, vih­doin­kin myös tv:n puo­lel­la

20.01.2021 07:00
Pinnalliseksi syytetyt somevaikuttajat avautuvat työstään syvähaastattelussa

Pin­nal­li­sek­si syy­te­tyt so­me­vai­kut­ta­jat avau­tu­vat työs­tään sy­vä­haas­tat­te­lus­sa

14.01.2021 07:00
Mitä prinsessa Diana todella sanoi – BBC tarttui vielä kerran vuonna 1995 tehtyyn kohuhaastatteluun, mutta dokumentti lunastaa paikkansa

Mitä prin­ses­sa Diana todella sanoi – BBC tarttui vielä kerran vuonna 1995 tehtyyn ko­hu­haas­tat­te­luun, mutta do­ku­ment­ti lu­nas­taa paik­kan­sa

11.01.2021 07:00
Atlantic Crossing on taiten toteutettua draamaa, mutta Norjan kuninkaallisiin on vaikea samaistua

At­lan­tic Cros­sing on taiten to­teu­tet­tua draa­maa, mutta Norjan ku­nin­kaal­li­siin on vaikea sa­mais­tua

10.01.2021 07:00
Oikeuskemisti penkoo äitinsä murhaa mysteeritarinassa, joka koukuttaa kankean alun jälkeen

Oi­keus­ke­mis­ti penkoo äitinsä murhaa mys­tee­ri­ta­ri­nas­sa, joka kou­kut­taa kankean alun jälkeen

09.01.2021 07:00
Kuka oli kuvien nainen? Pohdiskeleva dokumentti kertoo yksinäisen naisen elämäntarinan, joka on samalla yleinen ja merkityksellinen

Kuka oli kuvien nainen? Poh­dis­ke­le­va do­ku­ment­ti kertoo yk­si­näi­sen naisen elä­män­ta­ri­nan, joka on samalla yleinen ja mer­ki­tyk­sel­li­nen

29.12.2020 07:00 1
Vävypoika kulisseja kaatamassa – suomalaisessa lakidraamasarjassa on oikeuden liekki lepattaa pienen ihmisen puolella

Vä­vy­poi­ka ku­lis­se­ja kaa­ta­mas­sa – suo­ma­lai­ses­sa la­ki­draa­ma­sar­jas­sa on oi­keu­den liekki le­pat­taa pienen ihmisen puo­lel­la

17.12.2020 07:01
Päivän elokuva: Uusin Tuntematon katsoo ihmistä – Laineen versiossa jatkosodan sukupolvi yritti summata, mitä tapahtui ja Mollberg päästi irti sodan vyöryt

Päivän elo­ku­va: Uusin Tun­te­ma­ton katsoo ihmistä – Laineen ver­sios­sa jat­ko­so­dan su­ku­pol­vi yritti sum­ma­ta, mitä ta­pah­tui ja Moll­berg päästi irti sodan vyöryt

05.12.2020 07:00 6
Kuka puhuu totta ja kuka valehtelee? Pinnan alla kytee jännitteitä hitaasti avautuvassa perhetragediassa

Kuka puhuu totta ja kuka va­leh­te­lee? Pinnan alla kytee jän­nit­tei­tä hi­taas­ti avau­tu­vas­sa per­he­tra­ge­dias­sa

29.11.2020 07:00
Arvio: Milla Jarko ja Essi Kosola ovat hilpeästi heikoilla jäillä monitaideteoksessa Rovaniemellä

Arvio: Milla Jarko ja Essi Kosola ovat hil­peäs­ti hei­koil­la jäillä mo­ni­tai­de­teok­ses­sa Ro­va­nie­mel­lä

21.11.2020 18:00
Tilaajille
Arvio: Virolaisohjaaja Veiko Õunpuun Viimeiset pitää sisällään alakuloa ja lakonista toimintaa pysähtyneessä tunnelmassa hieman Aki Kaurismäen tyyliin

Arvio: Vi­ro­lais­oh­jaa­ja Veiko Õunpuun Vii­mei­set pitää si­säl­lään ala­ku­loa ja la­ko­nis­ta toi­min­taa py­säh­ty­nees­sä tun­nel­mas­sa hieman Aki Kau­ris­mäen tyyliin

13.11.2020 08:00
Tilaajille
Jälleen uusi Hannu ja Kerttu tarina – Gretel & Hansel-elokuvalla olisi potentiaalia suoriutua paremmin
Mielipide Mette Oikarinen

Jälleen uusi Hannu ja Kerttu tarina – Gretel & Han­sel-elo­ku­val­la olisi po­ten­tiaa­lia suo­riu­tua pa­rem­min

06.11.2020 06:00
Tilaajille
Kaksikin dokumenttia avaa Tiikerikuningasta – selittävätkö lapsuuden traumaattiset tapahtumat Joe Exoticia?

Kak­si­kin do­ku­ment­tia avaa Tii­ke­ri­ku­nin­gas­ta – se­lit­tä­vät­kö lap­suu­den trau­maat­ti­set ta­pah­tu­mat Joe Exo­ti­cia?

31.10.2020 07:00
Dokumentti kertoo kolmosten synkän kohtalon – Muokkaako meidät kasvatus vai geenit?

Do­ku­ment­ti kertoo kol­mos­ten synkän koh­ta­lon – Muok­kaa­ko meidät kas­va­tus vai geenit?

23.10.2020 11:13