Pakotteet: Suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu

Ylioppilaat: Onnea kevään uudet yliop­pi­laat! – katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

Kevättulvat: Tänä vuonna Kit­ti­läs­sä ei tar­vit­se pelätä tul­va­va­hin­ko­ja, mutta joka vuosi näin ei ole ollut – ko­ko­sim­me kuvia Lapin tul­vis­ta

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Arviot
Kuukausi
Rikoskonstaapeli Lisa Armstrongin tilalle tullut uusi poliisi pääsee heti tositoimiin brittisarjan kolmannen kauden alussa

Ri­kos­kons­taa­pe­li Lisa Arm­stron­gin tilalle tullut uusi poliisi pääsee heti to­si­toi­miin brit­ti­sar­jan kol­man­nen kauden alussa

16.05.2022 12:00
Tilaajille
Sunnuntai-illan tosipohjainen elokuva on jännittävä tarina huumekunkun jahtaamisesta Kolumbiassa

Sun­nun­tai-il­lan to­si­poh­jai­nen elokuva on jän­nit­tä­vä tarina huu­me­kun­kun jah­taa­mi­ses­ta Ko­lum­bias­sa

15.05.2022 12:00
Tilaajille
HBO Maxin uutuudessa Colin Firth tulkitsee vakuuttavasti miestä, jonka julkisivu repsahtelee valtavissa paineissa

HBO Maxin uu­tuu­des­sa Colin Firth tul­kit­see va­kuut­ta­vas­ti miestä, jonka jul­ki­si­vu rep­sah­te­lee val­ta­vis­sa pai­neis­sa

14.05.2022 12:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Kotimaista ankeutta kirjailijan aiheeksi

Kir­ja-ar­vio: Ko­ti­mais­ta an­keut­ta kir­jai­li­jan ai­heek­si

10.05.2022 17:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kukkahattuja ja arjen sankareita

Näyt­te­lyar­vio: Kuk­ka­hat­tu­ja ja arjen san­ka­rei­ta

09.05.2022 17:30
Tilaajille
Nihkeästi sujuneet ensitreffit päättyvät pakomatkaan maanantai-illan elokuvassa

Nih­keäs­ti su­ju­neet en­si­tref­fit päät­ty­vät pa­ko­mat­kaan maa­nan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

09.05.2022 12:00
Tilaajille
Arvio: Lopuksi kajautettiin Ukrainan kansallislaulu – sotilasmuusikot esittivät raskaahkon ohjelman, jossa Šostakovitšin musiikki edusti keveintä antia

Arvio: Lopuksi ka­jau­tet­tiin Uk­rai­nan kan­sal­lis­lau­lu – so­ti­las­muu­si­kot esit­ti­vät ras­kaah­kon oh­jel­man, jossa Šos­ta­ko­vi­tšin mu­siik­ki edusti ke­vein­tä antia

07.05.2022 16:00
Tilaajille
"Kurinalainen anarkisti" John Belushi eli rakkautta ja anarkiaa – tv-kriitikko Pekka Eronen katsoi Blues Brothersista ja sen tähdestä kertovan dokumentin

"Ku­ri­na­lai­nen anar­kis­ti" John Belushi eli rak­kaut­ta ja anar­kiaa – tv-krii­tik­ko Pekka Eronen katsoi Blues Brot­her­sis­ta ja sen täh­des­tä ker­to­van do­ku­men­tin

07.05.2022 12:00
Tilaajille
Konserttiarvio: Joikukantaesitys kruunasi turboahdetun illan – Luovus-sinfonia sai loppuunmyydyn yleisön aplodeeraamaan seisaaltaan

Kon­sert­tiar­vio: Joi­ku­kan­ta­esi­tys kruu­na­si tur­bo­ah­de­tun illan – Luo­vus-sin­fo­nia sai lop­puun­myy­dyn yleisön ap­lo­dee­raa­maan sei­saal­taan

06.05.2022 14:33 1
Tilaajille
Näyttelyarvio: Taivaan uusia tuulia – maailmalla paukkuu mutta Villa Vinkkelissä puutarha puhkeaa kukkaan

Näyt­te­lyar­vio: Taivaan uusia tuulia – maail­mal­la paukkuu mutta Villa Vink­ke­lis­sä puu­tar­ha puhkeaa kukkaan

05.05.2022 11:10
Tilaajille
Animaatio matkaa Angolan sodan ytimeen keskiviikon myöhäisillassa

Ani­maa­tio matkaa Angolan sodan ytimeen kes­ki­vii­kon myö­häis­il­las­sa

04.05.2022 12:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Taiteilija, pelle vai maailman pelastaja? – taiteilijat heittävät tajun maalauskankaalle Kemin taidemuseossa

Näyt­te­lyar­vio: Tai­tei­li­ja, pelle vai maail­man pe­las­ta­ja? – tai­tei­li­jat heit­tä­vät tajun maa­laus­kan­kaal­le Kemin tai­de­mu­seos­sa

03.05.2022 15:32
Tilaajille
Arvio: Sirkus palaa 1990-luvun muistoihin – Taika-Ajan runsas esitys kuvaa kipeitäkin tunnelmia

Arvio: Sirkus palaa 1990-lu­vun muis­toi­hin – Tai­ka-Ajan runsas esitys kuvaa ki­pei­tä­kin tun­nel­mia

02.05.2022 21:46
Tilaajille
Teatteriarvio: Ylioppilasteattereiden odotus palkittiin — festivaali tarjosi Rovaniemelle valikoiman uutta, tasokasta harrastajateatteria

Teat­te­riar­vio: Yli­op­pi­las­teat­te­rei­den odotus pal­kit­tiin — fes­ti­vaa­li tarjosi Ro­va­nie­mel­le va­li­koi­man uutta, ta­so­kas­ta har­ras­ta­ja­teat­te­ria

25.04.2022 17:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kauheaa kalaa ja puhtaita unelmia

Näyt­te­lyar­vio: Kauheaa kalaa ja puh­tai­ta unelmia

20.04.2022 15:15 1
Tilaajille
Julkisuus vie syöksykierteeseen Risto Jarvan elokuvassa tiistai-iltana

Jul­ki­suus vie syök­sy­kier­tee­seen Risto Jarvan elo­ku­vas­sa tiis­tai-il­ta­na

19.04.2022 12:00
Tilaajille
Arvio: Rajattomiin kohtaamisiin – Hetan musiikkipäivien perinteikkäässä matkakonsertissa Norjan Koutokeinossa kuultiin niin keskiajan ääniä kuin kukkoiluakin

Arvio: Ra­jat­to­miin koh­taa­mi­siin – Hetan mu­siik­ki­päi­vien pe­rin­teik­kääs­sä mat­ka­kon­ser­tis­sa Norjan Kou­to­kei­nos­sa kuul­tiin niin kes­ki­ajan ääniä kuin kuk­koi­lua­kin

18.04.2022 17:10
Tilaajille
Arvio: Maija Hynnisen kantaesitys saatiin juuri ja juuri kasaan – Hetan musiikkipäivien päätöskonsertti jätti toivomisen varaa sekä viimeistelyn että tunteiden välittämisen osalta

Arvio: Maija Hyn­ni­sen kan­ta­esi­tys saatiin juuri ja juuri kasaan – Hetan mu­siik­ki­päi­vien pää­tös­kon­sert­ti jätti toi­vo­mi­sen varaa sekä vii­meis­te­lyn että tun­tei­den vä­lit­tä­mi­sen osalta

18.04.2022 14:29
Tilaajille
Vanhemmat
Teatteriarvio: Puut elävät pimeyden yli — Kemin teatterin ehkä viimeinen näytelmä on pamfletti ihmisyyden puolesta

Teat­te­riar­vio: Puut elävät pi­mey­den yli — Kemin teat­te­rin ehkä vii­mei­nen näy­tel­mä on pamf­let­ti ih­mi­syy­den puo­les­ta

10.04.2022 12:17 2
Tilaajille
Pirunsaari sai uudet vangit – sunnuntai-illan elokuvan kantavana teemana on erikoislaatuinen ystävyys

Pi­run­saa­ri sai uudet vangit – sun­nun­tai-il­lan elo­ku­van kan­ta­va­na teemana on eri­kois­laa­tui­nen ys­tä­vyys

10.04.2022 12:00
Tilaajille