Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Arviot
Kuukausi
Näyttelyarvio: Sankareita ja marttyyreja – Sanna Haimila etsii teoksissaan kipukohtia

Näyt­te­lyar­vio: San­ka­rei­ta ja mart­tyy­re­ja – Sanna Haimila etsii teok­sis­saan ki­pu­koh­tia

20.01.2023 11:01
Tilaajille
Kirja-arvio: Älykköperheen vesat sanailevat moniulotteisesti kirjeiden välityksellä

Kir­ja-ar­vio: Älyk­kö­per­heen vesat sa­nai­le­vat mo­ni­ulot­tei­ses­ti kir­jei­den vä­li­tyk­sel­lä

19.01.2023 15:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Avaruus tilassa – Galleria Värinän näyttelyteemassa pyritään pureutumaan taiteen itseisarvoon

Näyt­te­lyar­vio: Avaruus tilassa – Gal­le­ria Värinän näyt­te­ly­tee­mas­sa py­ri­tään pu­reu­tu­maan taiteen it­seis­ar­voon

19.01.2023 10:55
Tilaajille
Elokuva-arvio: Lumikenttien ja hillopurkkien kutsu – Markku Pölösen Hamsterit-elokuva on pullollaan kilttiä nostalgiaa

Elo­ku­va-ar­vio: Lu­mi­kent­tien ja hil­lo­purk­kien kutsu – Markku Pölösen Hams­te­rit-elo­ku­va on pul­lol­laan kilttiä nos­tal­giaa

18.01.2023 13:05
Tilaajille
Kirja-arvio: Isojen teemojen äärellä – Keskiajan nainen ottaa elämän omiin käsiinsä Tuula Väisäsen Houkassa

Kir­ja-ar­vio: Isojen tee­mo­jen äärellä – Kes­ki­ajan nainen ottaa elämän omiin kä­siin­sä Tuula Väi­sä­sen Hou­kas­sa

15.01.2023 11:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Nimis-Kalle löysi paikkansa Lapin legendojen joukossa – Inarin värikäs vallesmanni Kalle Honka sai ansaitun elämäkertansa

Kir­ja-ar­vio: Ni­mis-Kal­le löysi paik­kan­sa Lapin le­gen­do­jen jou­kos­sa – I­na­rin värikäs val­les­man­ni Kalle Honka sai an­sai­tun elä­mä­ker­tan­sa

08.01.2023 17:30 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Mierolaisesta suvun matriarkaksi – Janne Huilajan romaani on elämänläheinen kuvaus suomalaisen työläisnaisen elämästä

Kir­ja-ar­vio: Mie­ro­lai­ses­ta suvun mat­riar­kak­si – Janne Hui­la­jan romaani on elä­män­lä­hei­nen kuvaus suo­ma­lai­sen työ­läis­nai­sen elä­mäs­tä

05.01.2023 14:00 2
Tilaajille
Levyarvio: Paniikki, melodraama ja perämetsien meininki – Baabelin Nulikoiden kolmas ep tuo lappilaisen sekoilun sivistyneelle 2020-luvulle

Le­vyar­vio: Pa­niik­ki, me­lo­draa­ma ja pe­rä­met­sien mei­nin­ki – ­Baa­be­lin Nu­li­koi­den kolmas ep tuo lap­pi­lai­sen se­koi­lun si­vis­ty­neel­le 2020-lu­vul­le

03.01.2023 14:15
Tilaajille
Vanhemmat
Kirja-arvio: Hurjan Allun vaarallinen lasti

Kir­ja-ar­vio: Hurjan Allun vaa­ral­li­nen lasti

28.12.2022 17:30
Tilaajille
Kirja-arvio: Jeva kirjoitti itsensä ulos sodan raunioista – päiväkirjateksteistä koottu kirja on 12-vuotiaan lapsen järkyttävä kertomus Ukrainan sodan kauhuista

Kir­ja-ar­vio: Jeva kir­joit­ti itsensä ulos sodan rau­niois­ta – päi­vä­kir­ja­teks­teis­tä koottu kirja on 12-vuo­tiaan lapsen jär­kyt­tä­vä ker­to­mus Uk­rai­nan sodan kau­huis­ta

26.12.2022 11:29
Tilaajille
Näyttelyarvio: Silmäyksiä taiteen aikakauteen – Galleria valossa kunnioitetaan kulttuurihistorian oppiaineen 25 vuotista historiaa Lapissa

Näyt­te­lyar­vio: Sil­mäyk­siä taiteen ai­ka­kau­teen – Gal­le­ria valossa kun­nioi­te­taan kult­tuu­ri­his­to­rian op­pi­ai­neen 25 vuo­tis­ta his­to­riaa Lapissa

25.12.2022 13:37
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kaskelotti laulaa joulun iloa – Galleria Napassa ilmeikkäät joulumarkkinat luovat kaamokseen valoa

Näyt­te­lyar­vio: Kas­ke­lot­ti laulaa joulun iloa – ­Gal­le­ria Napassa il­meik­käät jou­lu­mark­ki­nat luovat kaa­mok­seen valoa

22.12.2022 12:02
Tilaajille
Kirja-arvio: Sinetän erämies päästää huumorinsa vapaalle – Kalevi Hirttiön novelleissa kuvataan myös metsästyksen muutosta

Kir­ja-ar­vio: Sinetän erämies päästää huu­mo­rin­sa va­paal­le – Kalevi Hirt­tiön no­vel­leis­sa ku­va­taan myös met­säs­tyk­sen muu­tos­ta

19.12.2022 18:00 2
Tilaajille
Kirja-arvio: Kemijärven punainen kirkkoherra haki rauhaa ja löysi riitaa – ristiriitojen mies Lauri Laitinen oli kristitty ja kommunisti

Kir­ja-ar­vio: Ke­mi­jär­ven pu­nai­nen kirk­ko­her­ra haki rauhaa ja löysi riitaa – ­ris­ti­rii­to­jen mies Lauri Lai­ti­nen oli kris­tit­ty ja kom­mu­nis­ti

19.12.2022 05:00
Tilaajille
Arvio: Juhlavuosi huipentui odotettuun Beethoven-huutomerkkiin

Arvio: Juh­la­vuo­si hui­pen­tui odo­tet­tuun Beet­ho­ven-huu­to­merk­kiin

18.12.2022 17:31
Tilaajille
Näyttelyarvio: Tanya Koiviston ja Tanja Tuovilan näyttely Lapponica-salissa kylvettää katsojaa vihreässä ja kullassa

Näyt­te­lyar­vio: Tanya Koi­vis­ton ja Tanja Tuo­vi­lan näyt­te­ly Lap­po­ni­ca-sa­lis­sa kyl­vet­tää kat­so­jaa vih­reäs­sä ja kul­las­sa

15.12.2022 17:30
Tilaajille
Levyarvio: Avaruusleikkejä ja talven tiukinta funkia – Tre-Funkin kakkoslevy piristää talvipäivät

Le­vyar­vio: Ava­ruus­leik­ke­jä ja talven tiu­kin­ta funkia – Tre-Fun­kin kak­kos­le­vy pi­ris­tää tal­vi­päi­vät

09.12.2022 16:08
Tilaajille
Näyttelyarvio: Oivallus uudesta kauneudesta – Ihminen ja ympäristö kohtaavat toisensa Galleria Kilossa Rovaniemellä

Näyt­te­lyar­vio: Oi­val­lus uudesta kau­neu­des­ta – Ihminen ja ym­pä­ris­tö koh­taa­vat toi­sen­sa Gal­le­ria Kilossa Ro­va­nie­mel­lä

09.12.2022 13:39
Tilaajille
Tv-sarja-arvostelu: Kypsempää Tähtien Sotaa

Tv-sar­ja-ar­vos­te­lu: Kyp­sem­pää Tähtien Sotaa

09.12.2022 05:30
Tilaajille
Levyarvio: Uusi laululiike pitkällä kokemuksella – Liksom Luxin debyyttialbumi on sujuva, mutta vähän hengetön Agit Propin päivitys

Le­vyar­vio: Uusi lau­lu­lii­ke pit­käl­lä ko­ke­muk­sel­la – Liksom Luxin de­byyt­ti­al­bu­mi on sujuva, mutta vähän hen­ge­tön Agit Propin päi­vi­tys

07.12.2022 17:00
Tilaajille