kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

Arviot
Viimeisin 24 tuntia
Elokuva-arvio: Enemmän kuin koskettava romanssi – vanha kapteeni näyttäytyy Klaus Härön teoksessa sekä isänä että puolisona

Elo­ku­va-ar­vio: Enemmän kuin kos­ket­ta­va ro­mans­si – vanha kap­tee­ni näyt­täy­tyy Klaus Härön teok­ses­sa sekä isänä että puo­li­so­na

04.10.2022 14:52
Tilaajille
Viikko
Näyttelyarvio: Lumisia toteemeja –  perinteistä kynsin hampain kiinni pitävät ihmiset ovat harvemmin radikaaleja

Näyt­te­lyar­vio: Lumisia to­tee­me­ja –  pe­rin­teis­tä kynsin hampain kiinni pitävät ihmiset ovat har­vem­min ra­di­kaa­le­ja

03.10.2022 17:00
Tilaajille
Arvio: Yökerhodiiva tuo svengin luostariin – vieraileva Heidi Kirves räväyttää klassikkokomedian näyttämösovituksessa

Arvio: Yö­ker­ho­dii­va tuo svengin luos­ta­riin – vie­rai­le­va Heidi Kirves rä­väyt­tää klas­sik­ko­ko­me­dian näyt­tä­mö­so­vi­tuk­ses­sa

03.10.2022 10:27
Tilaajille
Arvio: Rovaniemeläisen Jarmo Lehdon uusi laulusarja sai lähes liian jykevän kantaesityksen Vocaliisojen otteessa

Arvio: Ro­va­nie­me­läi­sen Jarmo Lehdon uusi lau­lu­sar­ja sai lähes liian jykevän kan­ta­esi­tyk­sen Vo­ca­lii­so­jen ot­tees­sa

02.10.2022 17:32
Tilaajille
Arvostelu: Aikuiset 3. kausi

Ar­vos­te­lu: Ai­kui­set 3. kausi

30.09.2022 05:30
Tilaajille
Isoja pieniä uutisia – torstain tanskalaissarja seuraa arkea synnytyssairaalassa

Isoja pieniä uutisia – tors­tain tans­ka­lais­sar­ja seuraa arkea syn­ny­tys­sai­raa­las­sa

29.09.2022 12:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Mielensäpahoittajan harharetki – Mika Kaurismäen elokuvaversiosta uupuvat romaanin mehukkaat käänteet

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­jan har­ha­ret­ki – Mika Kau­ris­mäen elo­ku­va­ver­sios­ta uupuvat ro­maa­nin me­huk­kaat kään­teet

27.09.2022 15:20 1
Tilaajille
Turvapaikka löytyi Varsinais-Suomesta – maanantain riipaiseva dokumentti vie katsojan vieraanvaraisiin koteihin

Tur­va­paik­ka löytyi Var­si­nais-Suo­mes­ta – maa­nan­tain rii­pai­se­va do­ku­ment­ti vie kat­so­jan vie­raan­va­rai­siin ko­tei­hin

26.09.2022 12:00
Tilaajille
Arvio: Kuka kolmikosta kilahtaa? Kemin teatterin tiivis ja toimiva farssi syntyy tutuista aineksista

Arvio: Kuka kol­mi­kos­ta ki­lah­taa? Kemin teat­te­rin tiivis ja toimiva farssi syntyy tu­tuis­ta ai­nek­sis­ta

26.09.2022 07:00
Tilaajille
Arvio: Luuta vie arkeen ja seikkailuun – Laura Kallas-Herdin tähdittämä tanssiteos maittaa oikeasti koko perheelle

Arvio: Luuta vie arkeen ja seik­kai­luun – Laura Kal­las-Her­din täh­dit­tä­mä tans­si­teos maittaa oi­keas­ti koko per­heel­le

25.09.2022 17:30
Tilaajille
Hämärää peliä länsinaapurissa – sunnuntain elokuva muistelee 1990-luvun Ruotsia ja vedonlyöntiä

Hämärää peliä län­si­naa­pu­ris­sa – sun­nun­tain elokuva muis­te­lee 1990-lu­vun Ruotsia ja ve­don­lyön­tiä

25.09.2022 12:00
Tilaajille
Menneisyyden miehet tekevät keikkaa lauantai-illan elokuvassa

Men­nei­syy­den miehet tekevät keikkaa lauan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

24.09.2022 12:00
Tilaajille
Arvio: Buster Keatonin lähes 100-vuotias mykkäelokuva sai elävän taustamusiikin vihdoin Rovaniemelläkin

Arvio: Buster Kea­to­nin lähes 100-vuo­tias myk­kä­elo­ku­va sai elävän taus­ta­mu­sii­kin vihdoin Ro­va­nie­mel­lä­kin

23.09.2022 09:42 1
Tilaajille

Arvio: Jotain jää aina jäl­keem­me

22.09.2022 14:17
Tilaajille
Arvio: Sieni silmässä kertoo elämästä – Anna Kainulainen ravistelee käsityksiä estetiikasta ja taiteesta

Arvio: Sieni sil­mäs­sä kertoo elä­mäs­tä – Anna Kai­nu­lai­nen ra­vis­te­lee kä­si­tyk­siä es­te­tii­kas­ta ja tai­tees­ta

22.09.2022 14:10
Tilaajille
Bollywood-elokuva ei mausteita pihtaa – kriitikon mielestä perjantai-illan elokuva on kuin hänen kokkaustaitonsa

Bol­ly­wood-elo­ku­va ei maus­tei­ta pihtaa – krii­ti­kon mie­les­tä per­jan­tai-il­lan elokuva on kuin hänen kok­kaus­tai­ton­sa

16.09.2022 12:00
Tilaajille
Arvio: Aalloilla ajelehtivat muistot – Kansantanssiryhmä Siepakoiden ensimmäinen kokoillan esitys kuvaa monisävyisesti tekojärvien aiheuttamaa murhetta

Arvio: Aal­loil­la aje­leh­ti­vat muistot – Kan­san­tans­si­ryh­mä Sie­pa­koi­den en­sim­mäi­nen ko­ko­il­lan esitys kuvaa mo­ni­sä­vyi­ses­ti te­ko­jär­vien ai­heut­ta­maa mur­het­ta

11.09.2022 16:17 1
Tilaajille
Arvio: Kuinka värit tulivat maailmaan – Johanna Virsunen räiskyy perheen pienimmille suunnatussa runonäytelmässä

Arvio: Kuinka värit tulivat maail­maan – Johanna Vir­su­nen räiskyy perheen pie­nim­mil­le suun­na­tus­sa ru­no­näy­tel­mäs­sä

11.09.2022 15:28
Tilaajille
Televisiossa perjantaina: Tuhdin Tapsan majatalo yllättelee positiivisesti

Te­le­vi­sios­sa per­jan­tai­na: Tuhdin Tapsan ma­ja­ta­lo yl­lät­te­lee po­si­tii­vi­ses­ti

09.09.2022 12:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Pelle Hermanni isäukon jäljillä – Vesa Vierikko on pääroolissa mainio, mutta elokuva ei välty tyhjäkäynniltä

Elo­ku­va-ar­vio: Pelle Her­man­ni isäukon jäl­jil­lä – Vesa Vie­rik­ko on pää­roo­lis­sa mainio, mutta elokuva ei välty tyh­jä­käyn­nil­tä

08.09.2022 06:00
Tilaajille