Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Arviot
Viimeisin 4 tuntia
Naisten elämästä vahvasti ja tunteella

Naisten elä­mäs­tä vah­vas­ti ja tun­teel­la

15:19
Kuukausi
Arvio: Teinisekoilua ja palkitsevaa mikrohistoriaa – Tommi Liimatan teinivuosien Kainuu-äänitysten arvo löytyy kontekstista ja kulttuurihistoriasta

Arvio: Tei­ni­se­koi­lua ja pal­kit­se­vaa mik­ro­his­to­riaa – Tommi Lii­ma­tan tei­ni­vuo­sien Kai­nuu-ää­ni­tys­ten arvo löytyy kon­teks­tis­ta ja kult­tuu­ri­his­to­rias­ta

08.12.2023 11:00
Tilaajille
Oikeaa Raamattua ei ole koskaan ollut

Oikeaa Raa­mat­tua ei ole koskaan ollut

05.12.2023 14:50 1
Arvio: Saanantauti iskee Kilpisjärven-kävijään – Sinikka Labban romaanissa Saanatunturin läheisyys saa ihmiset tolaltaan

Arvio: Saa­nan­tau­ti iskee Kil­pis­jär­ven-kä­vi­jään – Sinikka Labban ro­maa­nis­sa Saa­na­tun­tu­rin lä­hei­syys saa ihmiset to­lal­taan

04.12.2023 17:30
Tilaajille
Kemiläisen koukuttava dekkari

Ke­mi­läi­sen kou­kut­ta­va dekkari

03.12.2023 15:34
Teatteriarvio: Joskus haaksirikko on onni onnettomuudessa – tässä Lapin ylioppilasteatterin esityksessä heittäytyminen on totaalista

Teat­te­riar­vio: Joskus haak­si­rik­ko on onni on­net­to­muu­des­sa – tässä Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin esi­tyk­ses­sä heit­täy­ty­mi­nen on to­taa­lis­ta

30.11.2023 14:29
Tilaajille
Arvio: Mesikämmen marjamailla – Hanna Kannon sarkasmia pulppuavassa näyttelyssä luontosuhteemme näyttäytyy raadollisena

Arvio: Me­si­käm­men mar­ja­mail­la – Hanna Kannon sar­kas­mia pulp­pua­vas­sa näyt­te­lys­sä luon­to­suh­teem­me näyt­täy­tyy raa­dol­li­se­na

24.11.2023 17:30
Tilaajille
Arvio: Yksin ja yhdessä viimeisellä rannalla – suorasukaista tunteiden myllerrystä Lapin ylioppilasteatterin uutuudessa

Arvio: Yksin ja yhdessä vii­mei­sel­lä ran­nal­la – suo­ra­su­kais­ta tun­tei­den myl­ler­rys­tä Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin uu­tuu­des­sa

20.11.2023 15:00
Tilaajille
Klassisen kitarasankarin taidonnäyte – Kitaravirtuoosi Ismo Eskelinen loi resitaalikonsertillaan taidon ja tunteen taikapiirin

Klas­si­sen ki­ta­ra­san­ka­rin tai­don­näy­te – Ki­ta­ra­vir­tuoo­si Ismo Es­ke­li­nen loi re­si­taa­li­kon­ser­til­laan taidon ja tunteen tai­ka­pii­rin

20.11.2023 13:45
Tilaajille
Siviilissä syrjitty, sodassa sankari

Si­vii­lis­sä syr­jit­ty, sodassa sankari

19.11.2023 15:36 1
Arvio: Erämiehen elämää kaukana kaikesta – toimittaja Pekka Ervasti jakaa kirjassaan hyviä neuvoja harrastuksestaan

Arvio: Erä­mie­hen elämää kaukana kai­kes­ta – toi­mit­ta­ja Pekka Ervasti jakaa kir­jas­saan hyviä neuvoja har­ras­tuk­ses­taan

14.11.2023 15:00 3
Tilaajille
Arvio: Toiseuden tuntemuksia – Essi Korvan ja Jouko Alapartasen näyttely sisältää kauhua, kauneutta ja melankoliaa

Arvio: Toi­seu­den tun­te­muk­sia – Essi Korvan ja Jouko Ala­par­ta­sen näyt­te­ly si­säl­tää kauhua, kau­neut­ta ja me­lan­ko­liaa

13.11.2023 17:30 1
Tilaajille
Arvio: Mikä kuuluu, kun joki hiljenee? – Hannele Pokka palaa jokien valjastamisen teemaan viidennessä romaanissaan

Arvio: Mikä kuuluu, kun joki hil­je­nee? – Hannele Pokka palaa jokien val­jas­ta­mi­sen teemaan vii­den­nes­sä ro­maa­nis­saan

13.11.2023 07:00
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Kotiopettajattaren kuva arvoisissaan kehyksissä — Siiri Partanen ja Marko Syysmaa lataavat energiaa klassikkodraaman jännitteiseen pariin Rovaniemen Teatterin isolla näyttämöllä

Arvio: Ko­ti­opet­ta­jat­ta­ren kuva ar­voi­sis­saan ke­hyk­sis­sä — Siiri Par­ta­nen ja Marko Syysmaa la­taa­vat ener­giaa klas­sik­ko­draa­man jän­nit­tei­seen pariin Ro­va­nie­men Teat­te­rin isolla näyt­tä­möl­lä

10.11.2023 15:00 2
Tilaajille
Levyarvio: Klassista musiikkia, elektronisesti – Jori Hulkkosen laajakaarinen eepos noussee pitkän uran parhaisiin teoksiin

Le­vyar­vio: Klas­sis­ta mu­siik­kia, elekt­ro­ni­ses­ti – Jori Hulk­ko­sen laa­ja­kaa­ri­nen eepos noussee pitkän uran par­hai­siin teok­siin

10.11.2023 12:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Itsenäisiä ratkaisuja – Jaakko Heikkinen loihtii kuvan sivustakatsojasta yhteiskunnassa

Näyt­te­lyar­vio: It­se­näi­siä rat­kai­su­ja – Jaakko Heik­ki­nen loihtii kuvan si­vus­ta­kat­so­jas­ta yh­teis­kun­nas­sa

08.11.2023 17:30
Tilaajille
Arvio: Tiina Laitila Kälvemark kirjoittaa ihmiseksi kypsymisen välttämättömyydestä

Arvio: Tiina Laitila Käl­ve­mark kir­joit­taa ih­mi­sek­si kyp­sy­mi­sen vält­tä­mät­tö­myy­des­tä

07.11.2023 17:30
Tilaajille
Puhdistavasti surusta

Puh­dis­ta­vas­ti surusta

05.11.2023 15:43
Arvio: Murha, josta puhuttiin ja vaiettiin — Tutkinnan uudelleen avannut Heidi Holmavuon rikoskirja taipuu tiivistunnelmaiseksi näytelmäksi

Arvio: Murha, josta pu­hut­tiin ja vaiet­tiin — Tut­kin­nan uu­del­leen avannut Heidi Hol­ma­vuon ri­kos­kir­ja taipuu tii­vis­tun­nel­mai­sek­si näy­tel­mäk­si

05.11.2023 13:24
Tilaajille
Levyarvio: Maakuntien gangstarap ennen ja nyt – Hannibalin yhteistyökumppanit vaihtuvat, mutta taso pysyy

Le­vyar­vio: Maa­kun­tien gangs­ta­rap ennen ja nyt – Han­ni­ba­lin yh­teis­työ­kump­pa­nit vaih­tu­vat, mutta taso pysyy

03.11.2023 17:30
Tilaajille