Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin kamariorkesteri
Kuukausi
Joulukonserteissa on nyt mistä valita – nämä kolme saattelevat lähipäivinä joulun tunnelmaan Rovaniemen kirkossa

Jou­lu­kon­ser­teis­sa on nyt mistä valita – nämä kolme saat­te­le­vat lä­hi­päi­vi­nä joulun tun­nel­maan Ro­va­nie­men kir­kos­sa

08.12.2023 12:07 1
Tilaajille
Klassisen kitarasankarin taidonnäyte – Kitaravirtuoosi Ismo Eskelinen loi resitaalikonsertillaan taidon ja tunteen taikapiirin

Klas­si­sen ki­ta­ra­san­ka­rin tai­don­näy­te – Ki­ta­ra­vir­tuoo­si Ismo Es­ke­li­nen loi re­si­taa­li­kon­ser­til­laan taidon ja tunteen tai­ka­pii­rin

20.11.2023 13:45
Tilaajille
Arvio: Sebastian Fagerlund on kovassa nosteessa eikä syyttä, Lapin kamariorkesterin kantaesitykset loivat ikuisuuksien ääniä häkellyttävällä intensiteetillä

Arvio: Se­bas­tian Fa­ger­lund on kovassa nos­tees­sa eikä syyttä, Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kan­ta­esi­tyk­set loivat ikui­suuk­sien ääniä hä­kel­lyt­tä­väl­lä in­ten­si­tee­til­lä

17.11.2023 12:06
Tilaajille
Arvio: Valoa, vireitä ja kosketinvelhoutta – Lapin kamariorkesterin päävierailija Olli Mustosen huippupianismi kantoi yllätysmuuttujan yli

Arvio: Valoa, vireitä ja kos­ke­tin­vel­hout­ta – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin pää­vie­rai­li­ja Olli Mus­to­sen huip­pu­pia­nis­mi kantoi yl­lä­tys­muut­tu­jan yli

10.11.2023 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Konserttiarvio: Rovaniemen oma John Storgårds juhli 60-vuotispäiväänsä mahtipontisen Mahlerin puikoissa

Kon­sert­tiar­vio: Ro­va­nie­men oma John Storgårds juhli 60-vuo­tis­päi­vään­sä mah­ti­pon­ti­sen Mah­le­rin pui­kois­sa

26.10.2023 10:31
Tilaajille
Lapin kamariorkesterista on muovautunut John Storgårdsille, 60, elämäntapaprojekti – kaikki sai alkunsa 5-vuotiaana, kun viulistinalun ensivedot hätkäyttivät perhettä

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ris­ta on muo­vau­tu­nut John Storgård­sil­le, 60, elä­män­ta­pa­pro­jek­ti – kaikki sai alkunsa 5-vuo­tiaa­na, kun viu­lis­tin­alun en­si­ve­dot hät­käyt­ti­vät per­het­tä

21.10.2023 05:00 3
Tilaajille
Arvio: Latinobarokki hurmasi kolmen maailman harmonioillaan

Arvio: La­ti­no­ba­rok­ki hurmasi kolmen maail­man har­mo­nioil­laan

07.10.2023 12:12
Tilaajille
"Kuin pitkäaikainen unelma olisi käynyt toteen" – rovaniemeläinen freelance-muusikko Anna Laakso, 44, valittiin Lapin kamariorkesterin pianistiksi koesoiton perusteella

"Kuin pit­kä­ai­kai­nen unelma olisi käynyt toteen" – ro­va­nie­me­läi­nen free­lan­ce-muu­sik­ko Anna Laakso, 44, va­lit­tiin Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin pia­nis­tik­si koe­soi­ton pe­rus­teel­la

06.10.2023 10:22
Tilaajille
Konserttiarvio: Armenialaistaustainen Marianna Shirinyan komppasi Bachia vahvalla poljennolla Lapin kamariorkesterin solistivieraana

Kon­sert­tiar­vio: Ar­me­nia­lais­taus­tai­nen Ma­rian­na Shi­ri­nyan komp­pa­si Bachia vah­val­la pol­jen­nol­la Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin so­lis­ti­vie­raa­na

22.09.2023 10:16
Tilaajille
Konserttiarvio: Lappilais-pääkaupunkiseutulainen Trio Est laittoi soolokonsertissaan pianotrioasetukset uuteen asentoon

Kon­sert­tiar­vio: Lap­pi­lais-pää­kau­pun­ki­seu­tu­lai­nen Trio Est laittoi soo­lo­kon­ser­tis­saan pia­no­trio­ase­tuk­set uuteen asen­toon

12.09.2023 09:06
Tilaajille
Arvio: Viuluvirtuoosi Leila Josefowicz hurmasi säkenöimällä Bartók-konserton ulkomuistista

Arvio: Viu­lu­vir­tuoo­si Leila Jo­se­fo­wicz hurmasi sä­ke­nöi­mäl­lä Bartók-kon­ser­ton ul­ko­muis­tis­ta

09.09.2023 16:37
Tilaajille
Orkesteri elää vilkasta syksyä – Lapin kamariorkesterin syksy on täynnä erilaisia konsertteja ja kiertueita

Or­kes­te­ri elää vil­kas­ta syk­syä – ­La­pin ka­ma­ri­or­kes­te­rin syksy on täynnä eri­lai­sia kon­sert­te­ja ja kier­tuei­ta

30.08.2023 17:30 1
Tilaajille
Uuden kauden alku soi Ukrainalle – Lapin kamariorkesterin Ukraina-teemainen syyskauden avauskonsertti tarjosi henkistä tukea säveltaiteen keinoin

Uuden kauden alku soi Uk­rai­nal­le – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin Uk­rai­na-tee­mai­nen syys­kau­den avaus­kon­sert­ti tarjosi hen­kis­tä tukea sä­vel­tai­teen keinoin

25.08.2023 14:24
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin syyskausi alkaa kyläkonserteilla – syksyn ohjelmistossa yli 30 konserttia

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin syys­kau­si alkaa ky­lä­kon­ser­teil­la – syksyn oh­jel­mis­tos­sa yli 30 kon­sert­tia

02.08.2023 14:50
Tilaajille
Arvio: Kähärän uutuusteos elävöitti soljuvalla sävelvirrallaan Hammond-konserton ja aistikuvaelman perusmallikkaat kantaesitykset

Arvio: Kähärän uu­tuus­teos elä­vöit­ti sol­ju­val­la sä­vel­vir­ral­laan Ham­mond-kon­ser­ton ja ais­ti­ku­vael­man pe­rus­mal­lik­kaat kan­ta­esi­tyk­set

03.06.2023 16:49
Tilaajille
Konserttoja on sävelletty vaikka mille, mutta ei ehkä koskaan aiemmin Hammond-uruille – Lapin kamariorkesterin lavalla soi perjantaina rokkilavojen soundi

Kon­sert­to­ja on sä­vel­let­ty vaikka mille, mutta ei ehkä koskaan aiemmin Ham­mond-uruil­le – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin lavalla soi per­jan­tai­na rok­ki­la­vo­jen soundi

31.05.2023 17:30
Tilaajille
Konserttiarvio: Tasalaatua vehreiden nuottilehvästöjen alla – Lapin kamariorkesterin kantavierailijan, brittiläisen huippuoboisti Nicholas Danielin vierailu oli takuuvarma ja täyteläinen

Kon­sert­tiar­vio: Ta­sa­laa­tua veh­rei­den nuot­ti­leh­väs­tö­jen alla – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kan­ta­vie­rai­li­jan, brit­ti­läi­sen huip­pu­obois­ti Ni­cho­las Da­nie­lin vie­rai­lu oli ta­kuu­var­ma ja täy­te­läi­nen

26.05.2023 14:52
Tilaajille
Arvio: Lapin Kamariorkesterin Sara Hakaste ja Heidi Rahkonen koostivat viihdyttävän pikkukappaleiden paketin – kirkkain terä jäi tavoittamatta

Arvio: Lapin Ka­ma­ri­or­kes­te­rin Sara Hakaste ja Heidi Rah­ko­nen koos­ti­vat viih­dyt­tä­vän pik­ku­kap­pa­lei­den paketin – kirk­kain terä jäi ta­voit­ta­mat­ta

07.05.2023 18:32
Tilaajille
Konserttipäivinä pitää syödä, vaikka jännitys veisi ruokahalun – Lapin kamariorkesterin Sara Hakaste ja Heidi Rahkonen hengittävät musiikkia, mutta muutakin elämässä pitää olla

Kon­sert­ti­päi­vi­nä pitää syödä, vaikka jän­ni­tys veisi ruo­ka­ha­lun – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin Sara Hakaste ja Heidi Rah­ko­nen hen­git­tä­vät mu­siik­kia, mutta muu­ta­kin elä­mäs­sä pitää olla

04.05.2023 18:45
Tilaajille
Konsettiarvio: Leikkisän vikkelät teokset tekivät Lapin kamariorkesterin konsertista hyväntuulisen kevätkimaran

Kon­set­tiar­vio: Leik­ki­sän vik­ke­lät teokset tekivät Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kon­ser­tis­ta hy­vän­tuu­li­sen ke­vät­ki­ma­ran

28.04.2023 11:18
Tilaajille