pääkirjoitus: Suomen, Ruotsin ja Norjan kuu­lu­mi­nen puo­lus­tus­liit­toon vah­vis­taa myös poh­joi­sen tur­val­li­suut­ta – toimiva suhde Ve­nä­jään on yhä mah­dol­li­nen

Lapin kamariorkesteri
Konserttiarvio: Joikukantaesitys kruunasi turboahdetun illan – Luovus-sinfonia sai loppuunmyydyn yleisön aplodeeraamaan seisaaltaan

Kon­sert­tiar­vio: Joi­ku­kan­ta­esi­tys kruu­na­si tur­bo­ah­de­tun illan – Luo­vus-sin­fo­nia sai lop­puun­myy­dyn yleisön ap­lo­dee­raa­maan sei­saal­taan

06.05.2022 14:33 1
Tilaajille

Arvio: Haltlin har­mo­nik­ka sai yleisön ul­vo­maan Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin pää­siäis­kon­ser­tis­sa

15.04.2022 16:53
Tilaajille
Konserttiarvio: Disneystä maailmansotaan – kamarikonsertissa tunteet nousivat pintaan

Kon­sert­tiar­vio: Dis­neys­tä maail­man­so­taan – ka­ma­ri­kon­ser­tis­sa tunteet nou­si­vat pintaan

08.04.2022 11:51
Tilaajille
Päiväkirja: Musiikki herättää tunteita ja unesta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mu­siik­ki he­rät­tää tun­tei­ta ja unesta

04.04.2022 05:00
Tilaajille
Arvio: Päävierailijan juhlava jäähyväiskonsertti

Arvio: Pää­vie­rai­li­jan juhlava jää­hy­väis­kon­sert­ti

26.03.2022 13:01
Tilaajille
"Tämä on orkesteri, joka uskoo omaan tekemiseensä" – 50-vuotias Lapin kamariorkesteri haluaa tarjota yleisölleen aina jotain uutta ja ainutlaatuista

"Tämä on or­kes­te­ri, joka uskoo omaan te­ke­mi­seen­sä" – 50-vuo­tias Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri haluaa tarjota ylei­söl­leen aina jotain uutta ja ai­nut­laa­tuis­ta

19.03.2022 06:30 4
Tilaajille
Levyarvio: Lumen peittämä ikuisuus – Lapin kamariorkesterin lumiteemainen levytys vaatii kuulijalta myös älyllistä ponnistelua

Le­vyar­vio: Lumen peit­tä­mä ikui­suus – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin lu­mi­tee­mai­nen levytys vaatii kuu­li­jal­ta myös älyl­lis­tä pon­nis­te­lua

16.03.2022 10:02
Tilaajille

Kon­sert­tiar­vio: Virkeät sa­ta­vuo­tiaat

04.03.2022 10:15
Tilaajille

Kon­sert­tiar­vio: Suuria tun­tei­ta ja hit­ti­ki­ma­raa – ­Reet­ta Kataja vie­rai­li hy­väs­te­le­mäs­sä Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin yleisön

24.02.2022 09:27 1
Tilaajille
"Ennemminkin antisankari" – Pirjo Leppänen, 72, palaa näyttämölle mystisenä Poronaisena Vikke Nilon elämäntarinassa

"En­nem­min­kin an­ti­san­ka­ri" – Pirjo Lep­pä­nen, 72, palaa näyt­tä­möl­le mys­ti­se­nä Po­ro­nai­se­na Vikke Nilon elä­män­ta­ri­nas­sa

22.02.2022 20:29
Tilaajille

Arvio: Elävän ka­ma­ri­mu­sii­kin Brahms-herk­kua

13.02.2022 12:26 1
Tilaajille

Kon­sert­tiar­vio: "Pu­hal­link­vin­tet­to ka­ko­fo­nias­saan kuin STM:n tem­poi­le­va toi­min­ta" – Or­kes­te­rist­rii­mi vei ko­ro­na­huu­rui­sel­le mie­li­ku­vit­te­lu­mat­kal­le

31.01.2022 11:26
Tilaajille
Arvio: Puolivuosisataisen juhlavuoden erikoisintro

Arvio: Puo­li­vuo­si­sa­tai­sen juh­la­vuo­den eri­kois­int­ro

16.01.2022 13:35
Tilaajille

Arvio: Let­keäs­ti jaz­zah­taen kohti joulua – tai ainakin kauden pää­tös­tä

20.12.2021 15:26
Tilaajille
Lapin kamariorkesteri täyttää ensi vuonna 50 vuotta, mutta kuinka monelle se on oikeasti tuttu?

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri täyttää ensi vuonna 50 vuotta, mutta kuinka monelle se on oi­keas­ti tuttu?

18.12.2021 11:00 2
Tilaajille
Arvostelu: Kotisolistien valossa ja lämmössä

Ar­vos­te­lu: Ko­ti­so­lis­tien valossa ja läm­mös­sä

10.12.2021 17:43
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Muu­si­koi­ta oli jälleen ilo seurata ja kuun­nel­la

26.11.2021 12:54
Tilaajille
Anu Pentikille muotoilun, Ari Angervolle musiikin ja Mustarinda-seuralle monitaiteen  valtionpalkinto

Anu Pen­ti­kil­le muo­toi­lun, Ari An­ger­vol­le mu­sii­kin ja Mus­ta­rin­da-seu­ral­le mo­ni­tai­teen val­tion­pal­kin­to

17.11.2021 14:54
Tilaajille
Arvostelu: Aplodit koko kamariorkesterille

Ar­vos­te­lu: Aplodit koko ka­ma­ri­or­kes­te­ril­le

11.11.2021 17:22
Tilaajille
Arvostelu: Kamarisävelin yhteissoiton ytimessä

Ar­vos­te­lu: Ka­ma­ri­sä­ve­lin yh­teis­soi­ton yti­mes­sä

15.10.2021 19:00
Tilaajille