Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Lapin kamariorkesteri

Ar­vos­te­lu: Muu­si­koi­ta oli jälleen ilo seurata ja kuun­nel­la

26.11.2021 12:54
Tilaajille
Anu Pentikille muotoilun, Ari Angervolle musiikin ja Mustarinda-seuralle monitaiteen  valtionpalkinto

Anu Pen­ti­kil­le muo­toi­lun, Ari An­ger­vol­le mu­sii­kin ja Mus­ta­rin­da-seu­ral­le mo­ni­tai­teen val­tion­pal­kin­to

17.11.2021 14:54
Tilaajille
Arvostelu: Aplodit koko kamariorkesterille

Ar­vos­te­lu: Aplodit koko ka­ma­ri­or­kes­te­ril­le

11.11.2021 17:22
Tilaajille
Arvostelu: Kamarisävelin yhteissoiton ytimessä

Ar­vos­te­lu: Ka­ma­ri­sä­ve­lin yh­teis­soi­ton yti­mes­sä

15.10.2021 19:00
Tilaajille
Arvostelu: Pianoluonnonvoimien näytös

Ar­vos­te­lu: Pia­no­luon­non­voi­mien näytös

09.10.2021 15:11
Tilaajille
Tähtipianisti Alexandra Dariescu: Kaiken takana on piano nimeltä Tšaikovski

Täh­ti­pia­nis­ti Ale­xand­ra Da­ries­cu: Kaiken takana on piano nimeltä Tšai­kovs­ki

06.10.2021 18:00
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin "helppo kuun­nel­ta­va" ei jäänyt tyh­jän­päi­väi­sek­si, vaan piristi iloi­suu­del­laan

10.09.2021 21:42
Tilaajille
Arvostelu: Ulvontaa yleisössä ja ulvonnan yleisöä

Ar­vos­te­lu: Ul­von­taa ylei­sös­sä ja ul­von­nan yleisöä

05.09.2021 10:39
Tilaajille
Arvostelu: Lehtevä levyllinen Seljan sävelkukkia

Ar­vos­te­lu: Lehtevä le­vyl­li­nen Seljan sä­vel­kuk­kia

26.08.2021 17:55
Tilaajille
Arvostelu: Täyttä törinää mahlerilaisittain

Ar­vos­te­lu: Täyttä törinää mah­le­ri­lai­sit­tain

21.08.2021 17:45
Tilaajille
Jo neljäs Lapin kamariorkesterin kausi käynnistyy koronan varjossa – mutta komeasti Mahlerin sävelin

Jo neljäs Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kausi käyn­nis­tyy koronan var­jos­sa – mutta ko­meas­ti Mah­le­rin sävelin

19.08.2021 07:48
Tilaajille
Lapin kamariorkesterilta levyllinen laulumusiikkia

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ril­ta le­vyl­li­nen lau­lu­mu­siik­kia

17.06.2021 16:00
Tilaajille
Arvostelu: Käyrätorvitapaus ja liikuttavat fagottiläksiäiset

Ar­vos­te­lu: Käy­rä­tor­vi­ta­paus ja lii­kut­ta­vat fa­got­ti­läk­siäi­set

20.05.2021 15:00
Tilaajille
Käyrätorvistin ja säveltäjän yhteiset haasteet

Käy­rä­tor­vis­tin ja sä­vel­tä­jän yh­tei­set haas­teet

18.05.2021 12:01
Tilaajille
Aino Kurki on Lapin kamariorkesterin uusi intendentti

Aino Kurki on Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin uusi in­ten­dent­ti

11.05.2021 18:13 2
Tilaajille
Lukijalta: Katetaan Konttisen kesäteatteri – kustannukset Rovaniemen teatterin ja orkesterin budjetista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ka­te­taan Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ri – kus­tan­nuk­set Ro­va­nie­men teat­te­rin ja or­kes­te­rin bud­je­tis­ta

28.04.2021 08:36
Arvostelu: Huippuvieras ja elävän musiikin eliksiiriä

Ar­vos­te­lu: Huip­pu­vie­ras ja elävän mu­sii­kin elik­sii­riä

16.04.2021 18:07
Tilaajille
Djupsjöbacka jatkaa päävierailijana

Djups­jö­bac­ka jatkaa pää­vie­rai­li­ja­na

13.04.2021 20:00
Tilaajille
Intendentti Kaisa-Reetta Karhu jättää Lapin kamariorkesterin

In­ten­dent­ti Kai­sa-Reet­ta Karhu jättää Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin

09.04.2021 11:35
Tilaajille
Konserttiarvio: Etäfestivaalin erityislaatuiset avaustahdit  – Lapin kamariorkesteri esiintyi kotisalissaan

Kon­sert­tiar­vio: Etä­fes­ti­vaa­lin eri­tyis­laa­tui­set avaus­tah­dit – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri esiin­tyi ko­ti­sa­lis­saan

01.04.2021 17:23
Tilaajille