Lapin kamariorkesteri
Viimeisin tunti
Intendentti Kaisa-Reetta Karhu jättää Lapin kamariorkesterin

In­ten­dent­ti Kai­sa-Reet­ta Karhu jättää Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin

11:35
Tilaajille
Vanhemmat
Konserttiarvio: Etäfestivaalin erityislaatuiset avaustahdit  – Lapin kamariorkesteri esiintyi kotisalissaan

Kon­sert­tiar­vio: Etä­fes­ti­vaa­lin eri­tyis­laa­tui­set avaus­tah­dit – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri esiin­tyi ko­ti­sa­lis­saan

01.04.2021 17:23
Tilaajille
Arvostelu: Lapin kamariorkesteri tarjoilee Mustos-multienergiaa etäyhteyksin

Ar­vos­te­lu: Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri tar­joi­lee Mus­tos-mul­ti­ener­giaa etä­yh­teyk­sin

19.03.2021 19:20
Tilaajille
Arvostelu: Lapin kamariorkesterin striimikonsertti kertoi kulkutaudista, mutta ei täysin lievittänyt pandemiatuskaa

Ar­vos­te­lu: Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin strii­mi­kon­sert­ti kertoi kul­ku­tau­dis­ta, mutta ei täysin lie­vit­tä­nyt pan­de­mia­tus­kaa

06.03.2021 10:03
Tilaajille
Monitaiteisia vaikutteita ja Sibeliuksen sinfoninen satu – Lapin kamariorkesterin päävierailijan johtaman striimikonsertin solistina vierailee harpisti Sivan Magen

Mo­ni­tai­tei­sia vai­kut­tei­ta ja Si­be­liuk­sen sin­fo­ni­nen satu – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin pää­vie­rai­li­jan joh­ta­man strii­mi­kon­ser­tin so­lis­ti­na vie­rai­lee har­pis­ti Sivan Magen

03.03.2021 13:36

Pieni pa­ko­mat­ka pree­rial­la?

19.02.2021 21:12
Tilaajille
Arvostelu: Kuusiston johdolla soitettiin kuin huippumuusikot

Ar­vos­te­lu: Kuu­sis­ton joh­dol­la soi­tet­tiin kuin huip­pu­muu­si­kot

05.02.2021 15:52
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Tai­teel­li­ses­ti tin­ki­mä­tön ko­ro­na-ajan kon­sert­ti

24.01.2021 19:18
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin huippuvieraat ovat nyt kotimaisia staroja

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin huip­pu­vie­raat ovat nyt ko­ti­mai­sia staroja

22.01.2021 09:48
Tilaajille
Antti Tuisku, Suvi Teräsniska ja Lapin kamariorkesteri ovat vuoden 2021 Emma-ehdokkaiden joukossa

Antti Tuisku, Suvi Te­räs­nis­ka ja Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri ovat vuoden 2021 Em­ma-eh­dok­kai­den jou­kos­sa

21.01.2021 15:24 1
Tilaajille
Arvostelu: Teosrikas ja tarinoiva uuden vuoden alku

Ar­vos­te­lu: Teos­ri­kas ja ta­ri­noi­va uuden vuoden alku

09.01.2021 16:07
Tilaajille
Esa Tikkalan sävellyksen instrumentaaliversio kuullaan kantaesityksenä Lapin kamariorkesterin konsertissa

Esa Tik­ka­lan sä­vel­lyk­sen inst­ru­men­taa­li­ver­sio kuul­laan kan­ta­esi­tyk­se­nä Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kon­ser­tis­sa

04.01.2021 15:40
Tilaajille
Festivaalin verran kamarimusiikkia loppiaisesta alkaen – Uusi tapahtuma näyttää Rovaniemen musiikilliset taidot

Fes­ti­vaa­lin verran ka­ma­ri­mu­siik­kia lop­piai­ses­ta alkaen – Uusi ta­pah­tu­ma näyttää Ro­va­nie­men mu­sii­kil­li­set taidot

31.12.2020 14:12
Lapin kamariorkesteri päättää poikkeusvuoden striimikonsertilla tyhjälle salille

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri päättää poik­keus­vuo­den strii­mi­kon­ser­til­la tyh­jäl­le salille

15.12.2020 15:04

Ar­vos­te­lu: Suuria suo­ma­lais­sä­ve­liä ka­ma­ri­koos­sa

04.12.2020 18:45
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Kriikun yhden miehen il­ta­mis­sa vie­rail­tiin ba­saa­ris­sa

20.11.2020 16:45
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Nuorten ener­giat ja osaa­mi­nen nos­tat­ti­vat al­hois­ta elämään

12.11.2020 20:13
Tilaajille
Nuoret muusikot solisteina

Nuoret muu­si­kot so­lis­tei­na

11.11.2020 09:18
Tilaajille
Kamariorkesteri konsertoi nuorten solistien kanssa keskiviikkona

Ka­ma­ri­or­kes­te­ri kon­ser­toi nuorten so­lis­tien kanssa kes­ki­viik­ko­na

10.11.2020 14:48 1
Ánnámáretin joikua kamariorkesterille sovitettuna

Ánnámá­re­tin joikua ka­ma­ri­or­kes­te­ril­le so­vi­tet­tu­na

02.11.2020 22:28
Tilaajille