ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Lapin kamariorkesteri
Viimeisin 24 tuntia
Lapin kamariorkesterin taiteellinen johtaja John Storgårds nimitettiin BBC Philharmonic Orchestran ylikapellimestariksi

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin tai­teel­li­nen johtaja John Storgårds ni­mi­tet­tiin BBC Phil­har­mo­nic Orc­hest­ran yli­ka­pel­li­mes­ta­rik­si

29.11.2022 14:23 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin Kamariorkesterin kapellimestari John Storgårdsille ja tanssitaiteilija Pirjo Yli-Maunulalle 10 000 euron Kaitera-palkinnot

Lapin Ka­ma­ri­or­kes­te­rin ka­pel­li­mes­ta­ri John Storgård­sil­le ja tans­si­tai­tei­li­ja Pirjo Yli-Mau­nu­lal­le 10 000 euron Kai­te­ra-pal­kin­not

12.11.2022 14:41 1
Arvio: Vierailijatähden ja onnistuneiden öiden ilta – hollantilaisviulisti Liza Ferschtmanin ensivisiitti Lapin kamariorkesterin johtaja-solistina ansaitsi bravo-huudot

Arvio: Vie­rai­li­ja­täh­den ja on­nis­tu­nei­den öiden ilta – hol­lan­ti­lais­viu­lis­ti Liza Ferscht­ma­nin en­si­vi­siit­ti Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin joh­ta­ja-so­lis­ti­na an­sait­si bra­vo-huu­dot

11.11.2022 19:53
Tilaajille
Konserttiarvio: Viisikymppisen Aki Yli-Salomäen lahja myös 50-vuotiaalle Lapin kamariorkesterille oli tonaalinen täysosuma

Kon­sert­tiar­vio: Vii­si­kymp­pi­sen Aki Yli-Sa­lo­mäen lahja myös 50-vuo­tiaal­le Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ril­le oli to­naa­li­nen täys­osu­ma

04.11.2022 11:19
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin levytys kolmen parhaan joukkoon Gramphone Awards -kilpailussa

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin levytys kolmen parhaan jouk­koon Gramp­ho­ne Awards -kil­pai­lus­sa

05.10.2022 14:54 1
Tilaajille
Arvio: Buster Keatonin lähes 100-vuotias mykkäelokuva sai elävän taustamusiikin vihdoin Rovaniemelläkin

Arvio: Buster Kea­to­nin lähes 100-vuo­tias myk­kä­elo­ku­va sai elävän taus­ta­mu­sii­kin vihdoin Ro­va­nie­mel­lä­kin

23.09.2022 09:42 1
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin levytys ehdolla taidemusiikin Gramophone-palkinnon saajaksi

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin levytys ehdolla tai­de­mu­sii­kin Gra­mop­ho­ne-pal­kin­non saa­jak­si

01.09.2022 19:34
Tilaajille

Kon­sert­tiar­vio: Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin solisti pääsi vi­ree­seen vasta it­sel­leen sä­vel­le­tys­sä teok­ses­sa

19.08.2022 15:15
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin taiteellinen johtaja John Storgårds on myös leffafriikki – pian hän pääsee johtamaan musiikkia 100 vuotta vanhaan Buster Keatonin elokuvaan

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin tai­teel­li­nen johtaja John Storgårds on myös lef­fa­friik­ki – pian hän pääsee joh­ta­maan mu­siik­kia 100 vuotta vanhaan Buster Kea­to­nin elo­ku­vaan

16.08.2022 17:19
Tilaajille
Karvalakkidokumentti osa 2: Muusikot ja kuoro ovat oopperan selkärankaa

Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 2: Muu­si­kot ja kuoro ovat oop­pe­ran sel­kä­ran­kaa

22.07.2022 13:50
Tilaajille
Arvio: Tulevan päävierailijan täystehonäyttöjä – Monitoimimuusikko Olli Mustonen tarjoili Lapin kamariorkesterin kevätkauden päätteeksi taiteellisesti triplatäytteisen runsaudensarven

Arvio: Tulevan pää­vie­rai­li­jan täys­te­ho­näyt­tö­jä – Mo­ni­toi­mi­muu­sik­ko Olli Mus­to­nen tar­joi­li Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin ke­vät­kau­den päät­teek­si tai­teel­li­ses­ti trip­la­täyt­tei­sen run­sau­den­sar­ven

28.05.2022 16:04 1
Tilaajille
Monen roolin muusikko – pianisti, säveltäjä ja kapellimestari Olli Mustosen mielestä klassisessa musiikissa ei saa pelätä virheitä

Monen roolin muu­sik­ko – pia­nis­ti, sä­vel­tä­jä ja ka­pel­li­mes­ta­ri Olli Mus­to­sen mie­les­tä klas­si­ses­sa mu­sii­kis­sa ei saa pelätä vir­hei­tä

25.05.2022 17:42
Tilaajille
Konserttiarvio: Joikukantaesitys kruunasi turboahdetun illan – Luovus-sinfonia sai loppuunmyydyn yleisön aplodeeraamaan seisaaltaan

Kon­sert­tiar­vio: Joi­ku­kan­ta­esi­tys kruu­na­si tur­bo­ah­de­tun illan – Luo­vus-sin­fo­nia sai lop­puun­myy­dyn yleisön ap­lo­dee­raa­maan sei­saal­taan

06.05.2022 14:33 1
Tilaajille

Arvio: Haltlin har­mo­nik­ka sai yleisön ul­vo­maan Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin pää­siäis­kon­ser­tis­sa

15.04.2022 16:53
Tilaajille
Konserttiarvio: Disneystä maailmansotaan – kamarikonsertissa tunteet nousivat pintaan

Kon­sert­tiar­vio: Dis­neys­tä maail­man­so­taan – ka­ma­ri­kon­ser­tis­sa tunteet nou­si­vat pintaan

08.04.2022 11:51
Tilaajille
Päiväkirja: Musiikki herättää tunteita ja unesta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mu­siik­ki he­rät­tää tun­tei­ta ja unesta

04.04.2022 05:00
Tilaajille
Arvio: Päävierailijan juhlava jäähyväiskonsertti

Arvio: Pää­vie­rai­li­jan juhlava jää­hy­väis­kon­sert­ti

26.03.2022 13:01
Tilaajille
"Tämä on orkesteri, joka uskoo omaan tekemiseensä" – 50-vuotias Lapin kamariorkesteri haluaa tarjota yleisölleen aina jotain uutta ja ainutlaatuista

"Tämä on or­kes­te­ri, joka uskoo omaan te­ke­mi­seen­sä" – 50-vuo­tias Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri haluaa tarjota ylei­söl­leen aina jotain uutta ja ai­nut­laa­tuis­ta

19.03.2022 06:30 4
Tilaajille
Levyarvio: Lumen peittämä ikuisuus – Lapin kamariorkesterin lumiteemainen levytys vaatii kuulijalta myös älyllistä ponnistelua

Le­vyar­vio: Lumen peit­tä­mä ikui­suus – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin lu­mi­tee­mai­nen levytys vaatii kuu­li­jal­ta myös älyl­lis­tä pon­nis­te­lua

16.03.2022 10:02
Tilaajille

Kon­sert­tiar­vio: Virkeät sa­ta­vuo­tiaat

04.03.2022 10:15
Tilaajille