Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lapin kamariorkesteri
Ruotsalainen mezzosorpaanosuuruus Anne Sofie von Otter lunasti Lapin kamariorkesterin solistivieraana legendalupaukset ja yllätti suomalaisella tangolla

Ruot­sa­lai­nen mez­zo­sor­paa­no­suu­ruus Anne Sofie von Otter lunasti Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin so­lis­ti­vie­raa­na le­gen­da­lu­pauk­set ja yllätti suo­ma­lai­sel­la tan­gol­la

25.02.2023 15:59 3
Tilaajille
Lapin kamariorkesteri palkittiin vuoden klassinen Emmalla

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri pal­kit­tiin vuoden klas­si­nen Emmalla

04.02.2023 09:22 3
Tilaajille
Lapin kamariorkesteri saa kosketinsoittajan – orkesterissa nyt yhteensä 19 muusikon vakanssia

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri saa kos­ke­tin­soit­ta­jan – or­kes­te­ris­sa nyt yh­teen­sä 19 muu­si­kon va­kans­sia

02.02.2023 12:25
Tilaajille
Arvio: Iiro Rantalan mielikuvitusmatka Venetsiaan sai Lapin kamariorkesterin kantaesityksessä genrerajat iloisesti ylittävän viihdyttävän sekoituksen

Arvio: Iiro Ran­ta­lan mie­li­ku­vi­tus­mat­ka Ve­net­siaan sai Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kan­ta­esi­tyk­ses­sä gen­re­ra­jat iloi­ses­ti ylit­tä­vän viih­dyt­tä­vän se­koi­tuk­sen

30.01.2023 10:36
Tilaajille
Arvio: Juhlavuosi huipentui odotettuun Beethoven-huutomerkkiin

Arvio: Juh­la­vuo­si hui­pen­tui odo­tet­tuun Beet­ho­ven-huu­to­merk­kiin

18.12.2022 17:31
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin John Storgårds vannoo monipuolisen ohjelmiston nimiin, se pitää muusikoiden ja yleisön mielet virkeinä – uusi pesti BBC:n filharmonikkojen ylikapellimestarina laittoi kalenterin uusiksi

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin John Storgårds vannoo mo­ni­puo­li­sen oh­jel­mis­ton nimiin, se pitää muu­si­koi­den ja yleisön mielet vir­kei­nä – uusi pesti BBC:n fil­har­mo­nik­ko­jen yli­ka­pel­li­mes­ta­ri­na laittoi ka­len­te­rin uusiksi

14.12.2022 17:37 2
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin levytykselle Emma-ehdokkuus – Schnee on niittänyt huomiota myös kansainvälisesti

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin le­vy­tyk­sel­le Em­ma-eh­dok­kuus – Sch­nee on niit­tä­nyt huo­mio­ta myös kan­sain­vä­li­ses­ti

09.12.2022 10:32
Tilaajille
Konserttiarvio: Syvämietteisyyttä tähtikirkkaan sopraanon ja klassikkojohtajan tahtiin Lapin kamariorkesterin konsertissa

Kon­sert­tiar­vio: Sy­vä­miet­tei­syyt­tä täh­ti­kirk­kaan sop­raa­non ja klas­sik­ko­joh­ta­jan tahtiin Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kon­ser­tis­sa

02.12.2022 15:01
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin taiteellinen johtaja John Storgårds nimitettiin BBC Philharmonic Orchestran ylikapellimestariksi

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin tai­teel­li­nen johtaja John Storgårds ni­mi­tet­tiin BBC Phil­har­mo­nic Orc­hest­ran yli­ka­pel­li­mes­ta­rik­si

29.11.2022 14:23 1
Tilaajille
Lapin Kamariorkesterin kapellimestari John Storgårdsille ja tanssitaiteilija Pirjo Yli-Maunulalle 10 000 euron Kaitera-palkinnot

Lapin Ka­ma­ri­or­kes­te­rin ka­pel­li­mes­ta­ri John Storgård­sil­le ja tans­si­tai­tei­li­ja Pirjo Yli-Mau­nu­lal­le 10 000 euron Kai­te­ra-pal­kin­not

12.11.2022 14:41 1
Arvio: Vierailijatähden ja onnistuneiden öiden ilta – hollantilaisviulisti Liza Ferschtmanin ensivisiitti Lapin kamariorkesterin johtaja-solistina ansaitsi bravo-huudot

Arvio: Vie­rai­li­ja­täh­den ja on­nis­tu­nei­den öiden ilta – hol­lan­ti­lais­viu­lis­ti Liza Ferscht­ma­nin en­si­vi­siit­ti Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin joh­ta­ja-so­lis­ti­na an­sait­si bra­vo-huu­dot

11.11.2022 19:53
Tilaajille
Konserttiarvio: Viisikymppisen Aki Yli-Salomäen lahja myös 50-vuotiaalle Lapin kamariorkesterille oli tonaalinen täysosuma

Kon­sert­tiar­vio: Vii­si­kymp­pi­sen Aki Yli-Sa­lo­mäen lahja myös 50-vuo­tiaal­le Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ril­le oli to­naa­li­nen täys­osu­ma

04.11.2022 11:19
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin levytys kolmen parhaan joukkoon Gramphone Awards -kilpailussa

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin levytys kolmen parhaan jouk­koon Gramp­ho­ne Awards -kil­pai­lus­sa

05.10.2022 14:54 1
Tilaajille
Arvio: Buster Keatonin lähes 100-vuotias mykkäelokuva sai elävän taustamusiikin vihdoin Rovaniemelläkin

Arvio: Buster Kea­to­nin lähes 100-vuo­tias myk­kä­elo­ku­va sai elävän taus­ta­mu­sii­kin vihdoin Ro­va­nie­mel­lä­kin

23.09.2022 09:42 1
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin levytys ehdolla taidemusiikin Gramophone-palkinnon saajaksi

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin levytys ehdolla tai­de­mu­sii­kin Gra­mop­ho­ne-pal­kin­non saa­jak­si

01.09.2022 19:34
Tilaajille

Kon­sert­tiar­vio: Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin solisti pääsi vi­ree­seen vasta it­sel­leen sä­vel­le­tys­sä teok­ses­sa

19.08.2022 15:15
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin taiteellinen johtaja John Storgårds on myös leffafriikki – pian hän pääsee johtamaan musiikkia 100 vuotta vanhaan Buster Keatonin elokuvaan

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin tai­teel­li­nen johtaja John Storgårds on myös lef­fa­friik­ki – pian hän pääsee joh­ta­maan mu­siik­kia 100 vuotta vanhaan Buster Kea­to­nin elo­ku­vaan

16.08.2022 17:19
Tilaajille
Karvalakkidokumentti osa 2: Muusikot ja kuoro ovat oopperan selkärankaa

Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 2: Muu­si­kot ja kuoro ovat oop­pe­ran sel­kä­ran­kaa

22.07.2022 13:50
Tilaajille
Arvio: Tulevan päävierailijan täystehonäyttöjä – Monitoimimuusikko Olli Mustonen tarjoili Lapin kamariorkesterin kevätkauden päätteeksi taiteellisesti triplatäytteisen runsaudensarven

Arvio: Tulevan pää­vie­rai­li­jan täys­te­ho­näyt­tö­jä – Mo­ni­toi­mi­muu­sik­ko Olli Mus­to­nen tar­joi­li Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin ke­vät­kau­den päät­teek­si tai­teel­li­ses­ti trip­la­täyt­tei­sen run­sau­den­sar­ven

28.05.2022 16:04 1
Tilaajille
Monen roolin muusikko – pianisti, säveltäjä ja kapellimestari Olli Mustosen mielestä klassisessa musiikissa ei saa pelätä virheitä

Monen roolin muu­sik­ko – pia­nis­ti, sä­vel­tä­jä ja ka­pel­li­mes­ta­ri Olli Mus­to­sen mie­les­tä klas­si­ses­sa mu­sii­kis­sa ei saa pelätä vir­hei­tä

25.05.2022 17:42
Tilaajille