Konsertit

Kemi haluaa py­sy­tel­lä kult­tuu­ri­kau­pun­ki­na Lu­mi­lin­nan kylkeen ra­ken­net­ta­van esiin­ty­mis­sa­lin avulla

16.06.2021 17:50
Tilaajille

Aidosti lap­pi­lai­set laulut tu­tuik­si – Kit­ti­lä­läi­nen Ral­laG­roup nostaa esille pai­kal­lis­ta al­ku­pe­rää olevia kap­pa­lei­ta

25.05.2021 17:00
Tilaajille

Lau­lu­yh­tye Punctum tuo re­nes­sans­si­ajan säveliä Kor­ka­lo­vaa­raan

26.05.2021 10:12

Pu­hal­lin­yh­tyeet täynnä valoa – Lapin so­ti­las­soit­to­kun­ta etä­kon­ser­toi per­jan­tai­na ruu­tu­jen takaa

24.04.2021 16:40
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Striimi he­rät­tää kaipuun

24.03.2021 11:12

Luosto Soi! et­koil­la voi pit­käs­tä aikaa ruokkia kult­tuu­ri­näl­kää – ka­ma­ri­mu­siik­kia ja runoja kuul­laan kon­ser­teis­sa, joissa nou­da­te­taan tur­val­li­suus­oh­jei­ta

18.02.2021 17:03
Tilaajille

Arvio: Soivia nä­kö­alo­ja neljään suun­taan Lapin so­ti­las­soit­to­kun­nan kon­ser­tis­sa

31.01.2021 19:53
Tilaajille

Fes­ti­vaa­lin verran ka­ma­ri­mu­siik­kia lop­piai­ses­ta alkaen – Uusi ta­pah­tu­ma näyttää Ro­va­nie­men mu­sii­kil­li­set taidot

31.12.2020 14:12

Mene vaikka tänne: Nuk­ke­teat­te­ria, kon­sert­te­ja ja kau­neim­mat jou­lu­lau­lut pak­kas­sääs­sä

28.11.2020 06:05

Kunnan pojat jul­kai­see jou­lu­le­vyn ja lähtee 16 keikan ky­lä­kier­tueel­le

20.11.2020 15:14

Mene vaikka tänne: Tove Jans­son, Muu­mi­peik­ko, Touko Laak­so­nen ja Mr. Lordi pi­par­ka­kus­sa

19.11.2020 17:30

Pe­li­man­ni­pe­rin­ne voi hyvin Kit­ti­läs­sä – soit­ta­jat ja lau­la­jat juh­lis­ti­vat 50. toi­min­ta­vuot­ta

08.11.2020 17:00
Tilaajille

Sel­lis­ti Lauri Angervo tarttui suureen haas­tee­seen – Tors­tai­na kuul­laan yksi kaik­kien aikojen vaa­ti­vim­pia sel­lo­teok­sia

27.10.2020 14:02

Mene vaikka tänne: Ki­ta­ra­kon­sert­ti kir­kos­sa, las­ten­mu­siik­kia kylissä ja uusia näyt­te­lyi­tä

23.10.2020 10:48

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin muu­si­kot jal­kau­tu­vat Ro­va­nie­men kyliin

15.10.2020 16:35

Teatria siirtää kaikki lo­ka­kuun keikat tu­le­vai­suu­teen – taus­tal­la ajatus "kolmen viikon skarp­pauk­ses­ta"

15.10.2020 12:25
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Mo­ni­toi­mi­vie­raan ener­gi­soi­ma ilta

09.10.2020 16:32
Tilaajille

Ko­ro­na­tes­taus vii­vyt­ti mutta ei estänyt ko­ko­naan Sergey Malovin ja Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin har­joi­tuk­sia: Kon­sert­ti kuul­laan tors­tai­na Ro­va­nie­mel­lä ja per­jan­tai­na Ke­mi­jär­vel­lä.

07.10.2020 17:00
Tilaajille

Jope Ruo­nan­suun muis­tok­si Kemiin suun­ni­tel­tu hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­ti pe­ru­taan

02.10.2020 09:00
Tilaajille

Jope Ruo­nan­suul­le jär­jes­te­tään muis­to­kon­sert­ti myös Kemiin – Nii­nis­tön vie­rai­lu vah­vis­tet­tiin pre­si­den­tin­kans­lias­ta

23.09.2020 15:22
Tilaajille