kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Konsertit
Kuukausi
Puolustusvoimien konsertti palaa tauolta: MILjazz viihdyttää tänään Rovaniemellä

Puo­lus­tus­voi­mien kon­sert­ti palaa tauol­ta: MILjazz viih­dyt­tää tänään Ro­va­nie­mel­lä

08.06.2023 15:05
Tilaajille
Konserttoja on sävelletty vaikka mille, mutta ei ehkä koskaan aiemmin Hammond-uruille – Lapin kamariorkesterin lavalla soi perjantaina rokkilavojen soundi

Kon­sert­to­ja on sä­vel­let­ty vaikka mille, mutta ei ehkä koskaan aiemmin Ham­mond-uruil­le – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin lavalla soi per­jan­tai­na rok­ki­la­vo­jen soundi

31.05.2023 17:30
Tilaajille
Konserttiarvio: Tasalaatua vehreiden nuottilehvästöjen alla – Lapin kamariorkesterin kantavierailijan, brittiläisen huippuoboisti Nicholas Danielin vierailu oli takuuvarma ja täyteläinen

Kon­sert­tiar­vio: Ta­sa­laa­tua veh­rei­den nuot­ti­leh­väs­tö­jen alla – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kan­ta­vie­rai­li­jan, brit­ti­läi­sen huip­pu­obois­ti Ni­cho­las Da­nie­lin vie­rai­lu oli ta­kuu­var­ma ja täy­te­läi­nen

26.05.2023 14:52
Tilaajille
Konsertti ja kevättanssit jälleenrakennusajan tyyliin – "ajanvietekonsertti" viihdyttää lauantaina Korundin ravintolassa

Kon­sert­ti ja ke­vät­tans­sit jäl­leen­ra­ken­nus­ajan tyyliin – "a­jan­vie­te­kon­sert­ti" viih­dyt­tää lauan­tai­na Ko­run­din ra­vin­to­las­sa

11.05.2023 16:35 1
Tilaajille
Tornion mieskuoro täyttää 70 vuotta – juhlakonsertti järjestetään äitienpäiväviikonloppuna

Tornion mies­kuo­ro täyttää 70 vuotta – juh­la­kon­sert­ti jär­jes­te­tään äi­tien­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na

11.05.2023 14:00
Viisuhuuma valtasi Suomen
Kolumni

Vii­su­huu­ma valtasi Suomen

11.05.2023 13:51 1
Vanhemmat
Viikon kuva: Ykköstähti bailasi Rovaniemellä vielä kerran
Kolumni

Viikon kuva: Yk­kös­täh­ti bailasi Ro­va­nie­mel­lä vielä kerran

05.05.2023 06:00
Konserttipäivinä pitää syödä, vaikka jännitys veisi ruokahalun – Lapin kamariorkesterin Sara Hakaste ja Heidi Rahkonen hengittävät musiikkia, mutta muutakin elämässä pitää olla

Kon­sert­ti­päi­vi­nä pitää syödä, vaikka jän­ni­tys veisi ruo­ka­ha­lun – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin Sara Hakaste ja Heidi Rah­ko­nen hen­git­tä­vät mu­siik­kia, mutta muu­ta­kin elä­mäs­sä pitää olla

04.05.2023 18:45
Tilaajille
Konserttiarvio: Hittirikas ja huippukuntoinen jäähyväistuiskutus – ”Tää on ollut täydellinen ilta, kiitos Rovaniemi!"

Kon­sert­tiar­vio: Hit­ti­ri­kas ja huip­pu­kun­toi­nen jää­hy­väis­tuis­ku­tus – ”Tää on ollut täy­del­li­nen ilta, kiitos Ro­va­nie­mi!"

30.04.2023 17:17 9
Tilaajille
Konsettiarvio: Leikkisän vikkelät teokset tekivät Lapin kamariorkesterin konsertista hyväntuulisen kevätkimaran

Kon­set­tiar­vio: Leik­ki­sän vik­ke­lät teokset tekivät Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kon­ser­tis­ta hy­vän­tuu­li­sen ke­vät­ki­ma­ran

28.04.2023 11:18
Tilaajille
Arvio: Näköaloja mestarillisiin kuulokuviin – huippuvierailijat pistivät pystyyn pitkät viulumusiikin juhlat

Arvio: Nä­kö­alo­ja mes­ta­ril­li­siin kuu­lo­ku­viin – huip­pu­vie­rai­li­jat pis­ti­vät pystyyn pitkät viu­lu­mu­sii­kin juhlat

15.04.2023 14:37
Tilaajille
Genrestä genreen, luomusti ja leikitellen – Yona avaa kevään lauantaina Korundissa

Gen­res­tä gen­reen, luo­mus­ti ja lei­ki­tel­len – Yona avaa kevään lauan­tai­na Ko­run­dis­sa

06.04.2023 12:17
Tilaajille
Arvio: Kalevi Ahon kitarakonsertto soi Ismo Eskelisen ja Lapin kamariorkesterin hyppysissä niin viimeistellysti, että sai illan muut teokset vaikuttamaan vain konserton odottelulta

Arvio: Kalevi Ahon ki­ta­ra­kon­sert­to soi Ismo Es­ke­li­sen ja Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin hyp­py­sis­sä niin vii­meis­tel­lys­ti, että sai illan muut teokset vai­kut­ta­maan vain kon­ser­ton odot­te­lul­ta

25.03.2023 17:30
Tilaajille
Kolmekymppinen kuoro ja orkesteri vetävät mukaan edelleen nuoria - luvassa juhla suomalaisin ja balkanilaisin sävelin

Kol­me­kymp­pi­nen kuoro ja or­kes­te­ri vetävät mukaan edel­leen nuoria - luvassa juhla suo­ma­lai­sin ja bal­ka­ni­lai­sin sävelin

16.03.2023 18:40
Oopperalaulaja Mari Palo sulkee konsertissa silmät ja antaa sävelten viedä – kipinä musiikkifestivaaleille syttyi vuosikymmeniä sitten

Oop­pe­ra­lau­la­ja Mari Palo sulkee kon­ser­tis­sa silmät ja antaa sä­vel­ten viedä – kipinä mu­siik­ki­fes­ti­vaa­leil­le syttyi vuo­si­kym­me­niä sitten

12.03.2023 17:30
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin John Storgårds vannoo monipuolisen ohjelmiston nimiin, se pitää muusikoiden ja yleisön mielet virkeinä – uusi pesti BBC:n filharmonikkojen ylikapellimestarina laittoi kalenterin uusiksi

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin John Storgårds vannoo mo­ni­puo­li­sen oh­jel­mis­ton nimiin, se pitää muu­si­koi­den ja yleisön mielet vir­kei­nä – uusi pesti BBC:n fil­har­mo­nik­ko­jen yli­ka­pel­li­mes­ta­ri­na laittoi ka­len­te­rin uusiksi

14.12.2022 17:37 2
Tilaajille
Päiväkirja: Todo-listalta yksi vähemmäs
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: To­do-lis­tal­ta yksi vä­hem­mäs

13.12.2022 07:00
Tilaajille
Kirka-musikaali vierailee Korundissa

Kir­ka-mu­si­kaa­li vie­rai­lee Ko­run­dis­sa

09.12.2022 13:50
Tilaajille
Antti Railio konsertoi Rovaniemen kirkossa sunnuntaina

Antti Railio kon­ser­toi Ro­va­nie­men kir­kos­sa sun­nun­tai­na

08.12.2022 14:26
Tilaajille
Konserttiarvio: Syvämietteisyyttä tähtikirkkaan sopraanon ja klassikkojohtajan tahtiin Lapin kamariorkesterin konsertissa

Kon­sert­tiar­vio: Sy­vä­miet­tei­syyt­tä täh­ti­kirk­kaan sop­raa­non ja klas­sik­ko­joh­ta­jan tahtiin Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kon­ser­tis­sa

02.12.2022 15:01
Tilaajille