Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Konsertit
Kuukausi
Klassisen kitarasankarin taidonnäyte – Kitaravirtuoosi Ismo Eskelinen loi resitaalikonsertillaan taidon ja tunteen taikapiirin

Klas­si­sen ki­ta­ra­san­ka­rin tai­don­näy­te – Ki­ta­ra­vir­tuoo­si Ismo Es­ke­li­nen loi re­si­taa­li­kon­ser­til­laan taidon ja tunteen tai­ka­pii­rin

20.11.2023 13:45
Tilaajille
Ja niin 3-vuotias lapseni heitettiin ulos konsertista
Kolumni

Ja niin 3-vuo­tias lapseni hei­tet­tiin ulos kon­ser­tis­ta

19.11.2023 16:45 41
Arvio: Sebastian Fagerlund on kovassa nosteessa eikä syyttä, Lapin kamariorkesterin kantaesitykset loivat ikuisuuksien ääniä häkellyttävällä intensiteetillä

Arvio: Se­bas­tian Fa­ger­lund on kovassa nos­tees­sa eikä syyttä, Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kan­ta­esi­tyk­set loivat ikui­suuk­sien ääniä hä­kel­lyt­tä­väl­lä in­ten­si­tee­til­lä

17.11.2023 12:06
Tilaajille
Arvio: Valoa, vireitä ja kosketinvelhoutta – Lapin kamariorkesterin päävierailija Olli Mustosen huippupianismi kantoi yllätysmuuttujan yli

Arvio: Valoa, vireitä ja kos­ke­tin­vel­hout­ta – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin pää­vie­rai­li­ja Olli Mus­to­sen huip­pu­pia­nis­mi kantoi yl­lä­tys­muut­tu­jan yli

10.11.2023 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Konserttiarvio: Rovaniemen oma John Storgårds juhli 60-vuotispäiväänsä mahtipontisen Mahlerin puikoissa

Kon­sert­tiar­vio: Ro­va­nie­men oma John Storgårds juhli 60-vuo­tis­päi­vään­sä mah­ti­pon­ti­sen Mah­le­rin pui­kois­sa

26.10.2023 10:31
Tilaajille
Arvio: Latinobarokki hurmasi kolmen maailman harmonioillaan

Arvio: La­ti­no­ba­rok­ki hurmasi kolmen maail­man har­mo­nioil­laan

07.10.2023 12:12
Tilaajille
Konserttiarvio: Armenialaistaustainen Marianna Shirinyan komppasi Bachia vahvalla poljennolla Lapin kamariorkesterin solistivieraana

Kon­sert­tiar­vio: Ar­me­nia­lais­taus­tai­nen Ma­rian­na Shi­ri­nyan komp­pa­si Bachia vah­val­la pol­jen­nol­la Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin so­lis­ti­vie­raa­na

22.09.2023 10:16
Tilaajille
Konserttiarvio: Lappilais-pääkaupunkiseutulainen Trio Est laittoi soolokonsertissaan pianotrioasetukset uuteen asentoon

Kon­sert­tiar­vio: Lap­pi­lais-pää­kau­pun­ki­seu­tu­lai­nen Trio Est laittoi soo­lo­kon­ser­tis­saan pia­no­trio­ase­tuk­set uuteen asen­toon

12.09.2023 09:06
Tilaajille
Nuorten muusikoiden aikamatka – konsertti palauttaa unohdettujen rovaniemeläissäveltäjien teoksia estradille

Nuorten muu­si­koi­den ai­ka­mat­ka – kon­sert­ti pa­laut­taa unoh­det­tu­jen ro­va­nie­me­läis­sä­vel­tä­jien teoksia est­ra­dil­le

07.09.2023 17:30
Tilaajille
Uuden kauden alku soi Ukrainalle – Lapin kamariorkesterin Ukraina-teemainen syyskauden avauskonsertti tarjosi henkistä tukea säveltaiteen keinoin

Uuden kauden alku soi Uk­rai­nal­le – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin Uk­rai­na-tee­mai­nen syys­kau­den avaus­kon­sert­ti tarjosi hen­kis­tä tukea sä­vel­tai­teen keinoin

25.08.2023 14:24
Tilaajille
Suomalaisten ryntäys stadionkonsertteihin osoittaa, että yksilöllisyyttä korostavana aikanakin ihminen on laumasielu
Kolumni

Suo­ma­lais­ten ryntäys sta­dion­kon­sert­tei­hin osoit­taa, että yk­si­löl­li­syyt­tä ko­ros­ta­va­na ai­ka­na­kin ihminen on lau­ma­sie­lu

31.07.2023 05:00 1
Käyrätorviseminaari Rovaniemellä tuo konsertteja Korundiin ja kirkkoon

Käy­rä­tor­vi­se­mi­naa­ri Ro­va­nie­mel­lä tuo kon­sert­te­ja Ko­run­diin ja kirk­koon

17.06.2023 14:00 1
Tilaajille
Puolustusvoimien konsertti palaa tauolta: MILjazz viihdyttää tänään Rovaniemellä

Puo­lus­tus­voi­mien kon­sert­ti palaa tauol­ta: MILjazz viih­dyt­tää tänään Ro­va­nie­mel­lä

08.06.2023 15:05
Tilaajille
Konserttoja on sävelletty vaikka mille, mutta ei ehkä koskaan aiemmin Hammond-uruille – Lapin kamariorkesterin lavalla soi perjantaina rokkilavojen soundi

Kon­sert­to­ja on sä­vel­let­ty vaikka mille, mutta ei ehkä koskaan aiemmin Ham­mond-uruil­le – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin lavalla soi per­jan­tai­na rok­ki­la­vo­jen soundi

31.05.2023 17:30
Tilaajille
Konserttiarvio: Tasalaatua vehreiden nuottilehvästöjen alla – Lapin kamariorkesterin kantavierailijan, brittiläisen huippuoboisti Nicholas Danielin vierailu oli takuuvarma ja täyteläinen

Kon­sert­tiar­vio: Ta­sa­laa­tua veh­rei­den nuot­ti­leh­väs­tö­jen alla – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kan­ta­vie­rai­li­jan, brit­ti­läi­sen huip­pu­obois­ti Ni­cho­las Da­nie­lin vie­rai­lu oli ta­kuu­var­ma ja täy­te­läi­nen

26.05.2023 14:52
Tilaajille
Konsertti ja kevättanssit jälleenrakennusajan tyyliin – "ajanvietekonsertti" viihdyttää lauantaina Korundin ravintolassa

Kon­sert­ti ja ke­vät­tans­sit jäl­leen­ra­ken­nus­ajan tyyliin – "a­jan­vie­te­kon­sert­ti" viih­dyt­tää lauan­tai­na Ko­run­din ra­vin­to­las­sa

11.05.2023 16:35 1
Tilaajille
Tornion mieskuoro täyttää 70 vuotta – juhlakonsertti järjestetään äitienpäiväviikonloppuna

Tornion mies­kuo­ro täyttää 70 vuotta – juh­la­kon­sert­ti jär­jes­te­tään äi­tien­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na

11.05.2023 14:00
Viisuhuuma valtasi Suomen
Kolumni

Vii­su­huu­ma valtasi Suomen

11.05.2023 13:51 1
Viikon kuva: Ykköstähti bailasi Rovaniemellä vielä kerran
Kolumni

Viikon kuva: Yk­kös­täh­ti bailasi Ro­va­nie­mel­lä vielä kerran

05.05.2023 06:00
Konserttipäivinä pitää syödä, vaikka jännitys veisi ruokahalun – Lapin kamariorkesterin Sara Hakaste ja Heidi Rahkonen hengittävät musiikkia, mutta muutakin elämässä pitää olla

Kon­sert­ti­päi­vi­nä pitää syödä, vaikka jän­ni­tys veisi ruo­ka­ha­lun – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin Sara Hakaste ja Heidi Rah­ko­nen hen­git­tä­vät mu­siik­kia, mutta muu­ta­kin elä­mäs­sä pitää olla

04.05.2023 18:45
Tilaajille