Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Simerock

Elo­kuus­sa nähdään entistä isompi Si­me­rock – ta­pah­tu­ma on vä­li­vuo­den jälkeen kol­mi­päi­väi­nen

27.07.2021 18:00

Si­me­rock jär­jes­te­tään – Kol­mi­päi­väi­nen fes­ti­vaa­li jul­kai­si ai­ka­tau­lun­sa, katso se tästä

21.07.2021 15:56 8
Tilaajille

Kahden vuoden odotus on ohi, Lapin isot fes­ti­vaa­lit to­teu­tu­vat – Twin City Fes­ti­val aloit­taa Lapin fes­ta­ri­ke­sän, Satama Open Air ja Si­me­rock seu­raa­vat perässä

24.06.2021 15:21 1
Tilaajille

Si­me­rock on tänä vuonna kol­mi­päi­väi­nen – Paluun tekevä Haloo Hel­sin­ki!, Portion Boys, Arttu Wiskari ja William uusina niminä esiin­ty­jä­lis­tal­le

31.05.2021 13:10 6
Tilaajille

Jät­ti­ta­pah­tu­mien pääl­lek­käi­syys Ro­va­nie­mel­lä ih­me­tyt­tää: Jukolan viesti ja Si­me­rock samana vii­kon­lop­pu­na

21.05.2021 07:01 9
Tilaajille

Elo­kui­sen Si­me­roc­kin jär­jes­te­lyt jat­ku­vat tois­tai­sek­si – Samalle vii­kon­lo­pul­le siir­ret­ty Jukolan viesti on fes­ta­ri­joh­ta­jal­le nyt mur­heis­ta pienin

16.04.2021 14:20
Tilaajille

Poh­jois­ta fes­ti­vaa­li­ke­sää val­mis­tel­laan kovin odo­tuk­sin – "Ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen on ris­ki­bis­nes­tä, jossa va­kuu­tuk­sia ei ole"

05.02.2021 20:53 1
Tilaajille

Sime Ylias­kan yritys sai mi­nis­te­riöl­tä ko­ro­na-avus­tus­ta 50 000 euroa – tukea myös Mo­ni­tai­de­yh­dis­tys Piste ry:lle

29.01.2021 12:57 2
Tilaajille

Si­me­rock siirtyi ensi vuo­del­le, vaikka jär­jes­tä­jä yritti to­teut­taa ta­pah­tu­man mas­ki­pa­kol­la – Avin lääkäri kertoo, miksi silti epäili ta­pah­tu­man tur­val­li­suut­ta

17.07.2020 21:53 1
Tilaajille

Si­me­roc­kin kohtalo selviää per­jan­tai­na – ny­kyi­sil­lä ra­joi­tuk­sil­la fes­ti­vaa­li voi to­teu­tua, suun­ni­tel­mia jar­rut­taa ehtojen mah­dol­li­nen täys­kään­nös

16.07.2020 17:38 8

Fes­ti­vaa­li­jär­jes­tä­jät elävät epä­var­muu­des­sa – Avin oh­jeis­tuk­set koetaan epä­sel­vik­si: "Dead­li­ne on yli­tet­ty jo kauan sitten"

10.07.2020 17:14 1
Tilaajille

Pidempi odot­te­lu vaa­ran­tai­si myös ensi vuoden Si­me­roc­kin – Fes­ti­vaa­lin to­teu­tu­mi­nen vaatii pää­tök­siä hei­nä­kuun puo­li­vä­liin men­nes­sä: "Tällä het­kel­lä tilanne on erit­täin ehkä"

03.07.2020 20:04 1
Tilaajille

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten höl­len­tä­mi­nen antaa Si­me­roc­kil­le valoa muttei takeita – "Uudet lin­jauk­set ovat vähän yhtä tyhjän kanssa"

18.06.2020 13:11 1
Tilaajille

Lapin fes­ta­ri­ke­sä odotti ylei­sö­me­nes­tys­tä, mutta nyt ta­pah­tu­mia pe­ru­taan yksi toi­sen­sa jälkeen uusien ra­joi­tus­ten myötä – Satama Open Air siir­re­tään ensi vuo­del­le, Si­me­roc­kil­la on vielä toivoa

24.04.2020 08:00
Tilaajille

Syy Si­me­roc­kin siir­ty­mi­seen sel­vi­si: Antti Tuisku nousee lavalle Ro­va­nie­mel­lä viikko ennen sta­dion­keik­ko­jaan – fes­ti­vaa­li jul­kai­si myös J.Kar­ja­lai­sen ja muita nimiä

20.01.2020 11:09
Tilaajille

"Syr­jäi­nen si­jain­ti ja nyrkin ko­koi­sia kiviä" – Hei­nä­kui­nen rok­ki­ta­pah­tu­ma ei halua Ou­nas­pa­vil­jon­gil­le ja saattaa jättää Ro­va­nie­men ko­ko­naan välistä

26.11.2019 18:11
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ta­pah­tui Ro­va­nie­mel­lä – iso kiitos tu­han­sil­le te­ki­jöil­le

20.11.2019 13:13

Ää­nes­tys: Si­me­rock on Ro­va­nie­men paras ta­pah­tu­ma – mum­mo­lan ta­ka­pi­hal­ta kes­to­suo­si­kik­si

20.11.2019 09:20

Ensin hän teki Si­me­roc­kia, sitten myi Isac El­lio­tia - nyt 30-vuo­tias ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Marko Salo pitää lankoja käsissä kun Huuh­ka­jat juhlii kan­san­juh­las­sa

19.11.2019 11:37
Tilaajille
Mainos Simerock

Mu­siik­kia, kar­ne­vaa­lia ja yleistä se­koi­lua – Si­me­rock on ti­lai­suus va­pau­tua kah­leis­ta

31.07.2017 09:27