Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Simerock
Kuukausi

"Ro­va­nie­men su­per­vii­kon­lo­pus­sa on­nea­kin mu­ka­na", sanoo Ro­va­nie­men hal­lin­toy­li­lää­kä­ri – Na­pa­pii­ri-Ju­ko­laan ja Si­me­roc­kiin liit­ty­viä ko­ro­na­tar­tun­to­ja ei ole ha­vait­tu

31.08.2021 16:17 10
Tilaajille

Si­me­roc­kin ko­ro­na­tes­ti­tu­los osoit­tau­tui vää­räk­si po­si­tii­vik­sek­si – Var­mis­tus tehtiin PCR-tes­til­lä kahteen kertaan

25.08.2021 15:01 2
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Su­per­vii­kon­lop­pu meni, mitä ta­pah­tuu sen jäl­keen?

25.08.2021 15:21 2

Si­me­rock keräsi 17 500 kävijää – Ins­tag­ra­mis­sa fes­ta­reil­la kolme mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa

23.08.2021 15:03 3
Tilaajille

Si­me­roc­kin ko­ro­na­tes­taus­pis­teel­lä löytyi yksi tar­tun­ta, tulos var­men­ne­taan vielä – Vii­kon­lo­pun aikana fes­ti­vaa­leil­la tes­tat­tiin 36 hen­ki­löä

23.08.2021 14:50 8
Tilaajille

Si­me­rock piti po­lii­sin kii­rei­se­nä – Val­ta­tiel­lä ta­pah­tui vakava vaa­ra­ti­lan­ne ja vii­kon­lo­pun aikana poliisi joutui sel­vit­tä­mään pa­hoin­pi­te­lyi­tä ja viemään päih­ty­nei­tä putkaan

23.08.2021 12:30 3
Tilaajille
Vanhemmat

Lapin po­lii­si: Hi­das­ta­kaa au­toi­li­jat vauhtia Si­me­roc­kin koh­dal­la, no­peu­det olleet liian kovia

21.08.2021 12:47 5
Tilaajille

Si­me­rock käyn­nis­tyi vas­tuul­li­sis­sa tun­nel­mis­sa – "­Nau­ti­taan vielä kesän vii­mei­sis­tä ja par­hais­ta het­kis­tä"

23.08.2021 15:33 10
Tilaajille

Poliisi muis­tut­taa Si­me­roc­kiin me­ni­jöi­tä: Autolla ei saa py­säh­tyä Ne­los­tiel­le ja Kuu­sa­mon­tien liit­ty­mään

20.08.2021 11:20
Tilaajille
Kolumni

Viikon kuva: Työ­läi­nen Si­me­roc­kis­sa

20.08.2021 06:30
Tilaajille

Lapin poliisi muis­tut­taa: Vältä Ne­los­tien lii­ken­ne­ruuh­kat Ro­va­nie­mel­lä ja käytä vaih­toeh­toi­sia reit­te­jä vii­kon­lop­pu­na

19.08.2021 17:57 4
Tilaajille

Ken­kä­va­lin­nat avai­na­se­mas­sa niin fes­ta­reil­la kuin Ju­ko­las­sa - "Mu­ta­vel­lis­sä ei jouduta ete­ne­mään"

20.08.2021 09:56 11
Tilaajille

Jät­ti­ta­pah­tu­mien vii­kon­lop­pu lä­hes­tyy – Ro­va­nie­mi lisää ko­ro­na­tes­tauk­sia, tes­ti­pis­teet myös Ju­ko­laan ja Si­me­roc­kiin

18.08.2021 13:14 4
Tilaajille

Poliisi toivoo malttia Ro­va­nie­men su­per­vii­kon­lop­puun: "Juh­li­kaa ilolla, mutta samalla vas­tuun­tun­toi­ses­ti ja fik­sus­ti"

17.08.2021 20:39 1
Tilaajille

Kiih­ty­mis­vai­he ei uhkaa Jukolan ja Si­me­roc­kin to­teu­tu­mis­ta – Kau­pun­ki jär­jes­tää ta­pah­tu­miin ko­ro­na­tes­taus­pis­teet

13.08.2021 19:30 21
Tilaajille

Ky­syim­me mitä mieltä lukijat ovat Lapin lop­pu­ke­sän suu­ris­ta ylei­sö­ta­pah­tu­mis­ta – "Aion pysyä ta­pah­tu­mien jälkeen etä­töis­sä ja poissa ruuh­kis­ta"

05.08.2021 12:32 7
Tilaajille

Kan­nat­tai­si­ko fes­ti­vaa­li­kan­sa testata ennen ta­pah­tu­maa? In­fek­tioy­li­lää­kä­ri Markku Broak­sen mukaan en­nak­ko­tes­taus olisi jär­ke­vää, Län­si-Poh­jas­sa ollaan toista mieltä

03.08.2021 06:30 7
Tilaajille

Elo­kuus­sa nähdään entistä isompi Si­me­rock – ta­pah­tu­ma on vä­li­vuo­den jälkeen kol­mi­päi­väi­nen

27.07.2021 18:00

Si­me­rock jär­jes­te­tään – Kol­mi­päi­väi­nen fes­ti­vaa­li jul­kai­si ai­ka­tau­lun­sa, katso se tästä

21.07.2021 15:56 8
Tilaajille