Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Festivaalit
Suomen epäonnisimman festarin järjestänyt Mikko Levón lääkitsee itseään länkkäreillä ja paljastaa, että tapahtuma halutaan kahdelle muullekin paikkakunnalle

Suomen epä­on­ni­sim­man fes­ta­rin jär­jes­tä­nyt Mikko Levón lää­kit­see itseään länk­kä­reil­lä ja pal­jas­taa, että ta­pah­tu­ma ha­lu­taan kah­del­le muul­le­kin paik­ka­kun­nal­le

12.10.2023 16:30
Tilaajille
Korundijazz syntyy rakkaudesta lajiin – festareilla ei pääse hyvää musiikkia pakoon, nokkamies Tapio Maunuvaara lupaa

Ko­run­di­jazz syntyy rak­kau­des­ta lajiin – fes­ta­reil­la ei pääse hyvää mu­siik­kia pakoon, nok­ka­mies Tapio Mau­nu­vaa­ra lupaa

02.10.2023 17:30
Tilaajille
Sanataide esittäytyy Pyhätunturissa – PyhäSanan keksijä Lasse Rantanen toivoo, että tapahtumasta tulee paikallisten eikä vain muualta tulleiden juhla

Sa­na­tai­de esit­täy­tyy Py­hä­tun­tu­ris­sa – Py­hä­Sa­nan keksijä Lasse Ran­ta­nen toivoo, että ta­pah­tu­mas­ta tulee pai­kal­lis­ten eikä vain muualta tul­lei­den juhla

11.09.2023 17:30
Tilaajille
"Täällä on oma henkensä, tämä on se Itä-Lapin henki" – Savukosken Sompio Rockissa soitetaan ja viihdytään yhdessä pienesti

"Täällä on oma hen­ken­sä, tämä on se Itä-La­pin henki" – Sa­vu­kos­ken Sompio Roc­kis­sa soi­te­taan ja viih­dy­tään yhdessä pie­nes­ti

03.09.2023 15:39
Tilaajille
Kaksi erilaista kohtaamista festivaaleilla
Kolumni

Kaksi eri­lais­ta koh­taa­mis­ta fes­ti­vaa­leil­la

14.08.2023 05:30
Ennätykset menivät uusiksi, kun 26 000 festarivierasta kokoontui tänä viikonloppuna juhlimaan Simerockia – Elastinen: ”Lapissa kaikki bailaa ankarasti!”

En­nä­tyk­set menivät uu­sik­si, kun 26 000 fes­ta­ri­vie­ras­ta ko­koon­tui tänä vii­kon­lop­pu­na juh­li­maan Si­me­roc­kia – Elas­ti­nen: ”La­pis­sa kaikki bailaa an­ka­ras­ti!”

13.08.2023 17:03 8
Tilaajille
Festivaalit rakentuvat askel askeleelta – artistit on pitänyt varata jo viime syksynä, myös uusi tulokas Käärijä

Fes­ti­vaa­lit ra­ken­tu­vat askel as­ke­leel­ta – ar­tis­tit on pitänyt varata jo viime syk­sy­nä, myös uusi tulokas Käärijä

10.08.2023 17:30 7
Tilaajille
Episten Mikko Levón kertoo syyt miksi tapahtuma epäonnistui: "Jää nähtäväksi, miten kaikista maksuista nyt selvitään"

Episten Mikko Levón kertoo syyt miksi ta­pah­tu­ma epäon­nis­tui: "Jää näh­tä­väk­si, miten kai­kis­ta mak­suis­ta nyt sel­vi­tään"

09.08.2023 12:03 2
Tilaajille
Mitä jos festariliput olisivat sitä kalliimpia mitä enemmän niitä menee kaupaksi?

Mitä jos fes­ta­ri­li­put oli­si­vat sitä kal­liim­pia mitä enemmän niitä menee kau­pak­si?

08.08.2023 08:00
Tilaajille
Kuusamolaisfestareista tuli iso floppi ja iso opetus tapahtumajärjestäjille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuu­sa­mo­lais­fes­ta­reis­ta tuli iso floppi ja iso opetus ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le

08.08.2023 05:30 1
Lippua ei tarkastettu, päälavan alla oli ihmisiä ja tietoa tuli milloin mistäkin – Epiksillä oli aineksia vaaratilanteisiin, kertoo festareilla ollut Lassi Kangasluoma

Lippua ei tar­kas­tet­tu, pää­la­van alla oli ihmisiä ja tietoa tuli milloin mis­tä­kin – Epik­sil­lä oli ai­nek­sia vaa­ra­ti­lan­tei­siin, kertoo fes­ta­reil­la ollut Lassi Kan­gas­luo­ma

07.08.2023 21:39 6
Tilaajille
Lauantaina Kuusamossa keskeytyneet festarit olivat saaneet merkittäviä avustussummia – 30 000 euroa Naturpolikselta, 15 000 euroa Kulttuurirahastolta

Lauan­tai­na Kuu­sa­mos­sa kes­key­ty­neet fes­ta­rit olivat saaneet mer­kit­tä­viä avus­tus­sum­mia – 30 000 euroa Na­tur­po­lik­sel­ta, 15 000 euroa Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta

07.08.2023 12:09 9
Tilaajille
HS: Rukalla keskeytetystä Epäjohdonmukaisista tanssiaisista aloitettu esitutkinta – tapahtuman turvallisuusjärjestelyt pettivät pahasti

HS: Rukalla kes­key­te­tys­tä Epä­joh­don­mu­kai­sis­ta tans­siai­sis­ta aloi­tet­tu esi­tut­kin­ta – ta­pah­tu­man tur­val­li­suus­jär­jes­te­lyt pet­ti­vät pahasti

06.08.2023 15:36 4
Tilaajille
Hylätyllä golfkentällä Rukalla järjestetyt epäonniseksi muodostuneet festivaalit keskeytettiin – "Emme voi jatkaa suunnitellun ohjelman toteuttamista nykyisillä resursseilla"

Hy­lä­tyl­lä golf­ken­täl­lä Rukalla jär­jes­te­tyt epä­on­ni­sek­si muo­dos­tu­neet fes­ti­vaa­lit kes­key­tet­tiin – "Emme voi jatkaa suun­ni­tel­lun oh­jel­man to­teut­ta­mis­ta ny­kyi­sil­lä re­surs­seil­la"

05.08.2023 11:28 4
Tilaajille
"Mielenkiintoista masokistisella tavalla" – Episten luova johtaja Mikko Levón myöntää päivittäiset haasteet: tällainen tilanne alueella on nyt

"Mie­len­kiin­tois­ta ma­so­kis­ti­sel­la ta­val­la" – Episten luova johtaja Mikko Levón myöntää päi­vit­täi­set haas­teet: täl­lai­nen tilanne alueel­la on nyt

04.08.2023 15:56
Tilaajille
Lapin joka kaupungilla on omat festarinsa, jotka tuovat eloa kesään – Rovaniemen on syytä petrata yhteistyötään tapahtumajärjestäjien kanssa
Pääkirjoitus

Lapin joka kau­pun­gil­la on omat fes­ta­rin­sa, jotka tuovat eloa kesään – Ro­va­nie­men on syytä petrata yh­teis­työ­tään ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jien kanssa

03.08.2023 05:00 4
Rokahtava musiikkielämä villitsi ja vallitsi Ivaloa puoli vuosisataa sitten – nyt ajanjakso palaa festivaalien muodossa ja kirja kertoo loput

Ro­kah­ta­va mu­siik­ki­elä­mä vil­lit­si ja val­lit­si Ivaloa puoli vuo­si­sa­taa sitten – nyt ajan­jak­so palaa fes­ti­vaa­lien muo­dos­sa ja kirja kertoo loput

25.07.2023 20:30 1
Tilaajille