juhannus: Mestari näyt­tää: näin helppoa kun­nol­li­sen sau­na­vas­tan teko on

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Festivaalit
Viimeisin 24 tuntia
Lapin festivaalikesässä kuullaan niin klassista musiikkia kuin rokkiakin – uutuutena kyläfestivaali Torniossa, Santa open air Rovaniemellä sekä paluun tekevä Aawastock

Lapin fes­ti­vaa­li­ke­säs­sä kuul­laan niin klas­sis­ta mu­siik­kia kuin rok­kia­kin – uu­tuu­te­na ky­lä­fes­ti­vaa­li Tor­nios­sa, Santa open air Ro­va­nie­mel­lä sekä paluun tekevä Aa­was­tock

24.06.2022 14:00
Tilaajille
Kuukausi
Toimittajalta:  Taas pääsee tapahtumaan
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta:  Taas pääsee ta­pah­tu­maan

22.06.2022 10:26
Tilaajille
Kaksi uutta ja yksi tuttu festivaali – Rollon Jussi avaa Rovaniemen festarikesän

Kaksi uutta ja yksi tuttu fes­ti­vaa­li – Rollon Jussi avaa Ro­va­nie­men fes­ta­ri­ke­sän

21.06.2022 15:50 3
Tilaajille
Sodankylän elokuvajuhlia saapui nauttimaan 30 000 kävijää – yli 30 näytöstä myytiin loppuun

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lia saapui naut­ti­maan 30 000 kävijää – yli 30 näy­tös­tä myytiin loppuun

20.06.2022 12:12 4
Tilaajille
Pitkä odotus päättyi ja Sodankylä heräsi eloon – Lapin Kansa sukelsi 37. elokuvajuhlien avajaispäivän tunnelmiin

Pitkä odotus päättyi ja So­dan­ky­lä heräsi eloon – Lapin Kansa sukelsi 37. elo­ku­va­juh­lien ava­jais­päi­vän tun­nel­miin

18.06.2022 06:30
Tilaajille
Kemijärvi Soi -festivaali järjestetään tänä kesänä toista kertaa – esiintymässä muun muassa Suvi Teräsniska, Abreu ja Jonne Aaron

Ke­mi­jär­vi Soi -fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään tänä kesänä toista kertaa – esiin­ty­mäs­sä muun muassa Suvi Te­räs­nis­ka, Abreu ja Jonne Aaron

15.06.2022 15:15
Tilaajille
Sodankylä täyttyy taas elokuvaväestä –  kokosimme filkkarikävijöiden vinkit festivaaliohjelmiston runsaudensarvesta

So­dan­ky­lä täyttyy taas elo­ku­va­väes­tä –  ko­ko­sim­me filk­ka­ri­kä­vi­jöi­den vinkit fes­ti­vaa­li­oh­jel­mis­ton run­sau­den­sar­ves­ta

14.06.2022 17:30 2
Tilaajille
Kahdeksan surmanluotia uusintaensi-illassa Sodankylän elokuvajuhlilla – Peter von Baghin unelma klassikkoelokuvan restauroinnista toteutui

Kah­dek­san sur­man­luo­tia uu­sin­ta­en­si-il­las­sa So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lil­la – Peter von Baghin unelma klas­sik­ko­elo­ku­van res­tau­roin­nis­ta to­teu­tui

31.05.2022 13:15 1
Tilaajille
Vanhemmat
Väyläfestivaali ylittää taas valtakunnan rajat – kätköt johdattavat valokuvien äärelle Tornionjokilaakson maisemiin

Väy­lä­fes­ti­vaa­li ylittää taas val­ta­kun­nan rajat – kätköt joh­dat­ta­vat va­lo­ku­vien äärelle Tor­nion­jo­ki­laak­son mai­se­miin

23.05.2022 12:32
Tilaajille
Rovaniemellä järjestettävä uusi festivaali Santa Open Air on suunnattu aikuiseen makuun – Simerockin osalta ilmassa on pelkkiä kysymysmerkkejä

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­tet­tä­vä uusi fes­ti­vaa­li Santa Open Air on suun­nat­tu ai­kui­seen makuun – Si­me­roc­kin osalta ilmassa on pelkkiä ky­sy­mys­merk­ke­jä

26.04.2022 10:30 6
Tilaajille
Rovaniemellä järjestetään elokuussa uusi festivaali – Haloo Helsinki! ja Blind Channel esiintyvät Santa Open Air -festivaaleilla

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään elo­kuus­sa uusi fes­ti­vaa­li – Haloo Hel­sin­ki! ja Blind Channel esiin­ty­vät Santa Open Air -fes­ti­vaa­leil­la

25.04.2022 10:50 3
Tilaajille
Absoluuttinen Nollapiste Aawastockiin -  "Albumikeikka on ainutlaatuista herkkua"

Ab­so­luut­ti­nen Nol­la­pis­te Aa­was­toc­kiin - "Al­bu­mi­keik­ka on ai­nut­laa­tuis­ta herk­kua"

19.04.2022 16:27
Liikuttavia hetkiä Hetan hengessä hengitellen
Kolumni

Lii­kut­ta­via hetkiä Hetan hen­ges­sä hen­gi­tel­len

16.04.2022 15:07
Tilaajille
Hetan musiikkipäivien monet kasvot: Mistä syntyy Hetan henki, mikä musiikki kuuluu pääsiäiseen? Viisi tarinaa pohjoisesta avaa näköaloja klassisen musiikkifestivaalin sielunelämään

Hetan mu­siik­ki­päi­vien monet kasvot: Mistä syntyy Hetan henki, mikä mu­siik­ki kuuluu pää­siäi­seen? Viisi tarinaa poh­joi­ses­ta avaa nä­kö­alo­ja klas­si­sen mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lin sie­lun­elä­mään

16.04.2022 20:50
Tilaajille
Poronvasojen karuselli taidemaailman keskiössä – Saamelaistaide esittäytyy Venetsian biennaalissa

Po­ron­va­so­jen ka­ru­sel­li tai­de­maail­man kes­kiös­sä – Saa­me­lais­tai­de esit­täy­tyy Ve­net­sian bien­naa­lis­sa

14.04.2022 17:30
Tilaajille
Musiikkifestivaalien järjestäjät uskovat festarikesän onnistuvan – "Mitään merkkejä mahdollisesta peruuttamisesta ei ole, eikä meillä ole myöskään mitään B-suunnitelmaa"

Mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lien jär­jes­tä­jät uskovat fes­ta­ri­ke­sän on­nis­tu­van – "Mitään merk­ke­jä mah­dol­li­ses­ta pe­ruut­ta­mi­ses­ta ei ole, eikä meillä ole myös­kään mitään B-suun­ni­tel­maa"

10.04.2022 10:48 1
Twin City festivaali julkaisi ensi kesän artistikattauksen – Pandora ja Jukka Poika esiintyvät Torniossa

Twin City fes­ti­vaa­li jul­kai­si ensi kesän ar­tis­ti­kat­tauk­sen – Pandora ja Jukka Poika esiin­ty­vät Tor­nios­sa

04.04.2022 20:20 3
Tilaajille
Viimeinkin elävien yleisöjen eteen – Hetan musiikkipäivien ohjelman ytimessä ovat tänä vuonna naissäveltäjät ja -muusikot

Vii­mein­kin elävien ylei­sö­jen eteen – Hetan mu­siik­ki­päi­vien oh­jel­man yti­mes­sä ovat tänä vuonna nais­sä­vel­tä­jät ja -muu­si­kot

03.04.2022 17:30
Tilaajille
Rock in the City -festivaali tekee paluun Rovaniemelle – Uriah Heep esiintyy Ounaspaviljongilla heinäkuussa

Rock in the City -fes­ti­vaa­li tekee paluun Ro­va­nie­mel­le – Uriah Heep esiin­tyy Ou­nas­pa­vil­jon­gil­la hei­nä­kuus­sa

18.03.2022 10:50 1
Tilaajille
"Kuin maailma pienoiskoossa" – Karita Tikka ja Lauri Sallinen muovaavat ohjelmistoa Hiljaisuus-festivaalille

"Kuin maailma pie­nois­koos­sa" – Karita Tikka ja Lauri Sal­li­nen muo­vaa­vat oh­jel­mis­toa Hil­jai­suus-fes­ti­vaa­lil­le

16.02.2022 17:26