Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Festivaalit
Viimeisin 24 tuntia
Rovaniemen kaupunki ei antanut Aalto-keskusta Santa Open Air -festivaalien käyttöön – "Jos puiston nimi on jo Kansalaistori niin eikö sillä pitäisi olla yhdenvertaiset säännöt?"

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ei antanut Aal­to-kes­kus­ta Santa Open Air -fes­ti­vaa­lien käyt­töön – "Jos puiston nimi on jo Kan­sa­lais­to­ri niin eikö sillä pitäisi olla yh­den­ver­tai­set sään­nöt?"

27.01.2023 16:20 15
Tilaajille
Kuukausi
Jälleennäkemisiä ja ravisuttavia dokumentteja – Skábmagovat kokoaa elokuvien ystävät Inariin

Jäl­leen­nä­ke­mi­siä ja ra­vi­sut­ta­via do­ku­ment­te­ja – Skáb­ma­go­vat kokoaa elo­ku­vien ystävät Inariin

25.01.2023 17:20 1
Tilaajille
Talvella lumikuutio, kesällä festarit? Santa Open Air -musiikkifestivaali halutaan järjestää Rovaniemen Aalto-keskuksen puistossa

Tal­vel­la lu­mi­kuu­tio, kesällä fes­ta­rit? Santa Open Air -mu­siik­ki­fes­ti­vaa­li ha­lu­taan jär­jes­tää Ro­va­nie­men Aal­to-kes­kuk­sen puis­tos­sa

25.01.2023 14:19 9
Tilaajille
Lapin kesässä aikuisille kolme omaa musiikkifestivaalia – ulos siirtyvä Santa Open Air hakee vielä yleisöään

Lapin kesässä ai­kui­sil­le kolme omaa mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lia – ulos siir­ty­vä Santa Open Air hakee vielä ylei­söään

24.01.2023 18:52 1
Tilaajille
Maailman pimein jazzfestivaali järjestetään 40. kertaa – Kaamosjazz soi tauon jälkeen taas Saariselällä

Maail­man pimein jazz­fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään 40. kertaa – Kaa­mos­jazz soi tauon jälkeen taas Saa­ri­se­läl­lä

16.01.2023 18:02 1
Tilaajille
Vanhemmat
Paluun festivaalikartalle tekevä Simerock julkaisi ensimmäiset artistikiinnitykset – mukana Suomen kärkiartisteja

Paluun fes­ti­vaa­li­kar­tal­le tekevä Si­me­rock jul­kai­si en­sim­mäi­set ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­set – mukana Suomen kär­ki­ar­tis­te­ja

22.11.2022 17:24 5
Tilaajille
Koronan takia kaksi vuotta lykätyt festivaalit päästään viimein järjestämään Rovaniemellä – "Ihmiset ansaitsevat päästä pitämään hauskaa"

Koronan takia kaksi vuotta lykätyt fes­ti­vaa­lit pääs­tään viimein jär­jes­tä­mään Ro­va­nie­mel­lä – "Ih­mi­set an­sait­se­vat päästä pi­tä­mään haus­kaa"

18.11.2022 13:38 3
Tilaajille
Sarjakuvia pohjoisilla mausteilla –  "Sarjakuva on ainoa ilmaisumuoto, joka yhdistää kuvataiteen ja kirjallisuuden"

Sar­ja­ku­via poh­joi­sil­la maus­teil­la –  "Sar­ja­ku­va on ainoa il­mai­su­muo­to, joka yh­dis­tää ku­va­tai­teen ja kir­jal­li­suu­den"

14.11.2022 12:50
Tilaajille
Rovaniemellä järjestetään kaksipäiväiset pikkujoulufestivaalit – Apulanta ja Basic Element esiintyvät Lappi Areenalla

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään kak­si­päi­väi­set pik­ku­jou­lu­fes­ti­vaa­lit – A­pu­lan­ta ja Basic Element esiin­ty­vät Lappi Aree­nal­la

14.10.2022 11:31 1
Tilaajille
Välivuoden pitänyt Simerock palaa festarikartalle ensi elokuussa

Vä­li­vuo­den pitänyt Si­me­rock palaa fes­ta­ri­kar­tal­le ensi elo­kuus­sa

08.09.2022 14:55 2
Tilaajille
"Rankasti tuli niin sanotusti rapaa niskaan" – Santa Open Air siirtyy ensi vuonna ulkoilmafestivaaliksi, Aawastock teki onnistuneen paluun

"Ran­kas­ti tuli niin sa­no­tus­ti rapaa nis­kaan" – Santa Open Air siirtyy ensi vuonna ul­koil­ma­fes­ti­vaa­lik­si, Aa­was­tock teki on­nis­tu­neen paluun

24.08.2022 17:31 2
Tilaajille
Kiintotähtiä ja tulevia toivoja – Angelien yhteiskeikka ja Intriguen norjansaamelainen hevijoikushow huipensivat tämänvuotisen Ijahis idjan

Kiin­to­täh­tiä ja tulevia toivoja – An­ge­lien yh­teis­keik­ka ja Int­ri­guen nor­jan­saa­me­lai­nen he­vi­joi­ku­show hui­pen­si­vat tä­män­vuo­ti­sen Ijahis idjan

21.08.2022 15:53 1
Tilaajille
Bändi, joka melkein jäi perustamatta – "Seuraava askel on se, että aletaan väsäilemään kiertuetta"

Bändi, joka melkein jäi pe­rus­ta­mat­ta – "­Seu­raa­va askel on se, että aletaan vä­säi­le­mään kier­tuet­ta"

11.08.2022 18:05
Tilaajille
Sateinen sää ei haitannut yleisöä Satama Open Air -festivaaleilla – "Satama Open Air on yksi vuoden kohokohdista"

Sa­tei­nen sää ei hai­tan­nut yleisöä Satama Open Air -fes­ti­vaa­leil­la – "­Sa­ta­ma Open Air on yksi vuoden ko­ho­koh­dis­ta"

05.08.2022 19:35 1
Tilaajille
Hyvä tunnelma ja live-spektaakkelit vetivät sataman täyteen festarikansaa -Satama Open Air polkaistiin käyntiin Kemissä

Hyvä tun­nel­ma ja li­ve-spek­taak­ke­lit vetivät sataman täyteen fes­ta­ri­kan­saa -Satama Open Air pol­kais­tiin käyn­tiin Kemissä

05.08.2022 18:21
Luosto soi! -festivaalin konserteissa vieraili noin 1400 kävijää – tapahtuma järjestetään taas ensi kesänä

Luosto soi! -fes­ti­vaa­lin kon­ser­teis­sa vie­rai­li noin 1400 kävijää – ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään taas ensi kesänä

03.08.2022 10:27 1
Tilaajille
Satama Open Air teki ennätyksen ennakkolippujen myynnissä – "Varmasti tehdään historian paras Satama Open Air yleisömäärällisesti"

Satama Open Air teki en­nä­tyk­sen en­nak­ko­lip­pu­jen myyn­nis­sä – "Var­mas­ti tehdään his­to­rian paras Satama Open Air ylei­sö­mää­räl­li­ses­ti"

31.07.2022 15:00
Tilaajille
Arvio: Syviä syntyjä ja luonnollisia ääniä – loistelias mezzosorpaano Virpi Räisänen ja Helsingin kamariorkesteri esiintyivät Luosto soi! -festivaalin pääkonsertissa Ukko-Luostolla yhdessä luonnon kanssa

Arvio: Syviä syntyjä ja luon­nol­li­sia ääniä – lois­te­lias mez­zo­sor­paa­no Virpi Räi­sä­nen ja Hel­sin­gin ka­ma­ri­or­kes­te­ri esiin­tyi­vät Luosto soi! -fes­ti­vaa­lin pää­kon­ser­tis­sa Uk­ko-Luos­tol­la yhdessä luonnon kanssa

31.07.2022 14:59 1
Tilaajille
Monissa bändeissä keitetty kosketinsoittaja kavahtaa politiikkaa ja musiikin tiukkapipoja

Monissa bän­deis­sä kei­tet­ty kos­ke­tin­soit­ta­ja ka­vah­taa po­li­tiik­kaa ja mu­sii­kin tiuk­ka­pi­po­ja

28.07.2022 17:30 1
Tilaajille