Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Satama Open Air
Kuukausi
Rajuksi yltynyt tuuli katkaisi Tuure Kilpeläisen keikan ja Apulannan esiintyminen jouduttiin perumaan kokonaan Satama Open Air–festivaalilla Kemissä lauantaina

Rajuksi yltynyt tuuli kat­kai­si Tuure Kil­pe­läi­sen keikan ja Apu­lan­nan esiin­ty­mi­nen jou­dut­tiin pe­ru­maan ko­ko­naan Satama Open Air–­fes­ti­vaa­lil­la Kemissä lauan­tai­na

07.08.2022 12:44 3
Tilaajille
Sateinen sää ei haitannut yleisöä Satama Open Air -festivaaleilla – "Satama Open Air on yksi vuoden kohokohdista"

Sa­tei­nen sää ei hai­tan­nut yleisöä Satama Open Air -fes­ti­vaa­leil­la – "­Sa­ta­ma Open Air on yksi vuoden ko­ho­koh­dis­ta"

05.08.2022 19:35 1
Tilaajille
Hyvä tunnelma ja live-spektaakkelit vetivät sataman täyteen festarikansaa -Satama Open Air polkaistiin käyntiin Kemissä

Hyvä tun­nel­ma ja li­ve-spek­taak­ke­lit vetivät sataman täyteen fes­ta­ri­kan­saa -Satama Open Air pol­kais­tiin käyn­tiin Kemissä

05.08.2022 18:21
Satama Open Air -festivaalialueen kokoa on kasvatettu - esiintymislavat tänä vuonna Hahtisaarenkadun Asfaltilla

Satama Open Air -fes­ti­vaa­li­alueen kokoa on kas­va­tet­tu - esiin­ty­mis­la­vat tänä vuonna Hah­ti­saa­ren­ka­dun As­fal­til­la

03.08.2022 15:26
Toni Kakko esiintyy kotimaisemissa – Sonata Arctican solisti kuuluu Raskasta Iskelmää -kokoonpanoon

Toni Kakko esiin­tyy ko­ti­mai­se­mis­sa – Sonata Arc­ti­can solisti kuuluu Ras­kas­ta Is­kel­mää -ko­koon­pa­noon

03.08.2022 09:38
Satama Open Air myytiin loppuun jo ennakkoon

Satama Open Air myytiin loppuun jo en­nak­koon

01.08.2022 12:09
Satama Open Air teki ennätyksen ennakkolippujen myynnissä – "Varmasti tehdään historian paras Satama Open Air yleisömäärällisesti"

Satama Open Air teki en­nä­tyk­sen en­nak­ko­lip­pu­jen myyn­nis­sä – "Var­mas­ti tehdään his­to­rian paras Satama Open Air ylei­sö­mää­räl­li­ses­ti"

31.07.2022 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pohjoisen Suomen musiikkifestivaaleja valmistellaan odottavissa tunnelmissa – "Pakko uskoa tulevaan", vakuuttaa Satama Open Airin promoottori Markku Köngäs

Poh­joi­sen Suomen mu­siik­ki­fes­ti­vaa­le­ja val­mis­tel­laan odot­ta­vis­sa tun­nel­mis­sa – "Pakko uskoa tu­le­vaan", va­kuut­taa Satama Open Airin pro­moot­to­ri Markku Köngäs

07.02.2022 17:30 2
Tilaajille
Antti Tuisku Kemiin – Satama open julkaisi esiintyjiään

Antti Tuisku Kemiin – Satama open jul­kai­si esiin­ty­jiään

27.01.2022 16:17

Kek­si-pal­kin­to jaetaan kah­dek­san­nen kerran

24.11.2021 23:21
Satama Open Air myytiin loppuun – kokonaiskävijämäärä odotettu 12 000, ilmaisilla kasvomaskeilla oli heikko menekki

Satama Open Air myytiin loppuun – ko­ko­nais­kä­vi­jä­mää­rä odo­tet­tu 12 000, il­mai­sil­la kas­vo­mas­keil­la oli heikko menekki

08.08.2021 17:41 17
Tilaajille
Satama Open Air avattiin helteisessä säässä – festivaalikansaa saapui Kemiin Helsingistä asti

Satama Open Air avat­tiin hel­tei­ses­sä säässä – fes­ti­vaa­li­kan­saa saapui Kemiin Hel­sin­gis­tä asti

06.08.2021 21:52
Tilaajille
Kysyimme mitä mieltä lukijat ovat Lapin loppukesän suurista yleisötapahtumista – "Aion pysyä tapahtumien jälkeen etätöissä ja poissa ruuhkista"

Ky­syim­me mitä mieltä lukijat ovat Lapin lop­pu­ke­sän suu­ris­ta ylei­sö­ta­pah­tu­mis­ta – "Aion pysyä ta­pah­tu­mien jälkeen etä­töis­sä ja poissa ruuh­kis­ta"

05.08.2021 12:32 7
Tilaajille
Satama Open Air -festivaalin kävijöille tarjotaan kasvomaskit – päätökseen vaikutti julkisuudessa käyty keskustelu tapahtumien turvallisuudesta

Satama Open Air -fes­ti­vaa­lin kä­vi­jöil­le tar­jo­taan kas­vo­mas­kit – pää­tök­seen vai­kut­ti jul­ki­suu­des­sa käyty kes­kus­te­lu ta­pah­tu­mien tur­val­li­suu­des­ta

04.08.2021 19:56 6
Tilaajille
Tämän vuoden festaritrendi: vältetään sumppuja - tämän viikon loppupuolella tiedetään, oliko Twin City -festivaali koronalinko

Tämän vuoden fes­ta­rit­ren­di: väl­te­tään sump­pu­ja - tämän viikon lop­pu­puo­lel­la tie­de­tään, oliko Twin City -fes­ti­vaa­li ko­ronalin­ko

04.08.2021 13:30
Satamassa ei rajoiteta kävijämäärää – "Maskia saa käyttää, eikä eturiviin ole pakko mennä"

Sa­ta­mas­sa ei ra­joi­te­ta kä­vi­jä­mää­rää – "Maskia saa käyt­tää, eikä etu­ri­viin ole pakko mennä"

04.08.2021 07:00 4
Tilaajille
Kannattaisiko festivaalikansa testata ennen tapahtumaa? Infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan ennakkotestaus olisi järkevää, Länsi-Pohjassa ollaan toista mieltä

Kan­nat­tai­si­ko fes­ti­vaa­li­kan­sa testata ennen ta­pah­tu­maa? In­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broak­sen mukaan en­nak­ko­tes­taus olisi jär­ke­vää, Län­si-Poh­jas­sa ollaan toista mieltä

03.08.2021 06:30 7
Tilaajille
Kahden vuoden odotus on ohi, Lapin isot festivaalit toteutuvat – Twin City Festival aloittaa Lapin festarikesän, Satama Open Air ja Simerock seuraavat perässä

Kahden vuoden odotus on ohi, Lapin isot fes­ti­vaa­lit to­teu­tu­vat – Twin City Fes­ti­val aloit­taa Lapin fes­ta­ri­ke­sän, Satama Open Air ja Si­me­rock seu­raa­vat perässä

24.06.2021 15:21 2
Tilaajille