Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Tapahtumat
Kuukausi

Lapissa ei pureta ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia, koska niitä ei ole – Ainoa maa­kun­ta ilman ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia

08.09.2021 14:16 1
Tilaajille

Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät sekä mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-ala ar­vos­te­le­vat ko­ro­na­ra­joi­tus­ten alueel­lis­ta kir­ja­vuut­ta – "Onko tämä nyt hyvää suo­ma­lais­ta hal­lin­toa, en­nus­tet­ta­vaa ja sel­keää?"

29.08.2021 13:33

Kino Ylläs venyy koko syys­kuun mit­tai­sek­si – oh­jel­mas­sa muun muassa Can­ne­sis­sa pal­kit­tu Hytti nro 6

27.08.2021 09:47
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Su­per­vii­kon­lop­pu meni, mitä ta­pah­tuu sen jäl­keen?

25.08.2021 15:21 2
Vanhemmat

Jät­ti­ta­pah­tu­mien vii­kon­lop­pu lä­hes­tyy – Ro­va­nie­mi lisää ko­ro­na­tes­tauk­sia, tes­ti­pis­teet myös Ju­ko­laan ja Si­me­roc­kiin

18.08.2021 13:14 4
Tilaajille

Kiih­ty­mis­vai­he ei uhkaa Jukolan ja Si­me­roc­kin to­teu­tu­mis­ta – Kau­pun­ki jär­jes­tää ta­pah­tu­miin ko­ro­na­tes­taus­pis­teet

13.08.2021 19:30 21
Tilaajille

Satama Open Air myytiin loppuun – ko­ko­nais­kä­vi­jä­mää­rä odo­tet­tu 12 000, il­mai­sil­la kas­vo­mas­keil­la oli heikko menekki

08.08.2021 17:41 17
Tilaajille

Satama Open Air avat­tiin hel­tei­ses­sä säässä – fes­ti­vaa­li­kan­saa saapui Kemiin Hel­sin­gis­tä asti

06.08.2021 21:52
Tilaajille

Ky­syim­me mitä mieltä lukijat ovat Lapin lop­pu­ke­sän suu­ris­ta ylei­sö­ta­pah­tu­mis­ta – "Aion pysyä ta­pah­tu­mien jälkeen etä­töis­sä ja poissa ruuh­kis­ta"

05.08.2021 12:32 7
Tilaajille

Satama Open Air -fes­ti­vaa­lin kä­vi­jöil­le tar­jo­taan kas­vo­mas­kit – pää­tök­seen vai­kut­ti jul­ki­suu­des­sa käyty kes­kus­te­lu ta­pah­tu­mien tur­val­li­suu­des­ta

04.08.2021 19:56 6
Tilaajille

Runo valtaa So­dan­ky­län Askassa tans­si­la­van vii­kon­lop­pu­na – Kitisen tun­tu­mas­sa koetaan myös Runolla mer­kit­ty paikka en­si­esi­tyk­se­nä

04.08.2021 17:00
Tilaajille

Tu­li­si­ko isojen ylei­sö­ta­pah­tu­mien yh­tey­des­sä jär­jes­tää mah­dol­li­suus ko­ro­na­pi­ka­tes­tauk­sel­le? Vastaa Lapin Kansan ky­se­lyyn

03.08.2021 10:28 9
Tilaajille

Kan­nat­tai­si­ko fes­ti­vaa­li­kan­sa testata ennen ta­pah­tu­maa? In­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broak­sen mukaan en­nak­ko­tes­taus olisi jär­ke­vää, Län­si-Poh­jas­sa ollaan toista mieltä

03.08.2021 06:30 7
Tilaajille

Arvio: Luoston uusi henki – Tu­li­te­rän Luosto soi! -fes­ti­vaa­lin pää­kon­ser­tis­sa kuul­tiin suuria suo­ma­lais­sä­vel­tä­jiä

02.08.2021 13:49
Tilaajille

Arvio: Pyhän lii­kut­ta­via huip­pu­ja

02.08.2021 13:52
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Kahden fes­ti­vaa­lin kou­kus­sa

01.08.2021 17:27 1
Tilaajille

Qstock veti 40 000 kävijää vaih­te­le­vas­sa säässä – korona johti viiteen pe­ruu­tuk­seen

01.08.2021 10:24 1

Leidit kir­maa­vat kairaan – Kor­va­tun­tu­rin Triath­lon for Ladies -ki­sa­taan taas Sa­vu­kos­kel­la, lauan­tai­na käyn­nis­tyi po­ron­ku­se­man pi­tui­nen pa­ti­koin­ti

31.07.2021 16:37
Tilaajille

Sa­tei­ses­sa Qstoc­kis­sa oli rau­hal­li­nen il­ma­pii­ri – "­Vaik­ka täällä on tosi märkää niin täällä on ihan mahtava tun­nel­ma"

31.07.2021 09:41 2
Tilaajille