Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Urheilu: Suo­ma­lai­seen ju­do­val­men­nuk­seen le­veäm­mät hartiat – ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Seik­ku­la on yksi liiton nuorten val­men­ta­jis­ta

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Tapahtumat
Kuukausi
Lintujen ystävät pääsivät pihahommiin

Lin­tu­jen ystävät pää­si­vät pi­ha­hom­miin

04.02.2023 11:14
Pakkasukko löysi tiensä Kemin Lumilinnalle – "Bileet ovat kahdessa kerroksessa"

Pak­kas­uk­ko löysi tiensä Kemin Lu­mi­lin­nal­le – "Bileet ovat kah­des­sa ker­rok­ses­sa"

02.02.2023 14:00
Lumi- ja ympäristötaidetapahtuma järjestetään ensi kertaa Rovaniemellä – festivaaleilla kansainvälinen lumenveistokilpailu

Lumi- ja ym­pä­ris­tö­tai­de­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään ensi kertaa Ro­va­nie­mel­lä – fes­ti­vaa­leil­la kan­sain­vä­li­nen lu­men­veis­to­kil­pai­lu

31.01.2023 12:55
Tilaajille
Musiikkielämyksiä, lumirakentamista ja abstraktia maalaustaidetta – maailman pohjoisin muotoiluviikko tuo Rovaniemelle jälleen monipuolisen tapahtumakauttauksen
Mainos Arctic Design Week

Mu­siik­kie­lä­myk­siä, lu­mi­ra­ken­ta­mis­ta ja abst­rak­tia maa­laus­tai­det­ta – maail­man poh­joi­sin muo­toi­lu­viik­ko tuo Ro­va­nie­mel­le jälleen mo­ni­puo­li­sen ta­pah­tu­ma­kaut­tauk­sen

28.01.2023 06:00
Maailmalla kiertänyt rock-muusikko Nicky Rothen palasi kotikaupunkiinsa Kemiin tekemään uutta musiikkia – suurin osa uuden albumin biiseistä syntyi suljetulla osastolla

Maail­mal­la kier­tä­nyt rock-muu­sik­ko Nicky Rothen palasi ko­ti­kau­pun­kiin­sa Kemiin te­ke­mään uutta mu­siik­kia – suurin osa uuden albumin bii­seis­tä syntyi sul­je­tul­la osas­tol­la

19.01.2023 13:00
Rallikansa kokoontuu taas – Arctic Lapland Rally starttaa käyntiin perjantaina

Ral­li­kan­sa ko­koon­tuu taas – Arctic Lapland Rally start­taa käyn­tiin per­jan­tai­na

12.01.2023 15:34 2
Tilaajille
Kemiläislähtöiset siskokset perustivat tapahtumatoimiston riskialttiiseen aikaan – oululainen tapahtumatuottaja Anna Lanas puolestaan lähtisi alalta, jos homma menisi liian helpoksi

Ke­mi­läis­läh­töi­set sis­kok­set pe­rus­ti­vat ta­pah­tu­ma­toi­mis­ton ris­ki­alt­tii­seen aikaan – ou­lu­lai­nen ta­pah­tu­ma­tuot­ta­ja Anna Lanas puo­les­taan lähtisi alalta, jos homma menisi liian hel­pok­si

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Muotoiluviikon juhlavuosi esittelee arktisen pääkaupungin kasvot ja osaamisen – millainen merkitys tapahtumalla on kaupunkilaisille, yrittäjille ja kulttuuriväelle?
Mainos Arctic Design Week

Muo­toi­lu­vii­kon juh­la­vuo­si esit­te­lee ark­ti­sen pää­kau­pun­gin kasvot ja osaa­mi­sen – mil­lai­nen mer­ki­tys ta­pah­tu­mal­la on kau­pun­ki­lai­sil­le, yrit­tä­jil­le ja kult­tuu­ri­väel­le?

04.01.2023 06:00
Maistuisiko minikonsertti kahvilassa tai balettiesitys pizzeriassa? Arkipäivä-tapahtuma tuo taide-elämyksiä yllättäviin paikkoihin Rovaniemellä

Mais­tui­si­ko ­mi­ni­kon­sert­ti kah­vi­las­sa tai ba­let­ti­esi­tys piz­ze­rias­sa? Ar­ki­päi­vä-ta­pah­tu­ma tuo tai­de-elä­myk­siä yl­lät­tä­viin paik­koi­hin Ro­va­nie­mel­lä

21.11.2022 16:44 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tornion seu­ra­kun­taan ve­to­voi­maa

14.11.2022 05:00
Tilaajille
Kelekkamessuilla oli viikonlopun aikana lähes 18 000 kävijää – "Se oli jälleen yksi lottovoitto myös Rovaniemen yrittäjille"

Ke­lek­ka­mes­suil­la oli vii­kon­lo­pun aikana lähes 18 000 kävijää – "Se oli jälleen yksi lot­to­voit­to myös Ro­va­nie­men yrit­tä­jil­le"

06.11.2022 18:00 5
Tilaajille
Syksyn vilkkain viikonloppu alkaa – Kelekkamessut ovat tänä vuonna kansainvälisemmät kuin koskaan

Syksyn vilk­kain vii­kon­lop­pu alkaa – Ke­lek­ka­mes­sut ovat tänä vuonna kan­sain­vä­li­sem­mät kuin koskaan

04.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Kemiläislähtöinen Tommi E. Virtanen kirjoitti kirjan suomalaisista tähtikitaristeista – kertoo teoksestaan Taiteiden yössä

Ke­mi­läis­läh­töi­nen Tommi E. Vir­ta­nen kir­joit­ti kirjan suo­ma­lai­sis­ta täh­ti­ki­ta­ris­teis­ta – kertoo teok­ses­taan Tai­tei­den yössä

27.10.2022 09:35
Tulevan viikonlopun Konto-klubi tuo Rovaniemelle Keski-Euroopan pienfestivaalien tunnelmaa

Tulevan vii­kon­lo­pun Kon­to-klu­bi tuo Ro­va­nie­mel­le Kes­ki-Eu­roo­pan pien­fes­ti­vaa­lien tun­nel­maa

24.10.2022 14:31
Tilaajille
Koululaisooppera saapuu kolmatta kertaa Tornioon – "Kun on tällainen iso esitys ja tänne tulee Helsingistä Kansallisoopperasta väkeä, niin onhan se oppilaille iso juttu"

Kou­lu­lais­oop­pe­ra saapuu kol­mat­ta kertaa Tor­nioon – "Kun on täl­lai­nen iso esitys ja tänne tulee Hel­sin­gis­tä Kan­sal­lis­oop­pe­ras­ta väkeä, niin onhan se op­pi­lail­le iso juttu"

21.10.2022 17:30
Tilaajille
Antti Tuisku päättää uransa ensi kesänä Ruisrockissa

Antti Tuisku päättää uransa ensi kesänä Ruis­roc­kis­sa

20.10.2022 16:07 7
Tilaajille
Rovaniemellä järjestetään hyväntekeväisyystapahtuma mielenterveyden eteen – lavalle nousee Nihkee Akka ja Jippu

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään hy­vän­te­ke­väi­syys­ta­pah­tu­ma mie­len­ter­vey­den eteen – lavalle nousee Nihkee Akka ja Jippu

08.10.2022 09:00
Kittilässä Levillä järjestetään lauantaina Kittilän kuntalaisten päivä

Kit­ti­läs­sä Levillä jär­jes­te­tään lauan­tai­na Kit­ti­län kun­ta­lais­ten päivä

07.10.2022 20:56
Tilaajille
Maailman mielenterveyspäivän hyväntekeväisyystapahtuma on yhden hengen ponnistus – mielenterveyden kanssa kamppailut Riina Mattila haluaa auttaa muita samassa tilanteessa olevia

Maail­man mie­len­ter­veys­päi­vän hy­vän­te­ke­väi­syys­ta­pah­tu­ma on yhden hengen pon­nis­tus – mie­len­ter­vey­den kanssa kamp­pai­lut Riina Mattila haluaa auttaa muita samassa ti­lan­tees­sa olevia

06.10.2022 17:00
Tilaajille