Vesistöt: Ve­si­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia päi­vi­te­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la – ta­voit­tee­na hillitä ve­si­skoot­te­rei­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja

Maastopalot: Kulotus oli mennä metsään tällä kertaa Po­siol­la, pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kui­vuu­des­ta

Tapahtumat
Kuukausi
Hehku-tapahtuma keräsi yrittäjyydestä kiinnostuneita Sallaan – "Nopeaan kansainväliseen kasvuun tähtäävä startup-yrityskulttuuri on Lapissa uutta"

Heh­ku-ta­pah­tu­ma keräsi yrit­tä­jyy­des­tä kiin­nos­tu­nei­ta Sallaan – "No­peaan kan­sain­vä­li­seen kasvuun täh­tää­vä star­tup-yri­tys­kult­tuu­ri on Lapissa uutta"

23.05.2022 08:14
Tilaajille
Päiväkirja: Missä olimme silloin kun?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Missä olimme silloin kun?

16.05.2022 05:00 2
Tilaajille
Sodankylän elokuvajuhlat tekee paluun – tekijävieraina muun muassa Mathieu Amalric, Nicholas Meyer ja Hanna Bergholm

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lat tekee paluun – te­ki­jä­vie­rai­na muun muassa Mathieu Amal­ric, Ni­cho­las Meyer ja Hanna Berg­holm

11.05.2022 18:47
Sodankylän järvikylien nuorilla on hyvät mahdollisuudet osallistua yhteiseen tekemiseen – taksi tuo tapaamaan muita nuoria

So­dan­ky­län jär­vi­ky­lien nuo­ril­la on hyvät mah­dol­li­suu­det osal­lis­tua yh­tei­seen te­ke­mi­seen – taksi tuo ta­paa­maan muita nuoria

10.05.2022 07:00 1
Tilaajille
Tornio-päivät huipentuvat puistokarnevaaleihin

Tor­nio-päi­vät hui­pen­tu­vat puis­to­kar­ne­vaa­lei­hin

05.05.2022 17:10
Tilaajille
Rovaniemen wanhat markkinat järjestetään taas tauon jälkeen – Nyt tapahtuma hakee myyjiä, talkoolaisia ja perinneruokia

Ro­va­nie­men wanhat mark­ki­nat jär­jes­te­tään taas tauon jälkeen – Nyt ta­pah­tu­ma hakee myyjiä, tal­koo­lai­sia ja pe­rin­ne­ruo­kia

04.05.2022 09:38
Tilaajille
Vanhemmat
Teatterifestivaali avaa tapahtumakevään Rovaniemellä – kaupunkiin saapuu satoja teatterinystäviä ympäri Suomen

Teat­te­ri­fes­ti­vaa­li avaa ta­pah­tu­ma­ke­vään Ro­va­nie­mel­lä – kau­pun­kiin saapuu satoja teat­te­rin­ys­tä­viä ympäri Suomen

20.04.2022 17:30
Tilaajille
Absoluuttinen Nollapiste Aawastockiin -  "Albumikeikka on ainutlaatuista herkkua"

Ab­so­luut­ti­nen Nol­la­pis­te Aa­was­toc­kiin - "Al­bu­mi­keik­ka on ai­nut­laa­tuis­ta herk­kua"

19.04.2022 16:27
Koparakeittoa, kampsuja ja loimulohta – Savukosken Kuivalihamarkkinat houkutteli mukavasti väkeä kahden vuoden tauon jälkeen

Ko­pa­ra­keit­toa, kamp­su­ja ja loi­mu­loh­ta – Sa­vu­kos­ken Kui­va­li­ha­mark­ki­nat hou­kut­te­li mu­ka­vas­ti väkeä kahden vuoden tauon jälkeen

16.04.2022 18:40 5
Tilaajille
Savukoskella piipahtanut Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen toivoo uusia tapoja tuottaa ja tuoda palveluita kuntiin

Sa­vu­kos­kel­la pii­pah­ta­nut Kun­ta­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Minna Kar­hu­nen toivoo uusia tapoja tuottaa ja tuoda pal­ve­lui­ta kuntiin

16.04.2022 18:46 3
Tilaajille
Pääsiäispuu nousee Rovaniemen Lordinaukiolle huhtikuun ajaksi – tempaus kannustaa jokaista koristelemaan pihapuunsa

Pää­siäis­puu nousee Ro­va­nie­men Lor­din­au­kiol­le huh­ti­kuun ajaksi – tempaus kan­nus­taa jo­kais­ta ko­ris­te­le­maan pi­ha­puun­sa

04.04.2022 21:38 3
Tilaajille
Viimeinkin elävien yleisöjen eteen – Hetan musiikkipäivien ohjelman ytimessä ovat tänä vuonna naissäveltäjät ja -muusikot

Vii­mein­kin elävien ylei­sö­jen eteen – Hetan mu­siik­ki­päi­vien oh­jel­man yti­mes­sä ovat tänä vuonna nais­sä­vel­tä­jät ja -muu­si­kot

03.04.2022 17:30
Tilaajille
Puolustusvoimien kirkkojuhla Rovaniemellä tiistaina 29.3

Puo­lus­tus­voi­mien kirk­ko­juh­la Ro­va­nie­mel­lä tiis­tai­na 29.3

17.03.2022 09:28
Tilaajille
Vuotsosta Utsjoelle –Kyläkiertueella kysellään yhteisön toiveita ja tunnistusapua vanhoihin valokuviin

Vuot­sos­ta Uts­joel­le –Ky­lä­kier­tueel­la ky­sel­lään yh­tei­sön toi­vei­ta ja tun­nis­tus­apua van­hoi­hin va­lo­ku­viin

09.03.2022 13:20
Tilaajille
Nykytaidetta vaikka huoltoaseman vessassa –  Kittilässä juhlistetaan taidemaalari Kalervo Palsaa, joka täyttäisi lauantaina 75 vuotta

Ny­ky­tai­det­ta vaikka huol­to­ase­man ves­sas­sa –  Kit­ti­läs­sä juh­lis­te­taan tai­de­maa­la­ri Kalervo Palsaa, joka täyt­täi­si lauan­tai­na 75 vuotta

08.03.2022 17:39 4
Tilaajille
Alussa Seppo Linjakumpu otti sekuntikellolla aikaa seitsemälle juoksijalle – nyt uutta hiihtotapahtumaa Karhunkierrokselle järjestävä liminkalainen NUTS liikuttaa tuhansia ja pyörittää satojen tuhansien liikevaihtoa

Alussa Seppo Lin­ja­kum­pu otti se­kun­ti­kel­lol­la aikaa seit­se­mäl­le juok­si­jal­le – nyt uutta hiih­to­ta­pah­tu­maa Kar­hun­kier­rok­sel­le jär­jes­tä­vä li­min­ka­lai­nen NUTS lii­kut­taa tu­han­sia ja pyö­rit­tää satojen tu­han­sien lii­ke­vaih­toa

08.03.2022 12:07
Tilaajille
Rovaniemen Wanhat Markkinat järjestetään kahden vuoden tauon jälkeen – "Vaarana on, ettei talkoolaisia löydy tarpeeksi"

Ro­va­nie­men Wanhat Mark­ki­nat jär­jes­te­tään kahden vuoden tauon jälkeen – "Vaa­ra­na on, ettei tal­koo­lai­sia löydy tar­peek­si"

23.02.2022 13:54
Lumivisio-lumenveistotapahtumaan on ilmoittautunut ennätysmäärä joukkueita

Lu­mi­vi­sio-lu­men­veis­to­ta­pah­tu­maan on il­moit­tau­tu­nut en­nä­tys­mää­rä jouk­kuei­ta

23.02.2022 11:16