Tapahtumat
Viimeisin tunti
Mene vaikka tänne: Kitarakonsertti kirkossa, lastenmusiikkia kylissä ja uusia näyttelyitä

Mene vaikka tänne: Ki­ta­ra­kon­sert­ti kir­kos­sa, las­ten­mu­siik­kia kylissä ja uusia näyt­te­lyi­tä

10:48 0
Vanhemmat
Mene vaikka tänne: Taivaallista taidetta, makeja, musiikkia, maaseutua ja synnytykseen valmistautumista

Mene vaikka tänne: Tai­vaal­lis­ta tai­det­ta, makeja, mu­siik­kia, maa­seu­tua ja syn­ny­tyk­seen val­mis­tau­tu­mis­ta

09.10.2020 12:07 0

Lä­he­tys­juh­lat en­sim­mäis­tä kertaa Kemissä – korona typisti ta­pah­tu­maa

02.09.2020 14:47 0
Tämän vuoden Kelekkamessut peruttu – Messujen järjestäminen olisi ollut liian suuri riski

Tämän vuoden Ke­lek­ka­mes­sut peruttu – Mes­su­jen jär­jes­tä­mi­nen olisi ollut liian suuri riski

26.08.2020 11:14 2
Tilaajille
Erityinen yötön yö – Alkuperäiskansojen musiikkifestivaali Ijahis idjan poikkeuksellinen konserttilähetys toi esitykset Inarin estradilta suorana kotiin

Eri­tyi­nen yötön yö – Al­ku­pe­räis­kan­so­jen mu­siik­ki­fes­ti­vaa­li Ijahis idjan poik­keuk­sel­li­nen kon­sert­ti­lä­he­tys toi esi­tyk­set Inarin est­ra­dil­ta suorana kotiin

16.08.2020 17:50 0
Tilaajille
Erkki ja ystävät Meri-Lapin kiertueella – Kemin kaupunginorkesteri järjestää viisi tukikonserttia viikonloppuna

Erkki ja ystävät Me­ri-La­pin kier­tueel­la – Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­ri jär­jes­tää viisi tu­ki­kon­sert­tia vii­kon­lop­pu­na

14.08.2020 08:14 0
Tilaajille
Valtava videoteos hylätyssä tilassa – Kauppakeskuksen suljettu kellaritila avautuu yleisölle monumentaalisena videoinstallaationa

Valtava vi­deo­teos hy­lä­tys­sä tilassa – Kaup­pa­kes­kuk­sen sul­jet­tu kel­la­ri­ti­la avautuu ylei­söl­le mo­nu­men­taa­li­se­na vi­deo­ins­tal­laa­tio­na

09.08.2020 11:23 0
Tilaajille
Elokuun XXII Jänkhällä Jytisee -tapahtuma on peruttu – ison tapahtuman tilalla Varjojytinät

Elokuun XXII Jänk­häl­lä Jytisee -ta­pah­tu­ma on peruttu – ison ta­pah­tu­man tilalla Var­jo­jy­ti­nät

24.07.2020 19:43 1
Tilaajille
Kemissä on eletty kuukausi "helppoa elämää" – Easy Living in Kemi -festivaali päättyy sunnuntaina yhteislauluihin

Kemissä on eletty kuu­kau­si "help­poa elämää" – Easy Living in Kemi -fes­ti­vaa­li päättyy sun­nun­tai­na yh­teis­lau­lui­hin

23.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Kemissä riittää tapahtumia kesällä– kaupungin uusi tapahtumatoimisto pääsee nyt todenteolla vauhtiin

Kemissä riittää ta­pah­tu­mia ke­säl­lä– kau­pun­gin uusi ta­pah­tu­ma­toi­mis­to pääsee nyt to­den­teol­la vauh­tiin

28.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Lauantaina kesäillan valtaa kuuma flamenco – rento Peña-iltama kutsuu paikallisia tutustumaan vauhdikkaaseen tanssilajiin

Lauan­tai­na ke­sä­il­lan valtaa kuuma fla­men­co – rento Peña-il­ta­ma kutsuu pai­kal­li­sia tu­tus­tu­maan vauh­dik­kaa­seen tans­si­la­jiin

24.06.2020 12:29 0
Suviseuroja vietetään tänä vuonna perhepiireissä pihoilla – kesäjuhlaa kuunnellaan ja katsotaan radion ja netin kautta

Su­vi­seu­ro­ja vie­te­tään tänä vuonna per­he­pii­reis­sä pi­hoil­la – ke­sä­juh­laa kuun­nel­laan ja kat­so­taan radion ja netin kautta

24.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Ulkotilaisuuksiin voi ottaa heinäkuussa yli 500 ihmistä, jos käytössä on useita katsomolohkoja tai rajattavia alueita

Ul­ko­ti­lai­suuk­siin voi ottaa hei­nä­kuus­sa yli 500 ih­mis­tä, jos käy­tös­sä on useita kat­so­mo­loh­ko­ja tai ra­jat­ta­via alueita

11.06.2020 13:01 0
Rovaniemen Wanhat Markkinat siirtyvät ensi vuoteen – syksylle suunnitteilla pienimuotoisempaa ohjelmaa

Ro­va­nie­men Wanhat Mark­ki­nat siir­ty­vät ensi vuoteen – syk­syl­le suun­nit­teil­la pie­ni­muo­toi­sem­paa oh­jel­maa

02.06.2020 19:00 0
Kauppatori aukaisi kesään Rovaniemellä – viralliset avajaiset vietetään vasta juhannusviikolla, jos koronatilanne sen sallii, kesäksi suunnitellaan tansseja

Kaup­pa­to­ri aukaisi kesään Ro­va­nie­mel­lä – vi­ral­li­set ava­jai­set vie­te­tään vasta ju­han­nus­vii­kol­la, jos ko­ro­na­ti­lan­ne sen sallii, kesäksi suun­ni­tel­laan tans­se­ja

29.05.2020 13:14 0
Tilaajille
Kansallista veteraanipäivää vietetään tänä vuonna etänä – musiikkiesitykset ja juhlapuheet välitetään videoyhteydellä ympäri Lappia

Kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää vie­te­tään tänä vuonna etänä – mu­siik­ki­esi­tyk­set ja juh­la­pu­heet vä­li­te­tään vi­deo­yh­tey­del­lä ympäri Lappia

24.04.2020 14:07 0
Tilaajille
Posion markkinoiden perumisella monta syytä – ensin syytettiin koronaa, nyt vedotaan torin saneeraukseen

Posion mark­ki­noi­den pe­ru­mi­sel­la monta syytä – ensin syy­tet­tiin ko­ro­naa, nyt ve­do­taan torin sa­nee­rauk­seen

23.04.2020 08:18 0
Tilaajille
Tanska aikoo sallia 500 ihmisen kokoontumiset – maan festivaalikesää se ei enää pelasta

Tanska aikoo sallia 500 ihmisen ko­koon­tu­mi­set – maan fes­ti­vaa­li­ke­sää se ei enää pelasta

21.04.2020 12:10 0
Kesän suurtapahtuma siirtyy kahdella vuodella, Suviseuroista ja Rovaniemellä järjestettävästä Jukolasta päätökset viimeistään huhtikuun puolivälissä

Kesän suur­ta­pah­tu­ma siirtyy kah­del­la vuo­del­la, Su­viseu­rois­ta ja Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­tet­tä­väs­tä Ju­ko­las­ta pää­tök­set vii­meis­tään huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä

26.03.2020 11:53 0
Pilk­ki­kil­pai­lun­kin pystyy pitämään etänä – osallistua voi mistä päin Suomea tahansa

Pilk­ki­kil­pai­lun­kin pystyy pi­tä­mään etänä – osal­lis­tua voi mistä päin Suomea tahansa

25.03.2020 11:27 0