Yritykset
Viimeisin 4 tuntia

ELY-kes­kuk­sen ko­ro­na­ra­hoi­tus­ta Lapin yri­tyk­sil­le lähes 15 mil­joo­naa euroa

15:45 0
Tilaajille
Vanhemmat
Osakesäästäjät: Pääministeri Marin ei olisi saanut levittää tietoa Kaipolan tehtaan kannattavuudesta  – tiedonsaanti yrityksiltä voi vaikeutua

Osa­ke­sääs­tä­jät: Pää­mi­nis­te­ri Marin ei olisi saanut le­vit­tää tietoa Kai­po­lan tehtaan kan­nat­ta­vuu­des­ta – tie­don­saan­ti yri­tyk­sil­tä voi vai­keu­tua

09.09.2020 16:08 1
Elvytysrahat halutaan laittaa vihreään tulevaisuuteen – "On yritysten ja koko Suomen asia ratkaista, miten homma saadaan rokkaamaan"

El­vy­tys­ra­hat ha­lu­taan laittaa vih­reään tu­le­vai­suu­teen – "On yri­tys­ten ja koko Suomen asia rat­kais­ta, miten homma saadaan rok­kaa­maan"

24.08.2020 17:56 0
Rovaniemeläisyritys alkaa valmistaa vibraattoreita

Ro­va­nie­me­läis­yri­tys alkaa val­mis­taa vib­raat­to­rei­ta

18.08.2020 11:14 0
Tilaajille
Entistä useampi yrittäjä ajattelee selviytyvänsä koronakriisistä – pelättyä konkurssitulvaa ei kevään jälkeen tullutkaan, mutta vaara ei ole vielä ohi

Entistä useampi yrit­tä­jä ajat­te­lee sel­viy­ty­vän­sä ko­ro­na­krii­sis­tä – pe­lät­tyä kon­kurs­si­tul­vaa ei kevään jälkeen tul­lut­kaan, mutta vaara ei ole vielä ohi

13.08.2020 18:31 0
Suomen Yrittäjiin puheenjohtajakisa – kiinnostus järjestön johtoon virisi vihdoin kesällä

Suomen Yrit­tä­jiin pu­heen­joh­ta­ja­ki­sa – kiin­nos­tus jär­jes­tön johtoon virisi vihdoin kesällä

09.08.2020 07:00 0
Ensi sesonkiin: ”Kirjoitin taas yhden työsopimuksen”

Ensi se­son­kiin: ”Kir­joi­tin taas yhden työ­so­pi­muk­sen”

06.08.2020 12:29 0
Rovaniemi aloitti uuden yrityspalvelutuen – Ensimmäisellä hakukierroksella jaettiin 78 000 euron edestä palveluseteleitä

Ro­va­nie­mi aloitti uuden yri­tys­pal­ve­lu­tuen – En­sim­mäi­sel­lä ha­ku­kier­rok­sel­la jaet­tiin 78 000 euron edestä pal­ve­lu­se­te­lei­tä

30.07.2020 15:13 1
EK:n suhdannebarometri näyttää taloudessa jo toivoa paremmasta – teollisuudessa tilanne vasta kärjistymässä

EK:n suh­dan­ne­ba­ro­met­ri näyttää ta­lou­des­sa jo toivoa pa­rem­mas­ta – teol­li­suu­des­sa tilanne vasta kär­jis­ty­mäs­sä

27.07.2020 09:05 0
Keminmaan uudelle yritysalueelle tuli ensimmäiset kuusi tonttivarausta – käynnissä on parhaillaan puuston raivaus

Ke­min­maan uudelle yri­tys­alueel­le tuli en­sim­mäi­set kuusi tont­ti­va­raus­ta – käyn­nis­sä on par­hail­laan puuston raivaus

17.06.2020 18:30 1
Tilaajille
Yrityskysely: Usko palautui Lapin yrityksissä, konkurssiuhka on toistaiseksi suureksi osaksi torjuttu

Yri­tys­ky­se­ly: Usko pa­lau­tui Lapin yri­tyk­sis­sä, kon­kurs­si­uh­ka on tois­tai­sek­si suu­rek­si osaksi tor­jut­tu

16.06.2020 10:08 0
Tilaajille
Tuhannet koronan kurittamat yritykset ovat hakeneet alv-palautuksia lainaksi – Lisää maksuaikaa verottajalta on pyytänyt yli 25 000 firmaa

Tu­han­net koronan ku­rit­ta­mat yri­tyk­set ovat ha­ke­neet alv-pa­lau­tuk­sia lai­nak­si – Lisää mak­su­ai­kaa ve­rot­ta­jal­ta on pyy­tä­nyt yli 25 000 firmaa

12.06.2020 06:00 0
Leipurit ja pitopalveluyrittäjät laittavat toivonsa syksyyn – koronakevät vei alalta työt, usean yrityksen liikevaihto romahti

Lei­pu­rit ja pi­to­pal­ve­lu­yrit­tä­jät lait­ta­vat toi­von­sa syksyyn – ko­ro­na­ke­vät vei alalta työt, usean yri­tyk­sen lii­ke­vaih­to romahti

27.05.2020 09:29 0
Tilaajille
Osakeyhtiöitä perustettu koronasta huolimatta enemmän kuin aiempina vuosina, 2019 oli ennätysvuosi – Näille aloille firmoja syntyy

Osa­ke­yh­tiöi­tä pe­rus­tet­tu ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta enemmän kuin aiem­pi­na vuo­si­na, 2019 oli en­nä­tys­vuo­si – Näille aloille firmoja syntyy

25.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Kriisistä nouseville yrittäjille isoin tuki – myös julkisella puolella syytä heittää vanhoja toimintatapoja romukoppaan

Krii­sis­tä nou­se­vil­le yrit­tä­jil­le isoin tuki – myös jul­ki­sel­la puo­lel­la syytä heittää vanhoja toi­min­ta­ta­po­ja ro­mu­kop­paan

23.05.2020 08:30 0
Kysely: Vain yhdeksän prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä toimii kannattavasti puolen vuoden kuluttua

Kysely: Vain yh­dek­sän pro­sent­tia mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­sis­tä toimii kan­nat­ta­vas­ti puolen vuoden ku­lut­tua

18.05.2020 14:52 0
Tilaajille
Korona keikautti liikeidean päälaelleen – kun kansainvälinen matkailu loppui, rovaniemeläisyritys käänsi katseet paikallisiin

Korona kei­kaut­ti lii­ke­idean pää­lael­leen – kun kan­sain­vä­li­nen mat­kai­lu loppui, ro­va­nie­me­läis­yri­tys käänsi katseet pai­kal­li­siin

15.05.2020 17:00 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Hallituksen tukipolitiikassa on mennyt moni asia pieleen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tuk­sen tu­ki­po­li­tii­kas­sa on mennyt moni asia pieleen

15.05.2020 06:00 2
Tilaajille
Analyysi: Business Finland sai yritystukiaisista puhtaat paperit, mutta aidosta "koronatuesta" ei ole kyse – Kriisituki on vasta valmisteilla, vaikka kriisiä on takana pian kaksi kuukautta
Kolumni Petteri Lindholm

Ana­lyy­si: Bu­si­ness Finland sai yri­tys­tu­kiai­sis­ta puhtaat pa­pe­rit, mutta aidosta "ko­ro­na­tues­ta" ei ole kyse – Krii­si­tu­ki on vasta val­mis­teil­la, vaikka kriisiä on takana pian kaksi kuu­kaut­ta

08.05.2020 18:49 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ravintoloiden tukimalli valmistui viimein, summa jäi odotetusta

Pää­kir­joi­tus: Ra­vin­to­loi­den tu­ki­mal­li val­mis­tui vii­mein, summa jäi odo­te­tus­ta

06.05.2020 19:39 0
Tilaajille