Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Yritykset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Täl­läi­nen on hyvä työ­paik­ka Lapissa

18.09.2023 06:02
Lappilaisilla yrityksillä on yllättävän positiiviset näkymät – vain rakentamisalalla näyttää synkältä tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan

Lap­pi­lai­sil­la yri­tyk­sil­lä on yl­lät­tä­vän po­si­tii­vi­set näkymät – vain ra­ken­ta­mis­alal­la näyttää syn­käl­tä tuoreen pk-yri­tys­ba­ro­met­rin mukaan

14.09.2023 16:48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko pe­reh­dy­tys kan­nat­ta­va si­joi­tus?

01.09.2023 05:00
Peräpohjolan markkinat tuovat historian havinaa Tornioon syyskuun alussa

Pe­rä­poh­jo­lan mark­ki­nat tuovat his­to­rian havinaa Tor­nioon syys­kuun alussa

23.08.2023 21:53
Tilaajille
Työntekijät pisteytettiin ja tuloksia hyödynnettiin potkuja jaettaessa – ou­lu­lai­sen sa­ta­ma­ope­raat­to­rin ir­ti­sa­no­mi­sis­ta kumpusi syrjintäkiista

Työn­te­ki­jät pis­tey­tet­tiin ja tu­lok­sia hyö­dyn­net­tiin potkuja jaet­taes­sa – ou­lu­lai­sen sa­ta­ma­ope­raat­to­rin ir­ti­sa­no­mi­sis­ta kumpusi syr­jin­tä­kiis­ta

22.08.2023 22:12 1
Tilaajille
Matkailu investoi muiden alojen kärvistellessä – "Siellä on suunnitelmia satojen tuhansien investoinneista jopa kymmeniin miljooniin"

Mat­kai­lu in­ves­toi muiden alojen kär­vis­tel­les­sä – "Siellä on suun­ni­tel­mia satojen tu­han­sien in­ves­toin­neis­ta jopa kym­me­niin mil­joo­niin"

22.08.2023 17:15 3
Tilaajille
Sodankyläläiselle herkkupuodille Lapin toinen kansainvälisen ruokajärjestön Chaîne des Rôtisseurs -myymäläkilpi

So­dan­ky­lä­läi­sel­le herk­ku­puo­dil­le Lapin toinen kan­sain­vä­li­sen ruo­ka­jär­jes­tön Chaîne des Rô­tis­seurs -myy­mä­lä­kil­pi

21.08.2023 16:28 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­tys­ten ole­mas­sa­olo pe­rus­tuu me­nes­tyk­seen

18.08.2023 05:00
Veitsiluodon uudet yritykset työllistäisivät 300 – Kemi ja erityisesti Veitsiluoto kiinnostavat nyt vihreän siirtymän teollisuushankkeita ja -yrityksiä

Veit­si­luo­don uudet yri­tyk­set työl­lis­täi­si­vät 300 – Kemi ja eri­tyi­ses­ti Veit­si­luo­to kiin­nos­ta­vat nyt vihreän siir­ty­män teol­li­suus­hank­kei­ta ja -y­ri­tyk­siä

17.08.2023 05:00 4
Tilaajille
Meri-Lapissa työsuhdepyörät ovat kovassa suosiossa – Pohjaset oy:llä on jo 30 työntekijällä työsuhdepyörä käytössä

Me­ri-La­pis­sa työ­suh­de­pyö­rät ovat kovassa suo­sios­sa – ­Poh­ja­set oy:llä on jo 30 työn­te­ki­jäl­lä työ­suh­de­pyö­rä käy­tös­sä

01.08.2023 05:00
Tilaajille
Lapin eteläisimmän hiihtokeskuksen toiminta jatkuu sittenkin – Keminmaan kunta hyväksyi pitkäaikaisen yrittäjän tarjouksen

Lapin ete­läi­sim­män hiih­to­kes­kuk­sen toi­min­ta jatkuu sit­ten­kin – Ke­min­maan kunta hy­väk­syi pit­kä­ai­kai­sen yrit­tä­jän tar­jouk­sen

27.06.2023 20:02 1
Tilaajille
Näin varaudut häirintäyrityksiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näin va­rau­dut häi­rin­tä­yri­tyk­siin

26.06.2023 07:00
Neve teki historian parhaan tuloksen – syynä sähkön korkea myyntihinta

Neve teki his­to­rian parhaan tu­lok­sen – syynä sähkön korkea myyn­ti­hin­ta

16.06.2023 10:53 3
Tilaajille
Remontit, autot ja sähkösopimukset ovat valituslistan kärjessä – lue ja tiedät, mitä kuluttajansuojalaki sanoo oikeuksistasi

Re­mon­tit, autot ja säh­kö­so­pi­muk­set ovat va­li­tus­lis­tan kär­jes­sä – lue ja tiedät, mitä ku­lut­ta­jan­suo­ja­la­ki sanoo oi­keuk­sis­ta­si

14.06.2023 05:00
Tilaajille
Länsi- ja Pohjois-Suomen rannikolle tulossa kymmenien miljardien investoinnit– Professori: Vaikka pääkonttorit ovat Helsingissä, tuotanto on ympäri Suomea

Länsi- ja Poh­jois-Suo­men ran­ni­kol­le tulossa kym­me­nien mil­jar­dien in­ves­toin­nit– Pro­fes­so­ri: Vaikka pää­kont­to­rit ovat Hel­sin­gis­sä, tuo­tan­to on ympäri Suomea

06.06.2023 18:33 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­miu­det te­ko­älyn käy­töl­le ole­mas­sa

02.06.2023 05:00
Oman suunnan löytäminen kysyy sinnikkyyttä – Kolme nuorta yrittäjää kertoo, miksi he haluavat vaikeuksista huolimatta seurata sisäistä paloaan

Oman suunnan löy­tä­mi­nen kysyy sin­nik­kyyt­tä – Kolme nuorta yrit­tä­jää kertoo, miksi he ha­lua­vat vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta seurata si­säis­tä paloaan

27.05.2023 08:00
Tilaajille
Tervolalainen Vaara-konserni jäi viime vuonna plussalle, vaikka kasvaneet raaka-ainekulut ja laskeneet puutavaran myyntihinnat heikensivätkin tulosta

Ter­vo­la­lai­nen Vaa­ra-kon­ser­ni jäi viime vuonna plus­sal­le, vaikka kas­va­neet raa­ka-ai­ne­ku­lut ja las­ke­neet puu­ta­va­ran myyn­ti­hin­nat hei­ken­si­vät­kin tulosta

23.05.2023 21:05
Tilaajille
Täyttä höyryä ylös ja alas – riippuvuus Mercedes-Benzistä heiluttelee Uudenkaupungin autotehdasta, mutta yksi ainutlaatuinen ratkaisu voi tuoda uutta vakautta

Täyttä höyryä ylös ja alas – riip­pu­vuus Mer­ce­des-Ben­zis­tä hei­lut­te­lee Uu­den­kau­pun­gin au­to­teh­das­ta, mutta yksi ai­nut­laa­tui­nen rat­kai­su voi tuoda uutta va­kaut­ta

06.05.2023 06:30 2
Tilaajille
Miten ihmeessä  Rovaniemen tilintarkastusta tekevä Tapio Raappana ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? - Selvityksemme paljasti koko maan mittakaavassa valtavan asiakasmäärän sekä kanteluja ja poliisitutkintoja

Miten ih­mees­sä Ro­va­nie­men ti­lin­tar­kas­tus­ta tekevä Tapio Raap­pa­na ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? - Sel­vi­tyk­sem­me pal­jas­ti koko maan mit­ta­kaa­vas­sa val­ta­van asia­kas­mää­rän sekä kan­te­lu­ja ja po­lii­si­tut­kin­to­ja

05.05.2023 06:00 17
Tilaajille