Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tavaratalot
Biltema aloittaa Kemin tavaratalonsa tekemisen vielä loppuvuonna – yli 7 000 neliön rakennus valmistuu noin vuoden päästä Karjalahdelle

Biltema aloit­taa Kemin ta­va­ra­ta­lon­sa te­ke­mi­sen vielä lop­pu­vuon­na – yli 7 000 neliön ra­ken­nus val­mis­tuu noin vuoden päästä Kar­ja­lah­del­le

13.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Biltema yrittää aloittaa Kemin myymälän tekemisen vielä syksyllä – Tervahallin ja sekä keila- ja tennishallin purkamisurakka valmistuu elokuun lopussa

Biltema yrittää aloit­taa Kemin myy­mä­län te­ke­mi­sen vielä syk­syl­lä – Ter­va­hal­lin ja sekä keila- ja ten­nis­hal­lin pur­ka­mis­urak­ka val­mis­tuu elokuun lopussa

02.08.2023 16:30 3
Tilaajille
Rovaniemi käsittelee uudelleen Kärkkäisen tavaratalon kaavamuutoksen – kaavasta on myös valitettu hallinto-oikeuteen

Ro­va­nie­mi kä­sit­te­lee uu­del­leen Kärk­käi­sen ta­va­ra­ta­lon kaa­va­muu­tok­sen – kaa­vas­ta on myös va­li­tet­tu hal­lin­to-oi­keu­teen

20.04.2023 11:59 10
Tilaajille
Kemin liikuntahallit pitää tyhjentää ennen vappua – tavaratalon niiden paikalle tekevä Biltema aloittaa purkutyöt toukokuun alussa

Kemin lii­kun­ta­hal­lit pitää tyh­jen­tää ennen vappua – ta­va­ra­ta­lon niiden pai­kal­le tekevä Biltema aloit­taa pur­ku­työt tou­ko­kuun alussa

02.02.2023 16:19 5
Tilaajille
Kolmen vuoden kosiskelu toimi – Puuilo avaa myymälän Torniossa marraskuun lopulla

Kolmen vuoden ko­sis­ke­lu toimi – Puuilo avaa myy­mä­län Tor­nios­sa mar­ras­kuun lopulla

15.11.2022 16:04 1
Tilaajille
Rustan avajaiset vetivät paikalle suuren määrän ihmisiä – ensimmäisenä jonossa ollut Joshua tuli paikalle jo kahdelta yöllä

Rustan ava­jai­set vetivät pai­kal­le suuren määrän ihmisiä – en­sim­mäi­se­nä jonossa ollut Joshua tuli pai­kal­le jo kah­del­ta yöllä

14.09.2022 10:44 11
Tilaajille
Halpakauppojen kilpailu kiristyy Rovaniemellä – Suomen pohjoisin Rusta aukeaa keskiviikkona

Hal­pa­kaup­po­jen kil­pai­lu ki­ris­tyy Ro­va­nie­mel­lä – Suomen poh­joi­sin Rusta aukeaa kes­ki­viik­ko­na

13.09.2022 16:25 4
Tilaajille
Biltema aikoo aukaista tavaratalon Kemissä vuonna 2024 suunnitelmien mukaisesti – Sauvosaaren uuden liikuntahallin kilpailutus vielä kesken

Biltema aikoo au­kais­ta ta­va­ra­ta­lon Kemissä vuonna 2024 suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti – Sau­vo­saa­ren uuden lii­kun­ta­hal­lin kil­pai­lu­tus vielä kesken

16.06.2022 20:05 4
Tilaajille
Puuilo rakentaa tavaratalon Tornion Torppiin ensi vuonna

Puuilo ra­ken­taa ta­va­ra­ta­lon Tornion Torp­piin ensi vuonna

09.12.2021 10:36 2
Tilaajille
Kemi voitti kisan Biltemasta – Tavaratalo rakennetaan Terva- ja Keilahallin tontille, uusi monitoimihalli nousee Sauvosaaren urheilupuistoon

Kemi voitti kisan Bil­te­mas­ta – Ta­va­ra­ta­lo ra­ken­ne­taan Terva- ja Kei­la­hal­lin ton­til­le, uusi mo­ni­toi­mi­hal­li nousee Sau­vo­saa­ren ur­hei­lu­puis­toon

18.10.2021 17:39 13
Tilaajille
Biltema aikoo avata uuden myymälän Kemiin – rakentamisprosessin käynnistävä aiesopimus allekirjoitetaan tänään

Biltema aikoo avata uuden myy­mä­län Kemiin – ra­ken­ta­mis­pro­ses­sin käyn­nis­tä­vä aie­so­pi­mus al­le­kir­joi­te­taan tänään

18.10.2021 10:00 4
Tilaajille
Kauppojen kilpailu kiristyy Rovaniemellä, kun Rusta tulee Lidlin ja Prisman naapuriin

Kaup­po­jen kil­pai­lu ki­ris­tyy Ro­va­nie­mel­lä, kun Rusta tulee Lidlin ja Prisman naa­pu­riin

30.09.2021 14:01 12
Tilaajille
Biltema aikoo aukaista Rovaniemelle uuden suurmyymälän: uusia työpaikkoja 25–30

Biltema aikoo au­kais­ta Ro­va­nie­mel­le uuden suur­myy­mä­län: uusia työ­paik­ko­ja 25–30

14.07.2021 18:00 11
Tilaajille
Esitys Stockmannin saneerausohjelmasta jätetään pian Helsingin käräjäoikeuteen – Miten käy 158-vuotiaan tavarataloyhtiön?

Esitys Stock­man­nin sa­nee­raus­oh­jel­mas­ta jä­te­tään pian Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­teen – Miten käy 158-vuo­tiaan ta­va­ra­ta­loyh­tiön?

12.12.2020 10:24
Ketjujohtaja löytää Suomesta tavaratalon mentävän aukon – "Aika mikä 2000-luvulla nähtiin, että iso on kaunista, on kyllä ohi"

Ket­ju­joh­ta­ja löytää Suo­mes­ta ta­va­ra­ta­lon men­tä­vän aukon – "Aika mikä 2000-lu­vul­la näh­tiin, että iso on kau­nis­ta, on kyllä ohi"

08.09.2020 07:00
Tilaajille