Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Haaparanta
Kuukausi
Haaparanta-Tornio UHC:n U16-juniorit tekivät seurahistoriaa – raivasivat tiensä Ruotsin valtakunnalliseen sarjaan

Haa­pa­ran­ta-Tor­nio UHC:n U16-ju­nio­rit tekivät seu­ra­his­to­riaa – rai­va­si­vat tiensä Ruotsin val­ta­kun­nal­li­seen sarjaan

19.09.2022 09:00 1
Tilaajille
Perävaara oli osa maailmanpoliittista ketjua – Tsaari rahoitti Struven 2822 kilometriä pitkän kolmiomittausketjun toteuttamista 1800-luvulla

Pe­rä­vaa­ra oli osa maail­man­po­liit­tis­ta ketjua – Tsaari ra­hoit­ti Struven 2822 ki­lo­met­riä pitkän kol­mio­mit­taus­ket­jun to­teut­ta­mis­ta 1800-lu­vul­la

16.09.2022 17:00 1
Tilaajille
Norrbotten palasi demareiden ruotuun – neljän vuoden takainen kyykähdys korjaantui melkein kaikissa vaaleissa ja kunnissa

Norr­bot­ten palasi de­ma­rei­den ruotuun – neljän vuoden ta­kai­nen kyy­käh­dys kor­jaan­tui melkein kai­kis­sa vaa­leis­sa ja kun­nis­sa

12.09.2022 18:00
Tilaajille
Ruotsin vaalipäivälle isot odotukset – Haaparannan vaaleissa veikataan Ruotsidemokraattien menestystä

Ruotsin vaa­li­päi­väl­le isot odo­tuk­set – Haa­pa­ran­nan vaa­leis­sa vei­ka­taan Ruot­si­de­mo­kraat­tien me­nes­tys­tä

09.09.2022 19:30 4
Tilaajille
Keikahtaako rajakaupungin valta kuntavaaleissa takaisin demareille? Haaparannalla mietitään miten saadaan nukkuva väki vaaliuurnille

Kei­kah­taa­ko ra­ja­kau­pun­gin valta kun­ta­vaa­leis­sa ta­kai­sin de­ma­reil­le? Haa­pa­ran­nal­la mie­ti­tään miten saadaan nukkuva väki vaa­li­uur­nil­le

02.09.2022 19:30
Tilaajille
Vanhemmat
Laurila−Tornio−Haaparanta-rataosan sähköistysurakan suunnittelu alkaa, urakoitsijaksi valittiin Ratatek oy – varsinaiset rakennustyöt käyntiin ensi keväänä

Lau­ri­la−­Tor­nio−­Haa­pa­ran­ta-ra­tao­san säh­köis­tys­ura­kan suun­nit­te­lu alkaa, ura­koit­si­jak­si va­lit­tiin Ratatek oy – var­si­nai­set ra­ken­nus­työt käyn­tiin ensi keväänä

22.08.2022 10:58 3
Tilaajille
Kolme tuntia jännitystä Haaparannalla – painiseuran tuloista puolet kerätään autobingolla

Kolme tuntia jän­ni­tys­tä Haa­pa­ran­nal­la – pai­ni­seu­ran tu­lois­ta puolet ke­rä­tään au­to­bin­gol­la

19.08.2022 18:00
Tilaajille
Kummalliset juovaniskaiset linnut herättävät huomiota Haaparannalla – tämä hanhilaji on yhä yleisempi näky pohjoisessa

Kum­mal­li­set juo­va­nis­kai­set linnut he­rät­tä­vät huo­mio­ta Haa­pa­ran­nal­la – tämä han­hi­la­ji on yhä ylei­sem­pi näky poh­joi­ses­sa

16.08.2022 20:59
Tilaajille
15 kilometriä Suomen rajasta sijaitsee kansallispuisto, josta harva on edes kuullut – Hiekkadyynit ja karut rannat tuovat mieleen Afrikan savannit

15 ki­lo­met­riä Suomen rajasta si­jait­see kan­sal­lis­puis­to, josta harva on edes kuullut – Hiek­ka­dyy­nit ja karut rannat tuovat mieleen Afrikan sa­van­nit

13.08.2022 19:30
Tilaajille
Liikenneympyrästä rajalla on tullut kuolemanloukku linnuille

Lii­ken­ne­ym­py­räs­tä rajalla on tullut kuo­le­man­louk­ku lin­nuil­le

12.08.2022 09:00
Haaparannalla etsitään kesäkuun alussa kadonnutta iäkästä naista

Haa­pa­ran­nal­la et­si­tään ke­sä­kuun alussa ka­don­nut­ta iäkästä naista

05.08.2022 17:08 3
Maailman pohjoisin rypsiviljelmä on Ruotsin Kukkolassa – Lapin etuna on "kolmastoista kuukausi"

Maail­man poh­joi­sin ryp­si­vil­jel­mä on Ruotsin Kuk­ko­las­sa – Lapin etuna on "kol­mas­tois­ta kuu­kau­si"

26.07.2022 06:30
Tilaajille
Kirjasto tuli puistoon – Haaparannalla on satutunteja ja runoterapiaa rannalla

Kir­jas­to tuli puis­toon – Haa­pa­ran­nal­la on sa­tu­tun­te­ja ja ru­no­te­ra­piaa ran­nal­la

25.07.2022 20:59
Tilaajille
Tornion ja Haaparannan EU-puisto sai uuden sillan - myös aktiviteettipuiston rakentaminen etenee

Tornion ja Haa­pa­ran­nan EU-puis­to sai uuden sillan - myös ak­ti­vi­teet­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen etenee

06.07.2022 09:52
Uusi kevyen liikenteen silta Tornion ja Haaparannan välille –  kaupungit jakavat kustannukset puoliksi

Uusi kevyen lii­ken­teen silta Tornion ja Haa­pa­ran­nan välille – kau­pun­git jakavat kus­tan­nuk­set puo­lik­si

01.07.2022 15:28
Tilaajille
Yksi joki, kahdet säännöt – Ruotsin Matkakoskella lohiperho lentää puntin kera, Suomen puolella hiljaista

Yksi joki, kahdet säännöt – Ruotsin Mat­ka­kos­kel­la lo­hi­per­ho lentää puntin kera, Suomen puo­lel­la hil­jais­ta

01.07.2022 06:30 3
Tilaajille
Outisen perunayritykselle löytyi jatkaja

Outisen pe­ru­na­yri­tyk­sel­le löytyi jatkaja

22.06.2022 20:49 1
Tilaajille
Outisen perunayritys asetettiin konkurssiin – yrityksen myynti romahti pandemian myötä

Outisen pe­ru­na­yri­tys ase­tet­tiin kon­kurs­siin – yri­tyk­sen myynti romahti pan­de­mian myötä

06.06.2022 17:04 1
Tilaajille
Porkkanat ajavat hoitajat reissutöihin
Kolumni

Pork­ka­nat ajavat hoi­ta­jat reis­su­töi­hin

30.05.2022 07:00 1
Tilaajille
Silta yhdistää Kukkolan kylät – Pohjois-Euroopan pisin, 250 metriä pitkä riippusilta on lähdössä lupakierrokselle

Silta yh­dis­tää Kuk­ko­lan kylät – Poh­jois-Eu­roo­pan pisin, 250 metriä pitkä riip­pu­sil­ta on läh­dös­sä lu­pa­kier­rok­sel­le

27.05.2022 18:00 6
Tilaajille