Haaparanta
Kuukausi
Haaparannan kaupoissa iloittiin Suomen päätöksestä – "Nyt tyttö pääsee mummin luo normaalisti"

Haa­pa­ran­nan kau­pois­sa iloit­tiin Suomen pää­tök­ses­tä – "Nyt tyttö pääsee mummin luo nor­maa­lis­ti"

11.09.2020 15:38 0
Tilaajille
Näkemisiin Selviytyjät ja tervetuloa takaisin! – Selviytyjät kuvattiin Haaparannan saaristossa

Nä­ke­mi­siin Sel­viy­ty­jät ja ter­ve­tu­loa ta­kai­sin! – Sel­viy­ty­jät ku­vat­tiin Haa­pa­ran­nan saa­ris­tos­sa

04.09.2020 20:30 0
Tilaajille
Kauppakeskuksessa iloittiin pienestä askeleesta Torniossa  – Rajayhteisön alue olisi saanut olla isompi

Kaup­pa­kes­kuk­ses­sa iloit­tiin pie­nes­tä as­ke­lees­ta Tor­nios­sa – Ra­ja­yh­tei­sön alue olisi saanut olla isompi

24.08.2020 14:12 0
Tilaajille
Ruotsin poliisi tutkii Rajalla-alueen kuolemantapausta murhana, koska kuolinsyy on epäselvä

Ruotsin poliisi tutkii Ra­jal­la-alueen kuo­le­man­ta­paus­ta mur­ha­na, koska kuo­lin­syy on epä­sel­vä

20.08.2020 12:20 0
Tilaajille
Vanhemmat
Tornion Rajalla-kauppakeskuksen vieressä olevasta vesimontusta löytyi ruumis – Ruotsin poliisi tutkii

Tornion Ra­jal­la-kaup­pa­kes­kuk­sen vie­res­sä ole­vas­ta ve­si­mon­tus­ta löytyi ruumis – Ruotsin poliisi tutkii

19.08.2020 16:12 0
Tilaajille
Yhdeksän torniolaista ekaluokkalaista aloittaa koulun remontoidussa Kielikoulussa Haaparannalla –rajanylitysten odotetaan sujuvan ongelmitta

Yh­dek­sän tor­nio­lais­ta eka­luok­ka­lais­ta aloit­taa koulun re­mon­toi­dus­sa Kie­li­kou­lus­sa Haa­pa­ran­nal­la –ra­ja­ny­li­tys­ten odo­te­taan sujuvan on­gel­mit­ta

16.08.2020 14:59 0
Tilaajille
Länsirajalla ei ymmärretä Suomen viranomaisten poukkoilevaa tiedotusta – Karanteeni-info jätti monta asiaa auki

Län­si­ra­jal­la ei ym­mär­re­tä Suomen vi­ran­omais­ten pouk­koi­le­vaa tie­do­tus­ta – Ka­ran­tee­ni-in­fo jätti monta asiaa auki

11.08.2020 18:30 3
Tilaajille
Haaparannan rajakauppa elpyy hiljalleen – Koronauhka pitää ostosmatkailijat poissa

Haa­pa­ran­nan ra­ja­kaup­pa elpyy hil­jal­leen – Ko­ro­na­uh­ka pitää os­tos­mat­kai­li­jat poissa

05.08.2020 06:30 0
Tilaajille

Haa­pa­ran­nas­sa saa­res­ta löy­ty­neen ruumiin yh­tey­des­sä ei epäillä rikosta

22.07.2020 16:59 0
Tilaajille

Haa­pa­ran­nan saa­ris­tos­ta löytyi huk­ku­nut

21.07.2020 20:15 0
Tilaajille
Yhdeksälle irtisanomisvaroitus Polaricalla – syynä koronasta johtuva poimijatilanne

Yh­dek­säl­le ir­ti­sa­no­mis­va­roi­tus Po­la­ri­cal­la – syynä ko­ro­nas­ta johtuva poi­mi­ja­ti­lan­ne

01.07.2020 10:56 5
Tilaajille
Haaparannanlehti: Suomen Selviytyjien uusi kausi saatetaan kuvata Haaparannan saaristossa – ruotsalaisen version rakennustyöt jo alkaneet

Haa­pa­ran­nan­leh­ti: Suomen Sel­viy­ty­jien uusi kausi saa­te­taan kuvata Haa­pa­ran­nan saa­ris­tos­sa – ruot­sa­lai­sen version ra­ken­nus­työt jo al­ka­neet

26.06.2020 12:37 0
Tilaajille
Rajat ylittävää graffititaidetta rautatietunneleihin – Niin Kalkkimaan pappi kuin Läjä Äijälä värittävät nyt Haaparannan katukuvaa

Rajat ylit­tä­vää graf­fi­ti­tai­det­ta rau­ta­tie­tun­ne­lei­hin – Niin Kalk­ki­maan pappi kuin Läjä Äijälä vä­rit­tä­vät nyt Haa­pa­ran­nan ka­tu­ku­vaa

24.06.2020 18:17 0
Tilaajille
Ruotsinsuomalainen identiteetti löytyi Göteborgista

Ruot­sin­suo­ma­lai­nen iden­ti­teet­ti löytyi Gö­te­bor­gis­ta

17.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Länsiraja pysyy kiinni heinäkuun puoliväliin saakka – Väki liikkuu rajan yli niin kuin ennenkin

Län­si­ra­ja pysyy kiinni hei­nä­kuun puo­li­vä­liin saakka – Väki liikkuu rajan yli niin kuin en­nen­kin

11.06.2020 17:06 1
Tilaajille
Kilpailu tropiikissa vaihtuu koronan takia selviytymiseen Haaparannan saaristossa – Ruotsin seuraava Robinson aiotaan kuvata Seskar-Furön saarella

Kil­pai­lu tro­pii­kis­sa vaihtuu koronan takia sel­viy­ty­mi­seen Haa­pa­ran­nan saa­ris­tos­sa – Ruotsin seu­raa­va Ro­bin­son aiotaan kuvata Ses­kar-Fu­rön saa­rel­la

11.06.2020 12:44 0
Tilaajille
"Rajan ylittäminen onnistuu päivästä ja rajavartijasta riippuen" – Kuolinpesän asioiden hoito ei ole riittävä syy tulla Suomeen

"Rajan ylit­tä­mi­nen on­nis­tuu päi­väs­tä ja ra­ja­var­ti­jas­ta riip­puen" – Kuo­lin­pe­sän asioi­den hoito ei ole riit­tä­vä syy tulla Suomeen

10.06.2020 12:54 1
Tilaajille
Perjantaina pommiin liittyen kiinni otettu mies on nyt vangittu

Per­jan­tai­na pommiin liit­tyen kiinni otettu mies on nyt van­git­tu

01.06.2020 16:38 0
Tilaajille
Pommiryhmä saapui Haaparannalle, yksi mies otettiin kiinni –" Vaara on ohi"

Pom­mi­ryh­mä saapui Haa­pa­ran­nal­le, yksi mies otet­tiin kiinni –" Vaara on ohi"

29.05.2020 19:49 0
Tilaajille
Poliisin pommiryhmä tulossa Tukholmasta Haaparannalle

Po­lii­sin pom­mi­ryh­mä tulossa Tuk­hol­mas­ta Haa­pa­ran­nal­le

29.05.2020 09:36 0
Tilaajille