Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Sote-uudistus: Hy­vin­voin­tia­lue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läi­sur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

Haaparanta
Poppi ja rokki jammattiin Suomeen Tornion kautta – Arto Junttilan dokumentti sukeltaa rajakaupungin musiikkiin vuodesta 1925 alkaen punkin nousuun saakka

Poppi ja rokki jam­mat­tiin Suomeen Tornion kautta – Arto Junt­ti­lan do­ku­ment­ti su­kel­taa ra­ja­kau­pun­gin mu­siik­kiin vuo­des­ta 1925 alkaen punkin nousuun saakka

24.01.2023 17:30 2
Tilaajille
"Suomalaisia ei voi muistaa vain vaaleissa" – Haaparannan kunnanneuvos Nina Waara astui uuteen tehtävään

"Suo­ma­lai­sia ei voi muistaa vain vaa­leis­sa" – Haa­pa­ran­nan kun­nan­neu­vos Nina Waara astui uuteen teh­tä­vään

04.01.2023 08:00
Tilaajille
Kielikoulun tie päättyy – mitä tilalle?
Kolumni

Kie­li­kou­lun tie päättyy – mitä ti­lal­le?

12.12.2022 06:00
Tilaajille
Istahda kangaspuihin ja luo uutta – tanskalainen Rosa Tolnov Clausen haluaa nostaa käsitöiden arvostusta

Istahda kan­gas­pui­hin ja luo uutta – tans­ka­lai­nen Rosa Tolnov Clausen haluaa nostaa kä­si­töi­den ar­vos­tus­ta

05.12.2022 17:30 1
Tilaajille
Tornion ja Haaparannan yli 30 vuotta jatkunut Kielikoulu-yhteistyö on tulossa päätökseen – uusia suomenkielisiä luokkia ei enää aloiteta

Tornion ja Haa­pa­ran­nan yli 30 vuotta jat­ku­nut Kie­li­kou­lu-yh­teis­työ on tulossa pää­tök­seen – uusia suo­men­kie­li­siä luokkia ei enää aloi­te­ta

28.11.2022 19:36 1
Tilaajille
Nina Waara valittiin Haaparannan uudeksi kunnanneuvokseksi

Nina Waara va­lit­tiin Haa­pa­ran­nan uudeksi kun­nan­neu­vok­sek­si

28.11.2022 15:43
Tilaajille

Haa­pa­ran­nal­la ka­don­nut muis­ti­sai­ras löytyi kuol­lee­na

29.11.2022 16:10
Takavuosien jääpallotähtiä tositoimissa veteraanien maailmancupin turnauksessa Haaparannalla

Ta­ka­vuo­sien jää­pal­lo­täh­tiä to­si­toi­mis­sa ve­te­raa­nien maail­man­cu­pin tur­nauk­ses­sa Haa­pa­ran­nal­la

16.11.2022 13:35
Tilaajille
Vanhan Haaparannan vesitornin näyttely on ylistys vedelle

Vanhan Haa­pa­ran­nan ve­si­tor­nin näyt­te­ly on ylistys vedelle

27.10.2022 10:47
Ruotsin valtion rahtiyhtiö lopettaa konttijunat Haaparannalle – "Huono uutinen huoltovarmuudelle"

Ruotsin valtion rah­ti­yh­tiö lo­pet­taa kont­ti­ju­nat Haa­pa­ran­nal­le – "Huono uutinen huol­to­var­muu­del­le"

21.10.2022 06:30 4
Tilaajille
Vasemmisto otti ohjat Haaparannalla – Keskusta ja kokoomus antoivat rukkaset demareiden kosiskelulle

Va­sem­mis­to otti ohjat Haa­pa­ran­nal­la – Kes­kus­ta ja ko­koo­mus an­toi­vat ruk­ka­set de­ma­rei­den ko­sis­ke­lul­le

17.10.2022 18:00 1
Tilaajille
Haaparannalta löytyi metsästä ihmisen jäänteet

Haa­pa­ran­nal­ta löytyi met­säs­tä ihmisen jään­teet

12.10.2022 10:02
Tilaajille
Polaricaan liittyvä ihmiskauppaepäily myös Haaparannalla – Ruotsin maahanmuuttovirasto on tehnyt poliisille ilmoituksen

Po­la­ri­caan liit­ty­vä ih­mis­kaup­pa­epäi­ly myös Haa­pa­ran­nal­la – Ruotsin maa­han­muut­to­vi­ras­to on tehnyt po­lii­sil­le il­moi­tuk­sen

06.10.2022 21:37 3
Tilaajille
Haaparanta-Tornio UHC:n U16-juniorit tekivät seurahistoriaa – raivasivat tiensä Ruotsin valtakunnalliseen sarjaan

Haa­pa­ran­ta-Tor­nio UHC:n U16-ju­nio­rit tekivät seu­ra­his­to­riaa – rai­va­si­vat tiensä Ruotsin val­ta­kun­nal­li­seen sarjaan

19.09.2022 09:00 1
Tilaajille
Perävaara oli osa maailmanpoliittista ketjua – Tsaari rahoitti Struven 2822 kilometriä pitkän kolmiomittausketjun toteuttamista 1800-luvulla

Pe­rä­vaa­ra oli osa maail­man­po­liit­tis­ta ketjua – Tsaari ra­hoit­ti Struven 2822 ki­lo­met­riä pitkän kol­mio­mit­taus­ket­jun to­teut­ta­mis­ta 1800-lu­vul­la

16.09.2022 17:00 1
Tilaajille
Norrbotten palasi demareiden ruotuun – neljän vuoden takainen kyykähdys korjaantui melkein kaikissa vaaleissa ja kunnissa

Norr­bot­ten palasi de­ma­rei­den ruotuun – neljän vuoden ta­kai­nen kyy­käh­dys kor­jaan­tui melkein kai­kis­sa vaa­leis­sa ja kun­nis­sa

12.09.2022 18:00
Tilaajille
Ruotsin vaalipäivälle isot odotukset – Haaparannan vaaleissa veikataan Ruotsidemokraattien menestystä

Ruotsin vaa­li­päi­väl­le isot odo­tuk­set – Haa­pa­ran­nan vaa­leis­sa vei­ka­taan Ruot­si­de­mo­kraat­tien me­nes­tys­tä

09.09.2022 19:30 4
Tilaajille
Keikahtaako rajakaupungin valta kuntavaaleissa takaisin demareille? Haaparannalla mietitään miten saadaan nukkuva väki vaaliuurnille

Kei­kah­taa­ko ra­ja­kau­pun­gin valta kun­ta­vaa­leis­sa ta­kai­sin de­ma­reil­le? Haa­pa­ran­nal­la mie­ti­tään miten saadaan nukkuva väki vaa­li­uur­nil­le

02.09.2022 19:30
Tilaajille
Laurila−Tornio−Haaparanta-rataosan sähköistysurakan suunnittelu alkaa, urakoitsijaksi valittiin Ratatek oy – varsinaiset rakennustyöt käyntiin ensi keväänä

Lau­ri­la−­Tor­nio−­Haa­pa­ran­ta-ra­tao­san säh­köis­tys­ura­kan suun­nit­te­lu alkaa, ura­koit­si­jak­si va­lit­tiin Ratatek oy – var­si­nai­set ra­ken­nus­työt käyn­tiin ensi keväänä

22.08.2022 10:58 3
Tilaajille
Kolme tuntia jännitystä Haaparannalla – painiseuran tuloista puolet kerätään autobingolla

Kolme tuntia jän­ni­tys­tä Haa­pa­ran­nal­la – pai­ni­seu­ran tu­lois­ta puolet ke­rä­tään au­to­bin­gol­la

19.08.2022 18:00
Tilaajille