Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Junat
Pohjoisen junat myöhästelevät vielä vähän lauantaina – kiskoilta suistunutta veturia nostetaan Tampereella

Poh­joi­sen junat myö­häs­te­le­vät vielä vähän lauan­tai­na – kis­koil­ta suis­tu­nut­ta veturia nos­te­taan Tam­pe­reel­la

02.12.2023 11:03
Tilaajille
Tekninen vika myöhästyttää Helsingistä Rovaniemelle matkaavaa Intercity-junaa – myöhässä nyt noin kolme tuntia

Tek­ni­nen vika myö­häs­tyt­tää Hel­sin­gis­tä Ro­va­nie­mel­le mat­kaa­vaa In­ter­ci­ty-ju­naa – myö­häs­sä nyt noin kolme tuntia

13.10.2023 15:44 2
Tilaajille
Ratatyö vaikuttaa junaliikenteeseen Rovaniemen ja Oulun välillä, osa vuoroista korvattu linja-autoilla

Ratatyö vai­kut­taa ju­na­lii­ken­tee­seen Ro­va­nie­men ja Oulun vä­lil­lä, osa vuo­rois­ta kor­vat­tu lin­ja-au­toil­la

13.10.2023 14:28 1
Tilaajille
Lapin tunnin juna voisi syöttää turisteja pohjoisen matkailukeskuksiin – Keski-Euroopasta pääsee jo nyt Haaparannalle kahdella junanvaihdolla

Lapin tunnin juna voisi syöttää tu­ris­te­ja poh­joi­sen mat­kai­lu­kes­kuk­siin – Kes­ki-Eu­roo­pas­ta pääsee jo nyt Haa­pa­ran­nal­le kah­del­la ju­nan­vaih­dol­la

06.10.2023 17:36 10
Tilaajille
Rata Norjaan alkoi taas kiinnostaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rata Norjaan alkoi taas kiin­nos­taa

10.08.2023 05:05 2
Sähkörata ulottuu pian Ruotsiin asti – ratatyöt Laurilan ja Tornion välillä etenevät suunnitellusti

Säh­kö­ra­ta ulottuu pian Ruot­siin asti – ra­ta­työt Lau­ri­lan ja Tornion välillä ete­ne­vät suun­ni­tel­lus­ti

07.08.2023 19:30 9
Tilaajille
Henkilövahinko viivästytti pohjoisen junaliikennettä tiistai-iltana

Hen­ki­lö­va­hin­ko vii­väs­tyt­ti poh­joi­sen ju­na­lii­ken­net­tä tiis­tai-il­ta­na

26.07.2023 07:38
Tilaajille
Kolarin yöjunat kulkevat jälleen normaalisti – ilkivallan aiheuttama kaapelivika on korjattu

Kolarin yöjunat kul­ke­vat jälleen nor­maa­lis­ti – il­ki­val­lan ai­heut­ta­ma kaa­pe­li­vi­ka on kor­jat­tu

21.07.2023 15:54
Tilaajille
Junaradalla ilkivaltaa Tornion ja Kolarin välillä – osa yöjunayhteydestä korvattiin linja-autoilla

Ju­na­ra­dal­la il­ki­val­taa Tornion ja Kolarin välillä – osa yö­ju­na­yh­tey­des­tä kor­vat­tiin lin­ja-au­toil­la

20.07.2023 22:56 2
Tilaajille
Junat kulkevat taas Oulun ja Kemin välillä – raideliikenteen häiriö on ohi

Junat kul­ke­vat taas Oulun ja Kemin välillä – rai­de­lii­ken­teen häiriö on ohi

07.07.2023 08:13 2
Tilaajille
Ratavika Oulun ja Kemin välillä saatiin korjattua –junaliikenne pääsi jatkumaan

Ra­ta­vi­ka Oulun ja Kemin välillä saatiin kor­jat­tua –ju­na­lii­ken­ne pääsi jat­ku­maan

21.05.2023 11:27 5
Joko junasta tulee aito vaihtoehto?
Kolumni

Joko junasta tulee aito vaih­toeh­to?

03.04.2023 06:00
Kesäaikaan siirtyminen sekoitti juna-asemien tietojärjestelmät, junien lähtöajat olivat asemilla väärin

Ke­sä­ai­kaan siir­ty­mi­nen se­koit­ti ju­na-ase­mien tie­to­jär­jes­tel­mät, junien läh­tö­ajat olivat ase­mil­la väärin

26.03.2023 12:44
Veturinkuljettajien lakko päättyy – junat alkavat liikennöidä jälleen perjantaina aamuyöllä

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lakko päättyy – junat alkavat lii­ken­nöi­dä jälleen per­jan­tai­na aa­mu­yöl­lä

23.03.2023 11:48
Veturinkuljettajien työriidassa syntyi valtakunnansovittelijan johdolla neuvottelutulos – lakon jatkuminen ratkeaa huomenna

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­das­sa syntyi val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan joh­dol­la neu­vot­te­lu­tu­los – lakon jat­ku­mi­nen ratkeaa huo­men­na

22.03.2023 20:57
Matkailijat ovat kyselleet neuvoa junakyytien peruuntumiseen – Suomulla päätettiin tilata isolle asiakasryhmälle bussikuljetus Helsingistä

Mat­kai­li­jat ovat ky­sel­leet neuvoa ju­na­kyy­tien pe­ruun­tu­mi­seen – Suo­mul­la pää­tet­tiin tilata isolle asia­kas­ryh­mäl­le bus­si­kul­je­tus Hel­sin­gis­tä

20.03.2023 17:30
Tilaajille
RAU hylkäsi sovintoehdotuksen veturinkuljettajia koskevassa työriidassa – junaliikenteen seisauttava lakko uhkaa 20. maaliskuuta

RAU hylkäsi so­vin­to­eh­do­tuk­sen ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia kos­ke­vas­sa työ­rii­das­sa – ju­na­lii­ken­teen sei­saut­ta­va lakko uhkaa 20. maa­lis­kuu­ta

10.03.2023 15:39 2
Rautatiealan työriitaan tehtiin sovintoehdotus, osapuolet vastaavat torstaiaamuna

Rau­ta­tie­alan työ­rii­taan tehtiin so­vin­toeh­do­tus, osa­puo­let vas­taa­vat tors­tai­aa­mu­na

01.03.2023 15:30 1
Kreikassa yli 30 on kuollut junaonnettomuudessa Ateenan ja Thessalonikin välillä

Krei­kas­sa yli 30 on kuollut ju­na­on­net­to­muu­des­sa Ateenan ja Thes­sa­lo­ni­kin välillä

01.03.2023 10:43
Lakkokevään seuraava vitsaus saatetaan kokea raiteilla – pohjoisen hiihtolomaviikon junaliikennettä uhkaa farssi

Lak­ko­ke­vään seu­raa­va vitsaus saa­te­taan kokea rai­teil­la – poh­joi­sen hiih­to­lo­ma­vii­kon ju­na­lii­ken­net­tä uhkaa farssi

27.02.2023 18:39 10
Tilaajille