Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Liikenne
Viikko
Keminmaassa sattui kahden auton peräänajo moottoritiellä torstai-illalla

Ke­min­maas­sa sattui kahden auton pe­rään­ajo moot­to­ri­tiel­lä tors­tai-il­lal­la

07.12.2023 21:57 3
Tilaajille
Vasta viidennes Rovaniemen omakotiasujista lajittelee biojätteen – ilmoitus keräystavasta tulee tehdä jo lähiviikkoina

Vasta vii­den­nes Ro­va­nie­men oma­ko­ti­asu­jis­ta la­jit­te­lee bio­jät­teen – il­moi­tus ke­räys­ta­vas­ta tulee tehdä jo lä­hi­viik­koi­na

07.12.2023 16:18 3
Tilaajille
Kemin asemarakennus ja tavara-asema huudettiin nettihuutokaupassa 59 000 eurolla

Kemin ase­ma­ra­ken­nus ja ta­va­ra-ase­ma huu­det­tiin net­ti­huu­to­kau­pas­sa 59 000 eurolla

07.12.2023 11:00
Tilaajille
Saariselällä vieraillut tamperelainen mies joutui rikkinäisien latausasemien vuoksi hinauttamaan täyssähköautonsa Ivaloon, jotta pääsi ajamaan takaisin kotiin

Saa­ri­se­läl­lä vie­rail­lut tam­pe­re­lai­nen mies joutui rik­ki­näi­sien la­taus­ase­mien vuoksi hi­naut­ta­maan täys­säh­kö­au­ton­sa Iva­loon, jotta pääsi ajamaan ta­kai­sin kotiin

04.12.2023 15:30 43
Tilaajille
Poliisi on turhautunut puhallusratsiailmiöön Meri-Lapissa "eikä ymmärrä, mitä kuljettajien päässä oikein liikkuu"

Poliisi on tur­hau­tu­nut pu­hal­lus­rat­sia­il­miöön Me­ri-La­pis­sa "eikä ym­mär­rä, mitä kul­jet­ta­jien päässä oikein liik­kuu"

04.12.2023 13:22 8
Tilaajille
Se on taas kuuden kauppa – Vuoden auto Suomessa valitaan 10. kerran joulukuussa, ja vielä nyt mukana on muutakin kuin sähköä

Se on taas kuuden kauppa – Vuoden auto Suo­mes­sa va­li­taan 10. kerran jou­lu­kuus­sa, ja vielä nyt mukana on muu­ta­kin kuin sähköä

03.12.2023 18:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asiat oikeile rait­hei­le

03.12.2023 17:36
Moni soittaa porokolarista ensin tutulle poromiehelle, vaikka pitäisi ilmoittaa hätäkeskukseen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

03.12.2023 13:08 21
Tilaajille
Saariselällä ammuttiin autosta ilotulitteita ihmisiä kohti, poliisi selvitti myös useita liikenneonnettomuuksia Lapissa

Saa­ri­se­läl­lä am­mut­tiin autosta ilo­tu­lit­tei­ta ihmisiä kohti, poliisi sel­vit­ti myös useita lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia Lapissa

02.12.2023 15:03
Tilaajille
Pohjoisen junat myöhästelevät vielä vähän lauantaina – kiskoilta suistunutta veturia nostetaan Tampereella

Poh­joi­sen junat myö­häs­te­le­vät vielä vähän lauan­tai­na – kis­koil­ta suis­tu­nut­ta veturia nos­te­taan Tam­pe­reel­la

02.12.2023 11:03
Tilaajille
Suomen ensimmäinen robottiauto jää eläkkeelle – Marilyn avasi työuransa aikana suomalaisille monta muuten suljettua ovea

Suomen en­sim­mäi­nen ro­bot­ti­au­to jää eläk­keel­le – Marilyn avasi työ­uran­sa aikana suo­ma­lai­sil­le monta muuten sul­jet­tua ovea

02.12.2023 06:30
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kemin Ajoksen satamassa olisi heti laituripaikka jäänmurtajalle – Helsingissä ja Kotkassa kesät jäänmurtajiaan säilyttävä Arctia on valmis keskustelemaan muista sijoituspaikoista

Kemin Ajoksen sa­ta­mas­sa olisi heti lai­tu­ri­paik­ka jään­mur­ta­jal­le – Hel­sin­gis­sä ja Kot­kas­sa kesät jään­mur­ta­jiaan säi­lyt­tä­vä Arctia on valmis kes­kus­te­le­maan muista si­joi­tus­pai­kois­ta

01.12.2023 16:30 2
Tilaajille
Peltiä ryttääntyy usein Ounaskosken sillan rakenteisiin Rovaniemellä – vakuutusyhtiö on antanut palautetta kaupungille

Peltiä ryt­tään­tyy usein Ou­nas­kos­ken sillan ra­ken­tei­siin Ro­va­nie­mel­lä – va­kuu­tus­yh­tiö on antanut pa­lau­tet­ta kau­pun­gil­le

01.12.2023 14:06 28
Tilaajille
Kaistat menevät sekaisin Torpissa

Kaistat menevät se­kai­sin Tor­pis­sa

30.11.2023 08:46 5
Palvelulinja Onnikan lopettaminen uhkaa vanhusten kaupassa käymistä laitakaupungilta – Kemin kaupunki pohtii parhaillaan pienimuotoisen asiointiliikenteen järjestämistä tilalle

Pal­ve­lu­lin­ja Onnikan lo­pet­ta­mi­nen uhkaa van­hus­ten kau­pas­sa käy­mis­tä lai­ta­kau­pun­gil­ta – Kemin kau­pun­ki pohtii par­hail­laan pie­ni­muo­toi­sen asioin­ti­lii­ken­teen jär­jes­tä­mis­tä tilalle

29.11.2023 20:30 4
Tilaajille
Joulun junaliikenteessä 24 uutta junavuoroa, etenkin pohjoisen junayhteydet suosittuja

Joulun ju­na­lii­ken­tees­sä 24 uutta ju­na­vuo­roa, etenkin poh­joi­sen ju­na­yh­tey­det suo­sit­tu­ja

29.11.2023 17:32
Tilaajille
Jääkäriprikaatin paluumarssit hidastavat liikennettä perjantaina Lapissa

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin pa­luu­mars­sit hi­das­ta­vat lii­ken­net­tä per­jan­tai­na Lapissa

29.11.2023 10:20
Tilaajille
Ajokeli huonontunut lauhtuneen kelin myötä –  kirjastoauto ajoi ulos tieltä Sodankylän Meltauksentiellä

Ajokeli huo­non­tu­nut lauh­tu­neen kelin myötä –  ­kir­jas­toau­to ajoi ulos tieltä So­dan­ky­län Mel­tauk­sen­tiel­lä

28.11.2023 13:37 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Len­to­pal­lon kat­so­mi­nen kävi kal­liik­si

27.11.2023 05:00
Kemin Taksipalvelu sai jatkokauden Kemin kaupunkiliikenteen ajamiseen – kaupunki käyttää option kahden vuoden jatkosopimuksesta

Kemin Tak­si­pal­ve­lu sai jat­ko­kau­den Kemin kau­pun­ki­lii­ken­teen aja­mi­seen – kau­pun­ki käyttää option kahden vuoden jat­ko­so­pi­muk­ses­ta

27.11.2023 05:00 1
Tilaajille