Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Liikenne
Viimeisin 12 tuntia
Hybridit Toyota ainakin osaa – japanilaisvalmistajan sähköauto on saanut tyrmäävän vastaanoton, mutta hybriditeknologia sillä on hanskassa

Hyb­ri­dit Toyota ainakin osaa – ja­pa­ni­lais­val­mis­ta­jan säh­kö­au­to on saanut tyr­mää­vän vas­taa­no­ton, mutta hyb­ri­di­tek­no­lo­gia sillä on hans­kas­sa

06:30
Tilaajille
Viikko
Meri-Lapissa joukkoliikenne väheni koronan myötä, nyt liikkumistarpeita selvitetään kyselyn avulla – "Kaksikymmentä vuotta sitten oli huomattavasti enemmän julkista liikennettä"

Me­ri-La­pis­sa jouk­ko­lii­ken­ne väheni koronan myötä, nyt liik­ku­mis­tar­pei­ta sel­vi­te­tään kyselyn avulla – "Kak­si­kym­men­tä vuotta sitten oli huo­mat­ta­vas­ti enemmän jul­kis­ta lii­ken­net­tä"

26.01.2023 10:00
Turvallisuutta parantava Koulukyyti-sovellus otetaan käyttöön Kemissä – kiinnostaa muuallakin Lapissa

Tur­val­li­suut­ta pa­ran­ta­va Kou­lu­kyy­ti-so­vel­lus otetaan käyt­töön Kemissä – kiin­nos­taa muual­la­kin Lapissa

25.01.2023 05:00 3
Tilaajille
Autoilija ajoi lammikkoon ja auto vioittui korjauskelvottomaksi – vaati korvausta Rovaniemen kaupungilta

Au­toi­li­ja ajoi lam­mik­koon ja auto vioit­tui kor­jaus­kel­vot­to­mak­si – vaati kor­vaus­ta Ro­va­nie­men kau­pun­gil­ta

24.01.2023 17:50 7
Tilaajille
Mies jäi kiinni rattijuopumuksesta kaksi kertaa saman yön aikana

Mies jäi kiinni rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta kaksi kertaa saman yön aikana

24.01.2023 17:17
Tilaajille
Auto törmäsi suojatietä ylittäneeseen lapseen Rovaniemellä

Auto törmäsi suo­ja­tie­tä ylit­tä­nee­seen lapseen Ro­va­nie­mel­lä

24.01.2023 17:13 1
Tilaajille
Kemin vaarallisimman risteyksen liikennevalot korjataan, testit tarkoitus alkaa ennen viikon puoliväliä: "Koskaan ei voi tietää, mitä työn aikana tulee eteen"

Kemin vaa­ral­li­sim­man ris­teyk­sen lii­ken­ne­va­lot kor­ja­taan, testit tar­koi­tus alkaa ennen viikon puo­li­vä­liä: "Kos­kaan ei voi tietää, mitä työn aikana tulee eteen"

23.01.2023 17:04 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tie vaa­ran­taa tur­val­li­suu­den

22.01.2023 16:10
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Sytytä nyt se takavalo! – Liian moni ajaa keskitalven lumipöllyssä perä pimeänä, koska ei tunne autonsa valojen toimintaperiaatteita

Sytytä nyt se ta­ka­va­lo! – Liian moni ajaa kes­ki­tal­ven lu­mi­pöl­lys­sä perä pi­meä­nä, koska ei tunne autonsa valojen toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­ta

21.01.2023 06:30 18
Tilaajille
Kemin vaarallisimmassa risteyksessä on kahden kuukauden aikana sattunut jo 14 peltikolaria, kun liikennevalot ovat temppuilleet tai olleet pois päältä

Kemin vaa­ral­li­sim­mas­sa ris­teyk­ses­sä on kahden kuu­kau­den aikana sat­tu­nut jo 14 pel­ti­ko­la­ria, kun lii­ken­ne­va­lot ovat temp­puil­leet tai olleet pois päältä

18.01.2023 20:43 1
Tilaajille
Yöjunassa matkustamisen ahterituntuma muuttuu – VR:n tilaamissa pohjoisen reittien uusissa makuuvaunuissa on oma vessa, suihku ja parannettu äänieristys

Yö­ju­nas­sa mat­kus­ta­mi­sen ah­te­ri­tun­tu­ma muuttuu – VR:n ti­laa­mis­sa poh­joi­sen reit­tien uusissa ma­kuu­vau­nuis­sa on oma vessa, suihku ja pa­ran­net­tu ää­ni­eris­tys

18.01.2023 11:06 1
Tilaajille
VR hankkii lisää yöjunavaunuja Skoda Transtechilta – katso miltä pohjoisen reiteille tulevissa uusissa makuuhyteissä näyttää

VR hankkii lisää yö­ju­na­vau­nu­ja Skoda Trans­tec­hil­ta – katso miltä poh­joi­sen rei­teil­le tu­le­vis­sa uusissa ma­kuu­hy­teis­sä näyttää

18.01.2023 10:19 6
Tilaajille
Hälytystehtävien määrä kasvoi – etenkin turistit teettävät töitä Lapin pelastuslaitokselle

Hä­ly­tys­teh­tä­vien määrä kasvoi – etenkin tu­ris­tit teet­tä­vät töitä Lapin pe­las­tus­lai­tok­sel­le

17.01.2023 17:22 3
Tilaajille
Välillä välttävääkin – Rovakadun ilmanlaatu näkyy nyt netissä

Välillä vält­tä­vää­kin – Ro­va­ka­dun il­man­laa­tu näkyy nyt netissä

17.01.2023 11:23 3
Tilaajille
Pohjoisessa on edelleen tapana varoittaa vastaantulijaa poroista väläyttämällä pitkiä valoja – mistä tapa on saanut alkunsa?

Poh­joi­ses­sa on edel­leen tapana va­roit­taa vas­taan­tu­li­jaa po­rois­ta vä­läyt­tä­mäl­lä pitkiä valoja – mistä tapa on saanut al­kun­sa?

17.01.2023 05:00 7
Tilaajille
Rattijuopumuksesta epäilty kuljettaja pysäytettiin Nelostiellä Rovaniemellä – kuljettaja antoi ensin poliisille toisen henkilön ajokortin

Rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäilty kul­jet­ta­ja py­säy­tet­tiin Ne­los­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä – kul­jet­ta­ja antoi ensin po­lii­sil­le toisen hen­ki­lön ajo­kor­tin

16.01.2023 16:26
Tilaajille
Nelostien ja Lentokentäntien ongelmalliseen risteykseen Rovaniemelle tulee ensi kesänä liikennevalot – tavoitteena parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

Ne­los­tien ja Len­to­ken­tän­tien on­gel­mal­li­seen ris­teyk­seen Ro­va­nie­mel­le tulee ensi kesänä lii­ken­ne­va­lot – ta­voit­tee­na pa­ran­taa lii­ken­teen su­ju­vuut­ta ja tur­val­li­suut­ta

16.01.2023 12:15 21
Tilaajille
Pohjois-Suomen tarpeita lobataan vaalien alla ärhäkästi – "Em­me halua re­ser­vaa­tik­si, joka tuottaa vain ener­giaa ja työ­voi­maa ul­ko­mail­le"

Poh­jois-Suo­men tar­pei­ta lo­ba­taan vaalien alla är­hä­käs­ti – "Em­me halua re­ser­vaa­tik­si, joka tuottaa vain ener­giaa ja työ­voi­maa ul­ko­mail­le"

16.01.2023 09:00 9
Tilaajille
Pakkanen on talvipyöräilijän ystävä, ja siksi olosuhteet ovat Rovaniemen puolella matkalla pyöräilykaupunkien kärkeen
Kolumni

Pak­ka­nen on tal­vi­pyö­räi­li­jän ystävä, ja siksi olo­suh­teet ovat Ro­va­nie­men puo­lel­la mat­kal­la pyö­räi­ly­kau­pun­kien kärkeen

16.01.2023 05:00 5
Tilaajille
Nämä tappoivat liikenteessä 209 ihmistä, katso tarkat luvut – ennen kaikkea miesten piittaamattomuus pitää liikennekuolemien määrän liian korkeana

Nämä tap­poi­vat lii­ken­tees­sä 209 ih­mis­tä, katso tarkat luvut – ennen kaikkea miesten piit­taa­mat­to­muus pitää lii­ken­ne­kuo­le­mien määrän liian kor­kea­na

14.01.2023 06:30 3
Tilaajille