Pulloposti: Simon pul­lo­pos­tin lä­het­tä­nyt Pik­ku-Oli­via löytyi Ruot­sis­ta somen voi­mal­la

tähtijuttu: Tornio tar­vit­see uuden päi­vä­ko­din – pai­nei­ta on yk­si­tyi­sen päi­vä­hoi­don li­sää­mi­sek­si kun­nal­lis­ten tilalle

kolumni: Maailma val­miik­si sam­mal­ten tahtiin – yhtenä syys­kuun päivänä sain itseni kiinni kär­si­mät­tö­myy­des­tä

Liikenne
Viimeisin 12 tuntia
Itämeren putkivuodot osoittavat Suomen haavoittuvuuden, raideyhteys Jäämerelle olisi huoltovarmuuden kannalta ensiarvoisen tärkeä
Pääkirjoitus

Itä­me­ren put­ki­vuo­dot osoit­ta­vat Suomen haa­voit­tu­vuu­den, rai­de­yh­teys Jää­me­rel­le olisi huol­to­var­muu­den kan­nal­ta en­si­ar­voi­sen tärkeä

28.09.2022 21:30 6
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kemin lennot tulevat myyntiin mahdollisimman pian

Kemin lennot tulevat myyn­tiin mah­dol­li­sim­man pian

28.09.2022 20:10
Viikko
Seitsemän paikkaa premium-luokassa – Elisabethin hautajaissaattueessa näkyneen britti-ikonin haittapuolet ovat kulutus ja ostohinta

Seit­se­män paikkaa pre­mium-luo­kas­sa – Eli­sa­bet­hin hau­ta­jais­saat­tuees­sa nä­ky­neen brit­ti-iko­nin hait­ta­puo­let ovat kulutus ja os­to­hin­ta

24.09.2022 06:30
Tilaajille
Revontulitunneli Rovaniemellä suljetaan määräaikaistarkastuksen vuoksi syyskuun lopulla

Re­von­tu­li­tun­ne­li Ro­va­nie­mel­lä sul­je­taan mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­sen vuoksi syys­kuun lopulla

23.09.2022 10:16
Tilaajille
Tien päällä on pimeää jo iltakahdeksalta – varmista, että autossasi palaa takanakin valot

Tien päällä on pimeää jo il­ta­kah­dek­sal­ta – var­mis­ta, että au­tos­sa­si palaa ta­ka­na­kin valot

22.09.2022 10:10 2
Tilaajille
Kemissä saa torstaina matkustaa bussilla veloituksetta autottoman päivän kunniaksi

Kemissä saa tors­tai­na mat­kus­taa bus­sil­la ve­loi­tuk­set­ta au­tot­to­man päivän kun­niak­si

22.09.2022 09:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kaasujalan kevennys ei kirpaise – kahdeksankympin vauhti voisi tulla vaikka tavaksi
Kolumni

Kaa­su­ja­lan ke­ven­nys ei kir­pai­se – kah­dek­san­kym­pin vauhti voisi tulla vaikka tavaksi

21.09.2022 06:00 7
Tilaajille
Tutkimus: Oktomurske on syyllinen autojen jakopääongelmiin Oulun seudulla ja Meri-Lapissa – "Me olemme tuloksesta ihan varmoja ja meillä on siitä erittäin hyvät näytöt"

Tut­ki­mus: Ok­to­murs­ke on syyl­li­nen autojen ja­ko­pää­on­gel­miin Oulun seu­dul­la ja Me­ri-La­pis­sa – "Me olemme tu­lok­ses­ta ihan varmoja ja meillä on siitä erit­täin hyvät näytöt"

20.09.2022 12:58 6
Tilaajille
Meri-Lapin ainoa ajoharjoittelurata lopetetaan: taustalla on ajotuntien väheneminen ja simulaattorit

Me­ri-La­pin ainoa ajo­har­joit­te­lu­ra­ta lo­pe­te­taan: taus­tal­la on ajo­tun­tien vä­he­ne­mi­nen ja si­mu­laat­to­rit

20.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Törkeästä rattijuopumuksesta epäilty törmäsi henkilöautolla toisen auton keulaan Rovaniemellä

Tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäilty törmäsi hen­ki­lö­au­tol­la toisen auton keulaan Ro­va­nie­mel­lä

18.09.2022 16:07
Tilaajille
Törkeän rattijuopumuksen lukemat puhaltanut ajoi hätävilkut päällä Kemissä – useita rattijuopumuksia Meri-Lapissa viikonloppuna

Törkeän rat­ti­juo­pu­muk­sen lukemat pu­hal­ta­nut ajoi hä­tä­vil­kut päällä Kemissä – useita rat­ti­juo­pu­muk­sia Me­ri-La­pis­sa vii­kon­lop­pu­na

18.09.2022 14:49
Tilaajille
Barentsin kirkkojen yhteistyölle uusia työmuotoja – Venäläisnuoret ovat suurimmat häviäjät, kun sota jäädytti yhteistyön

Ba­rent­sin kirk­ko­jen yh­teis­työl­le uusia työ­muo­to­ja – Ve­nä­läis­nuo­ret ovat suu­rim­mat hä­viä­jät, kun sota jää­dyt­ti yh­teis­työn

17.09.2022 11:00
Tilaajille
Sähkö tuo uusia yrittäjiä venealalle, mutta akkujen kesto ja veneiden hinnat arveluttavat ostajia – jossain sähkö on kuitenkin vesillä parhaimmillaan

Sähkö tuo uusia yrit­tä­jiä ve­nea­lal­le, mutta akkujen kesto ja ve­nei­den hinnat ar­ve­lut­ta­vat ostajia – jossain sähkö on kui­ten­kin vesillä par­haim­mil­laan

17.09.2022 06:30 2
Tilaajille
Moni hanke jäänyt koronan ja sodan alle – Pohjois-Suomi saanut vain pöydältä tippuneita murusia

Moni hanke jäänyt koronan ja sodan alle – Poh­jois-Suo­mi saanut vain pöy­däl­tä tip­pu­nei­ta murusia

16.09.2022 14:00 4
Tilaajille
Pohjoisen puolta on pidetty, sanovat ministerit

Poh­joi­sen puolta on pi­det­ty, sanovat mi­nis­te­rit

16.09.2022 14:00 1
Tilaajille
Posti sulkee Rovaniemeltä kaksi palvelupistettä – Korkalovaara jää ilman pakettien noutopistettä

Posti sulkee Ro­va­nie­mel­tä kaksi pal­ve­lu­pis­tet­tä – Kor­ka­lo­vaa­ra jää ilman pa­ket­tien nou­to­pis­tet­tä

16.09.2022 06:30 3
Tilaajille
Neljään lappilaiskuntaan myönnettiin tukea sähköautojen latauspisteiden rakentamista varten

Neljään lap­pi­lais­kun­taan myön­net­tiin tukea säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­den ra­ken­ta­mis­ta varten

15.09.2022 15:46
Tilaajille
Kaasutankkeri ajeli kolme viikkoa ympyrää merellä Torniosta lähdettyään – "Miksi tällaista rallia ajetaan, paaki pohjassa 6500 km?"

Kaa­su­tank­ke­ri ajeli kolme viikkoa ympyrää merellä Tor­nios­ta läh­det­tyään – "Miksi täl­lais­ta rallia aje­taan, paaki poh­jas­sa 6500 km?"

14.09.2022 18:00 9
Tilaajille
Liikenneturva mittasi ajonopeuksia suojatiellä, vain 17 prosenttia ajoi rajoitusten mukaan – edes koulujen läheisyys ei hillinnyt kaasujalkaa

Lii­ken­ne­tur­va mittasi ajo­no­peuk­sia suo­ja­tiel­lä, vain 17 pro­sent­tia ajoi ra­joi­tus­ten mukaan – edes kou­lu­jen lä­hei­syys ei hil­lin­nyt kaa­su­jal­kaa

14.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Rovaniemen Valtakadun uusi liikenneympyrä on kohta käytössä – peruskorjauksen pitäisi valmistua ensi vuoden lokakuussa

Ro­va­nie­men Val­ta­ka­dun uusi lii­ken­ne­ym­py­rä on kohta käy­tös­sä – pe­rus­kor­jauk­sen pitäisi val­mis­tua ensi vuoden lo­ka­kuus­sa

13.09.2022 15:23
Tilaajille