Kolumni: Vietän van­huu­te­ni put­kas­sa

Työllisyys: Työt­tö­myys on vä­hen­ty­nyt Lapissa – avoin­ten työ­paik­ko­jen määrä kas­vus­sa

Liikenneinvestoinnit
Lapissa korjataan tänä vuonna siltoja noin 3,5 miljoonalla eurolla – yhteensä Lapissa on yli 1300 maantiesiltaa

Lapissa kor­ja­taan tänä vuonna siltoja noin 3,5 mil­joo­nal­la eurolla – yh­teen­sä Lapissa on yli 1300 maan­tie­sil­taa

25.04.2022 10:41 1
Tilaajille
Tuplaraiteita, ohistusteitä, siltoja – Ruotsi kiihdyttää pohjoisen liikenneinvestointeja teollisuushankkeiden tueksi

Tup­la­rai­tei­ta, ohis­tus­tei­tä, siltoja – Ruotsi kiih­dyt­tää poh­joi­sen lii­ken­nein­ves­toin­te­ja teol­li­suus­hank­kei­den tueksi

02.12.2021 11:23 6
Tilaajille
Rovaniemen kaupungilta kriittinen lausunto väyläverkoston investointiohjelmaan –  "On käsittämätöntä, ettei Väyläviraston investointiohjelmaesitys tunnista Lapin merkitystä ja kehittymispotentiaalia"

Ro­va­nie­men kau­pun­gil­ta kriit­ti­nen lau­sun­to väy­lä­ver­kos­ton in­ves­toin­tioh­jel­maan – "On kä­sit­tä­mä­tön­tä, ettei Väy­lä­vi­ras­ton in­ves­toin­tioh­jel­mae­si­tys tun­nis­ta Lapin mer­ki­tys­tä ja ke­hit­ty­mis­po­ten­tiaa­lia"

13.09.2021 17:56 4
Tilaajille
Väylävirasto esittää Lappiin vain kourallista liikenneinvestointeja – "Rahat pitäisi jakaa tasapuolisemmin"

Väy­lä­vi­ras­to esittää Lappiin vain kou­ral­lis­ta lii­ken­nein­ves­toin­te­ja – "Rahat pitäisi jakaa ta­sa­puo­li­sem­min"

07.09.2021 06:30 18
Tilaajille
Biotuotetehtaan rakennusurakka laajeni heti purkutöillä – Kemi haluaa lisää valtion apua väylätöihin

Bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­nu­su­rak­ka laajeni heti pur­ku­töil­lä – Kemi haluaa lisää valtion apua väy­lä­töi­hin

16.02.2021 20:16 4
Tilaajille
Sahansaarenkadun liikennesuunnitelmia voidaan joutua karsimaan Kemissä hinta-arvion noustua

Sa­han­saa­ren­ka­dun lii­ken­ne­suun­ni­tel­mia voidaan joutua kar­si­maan Kemissä hin­ta-ar­vion noustua

01.02.2021 13:39 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­nos­tus lii­ken­tee­seen tuo työtä ja elin­voi­maa

11.12.2020 05:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kolmen mil­jar­din mah­dol­li­suus Suo­mel­le

14.10.2020 05:36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lappiin kas­vu­pa­ket­ti vauh­dit­ta­maan in­ves­toin­te­ja

18.06.2020 11:05
Tilaajille