Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Pa­nos­tus lii­ken­tee­seen tuo työtä ja elin­voi­maa

Moni EU-maa on ilmoittanut käyttävänsä unionin elvytyspakettia liikenneinfraan. Suomea lähimpänä ovat investoinnit Rail Balticaan. Suomen elvytyspaketista infrahankkeet loistavat poissaolollaan, vaikka korjaus- ja investointivelan takaisinmaksua voitaisiin nopeuttaa elvytyspaketin avulla. Nyt jos koskaan olisi oikea aika investoida kilpailukykyä ja liikenteen vähähiilistämistä tukeviin hankkeisiin myös Suomessa.

Jäsenmaat esittävät komissiolle niiden olosuhteisiin sopivia elvytyssuunnitelmia, jonka pohjana on komission jäsenmaille antamat suositukset. Suomen osalta esille on nostettu strategiset liikenneinvestoinnit ja infran avulla työssäkäyntialueiden laajentaminen. Lisäksi on kiinnitetty huomiota siihen, että infran laatu on mennyt alaspäin erityisesti rautatie- ja tieinfran osalta verrattuna muihin maihin ja että Suomi on edistynyt vain vähän investoinneissa kestävään liikenteeseen. Investoinnit liikenteen infraan vahvistaisivat pitkän aikavälin kasvupotentiaaliamme.