Vesistöt: Ve­si­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia päi­vi­te­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la – ta­voit­tee­na hillitä ve­si­skoot­te­rei­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja

Maastopalot: Kulotus oli mennä metsään tällä kertaa Po­siol­la, pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kui­vuu­des­ta

EU
Viimeisin 24 tuntia
Venäläisen poronlihan ja marjan tuonti päättyi – "nyt täytyy tottua siihen, että maailma loppuu tuohon itärajalle"

Ve­nä­läi­sen po­ron­li­han ja marjan tuonti päättyi – "nyt täytyy tottua siihen, että maailma loppuu tuohon itä­ra­jal­le"

24.05.2022 20:38 4
Tilaajille
Vanhemmat
Valtion idealla on väliä
Kolumni

Valtion idealla on väliä

23.05.2022 06:00
Tilaajille
Venäjän sodan vaikutukset talouteen työllistävät Brysselissä vielä pitkään – Euroopan komissio kaavailee Ukrainan jälleenrakentamiseen omaa välinettä

Venäjän sodan vai­ku­tuk­set ta­lou­teen työl­lis­tä­vät Brys­se­lis­sä vielä pitkään – Eu­roo­pan ko­mis­sio kaa­vai­lee Uk­rai­nan jäl­leen­ra­ken­ta­mi­seen omaa vä­li­net­tä

22.05.2022 18:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU on rahan valtaa

22.05.2022 12:06
Tilaajille
Suomelle tärkeään talvimerenkulkuun esitetty helpotuksia EU:n päästövähennyksissä – meppi Kataisen mukaan Suomen Nato-haku saa tukea EU-käytävillä

Suo­mel­le tär­keään tal­vi­me­ren­kul­kuun esi­tet­ty hel­po­tuk­sia EU:n pääs­tö­vä­hen­nyk­sis­sä – meppi Ka­tai­sen mukaan Suomen Na­to-ha­ku saa tukea EU-käy­tä­vil­lä

24.04.2022 18:30
Tilaajille
EU valmistelee kiireesti lisäpakotteita Venäjää vastaan hirmutekojen paljastumisen jälkeen – Macron väläytti öljyyn ja kivihiileen puuttumisen mahdollisuutta

EU val­mis­te­lee kii­rees­ti li­sä­pa­kot­tei­ta Venäjää vastaan hir­mu­te­ko­jen pal­jas­tu­mi­sen jälkeen – Macron vä­läyt­ti öljyyn ja ki­vi­hii­leen puut­tu­mi­sen mah­dol­li­suut­ta

04.04.2022 22:42
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruo­ka­tur­vaa hu­ma­ni­tää­ri­sen hätään

02.04.2022 04:00
Tilaajille
Ei uusia tulonsiirtopaketteja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei uusia tu­lon­siir­to­pa­ket­te­ja

12.03.2022 07:04
Tilaajille
EU pyrkii kaksinkertaistamaan puolustusapunsa Ukrainalle, lisäapu puoli miljardia euroa – Venäjä iskenyt uusiin kohteisiin

EU pyrkii kak­sin­ker­tais­ta­maan puo­lus­tus­apun­sa Uk­rai­nal­le, lisäapu puoli mil­jar­dia euroa – Venäjä iskenyt uusiin koh­tei­siin

11.03.2022 12:33
EU-johtajat tyrmäsivät odotetusti Ukrainan toiveen pikajäsenyydestä – Pääministeri Marin: "Ei oikotietä"

EU-joh­ta­jat tyr­mä­si­vät odo­te­tus­ti Uk­rai­nan toiveen pi­ka­jä­se­nyy­des­tä – Pää­mi­nis­te­ri Marin: "Ei oi­ko­tie­tä"

11.03.2022 07:53 1
EU:n Borrellin mukaan ukrainalaisen Mariupolin synnytyssairaalan tulitus on vakava sotarikos

EU:n Bor­rel­lin mukaan uk­rai­na­lai­sen Ma­riu­po­lin syn­ny­tys­sai­raa­lan tulitus on vakava so­ta­ri­kos

10.03.2022 20:16 1
Tilaajille
EU:ssa keskustellaan taas massiivisesta yhteisvelasta – sen on oltava viimeinen vaihtoehto
Pääkirjoitus

EU:ssa kes­kus­tel­laan taas mas­sii­vi­ses­ta yh­teis­ve­las­ta – sen on oltava vii­mei­nen vaih­to­eh­to

10.03.2022 20:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Raja railona aukeaa

09.03.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Otteita Putinin pe­li­kir­jas­ta

03.03.2022 05:00
Tilaajille
Ukrainan presidentti vetoaa voimakkaasti EU:hun:  "Ilman teitä Ukraina on yksin"

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti vetoaa voi­mak­kaas­ti EU:hun: "Ilman teitä Ukraina on yksin"

01.03.2022 17:08
Tilaajille
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui Euroopan parlamentissa

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyi puhui Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa

01.03.2022 14:25
Länsimaat sopivat uusista raskaista pakotteista: Venäläispankkeja suljetaan Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle, Venäjän keskuspankin varat "halvaannutetaan"

Län­si­maat sopivat uusista ras­kais­ta pa­kot­teis­ta: Ve­nä­läis­pank­ke­ja sul­je­taan Swift-mak­su­jär­jes­tel­män ul­ko­puo­lel­le, Venäjän kes­kus­pan­kin varat "hal­vaan­nu­te­taan"

27.02.2022 08:18 2
Pakotteet eivät pysäytä Putinia, mutta jos venäläiset nousisivat joukolla vastustamaan diktaattoria, tämän peli olisi pelattu
Pääkirjoitus

Pa­kot­teet eivät pysäytä Pu­ti­nia, mutta jos ve­nä­läi­set nou­si­si­vat jou­kol­la vas­tus­ta­maan dik­taat­to­ria, tämän peli olisi pelattu

25.02.2022 20:38 1
Tilaajille
"Hyökkäys horjuttaa Euroopan turvallisuutta" – Uudet pakotteet valmistellaan jo tänään, komissaari Jutta Urpilaisen mukaan EU seisoo Ukrainan tukena

"Hyök­käys hor­jut­taa Eu­roo­pan tur­val­li­suut­ta" – Uudet pa­kot­teet val­mis­tel­laan jo tänään, ko­mis­saa­ri Jutta Ur­pi­lai­sen mukaan EU seisoo Uk­rai­nan tukena

24.02.2022 14:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nato on Eu­roo­pan puo­lus­tuk­sen perusta

24.02.2022 05:00
Tilaajille