EU
Viimeisin tunti
Analyysi: Puola ja Unkari käyvät kovaa peliä EU:n koronarahoista – Tämän takia ne ovat kiistassa heikoilla

Ana­lyy­si: Puola ja Unkari käyvät kovaa peliä EU:n ko­ro­na­ra­hois­ta – Tämän takia ne ovat kiis­tas­sa hei­koil­la

19:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide

EU tar­vit­see ark­ti­sen he­rä­tyk­sen

23.11.2020 05:25 0
Tilaajille
Marin kommentoi illan EU-kokousta: Suomi pitää kiinni heinäkuun sovusta, jossa oikeusvaltiomekanismi on osa EU:n rahankäyttöä

Marin kom­men­toi illan EU-ko­kous­ta: Suomi pitää kiinni hei­nä­kuun so­vus­ta, jossa oi­keus­val­tio­me­ka­nis­mi on osa EU:n ra­han­käyt­töä

19.11.2020 22:59 0
Puola ja Unkari testaavat EU:n yhtenäisyyttä – "Viktor Orbánilla on erittäin kova paineensietokyky"

Puola ja Unkari tes­taa­vat EU:n yh­te­näi­syyt­tä – "Viktor Orbá­nil­la on erit­täin kova pai­neen­sie­to­ky­ky"

18.11.2020 21:47 0
Eduskunnasta: Veroja, veroja, lisää veroja – pian niitä perii myös EU
Kolumni Kaisa Juuso (ps.)

Edus­kun­nas­ta: Veroja, veroja, lisää veroja – pian niitä perii myös EU

17.11.2020 14:42 0
Lukijalta Mielipide Pentti Ruuhonen

EU ja saap­paat mu­re­ne­vat

09.11.2020 05:00 0
Tilaajille
EU:n ilmastotavoite kova, Suomen kovempi
Lukijalta Mielipide

EU:n il­mas­to­ta­voi­te kova, Suomen kovempi

03.11.2020 05:15 0
Tilaajille
Maatalouden syyllistäminen ei palvele ketään
Lukijalta Mielipide Elsi Katainen

Maa­ta­lou­den syyl­lis­tä­mi­nen ei palvele ketään

02.11.2020 05:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Seppo Kinnunen

EU:n yh­te­näi­syys koe­tuk­sel­la

21.10.2020 05:00 0
Tilaajille
Kellonajan siirtelylle ei näy loppua vieläkään – "Korona on varmaan priorisoinut uusiksi niitä asioita, joista nyt ylipäänsä keskustellaan EU:ssa"

Kel­lon­ajan siir­te­lyl­le ei näy loppua vie­lä­kään – "Korona on varmaan prio­ri­soi­nut uusiksi niitä asioi­ta, joista nyt yli­pään­sä kes­kus­tel­laan EU:ssa"

19.10.2020 19:00 0
Tilaajille
EU vaatii Britannialta vastaantuloa – Johnson kehotti valmistautumaan EU-eroon ilman kauppasopimusta

EU vaatii Bri­tan­nial­ta vas­taan­tu­loa – Johnson kehotti val­mis­tau­tu­maan EU-eroon ilman kaup­pa­so­pi­mus­ta

16.10.2020 22:14 1
Eripuraiset EU-maat siirsivät päästötavoitteen kiristämisen joulukuulle – torstaisessa huippukokouksessa annettiin kuitenkin kädenojennus hiiliriippuvaisille jäsenmaille

Eri­pu­rai­set EU-maat siir­si­vät pääs­tö­ta­voit­teen ki­ris­tä­mi­sen jou­lu­kuul­le – tors­tai­ses­sa huip­pu­ko­kouk­ses­sa an­net­tiin kui­ten­kin kä­den­ojen­nus hii­li­riip­pu­vai­sil­le jä­sen­mail­le

16.10.2020 18:44 0
Lukijalta Mielipide Johanna Sipola

Lu­ki­jal­ta: Kolmen mil­jar­din mah­dol­li­suus Suo­mel­le

14.10.2020 05:36 0
Tilaajille
Euroopan parlamentin äänestystulos oli Suomen metsäklusterille mieluisa – Metsät nähdään unionissa muunakin kuin suojelukohteena
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Eu­roo­pan par­la­men­tin ää­nes­tys­tu­los oli Suomen met­sä­klus­te­ril­le mie­lui­sa – Metsät nähdään unio­nis­sa muu­na­kin kuin suo­je­lu­koh­tee­na

10.10.2020 06:00 0
Tilaajille
EU:n ja Britannian johtajat keskustelivat tulevasta suhteesta – neuvottelut ovat yhä jumissa, brexitin siirtymäaika hupenee

EU:n ja Bri­tan­nian joh­ta­jat kes­kus­te­li­vat tu­le­vas­ta suh­tees­ta – neu­vot­te­lut ovat yhä ju­mis­sa, bre­xi­tin siir­ty­mä­ai­ka hupenee

03.10.2020 19:36 0
Lukijalta: EU-alueelle yhteiset säännöt
Lukijalta Mielipide Henna Virkkunen

Lu­ki­jal­ta: EU-alueel­le yh­tei­set säännöt

02.10.2020 05:00 0
Tilaajille
Sveitsissä brexit-henkinen kansanäänestys: Kansalaiset äänestävät, säilyttääkö maa vapaan liikkuvuuden EU-maiden kanssa – Samalla kolme muuta kansanäänestystä

Sveit­sis­sä bre­xit-hen­ki­nen kan­sa­nää­nes­tys: Kan­sa­lai­set ää­nes­tä­vät, säi­lyt­tää­kö maa vapaan liik­ku­vuu­den EU-mai­den kanssa – Samalla kolme muuta kan­san­ää­nes­tys­tä

25.09.2020 10:01 0
EU:n pakolaisesitys kerää epäilyksiä kotimaassa ja Euroopassa

EU:n pa­ko­lais­esi­tys kerää epäi­lyk­siä ko­ti­maas­sa ja Eu­roo­pas­sa

24.09.2020 20:40 0
EU:n maahanmuuttoesitys: Kaikkien jäsenmaiden otettava turvapaikanhakijoita, kieltäytyvälle jäsenmaalle muita vaihtoehtoja – Dublinin sopimuksesta luovutaan

EU:n maa­han­muut­toe­si­tys: Kaik­kien jä­sen­mai­den otet­ta­va tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta, kiel­täy­ty­väl­le jä­sen­maal­le muita vaih­to­eh­to­ja – Dub­li­nin so­pi­muk­ses­ta luo­vu­taan

23.09.2020 15:52 0
Löytääkö EU vihdoin toimivan mallin pakolaispolitiikkaan? – tehoton Dublin-sopimus jäämässä historiaan

Löy­tää­kö EU vihdoin toi­mi­van mallin pa­ko­lais­po­li­tiik­kaan? – tehoton Dub­lin-so­pi­mus jää­mäs­sä his­to­riaan

23.09.2020 11:29 0