Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Luottamus

Ro­va­nie­mel­lä ko­koo­muk­sen ja pe­rus­suo­ma­lais­ten ryh­mä­joh­ta­jat il­mai­se­vat tukensa kau­pun­gin­joh­ta­jal­le

04.06.2021 10:40 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Us­ko­ton­ta po­ruk­kaa – "Meillä Tor­nios­sa eivät kes­kus­ta­lai­set ole ker­to­neet uskonsa hor­ju­mi­ses­ta"

29.04.2021 20:51 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­lau­te­taan luotto pää­tök­sen­te­koon

20.03.2021 05:40
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä luot­ta­mus kun­ta­päät­tä­jiin on eri­tyi­sen ma­ta­lal­la – Tut­ki­ja: "Hen­ki­lö­koh­tai­set pet­ty­myk­sen tunteet ovat huo­mio­nar­voi­sia"

04.02.2021 14:31 4
Tilaajille

Pan­de­mia toi po­lii­ti­koil­le oivan ti­lai­suu­den ko­hen­taa ima­goaan

03.12.2020 06:30 1
Tilaajille
Kolumni

Ei mikään en­nen­kään ollut varmaa

13.07.2020 14:53
Tilaajille

Tut­ki­mus: Maa­han­muut­ta­jat luot­ta­vat kan­ta­suo­ma­lai­siin, po­lii­siin ja oi­keus­jär­jes­tel­mään – vi­ro­lais­ten asen­teis­ta suo­ma­lai­suu­teen pal­jas­tui yllätys

18.12.2019 09:02
Kolumni

Tieto ja avoi­muus li­sää­vät luot­ta­mus­ta

11.12.2019 08:50
Tilaajille