pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi kiis­tel­lyn saa­me­lais­la­ki­esi­tyk­sen lähes yk­si­mie­li­ses­ti – vas­taa­vaa komp­ro­mis­si­ha­lua toi­voi­si löy­ty­vän edus­kun­nas­ta­kin

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Luottamus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­nä­jään ei ole luot­ta­mis­ta

24.03.2022 05:00
Tilaajille
Luottamusta horjuttava monokauppa
Kolumni

Luot­ta­mus­ta hor­jut­ta­va mo­no­kaup­pa

16.03.2022 06:30
Tilaajille
Jo yhdeksän suomalaista kymmenestä näkee Venäjän uhkana Suomelle – sodan pelkoa voi lievittää faktatiedon lisäksi arjen rutiineilla
Pääkirjoitus

Jo yh­dek­sän suo­ma­lais­ta kym­me­nes­tä näkee Venäjän uhkana Suo­mel­le – sodan pelkoa voi lie­vit­tää fak­ta­tie­don lisäksi arjen ru­tii­neil­la

11.03.2022 18:17 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Ve­nä­jään voinut koskaan luot­taa?

11.03.2022 04:10
Tilaajille
Luottamus Venäjään on mennyttä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luot­ta­mus Ve­nä­jään on men­nyt­tä

27.02.2022 17:55
Tilaajille
Kansan enemmistö on menettänyt luottamuksensa viranomaisten ja poliitikkojen koronaviestintään, mikä ei lupaa hyvää kriisin loppuhoidolle
Kolumni

Kansan enem­mis­tö on me­net­tä­nyt luot­ta­muk­sen­sa vi­ran­omais­ten ja po­lii­tik­ko­jen ko­ro­na­vies­tin­tään, mikä ei lupaa hyvää kriisin lop­pu­hoi­dol­le

01.02.2022 16:35 11
Tilaajille
Keskinäinen kiistely nakertaa Kemijärven tehdashankkeen uskottavuutta ja vaarantaa koko projektin
Pääkirjoitus

Kes­ki­näi­nen kiis­te­ly na­ker­taa Ke­mi­jär­ven teh­das­hank­keen us­kot­ta­vuut­ta ja vaa­ran­taa koko pro­jek­tin

13.11.2021 04:30 12
Tilaajille
Meillä katsellaan töissä pornoa ja valehdellaan
Kolumni

Meillä kat­sel­laan töissä pornoa ja va­leh­del­laan

13.11.2021 04:00 7
Tilaajille
Rovaniemellä kokoomuksen ja perussuomalaisten ryhmäjohtajat ilmaisevat tukensa kaupunginjohtajalle

Ro­va­nie­mel­lä ko­koo­muk­sen ja pe­rus­suo­ma­lais­ten ryh­mä­joh­ta­jat il­mai­se­vat tukensa kau­pun­gin­joh­ta­jal­le

04.06.2021 10:40 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Us­ko­ton­ta po­ruk­kaa – "Meillä Tor­nios­sa eivät kes­kus­ta­lai­set ole ker­to­neet uskonsa hor­ju­mi­ses­ta"

29.04.2021 20:51 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­lau­te­taan luotto pää­tök­sen­te­koon

20.03.2021 05:40
Tilaajille
Rovaniemellä luottamus kuntapäättäjiin on erityisen matalalla – Tutkija: "Henkilökohtaiset pettymyksen tunteet ovat huomionarvoisia"

Ro­va­nie­mel­lä luot­ta­mus kun­ta­päät­tä­jiin on eri­tyi­sen ma­ta­lal­la – Tut­ki­ja: "Hen­ki­lö­koh­tai­set pet­ty­myk­sen tunteet ovat huo­mio­nar­voi­sia"

04.02.2021 14:31 4
Tilaajille
Pandemia toi poliitikoille oivan tilaisuuden kohentaa imagoaan

Pan­de­mia toi po­lii­ti­koil­le oivan ti­lai­suu­den ko­hen­taa ima­goaan

03.12.2020 06:30 1
Tilaajille
Ei mikään ennenkään ollut varmaa
Kolumni

Ei mikään en­nen­kään ollut varmaa

13.07.2020 14:53
Tilaajille
Tutkimus: Maahanmuuttajat luottavat kantasuomalaisiin, poliisiin ja oikeusjärjestelmään – virolaisten asenteista suomalaisuuteen paljastui yllätys

Tut­ki­mus: Maa­han­muut­ta­jat luot­ta­vat kan­ta­suo­ma­lai­siin, po­lii­siin ja oi­keus­jär­jes­tel­mään – vi­ro­lais­ten asen­teis­ta suo­ma­lai­suu­teen pal­jas­tui yllätys

18.12.2019 09:02
Tieto ja avoimuus lisäävät luottamusta
Kolumni

Tieto ja avoi­muus li­sää­vät luot­ta­mus­ta

11.12.2019 08:50
Tilaajille