Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Kuntapolitiikka
Kuukausi
Aavasaksan Kruununnäyttämön kattaminen aloitetaan ensi keväänä – valmista tulee kesäkuussa

Aa­va­sak­san Kruu­nun­näyt­tä­mön kat­ta­mi­nen aloi­te­taan ensi keväänä – val­mis­ta tulee ke­sä­kuus­sa

19.10.2021 17:48
Tilaajille
Kemijärvellä vaaditaan muutoksia hallintosääntöön – valtuustossa  pitkiä puheenvuoroja taloudesta, matkailun kehittämisestä ja hyvinvointialueen valmistelutyöstä

Ke­mi­jär­vel­lä vaa­di­taan muu­tok­sia hal­lin­to­sään­töön – val­tuus­tos­sa pitkiä pu­heen­vuo­ro­ja ta­lou­des­ta, mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­ses­tä ja hy­vin­voin­ti­alueen val­mis­te­lu­työs­tä

18.10.2021 21:25 4
Tilaajille

Mo­ni­toi­mi­hal­lin val­mis­te­lu jatkuu Kemissä – halliin tulisi lii­kun­ta­ti­lat, ten­nis­kent­tä ja 12 kei­la­ra­taa

18.10.2021 19:10 2
Tilaajille
Ranuan kunnanhallitus vahvistaa uuden kunnanjohtajan palkan – Tuomas Aikkilan palkaksi 7 900 euroa

Ranuan kun­nan­hal­li­tus vah­vis­taa uuden kun­nan­joh­ta­jan palkan – Tuomas Aik­ki­lan pal­kak­si 7 900 euroa

07.10.2021 11:22
Tilaajille
Matti Henttusen mukaan hänen erottamisensa Ro­va­nie­men Pe­rus­suo­ma­lai­set ry:stä on peruttu – yhdistyksen puheenjohtaja ei kommentoi asiaa

Matti Hent­tu­sen mukaan hänen erot­ta­mi­sen­sa Ro­va­nie­men Pe­rus­suo­ma­lai­set ry:stä on peruttu – yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja ei kom­men­toi asiaa

05.10.2021 10:51 12
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus esittää vanhustenkotiyhdistyksen neljän kiinteistön luovuttamista kunnalle

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus esittää van­hus­ten­ko­ti­yh­dis­tyk­sen neljän kiin­teis­tön luo­vut­ta­mis­ta kun­nal­le

28.09.2021 08:53 1
Tilaajille
Kunnat turvautuivat koronapäätöksissään valmiuslain pykälään, joka ei ollut käytössä – Otkes: "Herättää kysymään, miten näin voi olla"

Kunnat tur­vau­tui­vat ko­ro­na­pää­tök­sis­sään val­mius­lain py­kä­lään, joka ei ollut käy­tös­sä – Otkes: "He­rät­tää ky­sy­mään, miten näin voi olla"

23.09.2021 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kittilä jatkaa hakuaikaa kunnanjohtajan virkaan – Kuntaan tullut tähän mennessä kahdeksan hakemusta

Kittilä jatkaa ha­ku­ai­kaa kun­nan­joh­ta­jan virkaan – Kuntaan tullut tähän men­nes­sä kah­dek­san ha­ke­mus­ta

31.08.2021 18:19 1
Tilaajille
Tiukka äänestys Pellon valtuustossa – Kunta ei perusta terveydenhuollon yhteisyritystä

Tiukka ää­nes­tys Pellon val­tuus­tos­sa – Kunta ei perusta ter­vey­den­huol­lon yh­teis­yri­tys­tä

30.08.2021 21:12 4
Tilaajille
Tuomas Aikkila valittiin Ranuan uudeksi kunnanjohtajaksi: "Otan viran vastaan nöyrällä mielellä"  – Valtuusto oli valinnassaan yksimielinen

Tuomas Aikkila va­lit­tiin Ranuan uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si: "Otan viran vastaan nöy­räl­lä mie­lel­lä" – Val­tuus­to oli va­lin­nas­saan yk­si­mie­li­nen

30.08.2021 17:42 5
Tilaajille
Enontekiön kunnanvaltuustoon johtoon valittiin Birgitta Eira, kunnanhallitusta johtaa Leena Palojärvi

Enon­te­kiön kun­nan­val­tuus­toon johtoon va­lit­tiin Bir­git­ta Eira, kun­nan­hal­li­tus­ta johtaa Leena Pa­lo­jär­vi

25.08.2021 14:36
Tilaajille

Uts­joel­la kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Uula Ta­pio­la, kun­nan­hal­li­tus­ta johtaa Väinö Guttorm

25.08.2021 09:45 1
Tilaajille
Keminmaan kunnanjohtaja Mauri Posio pyysi keskeyttämään virkavapaansa – kunnanhallitus ei suostunut

Ke­min­maan kun­nan­joh­ta­ja Mauri Posio pyysi kes­keyt­tä­mään vir­ka­va­paan­sa – kun­nan­hal­li­tus ei suos­tu­nut

25.08.2021 12:08 2
Tilaajille
Kemijärven kiinteistökaupat takkuavat – Tohmon koulun myynti jäi pöydälle

Ke­mi­jär­ven kiin­teis­tö­kau­pat tak­kua­vat – Tohmon koulun myynti jäi pöy­däl­le

24.08.2021 11:20 1
Tilaajille
Savukoski hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta

Sa­vu­kos­ki hakee har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta

24.08.2021 11:17
Tilaajille
Erkki Parkkinen palasi 30 vuoden jälkeen kotiseudulleen kunnanjohtajaksi – hän laittoi itsensä likoon, jotta pieni Salla saataisiin maailmankartalle, ja lopulta onnistui

Erkki Park­ki­nen palasi 30 vuoden jälkeen ko­ti­seu­dul­leen kun­nan­joh­ta­jak­si – hän laittoi itsensä likoon, jotta pieni Salla saa­tai­siin maail­man­kar­tal­le, ja lopulta on­nis­tui

23.08.2021 09:38 7
Tilaajille
Vaalikomeetta Minja Koskela toivoo, ettei feminismiä käytetä brändityökaluna – "Ei ole niin tärkeää, kutsuuko itseään feministiksi, sillä teot ratkaisevat"

Vaa­li­ko­meet­ta Minja Koskela toivoo, ettei fe­mi­nis­miä käytetä brän­di­työ­ka­lu­na – "Ei ole niin tär­keää, kut­suu­ko itseään fe­mi­nis­tik­si, sillä teot rat­kai­se­vat"

14.08.2021 06:30
Tilaajille
Äänestäjällä ei ole kuluttajansuojaa – Nopeimmat loikkasivat toiseen puolueeseen jo ennen ensimmäistä kokousta
Kolumni

Ää­nes­tä­jäl­lä ei ole ku­lut­ta­jan­suo­jaa – No­peim­mat loik­ka­si­vat toiseen puo­luee­seen jo ennen en­sim­mäis­tä ko­kous­ta

10.08.2021 10:28 19
Tilaajille
Kittilän kunta etsii uutta kunnanjohtajaa – valta vaihtuu vuoden lopussa

Kit­ti­län kunta etsii uutta kun­nan­joh­ta­jaa – valta vaihtuu vuoden lopussa

09.08.2021 07:00 6
Tilaajille
Kemijärvellä perussuomalaisten Jorma Vaarala loikkaa kokoomukseen – Kokoomus on kaupungin toiseksi suurin ryhmä

Ke­mi­jär­vel­lä pe­rus­suo­ma­lais­ten Jorma Vaarala loikkaa ko­koo­muk­seen – Ko­koo­mus on kau­pun­gin toi­sek­si suurin ryhmä

06.08.2021 13:11 1
Tilaajille