Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Nuoret
Kuukausi

"Se käytiin tun­nis­sa tai parissa läpi, kuten jo­kai­nen muukin luku op­pi­kir­jas­ta" – Ope­tuk­ses­sa päih­teis­tä ker­ro­taan ly­hyes­ti ja shok­ki­ta­ri­noi­den kautta

17.09.2021 07:00 1
Tilaajille

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Pe­lot­te­lus­ta ei ole mitään hyötyä päih­de­kas­va­tuk­ses­sa – epä­tie­toi­suus ja epä­mää­räi­syys vain li­sää­vät päih­tei­den ris­ki­käyt­töä

16.09.2021 16:57 1
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta pääs­tään eroon vain ro­ko­tuk­sil­la, siksi jo­kai­sen pitäisi ottaa piikki

03.09.2021 14:32 2
Tilaajille

Ei mikään tuu­ri­pe­li

03.09.2021 07:00 1
Tilaajille

”Hyvä idea, mutta en söisi” – Ro­va­nie­mi aikoo ko­keil­la il­mai­sen aa­mu­pa­lan tar­joa­mis­ta pe­rus­kou­luis­sa

27.08.2021 06:29 8
Tilaajille
Vanhemmat

Lei­mal­li­nen kult­tuu­ri, oma yhteisö ja te­ke­mi­nen – Skeit­taus kerää suo­sio­ta, ja skeit­taa­jat toi­vo­vat, että maailma reagoi

20.08.2021 07:00 2
Tilaajille

Kuu­kau­tis­oi­reet eivät ole aina pelkkää kipua ja verta tai sitten ne ovat juu­ri­kin niitä – "Menk­ko­jen siir­tä­mi­nen pil­le­rei­den avulla oli virhe"

13.08.2021 09:39
Tilaajille

"E­täo­pis­ke­lu on vi­ho­vii­mei­nen vaih­toeh­to" – Lapin am­ma­til­li­sis­sa op­pi­lai­tok­sis­sa lu­ku­kau­si alkoi lä­hio­pe­tuk­sel­la, ja siitä ha­lu­taan nyt pitää kiinni

04.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuo­ril­le lisää töitä

31.07.2021 05:30 1
Tilaajille

Lukijan jut­tu­vink­ki: Ai­kui­set ovat vä­lit­tä­neet al­ko­ho­lia 12-vuo­tiail­le lap­sil­le Me­ri-La­pis­sa

29.07.2021 10:27

Ra­nual­la va­lit­tiin Mi­ni­hil­la­tyt­tö ja Mi­ni­hil­la­toh­to­rit – Tun­nus­tus­ta ha­lut­tiin antaa paik­ka­kun­nan nuo­ril­le

26.07.2021 08:36 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­sem­paan kou­lu­ym­pä­ris­töön

21.07.2021 05:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voisiko kau­pun­ki kus­tan­taa har­ras­tuk­sen?

19.07.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­sä­työ­paik­ka jo­kai­sel­le

19.07.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten so­me­käy­tös louk­kaa­vaa

19.07.2021 05:00
Tilaajille

Kahden lap­pi­lai­sen yri­tyk­sen nuoret pe­rus­ta­jat ker­to­vat, miksi he al­koi­vat yrit­tä­jik­si – "Ryh­dyin miet­ti­mään yrit­tä­jyyt­tä jo pie­ne­nä, kun isäni asteli töistä kotiin aina siisti puku pääl­lään"

09.07.2021 12:52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Somesta löytyy paljon hy­vää­kin

05.07.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten mieli liik­kuu, jalat eivät

05.07.2021 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuo­ril­la avain si­vis­tyk­seen hukassa

04.07.2021 20:00 2
Tilaajille

Viime vuonna lii­ken­tees­sä louk­kaan­tui 1 352 nuorta – Mikä se­lit­tää nuorten kak­sin­ker­tai­sen kuo­le­man­ris­kin on­net­to­muuk­sis­sa? “Luuri on kou­ras­sa ja katse jos­sa­kin ihan muual­la”

02.07.2021 07:00 1
Tilaajille