Nuoret
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten ja ai­kuis­ten työ­aja­tuk­set eivät kohtaa

05:30
Tilaajille
Viikko

Radalla saa keulia ja temp­puil­la – Ajo­har­joit­te­lu sy­ven­tää mo­poi­li­joi­den lii­ken­ne­osaa­mis­ta

11.06.2021 16:48 3
Tilaajille

Mitä nuoret te­ki­si­vät kun­nan­val­tuus­tois­sa? – Alle 30-vuo­tiaat kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat ker­to­vat vaa­li­lu­pauk­sen­sa: “Vä­hen­nän Ro­va­nie­men bud­je­tin ali­jää­mää kymmen mil­joo­naa euroa”

11.06.2021 07:00
Tilaajille
Kolumni

"Ei se matka, vaan vauhti"

11.06.2021 06:30 1
Tilaajille

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Onneksi kun­ta­vaa­lit on pian ohi – Miksi kun­ta­vaa­lit ja kun­nal­li­nen pää­tök­sen­te­ko eivät tavoita nuoria?

10.06.2021 18:22
Kuukausi

Maa­han­muut­ta­ja­nuor­ten ääni ei kuulu kun­ta­vaa­leis­sa – eh­dok­kuus hir­vit­tää, kun pitäisi ym­mär­tää po­li­tii­kan kieltä ja vastata kai­kis­ta "oman yh­tei­sön" ih­mi­sis­tä

05.06.2021 08:00 3
Tilaajille

Kohti työ­elä­mää luot­ta­vai­sin mielin – "Haluan näyttää omalla työl­lä­ni, että tällä alalla on paljon po­si­tii­vis­ta ja ala on hyvin mo­ni­puo­li­nen"

03.06.2021 17:00 1
Tilaajille

Lää­kä­ri­käyn­te­jä ja pa­pe­ri­ral­lia – Tältä näyttää lap­pi­lai­sen nuoren ai­kui­sen tie Kelan psy­ko­te­ra­piaan

28.05.2021 07:00
Tilaajille
Kolumni

Pok­sau­ta kuplasi

28.05.2021 06:30 1
Tilaajille

Lap­pi­lais­nuor­ten ääni liittyy met­sä­kes­kus­te­luun: mi­nis­te­ri kuulee Jere Tan­nis­ta ja Josefi Tii­ro­laa Nuorten met­sä­neu­vos­ton jä­se­ni­nä

21.05.2021 17:33 3
Tilaajille

Nuoret suh­tau­tu­vat tu­pak­kaan ja nuus­kaan yhä kiel­tei­sem­min

19.05.2021 21:11
Tilaajille

18 opis­ke­li­jaa REDUsta ja Lap­pias­ta on päässyt Tai­ta­ja-ta­pah­tu­man fi­naa­lei­hin

19.05.2021 12:01
Tilaajille

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to myönsi 900 000 euroa et­si­vään nuo­ri­so­työ­hön – Koko maassa avus­tus­ta myön­net­tiin yh­teen­sä 15 mil­joo­naa euroa

19.05.2021 11:32
Tilaajille
Vanhemmat

Las­ten­ko­dis­ta it­se­näis­ty­nyt Miko menetti luot­to­tie­ton­sa 18-vuo­tiaa­na – “Kun asut omil­laan eikä kukaan ole pa­tis­ta­mas­sa, tuppaa ajat­te­le­maan, ettei kouluun tar­vit­se mennä”

13.05.2021 12:39 1
Tilaajille
Kolumni

Ei kevät ja kär­pä­set vaan kiire ja kriisit

13.05.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Suo­mes­sa nuorten odo­te­taan it­se­näis­ty­vän var­hain, mutta kukaan ei it­se­näis­ty kes­tä­väs­ti yksin

30.04.2021 08:00 1
Tilaajille

”Mie­luum­min tulen koh­del­luk­si ul­ko­maa­lai­se­na ul­ko­mail­la, kuin omassa ko­ti­maas­sa­ni” – Ra­sis­ti­set en­nak­ko­luu­lot ovat vä­hem­mis­tö­jä edus­ta­vil­le nuo­ril­le ar­ki­päi­vää

30.04.2021 07:00 6
Tilaajille

"Toiset ihmiset tois­tu­vas­ti koh­te­le­vat häntä ”ei-suo­ma­lai­se­na” hänen ihon­vä­rin­sä vuoksi" – Mistä ra­sis­mis­sa ja mik­ro­ag­gres­siois­sa on kyse?

30.04.2021 06:15
Tilaajille

Nuoret pojat eivät liiku riit­tä­väs­ti – Mikä in­nos­tai­si heidät liik­ku­maan? Ky­syim­me asiaa tut­ki­joil­ta ja nuo­ril­ta pojilta it­sel­tään

25.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

So­siaa­li­sel­la jäl­leen­ra­ken­ta­mi­sel­la kiire

20.04.2021 08:00
Tilaajille