Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Nuoret
Viimeisin 12 tuntia
Osa lappilaisnuorista haluaa jäädä pienille kotipaikkakunnilleen – tässä jutussa he kertovat, miksi

Osa lap­pi­lais­nuo­ris­ta haluaa jäädä pie­nil­le ko­ti­paik­ka­kun­nil­leen – tässä jutussa he ker­to­vat, miksi

08:38 4
Tilaajille
Viikko
Sodat näkyvät nuorille sosiaalisen median kanavissa päivittäin, ja se voi uuvuttaa

Sodat näkyvät nuo­ril­le so­siaa­li­sen median ka­na­vis­sa päi­vit­täin, ja se voi uu­vut­taa

08.12.2023 06:00
Tilaajille
Tuleeko joulu, jos se riisutaan materiasta?
Kolumni

Tuleeko joulu, jos se rii­su­taan ma­te­rias­ta?

08.12.2023 05:45
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Britney Spearsin koskettava elämäkerta

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Britney Spear­sin kos­ket­ta­va elä­mä­ker­ta

08.12.2023 05:30
Tilaajille
Tehdään yhdessä parempi tulevaisuus Suomelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tehdään yhdessä parempi tu­le­vai­suus Suo­mel­le

05.12.2023 13:59
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pelissä nuorten ja pla­neet­tam­me tu­le­vai­suus

01.12.2023 04:59 1
Rovaniemi tukee nuorten kesätöitä 330 000 eurolla ensi vuonna – noin 600 nuorta hyötyi tuesta viime kesänä

Ro­va­nie­mi tukee nuorten ke­sä­töi­tä 330 000 eurolla ensi vuonna – noin 600 nuorta hyötyi tuesta viime kesänä

29.11.2023 14:29 2
Tilaajille
Kotiseutu voi tulla lappilaisen nuoren eteen monin tavoin, eikä aina niin mukavassa valossa – "Ensimmäinen kysymys oli, että onko sulla poroja"

Ko­ti­seu­tu voi tulla lap­pi­lai­sen nuoren eteen monin tavoin, eikä aina niin mu­ka­vas­sa valossa – "En­sim­mäi­nen kysymys oli, että onko sulla poroja"

24.11.2023 06:00 2
Tilaajille
Koti on Rovaniemen kokoinen
Kolumni

Koti on Ro­va­nie­men ko­koi­nen

24.11.2023 05:45 3
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Draamaa muotitalon historiasta

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Draamaa muo­ti­ta­lon his­to­rias­ta

24.11.2023 05:30
Tilaajille
Sumaya Ahmed, 21, taistelee rasismia vastaan, vaikka välillä pelottaakin – yhteiskunnallinen vaikuttaja hänestä tuli lähes vahingossa

Sumaya Ahmed, 21, tais­te­lee ra­sis­mia vas­taan, vaikka välillä pe­lot­taa­kin – yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja hänestä tuli lähes va­hin­gos­sa

17.11.2023 20:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuo­ril­ta leik­kaa­mi­nen ar­vo­va­lin­ta

14.11.2023 21:55 1
Nuorten ja aikuisten ahdistuksella on vissi ero – Terapeutti-Ville eli kansanedustaja Merinen kertoo, mikä se on ja kolme syytä ahdistukseen

Nuorten ja ai­kuis­ten ah­dis­tuk­sel­la on vissi ero – Te­ra­peut­ti-Vil­le eli kan­san­edus­ta­ja Merinen kertoo, mikä se on ja kolme syytä ah­dis­tuk­seen

13.11.2023 06:30
Tilaajille
Lappilaiset rehtorit toivovat, että perheet välttäisivät omien lomien pitämistä erityisesti lukukauden lopussa – "Yläkoulussa asiat ovat jo melko vaikeita"

Lap­pi­lai­set reh­to­rit toi­vo­vat, että perheet vält­täi­si­vät omien lomien pi­tä­mis­tä eri­tyi­ses­ti lu­ku­kau­den lopussa – "Y­lä­kou­lus­sa asiat ovat jo melko vai­kei­ta"

12.11.2023 19:00 4
Tilaajille
16-vuotias Milla välitti kannabista poikaystävänsä kanssa – "Minulla oli pienet riskit jäädä toiminnasta kiinni"

16-vuo­tias Milla välitti kan­na­bis­ta poi­ka­ys­tä­vän­sä kanssa – "Mi­nul­la oli pienet riskit jäädä toi­min­nas­ta kiinni"

10.11.2023 06:00
Tilaajille
Toivoa ei kannata vastustaa
Kolumni

Toivoa ei kannata vas­tus­taa

10.11.2023 05:44
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Meg 2 tarjoilee enemmän haita ja hampaita

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Meg 2 tar­joi­lee enemmän haita ja ham­pai­ta

10.11.2023 05:30
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuoret huo­mioi­ta­va vaa­leis­sa

08.11.2023 05:00
Kuvioita, piirejä ja diagonaaleja – kansantanssi on monipuolinen harrastus, joka haastaa sekä kuntoa että itseilmaisua

Ku­vioi­ta, piirejä ja dia­go­naa­le­ja – kan­san­tans­si on mo­ni­puo­li­nen har­ras­tus, joka haastaa sekä kuntoa että it­se­il­mai­sua

27.10.2023 06:00 1
Tilaajille
Mielenkiinnon kohteet saavat vaihdella ja elää omaa elämäänsä
Kolumni

Mie­len­kiin­non kohteet saavat vaih­del­la ja elää omaa elä­mään­sä

27.10.2023 05:45
Tilaajille